Published: 13.03.2020, Published to: 30.06.2020

(polish only) Informacja Prorektora ds studiów prof Krzysztofa Lewensteina nt zajęć zdalnych

Szanowni Państwo,
 
Rektor Zarządzeniem nr 16/2020 z dnia 11/03/2020 w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) odwołał od dnia dzisiejszego tj. 12.03.2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.
Zgodnie z dokumentem (§ 2 ust. 2) Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych do 20 marca 2020 r. mają ogłosić listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie. W związku z powyższym proszę o podjęcie działań w zakresie kształcenia zdalnego.
1.     Zespół wspierający działania w PW w tym zakresie przygotował szczegółową informację, w której omówiono możliwości zdalnego prowadzenia zajęć i narzędzia wspomagające kształcenie na odległość. Szczegółowa informacja jest dostępna pod adresem 
i będzie aktualizowana na bieżąco. Proszę o przekazanie tego komunikatu do wszystkich nauczycieli akademickich.
2.     Centrum Informatyzacji do 13 marca 2020 r. prześle do wszystkich studentów PW poprzez USOS informację, że podstawowe jednostki organizacyjne do 20 marca 2020 r. ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie. 
3.     Każdy nauczyciel akademicki jest zobligowany do 20.03.2020 r. do przekazania studentom informacji, w jakiej formie będą prowadzone zajęcia i zaliczenia.
Zachęćmy studentów, aby ten czas wolny wykorzystali efektywnie na naukę.
 
Prof. Krzysztof Lewenstein


Last modified: 13.03.2020 20:09 by dr inż. Włodzimierz Dąbrowski.

Back