Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 451 452 453 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Modernizacja maszyny do czyszczenia zboża Petkus K-531 Giant
(Upgrading the Petkus K-531 Giant grain cleaning machine)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Dominik Górski
Exam date: 25.04.2024
Reviewer: dr inż. Piotr Pura
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Zarządzanie wielomodułowym parkingiem pionowym
(Management of vertical car parks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Dominik Górski
Exam date: 25.04.2024
Reviewer: dr inż. Gennadiy Dauksha
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Projekt aplikacji do planowania wspólnych spotkań
(Application project for planning joint meetings)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 25.04.2024
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Badanie zawartości harmonicznych generowanych przez wybrane obiekty elektroenergetyczne
(Checking the content of harmonics generated by selected power devices)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Adam Smolarczyk
Exam date: 25.04.2024
Reviewer: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Analiza porównawcza działania elektrowni wiatrowych różnych typów z wykorzystaniem programu PSCAD/EMTDC
(Comparative analysis of the operation of various types of wind farms using the PSCAD/EMTDC software)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Adam Smolarczyk
Exam date: 25.04.2024
Reviewer: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Projekt oświetlenia wybranych pomieszczeń szkoły z uwzględnieniem potrzeb użytkowników
(Lighting design for selected school rooms based on user needs)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Kamil Kubiak
Exam date: 5.04.2024
Reviewer: dr hab. inż. Piotr Pracki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
7.
Subject: Analiza porównawcza metod tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem Spring Boot, Angular oraz Vaadin Flow
(Comparative analysis of web application development methods using Spring Boot, Angular and Vaadin Flow)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Exam date: 3.04.2024
Reviewer: dr hab. inż. Tomasz Leś
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: 6,0
Given the degree of: inżyniera
8.
Subject: Porównanie skuteczności technik analizy sentymentu na podstawie recenzji filmowych
(Comparison of the effectiveness of sentiment analysis techniques based on film reviews)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 27.03.2024
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
9.
Subject: Analiza techniczno-ekonomiczna implementacji inteligentnych rozdzielnic oraz ich rola we współczesnych systemach rozdziału energii
(Technical and economic analysis of the implementation of intelligent switchgears and their role in modern energy distribution systems)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Łukasz Kolimas
Exam date: 27.03.2024
Reviewer: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 3,5
Given the degree of: magistra inżyniera
10.
Subject: Charakterystyka pracy bloku wytwórczego MEW - małej elektrowni wodnej
(Operating characteristics of the MEW generating unit - a small hydroelectric power plant)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Łukasz Kolimas
Exam date: 27.03.2024
Reviewer: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 3,5
Given the degree of: inżyniera
11.
Subject: Analiza wymagań dotyczących układu zasilania linii kolejowych w obszarach styku systemów 3kV DC i 2x25kV 50Hz
(Analysis of requirements concerning railway power supply in areas of contact between 3 kV DC and 2x25 kV 50 Hz systems.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
Exam date: 26.03.2024
Reviewer: dr inż. Włodzimierz Jefimowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
12.
Subject: Analiza wybranych aspektów ochrony przeciwporażeniowej na liniach kolejowych AC w warunkach polskich.
(Analysis of selected aspects of electric shock protection on AC railway lines in Polish conditions.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Jefimowski
Exam date: 26.03.2024
Reviewer: prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
13.
Subject: Wpływ odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(The impact of renewable energy sources on the operational security of the electric power system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Karol Pawlak
Exam date: 25.03.2024
Reviewer: dr hab. inż. Mariusz Kłos
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
14.
Subject: Sterowanie modelem elektrowni szczytowo-pompowej
(Control of pumped storage power plant model)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Dominik Górski
Exam date: 21.03.2024
Reviewer: dr inż. Remigiusz Olesiński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 3,5
Given the degree of: inżyniera
15.
Subject: Methods for measuring and detecting partial discharges
(Metody pomiaru i wykrywania wyładowań niezupełnych)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 21.03.2024
Reviewer: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
16.
Subject: System monitorwania parametrów powietrza w technologii IoT
(Air quality monitoring system in IoT technology)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 21.03.2024
Reviewer: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Systemy Wbudowane)
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
17.
Subject: Analiza systemów diagnostyki obrazowej pod względem cyberbezpieczeństwa
(Cybersecurity analysis of diagnostic imaging systems)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 20.03.2024
Reviewer: dr inż. Bartosz Chaber
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
18.
Subject: Implementacja wybranych metod kalibracji układu wielokamerowego wielomodalnego na potrzeby wyznaczania mapy głębi
(Implementation of chosen calibration methods for a multimodal and multi-camera system, in accordance with the needs of depth map acquisition)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Markowski
Exam date: 19.03.2024
Reviewer: dr inż. Witold Czajewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 3,5
Given the degree of: inżyniera
19.
Subject: Wyznaczanie obciążalności prądowej podziemnych linii kablowych wysokich i najwyższych napięć w warunkach miejskich
(Calculating current-carrying capacity of high and extra-high voltages of underground cable lines in urban conditions)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Mirosław Parol
Exam date: 13.03.2024
Reviewer: dr inż. Łukasz Rokicki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
20.
Subject: The design of microgrid with RES and energy storage system
(Projekt mikrosieci z OZE i systemem magazynowania energii)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Michał Piekarz
Exam date: 13.03.2024
Reviewer: dr inż. Łukasz Rokicki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 451 452 453 next >