Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 409 410 411 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Badanie skuteczności wzorca Wait-and-Retry do zwiększania niezawodności systemu w architekturze mikroserwisowej
(Testing the effectiveness of the Wait-and-Retry pattern for increasing system reliability in microservice architecture)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bartosz Chaber
Exam date: 14.12.2022
Reviewer: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Metody zwiększenia skuteczności sieci YOLO w zadaniu klasyfikacji obiektów w ruchu ulicznym, zarejestrowanych przy pomocy kamer monitoringu miejskiego
(Methods of increasing the effectiveness of the YOLO network in the task of classifying objects in traffic, recorded with the use of city surveillance cameras)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Witold Czajewski
Exam date: 6.12.2022
Reviewer: dr inż. Grzegorz Sarwas
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Measurements of the basic electrical and lighting parameters of RGB LED luminaires controlled by the application
(Pomiary podstawowych parametrów elektrycznych i świetlnych opraw LED RGB sterowanych za pomocą aplikacji)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 2.12.2022
Reviewer: dr inż. Krzysztof Skarżyński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 3,5
Given the degree of: inżyniera
4.
Subject: Klasyfikacja utworów wybranych kompozytorów z użyciem głębokich sieci neuronowych
(Classification of works by selected composers using deep neural networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 1.12.2022
Reviewer: dr inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
5.
Subject: System do zarządzania konfiguracją stosu technologicznego projektów programistycznych
(Software projects technology stack configuration management system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Exam date: 1.12.2022
Reviewer: dr inż. Kamil Rybiński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
6.
Subject: Predykcja pogody metodami sztucznej inteligencji z użyciem Raspberry Pi
(Weather forecasting using artificial intelligence methods in Raspberry Pi based station)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 1.12.2022
Reviewer: dr inż. Tomasz Grzywacz
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
7.
Subject: The design of PV based remote microgrid
(Projekt mikrosieci oddalone, bazującej na źródłach fotowoltaicznych)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Rokicki
Exam date: 29.11.2022
Reviewer: mgr inż. Michał Połecki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
8.
Subject: Problem badania podatności samochodowych sieci CAN na cyberatak
(Problem of CAN bus cyber immunity investigation)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bernard Fryśkowski
Exam date: 16.11.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
9.
Subject: Analiza wideo na użytek wspomagania zawodnika w aerobiku sportowym
(Video analysis for the purpose of supporting the athlete in sports aerobics)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 16.11.2022
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
10.
Subject: Porównanie metod analizy obrazu na użytek systemu antyplagiatowego
(Comparison of image analysis methods for the use of the anti-plagiarism system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 16.11.2022
Reviewer: dr inż. Bernard Fryśkowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
11.
Subject: Budowa i sterowanie układu do sortowania na podstawie kolorów
(Construction and control of the color sorting system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Remigiusz Olesiński
Exam date: 14.11.2022
Reviewer: mgr inż. Krzysztof Jackiewicz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
12.
Subject: Aplikacja internetowa do zamawianie posiłków z lokalnych restauracji
(Web application for ordering meals from local restaurants)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Jacek Korytkowski
Exam date: 14.11.2022
Reviewer: dr inż. Tomasz Leś
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
13.
Subject: Analiza energetyczna serwera multimediów pracującego jako aplikacja systemowa i w dockerze
(Energy analysis of a media server running as a system application and in a docker)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 9.11.2022
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
14.
Subject: Projekt systemu do identyfikacji osób poprzez zdjęcia twarzy i sylwetek
(System design to recognize people by face images and figures)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 9.11.2022
Reviewer: dr inż. Maciej Stodolski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
15.
Subject: Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do segmentacji instrumentów muzycznych na obrazach RGB.
(Musical instruments segmentation by using deep neural networks on RGB images)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Exam date: 28.10.2022
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
16.
Subject: Modelowanie efektu termoelektrycznego
(Modelling the thermoelectric effect)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 26.10.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
17.
Subject: Detekcja nowotworu piersi w oparciu o obrazy histopatologiczne
(Breast cancer detection based on histopathological images)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Maciej Stodolski
Exam date: 11.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
18.
Subject: Badania porównawcze oświetlenia wnętrz realizującego potrzeby wzrokowe i pozawzrokowe ludzi
(Comparative studies on interior lighting meeting visual and non-visual human needs)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
19.
Subject: Studium oświetlenia czytelni
(Study on lighting in reading room)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Piotr Pracki
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr inż. Dariusz Czyżewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
20.
Subject: Audyt energetyczny oświetlenia zewnętrznego wybranej gminy
(Energy audit of outdoor lighting in a selected commune)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 7.10.2022
Reviewer: dr hab. inż. Sławomir Zalewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 409 410 411 next >