Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 376 377 378 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Ocena możliwości produkcji energii przez instalacje OZE na terenie kampusu głównego PW.
(Assessment of the possibility of energy production by renewable energy installations on the main campus of PW.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Wojciechowski
Exam date: 19.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Klasy niezawodności Data Center oraz wykorzystanie DRUPS’a w zasilaniu gwarantowanym
(Data Center reliability classes and the use of DRUPS in guaranteed power supply)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 19.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Korzyści wynikające ze stosowania cross-bondingu w liniach kablowych WN i SN
(Benefits of using cross-bonding in HV and MV cable lines)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 19.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Podstacja 3 kV DC jako zakłócający odbiór energii elektrycznej z zasilającej sieci elektroenergetycznej – studium przypadku
(3 kV DC traction substation as a disturbing energy consumer of electrical power supply network)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
Exam date: 30.09.2021
Reviewer: mgr inż. Anatolii Nikitenko
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Projekt i budowa stanowiska do badań przekształtników prądu stałego
(Design and construction of the DC-DC converter test setup)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Zdanowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Projekt i budowa stanowiska do badań przekształtników prądu stałego
(Design and construction of the DC-DC converter test setup)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Exam date: 29.09.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Zdanowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Hybrydowe układy zasilania z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych i bateryjnych magazynów energii
(Hybrid power systems using photovoltaic panels and battery energy storage)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Mariusz Kłos
Exam date: 27.09.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Analiza i prognoza rozwoju źródeł fotowoltaicznych w Polsce
(Analysis and forecast of photovoltaic sources development in Poland)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Piotr Marchel
Exam date: 27.09.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Rozwiązanie hybrydowe Internetu Rzeczy IoT oparte o Web Services i Raspberry Pi
(IoT hybrid solution based on Web Services and Raspberry Pi)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Jarosław Wilk
Exam date: 24.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Wykorzystanie metod eksploracji danych do porównania współczesnych frameworków frontendowych
(Application of data exploration methods for comparing modern fontend frameworks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Robert Szmurło
Exam date: 24.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Budowa i badania przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie z regulatorem analogowym
(Design and evaluation of DC/DC boost converter with analog controller)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Grzejszczak
Exam date: 23.09.2021
Reviewer: dr inż. Piotr Fabijański
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Implementacja oraz badania elektronicznego systemu zarządzania robotyczną łodzią podwodną
(Implementation and research of an electronic system for managing a robotic submarine)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Mariusz Zdanowski
Exam date: 23.09.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Studium wykonalności inteligentnej sieci energetycznej dla wybranego obszaru
(Feasibility study of a smart power grid for a selected area)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Exam date: 23.09.2021
Reviewer: dr inż. Tomasz Winek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Badanie metod przetwarzania wstępnego sygnału na użytek eliminacji artefaktów EOG
(A survey of preprocessing methods for EOG artifact elimination)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 23.09.2021
Reviewer: dr inż. Łukasz Oskwarek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Projekt i analiza systemu automatyki budynku jednorodzinnego - ukierunkowane na użyteczność i ergonomię
(Design and analysis of automation system of a single-family building - aimed to usability and ergonomics)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Oskwarek
Exam date: 23.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Zapis notacji muzycznej z odtwarzanego dźwięku
(Create music notation from playing audio)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Exam date: 23.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Porównanie metod detekcji twarzy w obrazie
(Comparison of face detection methods in images)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 23.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Aplikacje informatyczne do przetwarzania danych pomiarowych
(IT applications for processing measurement data)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tomasz Winek
Exam date: 23.09.2021
Reviewer: dr inż. Łukasz Makowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Opracowanie systemu szybkiego startu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną
(The concept of autonomus quick run system at crossroad with traffic lights.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Adam Jóśko
Exam date: 23.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Przetwarzanie obrazu z kamery z wykorzystaniem układu FPGA
(Camera image processing using FPGA)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Paweł Tarnowski
Exam date: 23.09.2021
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 376 377 378 next >