System version history:

Revision:
Date:
 • Version - 1.4.51

  • Dodanie możliwości podania listy kluczy do pobierania fingerprints w ISOD WAPI.
 • Version - 1.4.50

  • Usunięcie listy pracowników.
 • Version - 1.4.49

  • Rozszerzenie listy prowadzących w WAPI studiów podyplomowych.
 • Version - 1.4.48

  • Dodany CORS do plików.
 • Version - 1.4.47

  • Poprawiona uzyteczność planów zajęć - do wyboru tylko specjlaności i kierunki, które mają właczony atrybut widoczności w planach zajęć.
 • Version - 1.4.46

 • Version - 1.4.45

 • Version - 1.4.44

  • Dodano możliwość 'ukrywania' - czyli niewyświetlania na stronach internetowych zaznaczonych kół naukowych oraz zespołów naukowych.
 • Version - 1.4.43

  • ISOD WAPI zostało rozbudowane o zwracanie katlogu przedmiotów o wskazanym numerze.
 • Version - 1.4.43

  • ISOD WAPI zostało rozbudowane o szczegółów przedmiotu o wskazanym numerze katalogowym.
 • Version - 1.4.42

  • ISOD WAPI zostało rozbudowane o zwracanie planu studiów.
 • Version - 1.4.41

  • Informacje o studiach podyplomowych teraz zawierają więcej danych o jednostce.
 • Version - 1.4.40

  • Wydruk karty przedmiotu (sylabusa) wuzględnia teraz pole Uwagi oraz grupuje katalogi przedmiotów po nazwie.
 • Version - 1.4.39

  • ISOD WAPI - odpowiedź z komunikatem o błędzie teraz jest w formacie JSON. Jeżeli wystąpił błąd API zwraca status odpowiedzi 400. Gdy wynik wygenrowany bez błędów API zwraca 200.
 • Version - 1.4.38

  • Jak podaję identyfikatory osób ręcznie do funkcji zwracającej listę pracowników to ignoruję znacznik, czy pokazywać publicznie.
 • Version - 1.4.37

  • Rozbudowano API o zwracanie informacji o studiach podyplomowych.
 • Version - 1.4.36

  • Rozbudowano WAPI o możliwość zwracania indywidualnego planu zajęć.
 • Version - 1.4.35

  • W ogłoszeniach i komunikatach data publikacji to teraz data od (kiedy ma się wyświetlać).
  • Przełączenie języka interfejsu użytkownika zaktualizuje treść wyświetlanego ogłoszenia bez koniczeności ponownego wyśwetlania listy wiadomości.
  • Dodanie znacznika z informacją, że dana wiadomość/ogłoszenie jest tylko w języku polskim.
 • Version - 1.4.34

 • Version - 1.4.33

  • Rozszerzone WAPI dla ISEPu.
 • Version - 1.4.32

  • Ukrycie harmonogramu sesji dla pozycji 'stacjonarne i niestacjonarne'.
 • Version - 1.4.31

  • Dodana informacja na stronie kontaktowej czy ktoś jest dyrektorem instytutu lub kierownikiem zakładu.
 • Version - 1.4.30

  • W danych osobowych dodano możliwość zastrzeżenia zgody na upublicznianie zdjęcia pracownika w publicznym Portalu informacyjnym. W przypadku braku zgody zdjęcie będzie dostępne wyłącznie dla wszystkich zalogowanych do ISODa użytkowników (nawet studentów).
 • Version - 1.4.29

  • WAPI w liście pracowników potrafi teraz filtrować po podjednostce funkcjonalnej.
 • Version - 1.4.28

  • W zakładce prac dyplomowych dodano możliwość utajnienia nazwiska studenta.
 • Version - 1.4.27

  • Zmiana informacji o wykładowcach (dodane stanowisko oraz zakład). Na liscie są nie tylko wykładowcy, ale również pracownicy.
 • Version - 1.4.26

  • Poprawka w module wyświetlania sylabusów przedmiotów - poprawnie działa filtr przedmiotów nieaktywnych.
 • Version - 1.4.25

  • Poprawka w module praktyki i praca - wyrównanie oferty do środka.
 • Version - 1.4.24

  • Dodana sekcja - praktyki i praca...
 • Version - 1.4.23

  • Dodany link do harmonogramu roku akademickiego i harmonogramu zjazdów na stronie startowej w linkach ""na skróty"".
 • Version - 1.4.22

  • Umożliwienie definiowania informacji kontaktowych do dziekanatu na stronie startowej portalu.
 • Version - 1.4.21

  • W zakładce planów studiów wyamagnie programowe zawiera teraz link do katalogu przemdiotów z którym dane wymaganie jest związane.
 • Version - 1.4.20

  • Strona planów studiów jest bookmarkable page.
 • Version - 1.4.19

  • Poprawiono obsługę pobierania plików na urządzeniach mobilnych. Obsługiwane systemy: Android, iPod, iPad, iPhone, S60.
 • Version - 1.4.18

