News

 • 5.10.2022 (polish only) [DZIEKANAT] PD_153 Wniosek o transfer przedmiotów (show details)  
 • 5.10.2022 (polish only) [DZIEKANAT] Spotkanie informacyjne dla studentów I semestru studiów stacjonarnych (show details)  
 • 4.10.2022 (polish only) [WYDARZENIA] IEEE Day 2022 – Gala Engineer 4 Science - 12.10.2022 godz. 15:00 (show details)  
 • 4.10.2022 (polish only) Rekrutacja do Koła Naukowego ADek | semestr 2022Z (show details)  
 • 3.10.2022 (polish only) [ERASMUS] Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na semestr 2023L (show details)  
 • 3.10.2022 (polish only) [DZIEKANAT] Przysposobienie biblioteczne dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (show details)  
 • 3.10.2022 (polish only) [DZIEKANAT] Spotkanie informacyjne dla studentów I semestru studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunku Elektrotechnika (show details)  
 • 30.09.2022 (polish only) Akcja stypendialna 03.10-14.10.2022r. (show details)  
 • 30.09.2022 (polish only) [DZIEKANAT - SJO PW] LEKTORATY JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY poziom B2+ dla studentów II stopnia (show details)  
 • 26.09.2022 (polish only) Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Majtczaka 06 października 2022 roku o godzinie 11:00 (show details)  
 • 26.09.2022 (polish only) Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM – mpiBIM (show details)  
 • 21.09.2022 (polish only) [DZIEKANAT] Studenci przyjęci na studia stacjonarne i niestacjonarne - Poczta PW (show details)  
 • 19.09.2022 (polish only) [DZIEKANAT] [USOS] Zmiana w procesie dyplomowania (show details)  
 • 19.09.2022 (polish only) [DZIEKANAT] zapisy na zajęcia semestr zimowy 2022/2023 (show details)  
 • 13.09.2022 (polish only) [ERASMUS] Zaproszenie na wykład : Stypendium Naukowe KAUST Fellowship (show details)  
 • 2.09.2022 (polish only) [DZIEKANAT] Deklaracje na semestr zimowy 2022/2023 (22Z) (show details)  
 • 31.08.2022 (polish only) Konkurs im. Profesora Jerzego Skowrońskiego (show details)  
 • 23.08.2022 (polish only) [DZIEKANAT] Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 (show details)  
 • 4.07.2022 (polish only) [DZIEKANAT] Harmonogram roku akademickiego 2022/2023 (show details)  
 • 21.06.2022 (polish only) [WYDARZENIA] Relacja z Konferencji "100 lat Badań i Kształcenia w Elektrotechnice" (show details)  
 • 15.04.2022 (polish only) Nowa strona internetowa Instytutu Elektroenergetyki PW (show details)  
 • 24.03.2022 (polish only) Książka "Zwarcia w systemach elektroenergetycznych" (show details)  
 • 15.03.2022 (polish only) [UKRAINA] Studenci z Ukrainy mogą kontynuować edukację na PW / Студенти з України можуть продовжити навчання у Варшавській політехніці (show details)  
 • 2.03.2022 (polish only) [UKRAINA] Wsparcie dla studentów i pracowników Wydziału Elektrycznego pochodzących z Ukrainy (show details)  
 • 2.03.2022 (polish only) [UKRAINA] PW uruchomiła zbiórkę pieniędzy na rzecz Ukrainy (show details)  
 • 1.03.2022 (polish only) [UKRAINA] Punkt konsultacyjny PW / консультаційний пункт Варшавської політехніки (show details)  
 • 14.02.2022 (polish only) Książka "Zbiór zadań z energoelektroniki" (show details)  
 • 11.01.2022 (polish only) [DZIEKANT] Nowe wzory PRAC DYPLOMOWYCH (show details)  
 • 11.01.2022 (polish only) [DZIEKANAT] Drukowanie prac dyplomowych (show details)  
 • 1.12.2021 (polish only) Zapraszamy do sklepu Politechniki Warszawskiej (show details)  
 • 19.11.2021 (polish only) Funkcjonowanie PW w czasie pandemii (show details)  
 • 10.11.2021 (polish only) Microsoft Fundamentals - certifications and materials - AI, Azure, Data, Security, Power Platform (show details)  
 • 25.10.2021 (polish only) Dwa warsztaty hands-on zorganizowane przez firmę AVANDE - Angular i PowerPlatoform - ZAPISY! (show details)  
 • 11.05.2021 (polish only) [BIURO KARIER PW] Praktyki studenckie (show details)  
 • 13.04.2021 (polish only) Pomoc psychologiczna dla studentów i doktorantów (show details)  
 • 6.10.2020 (polish only) Zarządzenie nr 1/2020-2024 Dziekana Wydziału Elektrycznego PW z dnia 06.10.2020 r. (show details)  
 • 29.06.2020 (polish only) Rozliczanie obiegówki po obronie (show details)  
 • 7.04.2020 (polish only) Informacja w sprawie składania wniosków stypendialnych drogą elektroniczną. (show details)  
 • 27.03.2020 (polish only) Rekomendacje MNiSW w sprawie kształcenia na odległość (show details)  
 • 13.03.2020 (polish only) Poradnik Microsoft na temat wykorzysatnia Microsoft Teams dla studentów (show details)  
 • 13.03.2020 (polish only) Uczenia zamknięta! Gdzie jest mój wykład??? (show details)  
 • 24.10.2019 (polish only) [DZIEKANAT] Szablon prezentacji na obronę - przykład (show details)  
 • 18.09.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Kiedy należy przyjść na dyżur (show details)  
 • 7.06.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Poczta studencka (show details)  
 • 4.04.2018 (polish only) Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW - dostępny na stronie Biura Karier (show details)  
 • 23.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Wnioski o indywidualny projekt badawczy (show details)  
 • 20.02.2018 (polish only) Dofinansowanie konferencji ze środków Wydziałowej Rady Doktorantów (show details)  
 • 15.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Jak deklarować i zapisywać się na języki (show details)  
 • 6.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Uznawanie zaliczeń cząstkowych przy powtarzaniu przedmiotu (show details)  
 • 22.11.2017 (polish only) Wydziałowa Rada Doktorantów - kadencja 2018 (show details)  
 • 22.09.2017 (polish only) [ISOD] Nowa funkcja - możliwość sprawdzenia liczby deklarujących i zapisanych podczas deklaracji (show details)  
 • 22.09.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Poradnik dziekanatu (show details)  
 • 9.09.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Rejestracje warunkowe (show details)  
 • 9.03.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Przypomienie - regulaminy Zajęć, konsultacje, zaliczenia (show details)  
 • 9.01.2017 (polish only) Oprawa prac dyplomowych (show details)  
 • 23.10.2016 (polish only) Profil dla klienta VPN (show details)  
 • 20.09.2014 (polish only) Wyjaśnienie skrótów na planie zajęć dla studentów I roku (show details)  
 • 17.05.2012 (polish only) Studia stacjonarne i niestacjonarne. Procedura realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Elektrycznym (show details)  

Dean's Office Hours

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Faculty Dean's Office

Contact mail:
 • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
 • Pl. Politechniki 1,
 • 00-661 Warszawa
 • Poland
Office of the Main Deans:
Phones for students:
 • – fullt-time:+48 22 234-72-08, +48 22 234-72-28
 • – part-time:+48 22 234-73-18
 • – Phd studies+48 22 234-56-15
 • – social affairs+48 22 234-78-83
Office hours for students
Information about Dean's Office Hours can be found on the faculty web page.