Informacje o pracowniku:

prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
 • Pełniona funkcja: Dyrektor Instytutu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:jstar@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 44 
 • Pokój GE 226 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~jstar/dyd 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Jacek Starzyński
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Metody i oprogramowanie do symulacji pola elektromagnetycznego, oprogramowanie optymalizacyjne, obliczenia równoległe i rozproszone.


Konsultacje w 2018Z:

 • Wtorek, w godzinach: 16:15 - 17:00, Gmach Elektrotechniki pokój 226
        w okresie 1.10.2018 - 31.01.2019 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Sobota, w godzinach: 08:15 - 09:00, Gmach Elektrotechniki pokój 226
        w okresie 1.10.2018 - 31.01.2019 , na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXIV/2016-2020 w dniu 23.01.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
1DI1302:A - Algorytmy i struktury danych GR1, GR2, GR3, SK 108
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1108:A - Języki i metody programowania 1 GR1, GR2, GR3, (UWAGA: zmiana sali od 20.11), GG 219
2DE2291:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe GR9, GE-b 105
15:15-16:00
16:15-17:00
Konsultacje 16:15-17:00 w okresie 1.10.2018 - 31.01.2019 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 226
Lab. 2DE2291:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe GR9, GE-b 113
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
Konsultacje 8:15-9:00 w okresie 1.10.2018 - 31.01.2019 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 226
09:00-09:45
Lab. 2ZE2372:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe GR6, Cykl inny, GE-b 113
2ZE2372:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe GR6, Cykl inny, GE-b 113
Konsultacje 8:15-9:00 w okresie 1.10.2018 - 31.01.2019 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 226
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Flux compression generators for electromagnetic warfare inżynierski magisterski
2. Opracowanie iskiernika sterowanego 20-100 kV inżynierski magisterski
3. Mały, autonomiczny generator Marksa / Small autonomous Marx generator inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
4. Konwerter planu radioterapii Eclipse (DICOM) do postaci tekstowej magisterski
5. Rekonstrukcja wsteczna dawki na podstawie plików rejestrujących pojedyncze napromieniania pacjenta inżynierski magisterski projekt zespołowy
6. Generacja impulsów elektromagnetycznych przez kompresję strumienia magnetycznego inżynierski magisterski
7. Model rozwoju leadera wyładowania atmosferycznego magisterski
8. Internetowy symulator instalacji odgromowej inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Rekonstrukcja wewnętrzej struktury obiektów 3D na podstawie zdjęć RTG magisterski projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Optymalizacja hybrydowa magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
11. Porównanie technologii GPGPU inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
12. Internetowy interfejs do systemu FAT inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
13. Opracowanie numerycznego modelu wybranego fragmentu ciała projekt indywidualny
14. Interpreter języka FAT w systemie Agros2D inżynierski magisterski projekt indywidualny
15. Modeler geometrii dwuwymiarowej projekt indywidualny
16. Wizualna ocena jakości siatek czworościennych inżynierski projekt indywidualny
17. Otwarta baza danych sygnałów i modeli biomedycznych / Open database of biomedical data inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wykorzystanie siatek progresywnych do efektywnej prezentacji wyników symulacji MES praca magisterska
2. Implementacja algorytmów rozwiązywania układów równań liniowych. Porównanie C for CUDA i OpenCL praca magisterska
3. Otwarta baza danych sygnałów i modeli biomedycznych praca magisterska
4. Rozszerzenie funkcjonalności programu FIVER - sklejanie siatek praca inżynierska
5. Studium wykonalności programu do szybkiego tworzenia zindywidualizowanego modelu głowy praca inżynierska
6. Optymalizator hybrydowy w języku Python praca magisterska
7. Równoległe obliczanie pola magnetycznego cewki cylindrycznej za pomocą prawa Biota-Savarta praca magisterska
8. Wykorzystanie platformy OSGi jako środowiska bazowego do uruchamiania usług studenckich praca magisterska
9. Fiver 2.0 - program do wizualizacji modeli MES z wykorzystaniem biblioteki Dolfin praca magisterska
10. Porównanie narzędzi profilujących kod C++ w systemie Linux praca inżynierska
11. Studium wykonalności parametrycznego modelu geometrii silnika liniowego praca magisterska
12. Silnik interaktywnych map internetowych do różnych zastosowań praca inżynierska
13. Interfejs WebService do NEC2++ praca magisterska
14. Wielokryterialny optymalizator wykorzystujący PSO praca inżynierska
15. Modelowanie strategii przetrwalnych w biologii praca magisterska
16. Webservice: wyszukiwanie z sortowaniem geograficznym praca inżynierska
17. Porównanie algorytmów klasyfikacji obszarów zainteresowania do planowania radioterapii praca magisterska
18. System automatycznego testowania i oceniania programów praca inżynierska
19. Modeling of magnetic coupling praca inżynierska
20. Projekt układu do pomiaru parametrów elektrycznych dielektryków z wykorzystaniem wektorowego analizatora sieci praca magisterska
21. Cyfrowa rekonstrukcja radiogramów na podstawie CT praca magisterska
Powrót