Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Jacek Starzyński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Pełniona funkcja: Dyrektor Instytutu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:jstar@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 44 
 • Pokój GE 226 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~jstar/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Jacek Starzyński
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Metody i oprogramowanie do symulacji pola elektromagnetycznego, oprogramowanie optymalizacyjne, obliczenia równoległe i rozproszone, układy impulsowe WN.


Konsultacje w 2019Z:

 • Sobota, w godzinach: 13:15 - 13:50, Gmach Elektrotechniki pokój 226
        w okresie 4.10.2019 - 1.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 1 godzin przed terminem )
 • Sobota, w godzinach: 15:35 - 16:00, Gmach Elektrotechniki pokój 226
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 1 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
1DI1108:A - Języki i metody programowania 1 GR1, GR2, GR3, GR4, GG 219
1DI1302:A - Algorytmy i struktury danych GR1, GR2, GR3, SK 108
13:15-14:00
14:15-15:00
2DE2291:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe GR9, GE-b 105
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 2DE2291:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe GR9, GE-b 113
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
2ZE2372:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe GR6, GR7, Cykl inny, (3 zjazdy), GE-b 113
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 2ZE2372:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe GR7, wszystkie zjazdy, GE-b 113
12:20-13:05
13:10-13:55
Konsultacje 13:15-13:50 w okresie 4.10.2019 - 1.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 226
14:00-14:45
Lab. 2ZE2372:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe GR6, wszystkie zjazdy, GE-b 113
14:50-15:35
15:40-16:25
Konsultacje 15:35-16:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 226

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Studium wykonalności urządzenia do diagnostyki połączeń kabli
2. Graficzny interfejs użytkownika do programu ngspice inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Modelowanie iskierników / Spark gap models inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Modelowanie strategii przetrwalnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IO
5. Jonolot / Ion Craft inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
6. Automatyczny nadzór ruchu pojazdów inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
7. Atomatyczna identyfikacja twarzy - wtyczka do systemu ISOD inżynierski projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Opracowanie iskiernika sterowanego 20-100 kV inżynierski magisterski
9. Mały, autonomiczny generator Marksa / Small autonomous Marx generator inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
10. Konwerter planu radioterapii Eclipse (DICOM) do postaci tekstowej magisterski
11. Rekonstrukcja wsteczna dawki na podstawie plików rejestrujących pojedyncze napromieniania pacjenta inżynierski magisterski projekt zespołowy
12. Generacja impulsów elektromagnetycznych przez kompresję strumienia magnetycznego inżynierski magisterski
13. Model rozwoju leadera wyładowania atmosferycznego magisterski
14. Internetowy symulator instalacji odgromowej inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
15. Rekonstrukcja wewnętrzej struktury obiektów 3D na podstawie zdjęć RTG magisterski projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
16. Optymalizacja hybrydowa magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
17. Porównanie technologii GPGPU inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
18. Internetowy interfejs do systemu FAT inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
19. Opracowanie numerycznego modelu wybranego fragmentu ciała projekt indywidualny
20. Interpreter języka FAT w systemie Agros2D inżynierski magisterski projekt indywidualny
21. Modeler geometrii dwuwymiarowej projekt indywidualny
22. Wizualna ocena jakości siatek czworościennych inżynierski projekt indywidualny

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wykorzystanie siatek progresywnych do efektywnej prezentacji wyników symulacji MES praca magisterska
2. Implementacja algorytmów rozwiązywania układów równań liniowych. Porównanie C for CUDA i OpenCL praca magisterska
3. Otwarta baza danych sygnałów i modeli biomedycznych praca magisterska
4. Rozszerzenie funkcjonalności programu FIVER - sklejanie siatek praca inżynierska
5. Studium wykonalności programu do szybkiego tworzenia zindywidualizowanego modelu głowy praca inżynierska
6. Optymalizator hybrydowy w języku Python praca magisterska
7. Równoległe obliczanie pola magnetycznego cewki cylindrycznej za pomocą prawa Biota-Savarta praca magisterska
8. Wykorzystanie platformy OSGi jako środowiska bazowego do uruchamiania usług studenckich praca magisterska
9. Fiver 2.0 - program do wizualizacji modeli MES z wykorzystaniem biblioteki Dolfin praca magisterska
10. Porównanie narzędzi profilujących kod C++ w systemie Linux praca inżynierska
11. Studium wykonalności parametrycznego modelu geometrii silnika liniowego praca magisterska
12. Silnik interaktywnych map internetowych do różnych zastosowań praca inżynierska
13. Interfejs WebService do NEC2++ praca magisterska
14. Wielokryterialny optymalizator wykorzystujący PSO praca inżynierska
15. Modelowanie strategii przetrwalnych w biologii praca magisterska
16. Webservice: wyszukiwanie z sortowaniem geograficznym praca inżynierska
17. Porównanie algorytmów klasyfikacji obszarów zainteresowania do planowania radioterapii praca magisterska
18. System automatycznego testowania i oceniania programów praca inżynierska
19. Modeling of magnetic coupling praca inżynierska
20. Projekt układu do pomiaru parametrów elektrycznych dielektryków z wykorzystaniem wektorowego analizatora sieci praca magisterska
21. Cyfrowa rekonstrukcja radiogramów na podstawie CT praca magisterska
22. Graficzny postprocesor do programu ngspice praca inżynierska
Powrót