Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 379 380 381 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Ocena możliwości produkcji energii przez instalacje OZE na terenie kampusu głównego PW.
(Assessment of the possibility of energy production by renewable energy installations on the main campus of PW.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Wojciechowski
Exam date: 26.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Analiza skuteczności wewnętrznej ochrony odgromowej w obiektach służby zdrowia
(Analysis of the effectiveness of internal lightning protection in healthcare facilities)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 26.10.2021
Reviewer: dr inż. Michał Wojciechowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Analysis of the Possibility Use LED Strips in Lighting
(Analiza możliwości zastosowania pasków LED w oświetleniu)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 22.10.2021
Reviewer: dr inż. Krzysztof Skarżyński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Analiza możliwości zastosowania opraw LED w oświetleniu wnętrz
(Analysis of the possibility of using LED luminaires in interior lighting)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 22.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Piotr Pracki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Budowa robota do pomiaru natężenia oświetlenia
(Development of a robot to measure of the illuminance distribution)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Sebastian Słomiński
Exam date: 22.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Piotr Pracki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Studium oświetlenia wnętrz w galeriach malarstwa
(Study on interior lighting in painting art galleries)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 22.10.2021
Reviewer: dr inż. Rafał Krupiński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Demonstrator automatyki budynkowej bazujący na środowisku Domoticz
(Building automation demonstrator based on the Domoticz environment)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Exam date: 21.10.2021
Reviewer: dr inż. Bogdan Dziadak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Trójwymiarowa rekonstrukcja nerki
(Three-dimensional renal reconstruction)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 18.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Trójwymiarowa rekonstrukcja nerki
(Three-dimensional renal reconstruction)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 18.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Volatile organic compounds monitoring station based on Raspberry Pi
(Stacja monitorująca lotne związki organiczne bazująca na Raspberry Pi)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 14.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
11.
Subject: Digonostyka stanu maszyn z wykorzystaniem sensorów MEMS
(Machine Condition Diagnostics Using MEMS Sensors)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 14.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
12.
Subject: Projekt zautomatyzowanego stanowiska badawczego do wyznaczania charakterystyk błędów pomiarów wielkości elektrycznych
(The project of an automated test stand for determining measurement error characteristics of the electrical quantities)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Eugeniusz Misiuk
Exam date: 14.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Kompleksowy projekt instalacji sieci teleinformatycznej LAN w budynku
(Comprehensive design of LAN ICT network installation in the building)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Wojciechowski
Exam date: 13.10.2021
Reviewer: dr inż. Konrad Sobolewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Korzyści wynikające ze stosowania cross-bondingu w liniach kablowych WN i SN
(Benefits of using cross-bonding in HV and MV cable lines)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 13.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Analiza zwarć w układach zasilania systemu prądu przemiennego kolei dużych prędkości
(Short-circuit analysis in power supply systems of the AC system of high-speed railways)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Sylwester Robak
Exam date: 13.10.2021
Reviewer: dr inż. Łukasz Rokicki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Metody lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych
(Methods Of Locating Damages to Electro-Energetic Cables)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 13.10.2021
Reviewer: mgr inż. Maciej Ciuba
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Klasy niezawodności Data Center oraz wykorzystanie DRUPS’a w zasilaniu gwarantowanym
(Data Center reliability classes and the use of DRUPS in guaranteed power supply)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 13.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Komunikacja bezprzewodowa z robotem mobilnym
(Wireless communication with a mobile robot)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 13.10.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
19.
Subject: Nowoczesne metody migracji aparatów elektrycznych, automatyki i układu sterowania w maszynach przemysłowych
(Modern methods of migration of electrical apparatus, automation and control system in industrial machines)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Kolimas
Exam date: 12.10.2021
Reviewer: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: System kontroli dostępu i monitoringu zużycia zasobów dla obiektu warsztatowego
(Access control and resource consumption monitoring system for the workshop facility)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Monika Jakubowska
Exam date: 12.10.2021
Reviewer: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 379 380 381 next >