Informacje o pracowniku:

prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
 • Pełniona funkcja: Dyrektor Instytutu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:jstar@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 44 
 • Pokój GE 226 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~jstar/dyd 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Jacek Starzyński
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Metody i oprogramowanie do symulacji pola elektromagnetycznego, oprogramowanie optymalizacyjne, obliczenia równoległe i rozproszone.


Konsultacje w 2017Z:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DE1204:A - Podstawy elektromagnetyzmu GR1, GR2, GR3, GR4, SK 108
2DE2271:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe GR8, GE-b 225
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr X/2016-2020 w dniu 27.09.2017 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
1DI1302:A - Algorytmy i struktury danych GR1, GR2, GR3, SK 108
Lab. 2DE2271:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe GR8, GE-b 225
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1108:A - Języki i metody programowania 1 GR1, GR2, GR3, GG 219
Sem. 1DW1701:P - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR2, GE-b 113
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Modelowanie sprzęgu magnetycznego inżynierski magisterski
2. Konwerter planu radioterapii Eclipse (DICOM) do postaci tekstowej magisterski
3. Rekonstrukcja wsteczna dawki na podstawie plików rejestrujących pojedyncze napromieniania pacjenta inżynierski magisterski projekt zespołowy
4. Flux compression generators for electromagnetic warfare inżynierski magisterski
5. Generacja impulsów elektromagnetycznych przez kompresję strumienia magnetycznego inżynierski magisterski
6. Model rozwoju leadera wyładowania atmosferycznego magisterski
7. Internetowy symulator instalacji odgromowej inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Rekonstrukcja wewnętrzej struktury obiektów 3D na podstawie zdjęć RTG magisterski projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Optymalizacja hybrydowa magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
10. Porównanie technologii GPGPU inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Internetowy interfejs do systemu FAT inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
12. Opracowanie numerycznego modelu wybranego fragmentu ciała projekt indywidualny
13. Interpreter języka FAT w systemie Agros2D inżynierski magisterski projekt indywidualny
14. Modeler geometrii dwuwymiarowej projekt indywidualny
15. Wizualna ocena jakości siatek czworościennych inżynierski projekt indywidualny
16. Otwarta baza danych sygnałów i modeli biomedycznych / Open database of biomedical data inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Internetowy serwis do organizacji konkursów fotograficznych praca inżynierska
2. Wykorzystanie siatek progresywnych do efektywnej prezentacji wyników symulacji MES praca magisterska
3. Implementacja algorytmów rozwiązywania układów równań liniowych. Porównanie C for CUDA i OpenCL praca magisterska
4. Otwarta baza danych sygnałów i modeli biomedycznych praca magisterska
5. Rozszerzenie funkcjonalności programu FIVER - sklejanie siatek praca inżynierska
6. Studium wykonalności programu do szybkiego tworzenia zindywidualizowanego modelu głowy praca inżynierska
7. Optymalizator hybrydowy w języku Python praca magisterska
8. Równoległe obliczanie pola magnetycznego cewki cylindrycznej za pomocą prawa Biota-Savarta praca magisterska
9. Wykorzystanie platformy OSGi jako środowiska bazowego do uruchamiania usług studenckich praca magisterska
10. Fiver 2.0 - program do wizualizacji modeli MES z wykorzystaniem biblioteki Dolfin praca magisterska
11. Porównanie narzędzi profilujących kod C++ w systemie Linux praca inżynierska
12. Studium wykonalności parametrycznego modelu geometrii silnika liniowego praca magisterska
13. Silnik interaktywnych map internetowych do różnych zastosowań praca inżynierska
14. Interfejs WebService do NEC2++ praca magisterska
15. Wielokryterialny optymalizator wykorzystujący PSO praca inżynierska
16. Webservice: wyszukiwanie z sortowaniem geograficznym praca inżynierska
17. Modelowanie strategii przetrwalnych w biologii praca magisterska
18. Porównanie algorytmów klasyfikacji obszarów zainteresowania do planowania radioterapii praca magisterska
19. System automatycznego testowania i oceniania programów praca inżynierska
Powrót