News

 • 24.11.2022 (polish only) Dziekan i Rada Wydziału Zapraszają na seminarium wydziałowe, które odbędzie się 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 10:00 w sali 4 Gmachu Starej Kotłowni (show details)  
 • 23.11.2022 (polish only) Odbiór decyzji stypendialnych- studenci, doktoranci. (show details)  
 • 22.11.2022 (polish only) [KONKURS] Alioth Group na najlepsze prace dyplomowe dotyczące obronności (show details)  
 • 17.11.2022 (polish only) [ERASMUS] Webinar organizowany przez Aalto University (show details)  
 • 16.11.2022 (polish only) Wysokości świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023 (show details)  
 • 15.11.2022 (polish only) Ogłoszenie (2) o naborze na stanowisko doktoranta we współpracy z firmą Infineon Austria (show details)  
 • 9.11.2022 (polish only) [DZIEKANAT] studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia I i II rok - obowiązkowe szkolenie BHP (show details)  
 • 8.11.2022 (polish only) Ostateczne listy rankingowe 2022Z (show details)  
 • 7.11.2022 (polish only) [BIURO KARIER PW] wydarzenia w listopadzie 2022 (show details)  
 • 2.11.2022 (polish only) Ogłoszenie (1) o naborze na stanowisko doktoranta we współpracy z firmą Infineon Austria (show details)  
 • 20.10.2022 (polish only) [KONKURS] Siemensa i Politechniki Warszawskiej - zgłoszenia do 31 stycznia 2023 (show details)  
 • 19.09.2022 (polish only) [DZIEKANAT] [USOS] Zmiana w procesie dyplomowania (show details)  
 • 23.08.2022 (polish only) [DZIEKANAT] Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 (show details)  
 • 4.07.2022 (polish only) [DZIEKANAT] Harmonogram roku akademickiego 2022/2023 (show details)  
 • 21.06.2022 (polish only) [WYDARZENIA] Relacja z Konferencji "100 lat Badań i Kształcenia w Elektrotechnice" (show details)  
 • 15.04.2022 (polish only) Nowa strona internetowa Instytutu Elektroenergetyki PW (show details)  
 • 24.03.2022 (polish only) Książka "Zwarcia w systemach elektroenergetycznych" (show details)  
 • 2.03.2022 (polish only) [UKRAINA] Wsparcie dla studentów i pracowników Wydziału Elektrycznego pochodzących z Ukrainy (show details)  
 • 1.03.2022 (polish only) [UKRAINA] Punkt konsultacyjny PW / консультаційний пункт Варшавської політехніки (show details)  
 • 14.02.2022 (polish only) Książka "Zbiór zadań z energoelektroniki" (show details)  
 • 11.01.2022 (polish only) [DZIEKANT] Nowe wzory PRAC DYPLOMOWYCH (show details)  
 • 11.01.2022 (polish only) [DZIEKANAT] Drukowanie prac dyplomowych (show details)  
 • 1.12.2021 (polish only) Zapraszamy do sklepu Politechniki Warszawskiej (show details)  
 • 19.11.2021 (polish only) Funkcjonowanie PW w czasie pandemii (show details)  
 • 10.11.2021 (polish only) Microsoft Fundamentals - certifications and materials - AI, Azure, Data, Security, Power Platform (show details)  
 • 11.05.2021 (polish only) [BIURO KARIER PW] Praktyki studenckie (show details)  
 • 13.04.2021 (polish only) Pomoc psychologiczna dla studentów i doktorantów (show details)  
 • 6.10.2020 (polish only) Zarządzenie nr 1/2020-2024 Dziekana Wydziału Elektrycznego PW z dnia 06.10.2020 r. (show details)  
 • 29.06.2020 (polish only) Rozliczanie obiegówki po obronie (show details)  
 • 7.04.2020 (polish only) Informacja w sprawie składania wniosków stypendialnych drogą elektroniczną. (show details)  
 • 27.03.2020 (polish only) Rekomendacje MNiSW w sprawie kształcenia na odległość (show details)  
 • 13.03.2020 (polish only) Uczenia zamknięta! Gdzie jest mój wykład??? (show details)  
 • 13.03.2020 (polish only) Poradnik Microsoft na temat wykorzysatnia Microsoft Teams dla studentów (show details)  
 • 24.10.2019 (polish only) [DZIEKANAT] Szablon prezentacji na obronę - przykład (show details)  
 • 18.09.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Kiedy należy przyjść na dyżur (show details)  
 • 7.06.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Poczta studencka (show details)  
 • 23.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Wnioski o indywidualny projekt badawczy (show details)  
 • 15.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Jak deklarować i zapisywać się na języki (show details)  
 • 6.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Uznawanie zaliczeń cząstkowych przy powtarzaniu przedmiotu (show details)  
 • 22.09.2017 (polish only) [ISOD] Nowa funkcja - możliwość sprawdzenia liczby deklarujących i zapisanych podczas deklaracji (show details)  
 • 22.09.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Poradnik dziekanatu (show details)  
 • 9.09.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Rejestracje warunkowe (show details)  
 • 9.03.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Przypomienie - regulaminy Zajęć, konsultacje, zaliczenia (show details)  
 • 9.01.2017 (polish only) Oprawa prac dyplomowych (show details)  
 • 23.10.2016 (polish only) Profil dla klienta VPN (show details)  
 • 20.09.2014 (polish only) Wyjaśnienie skrótów na planie zajęć dla studentów I roku (show details)  
 • 17.05.2012 (polish only) Studia stacjonarne i niestacjonarne. Procedura realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Elektrycznym (show details)  

Dean's Office Hours

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Faculty Dean's Office

Contact mail:
 • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
 • Pl. Politechniki 1,
 • 00-661 Warszawa
 • Poland
Office of the Main Deans:
Phones for students:
 • – fullt-time:+48 22 234-72-08, +48 22 234-72-28
 • – part-time:+48 22 234-73-18
 • – Phd studies+48 22 234-56-15
 • – social affairs+48 22 234-78-83
Office hours for students
Information about Dean's Office Hours can be found on the faculty web page.