News

 • 8.12.2021 (polish only) [DZIEKANAT] Decyzja Rektora PW w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. (show details)  
 • 8.12.2021 (polish only) [BIURO KARIER PW] zaprasza na najbliższe warsztaty - grudzień 2021 (show details)  
 • 7.12.2021 (polish only) [DZIEKANAT] Wybór specjalności II stopień Elektrotechnika (show details)  
 • 7.12.2021 (polish only) [DZIEKANAT] Wybór specjalności I stopień Elektrotechnika (show details)  
 • 6.12.2021 (polish only) [DZIEKANAT] Spotkanie ws wyboru specjalności dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia dzienne I stopnia, sem. 5. (show details)  
 • 6.12.2021 (polish only) [DZIEKANAT] Spotkanie ws wyboru specjalności dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne II stopnia, sem. 1. (show details)  
 • 2.12.2021 (polish only) Project SMARTGYsum - offer for PhD position in power electronics (show details)  
 • 1.12.2021 (polish only) Zapraszamy do sklepu Politechniki Warszawskiej (show details)  
 • 30.11.2021 (polish only) [ERASMUS] Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus+ (show details)  
 • 26.11.2021 (polish only) Książka pt. „Wybrane zagadnienia modelowania i zastosowań superkondensatorów” (show details)  
 • 23.11.2021 (polish only) [DZIEKANAT] Kiedy kończą się zajęcia w semestrze? (show details)  
 • 22.11.2021 (polish only) MUZEUM PW czynne do końca roku! (show details)  
 • 22.11.2021 (polish only) Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Baraniak 6 grudnia 2021 roku o godzinie 11 00 w trybie zdalnym na platformie MS Teams (show details)  
 • 19.11.2021 (polish only) Funkcjonowanie PW w czasie pandemii (show details)  
 • 10.11.2021 (polish only) Microsoft Fundamentals - certifications and materials - AI, Azure, Data, Security, Power Platform (show details)  
 • 8.11.2021 (polish only) Stypendia Firmy STROM POWER (show details)  
 • 25.10.2021 (polish only) Dwa warsztaty hands-on zorganizowane przez firmę AVANDE - Angular i PowerPlatoform - ZAPISY! (show details)  
 • 28.09.2021 (polish only) PORADNIK "Jak w pełni wykorzystać czas studiów?" (show details)  
 • 3.09.2021 (polish only) [DZIEKANAT] Harmonogram roku akademickiego 2021/2022 (show details)  
 • 3.09.2021 (polish only) [DZIEKANAT] Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 (show details)  
 • 2.08.2021 (polish only) Konkurs na najlepszą pracę dyplomową TAURON Dystrybucja S. A. (show details)  
 • 15.07.2021 (polish only) Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w sprawie ustalenia wartości wielkości kryterialnych w zakresie działalności naukowej w ocenie okresowej nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika (show details)  
 • 11.05.2021 (polish only) [BIURO KARIER PW] Praktyki studenckie (show details)  
 • 13.04.2021 (polish only) Pomoc psychologiczna dla studentów i doktorantów (show details)  
 • 6.10.2020 (polish only) Zarządzenie nr 1/2020-2024 Dziekana Wydziału Elektrycznego PW z dnia 06.10.2020 r. (show details)  
 • 29.06.2020 (polish only) Rozliczanie obiegówki po obronie (show details)  
 • 7.04.2020 (polish only) Informacja w sprawie składania wniosków stypendialnych drogą elektroniczną. (show details)  
 • 27.03.2020 (polish only) Rekomendacje MNiSW w sprawie kształcenia na odległość (show details)  
 • 13.03.2020 (polish only) Uczenia zamknięta! Gdzie jest mój wykład??? (show details)  
 • 13.03.2020 (polish only) Poradnik Microsoft na temat wykorzysatnia Microsoft Teams dla studentów (show details)  
 • 12.03.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Konsultacje u dziekana w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych (show details)  
 • 24.10.2019 (polish only) [DZIEKANAT] Szablon prezentacji na obronę - przykład (show details)  
 • 18.09.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Kiedy należy przyjść na dyżur (show details)  
 • 7.06.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Poczta studencka (show details)  
 • 15.05.2018 (polish only) [DZIEKANAT] stosowanie kont z domeny pw.edu.pl w korespondencji z Uczelnią (show details)  
 • 4.04.2018 (polish only) Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW - dostępny na stronie Biura Karier (show details)  
 • 23.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Wnioski o indywidualny projekt badawczy (show details)  
 • 20.02.2018 (polish only) Dofinansowanie konferencji ze środków Wydziałowej Rady Doktorantów (show details)  
 • 15.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Jak deklarować i zapisywać się na języki (show details)  
 • 6.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Uznawanie zaliczeń cząstkowych przy powtarzaniu przedmiotu (show details)  
 • 22.11.2017 (polish only) Wydziałowa Rada Doktorantów - kadencja 2018 (show details)  
 • 22.09.2017 (polish only) [ISOD] Nowa funkcja - możliwość sprawdzenia liczby deklarujących i zapisanych podczas deklaracji (show details)  
 • 22.09.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Poradnik dziekanatu (show details)  
 • 9.09.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Rejestracje warunkowe (show details)  
 • 9.03.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Przypomienie - regulaminy Zajęć, konsultacje, zaliczenia (show details)  
 • 9.01.2017 (polish only) Oprawa prac dyplomowych (show details)  
 • 23.10.2016 (polish only) Profil dla klienta VPN (show details)  
 • 20.09.2014 (polish only) Wyjaśnienie skrótów na planie zajęć dla studentów I roku (show details)  
 • 17.05.2012 (polish only) Studia stacjonarne i niestacjonarne. Procedura realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Elektrycznym (show details)  

Year schedules

Exam session schedule

stacjonarne - nieopublikowany
niestacjonarne - nieopublikowany

Dean's Office Hours

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak

Faculty Dean's Office

Contact mail:
 • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
 • Pl. Politechniki 1,
 • 00-661 Warszawa
 • Poland
Office of the Main Deans:
Phones for students:
 • – fullt-time:+48 22 234-72-08, +48 22 234-72-28
 • – part-time:+48 22 234-73-18
 • – Phd studies+48 22 234-56-15
 • – social affairs+48 22 234-78-83
Office hours for students
Informacja about Dean's Office Hours is located on the faculty web page.