  • Dodanie wskaźnika widoczności danego poziomu studiów (kiuurnku, specjalności, bloku przedmiotów) na liście poziomów dostępnych do wyboru w Portalu Informacyjnym.
  • Dodanie podsumowania liczby ECTS do zdobycia w danym semstrze.
 • Version - 1.4.17

  • Poprawiona nazwa plików pobieranych z systemu w przypadku gdy zawierała ona polskie znaki.
 • Version - 1.4.16

  • Dodano informację o konsultacjach dziekanów i prodziekanów wydziału.
 • Version - 1.4.15

  • Poprawiona obsługa eksportu pracowników wi wykładowców jednostek (Moduł WAPI).
  • Rozszerzono informacje o zespołach naukowych o pole dotyczace członków zespołu (Moduł WAPI).
 • Version - 1.4.14

  • Dodana usługa sieciowa zwracająca kod html gotowy do konsumpcji na wydziałowej stronie internetowej z informacjami o zespołach naukowych, kołach naukowych oraz konfernecjach naukowych organizowanych przez jednostki.
 • Version - 1.4.13

  • Poprawka kodowania URL do pobierania pliku dyplomu w eksporcie danych do repozytorium PW.
 • Version - 1.4.12

  • Panel widokou programu studiów wyświetla również obieralne koszyki przedmiotów.
 • Version - 1.4.11

  • Dodano usługę do eksportu informacji o obronionych
   pracach dyplomowych oraz aktualizacji statusu wyeksportowania danej
   pracy dyplomowej.
 • Version - 1.4.10

  • W wyświetlaniu planu z poziomu studenta dodane pole, w
   którym pracownicy dziekanatu mogą umieścić dodatkowe informacje
   dotyczące deklaracji (np.: kiedy student powinien wybierać
   przedmioty obieralne? Czyli z jakiego koszyka na jakim semestrze za
   ile ECTS?)
 • Version - 1.4.9

  • Na liście dokumentów do pobrania wyświetlane tylko
   dokumenty oznaczone jako - opublikowane.
  • Dodane uwagi przy opublikowanych plikach do pobrania.
 • Version - 1.4.8

  • Dodana nowa zakładka z zestawem publicznie dostępnych
   dokumentów i formularzy do pobrania.
 • Version - 1.4.7

  • Umożliwienie publikacji zdjęć na stronach informacyjnych
   dla wykładowców.
  • Dodanie wsparcia do wyświetlania informacji o
   zgłoszeniach na konsultacje.
  • Dodanie wsparcia do określania okresów obowiązywania
   konsultacji.
 • Version - 1.4.6

  • Umożliwienie edycji danych kontaktowych oraz adresów
   stron WWW w parametrach aplikacji ISOD.
 • Version - 1.4.5

  • Integracja z systemem WordPress
 • Version - 1.4.4

  • Zwiększenie liczby ogłoszeń na stronie startowej do
   maksymalnie 20 pozycji.
 • Version - 1.4.3

  • Dodanie możliwości filtrowania tematów projektów i
   obronionych prac dyplomowych po jednostce funkcjonalnej (np.
   zakładzie).
  • Wyświetlane są tylko te obronione prace dyplomowe, które
   posiadają datę egzaminu.
  • Poprawki w wyświetlaniu linku Pokaż zamienniki,
   poprawienie wyświetlania panelu do wydruku planu wzorcowego,
   poprawienie colspana w widoku planu wzorcowego.
 • Version - 1.4.2

  • Dorobione informacje do widoku obronionych prac
   dyplomowych:
   - ocena końcowa,
   - nadany stopień naukowy,
   - poprawiony opis kierunku teraz w formacie: kierunek (specjalność).
 • Version - 1.4.1

 • Version - 1.4.0

  • Uporządkowanie struktury bazy danych.
 • Version - 1.0.9

  • Dodano komunikat, że plan jest w trakcie opracowywania.
 • Version - 1.0.8

  • Wdrożenie modułu do prezentacji harmonogramu sesji.
 • Version - 1.0.7

  • Umożliwienie prezentacji załączonych plików do
   komunikatów i ogłoszeń.
  • Zmiana wyglądu listy komunikatów i ogłoszeń - data
   ogłoszenia jest pokazywana na początku.
 • Version - 1.0.6

  • Zmiana etykiety 'Efekty kształcenia' na 'Efekty, cele
   kształcenia' w widoku sylabusa.
  • Dodana zebra w niektórych widokach.
  • Link powrót z widoku strony wykładowcy wraca do listy
   wykładowców, a nie jak wcześniej do strony Aktualności.
 • Version - 1.0.5

  • Poprawiono wyświetlanie przedmiotów w katalogach
   przedmiotów. teraz przedmioty są sortowane po numerach katalogowych.
 • Version - 1.0.4

  • Dodano usługę, która umożliwia zwrócenie informacji o
   konsultacjach wykładowcy. Usługa dostępna
 • Version - 1.0.3

 • Version - 1.0.2

  • Dodano informację kontaktowe wydziału
 • Version - 1.0.1

  • Dodano plany wzorcowe
 • Version - 1.0.0

  • Pierwsza wersja portalu