Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 396 397 398 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Prognozy kursu Dolara hongkońskiego z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej
(Hong Kong Dollar Exchange Rate Forecasts Using Computational Intelligence Methods)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Marcin Kopyt
Exam date: 29.06.2022
Reviewer:
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Niezawodność zasilania w mikrosieciach niskiego napięcia prądu przemiennego
(The supply reliability in AC low voltage microgrids)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Mirosław Parol
Exam date: 8.06.2022
Reviewer: dr inż. Tomasz Koźbiał
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Modeling and simulation of capacitive accelerometer
(Modelowanie i symulacja akcelerometru pojemnościowego)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 1.06.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Comparison of South Oriented and East/West Oriented Grid Connected Photovoltaic Systems by Performance and Economic Aspects
(Porównanie systemów fotowoltaicznych zorientowanych na południe i wschód/zachód pod względem wydajności i aspektów ekonomicznych)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 1.06.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Modeling and investigation of Thermoelectric Generetor for Energy Harvesting
(Modelowanie i badanie generatora termoelektrycznego w aplikacjach pozyskiwania energii)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 1.06.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Elektromechaniczny modulator wiązki lasera
(Electromechanical Modulator of Laser Beam)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Makowski
Exam date: 1.06.2022
Reviewer: mgr inż. Robert Olczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Projekt i realizacja manipulatora dla robota mobilnego.
(Design and construction of an manipulator for mobile robot.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Maciej Sławiński
Exam date: 31.05.2022
Reviewer: dr inż. Michał Macias
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Generowanie modeli BRDF tesktur.
(Generation of BRDF texture models.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Grzegorz Sarwas
Exam date: 31.05.2022
Reviewer: dr inż. Krzysztof Hryniów
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Integracja mikroserwisów z wykorzystaniem Apache Kafka.
(Integration of microservices using Apache Kafka.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Grzegorz Sarwas
Exam date: 31.05.2022
Reviewer: mgr inż. Michał Wiraszka
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Modelowanie i sterowanie układu dźwigów w wielopiętrowym budynku mieszkalnym z wykorzystaniem panelu HMI oraz sterownika Siemens S7-1500.
(Modeling and control of multiple lift set-up in a multi-storey residential building using the HMI panel and the Siemens S7-1500 controller.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Pura
Exam date: 31.05.2022
Reviewer: dr inż. Andrzej Gałecki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Ochrona przed inwersją priorytetów w systemie GNU/Linux
(Prevention of Priority Inversion in GNU/Linux System)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Makowski
Exam date: 25.05.2022
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Wykorzystanie sygnału EOG na użytek detekcji zmęczenia użytkownika
(Implementation of the EOG signal for user fatigue detection)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 25.05.2022
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Metoda identyfikacji użytkownika na podstawie ruchu kursora myszy
(A method of user identification based on the movement of the mouse cursor)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 25.05.2022
Reviewer: dr inż. Łukasz Makowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Danych i Multimedia)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Urządzenie do monitorowania fiksacji wzroku użytkownika
(A device for monitoring the eyes activity)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 25.05.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Dariusz Sawicki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy wbudowane)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
15.
Subject: Układ nadawczo-odbiorczy do transmisji cyfrowej FSK w pasmie ISM 433 MHz
(Transceiver for FSK digital transmission in the ISM 433 MHz band)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Makowski
Exam date: 25.05.2022
Reviewer: dr inż. Bogdan Dziadak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy wbudowane)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
16.
Subject: Projekt oświetlenia w biurze z wykorzystaniem systemu DALI
(Lighting Design in the Office Using the DALI System)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Monika Jakubowska
Exam date: 24.05.2022
Reviewer: dr inż. Andrzej Gałecki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Analiza wpływu różnic klimatycznych na terytorium Polski na opłacalność elektrowni wiatrowych
(Analysis of the impact of climatic differences across Poland on the economic efficiency of wind farms)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Piotr Marchel
Exam date: 24.05.2022
Reviewer: dr inż. Paweł Terlikowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
18.
Subject: Metody poprawy efektywności energetycznej zakładów przemysłowych w kontekście rozliczenia opłaty mocowej.
(Methods for Improving the Energy Efficiency of Industrial Plants in the Context of Settling the Capacity Fee.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Krzysztof Zagrajek
Exam date: 24.05.2022
Reviewer: dr inż. Paweł Terlikowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
19.
Subject: Load and Frequency Control of Multi-Area Interconnected Power System with Doubly Fed Induction Generator Based Wind Turbine
(Automatyczna regulacja mocy i częstotliwości połączonego układu wielosystemowego z uwzględnieniem udziału farm wiatrowych typu DFIG)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
Exam date: 19.05.2022
Reviewer: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
20.
Subject: Problematyka doboru zabezpieczeń dla transformatorów SN/nn w kontekście poprawności pracy instalacji elektrycznych
(The selection issues of protections for MV/LV transformers in the context of the correct operation of electrical installations)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tomasz Koźbiał
Exam date: 18.05.2022
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 396 397 398 next >