Informacje o pracowniku:

prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
 • Pełniona funkcja: Dyrektor Instytutu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:jstar@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 44 
 • Pokój GE 226 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~jstar/dyd 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Jacek Starzyński
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Metody i oprogramowanie do symulacji pola elektromagnetycznego, oprogramowanie optymalizacyjne, obliczenia równoległe i rozproszone.


Konsultacje w 2018L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 16:00 - 17:00, Gmach Elektrotechniki pokój 226
        w okresie 19.02.2018 - 30.06.2018 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Poniedziałek, w godzinach: 16:00 - 17:00, Gmach Elektrotechniki pokój 226
        w okresie 19.02.2018 - 30.06.2018 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DI1206:A - Języki i metody programowania 2 GR1, GR2, GR3, GE-b AE
09:15-10:00
10:15-11:00
1DI1610:A - Programowanie równoległe i rozproszone GR1, GR2, GR3, I połowa sem., GE-b AE
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DE2366:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe projekt GR8, (wstępny termin zajęć), GE-b 113
15:15-16:00
Konsultacje 16:00-17:00 w okresie 19.02.2018 - 30.06.2018 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 226
Konsultacje 16:00-17:00 w okresie 19.02.2018 - 30.06.2018 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 226
16:15-17:00
Sem. 1DW2301:B - Seminarium dyplomowe magisterskie GR1, GR2, GE-b 200
Proj. 1DE2366:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe projekt GR8, (wstępny termin zajęć), GE-b 113
1DR1634:A - Programowanie obiektowe GR1, GR2, GR3, I połowa sem., (przedmiot obieralny), GE-b 105
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Hybrid power system for UAV magisterski
2. Opracowanie iskiernika sterowanego 20-100 kV inżynierski magisterski
3. Zarządzanie projektami w NGO inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
4. Mały, autonomiczny generator Marksa / Small autonomous Marx generator inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
5. Aplikacja do zarządzenia wnioskami o projekty inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
6. Konwerter planu radioterapii Eclipse (DICOM) do postaci tekstowej magisterski
7. Rekonstrukcja wsteczna dawki na podstawie plików rejestrujących pojedyncze napromieniania pacjenta inżynierski magisterski projekt zespołowy
8. Flux compression generators for electromagnetic warfare inżynierski magisterski
9. Generacja impulsów elektromagnetycznych przez kompresję strumienia magnetycznego inżynierski magisterski
10. Model rozwoju leadera wyładowania atmosferycznego magisterski
11. Internetowy symulator instalacji odgromowej inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
12. Rekonstrukcja wewnętrzej struktury obiektów 3D na podstawie zdjęć RTG magisterski projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
13. Optymalizacja hybrydowa magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
14. Porównanie technologii GPGPU inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
15. Internetowy interfejs do systemu FAT inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
16. Opracowanie numerycznego modelu wybranego fragmentu ciała projekt indywidualny
17. Interpreter języka FAT w systemie Agros2D inżynierski magisterski projekt indywidualny
18. Modeler geometrii dwuwymiarowej projekt indywidualny
19. Wizualna ocena jakości siatek czworościennych inżynierski projekt indywidualny
20. Otwarta baza danych sygnałów i modeli biomedycznych / Open database of biomedical data inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wykorzystanie siatek progresywnych do efektywnej prezentacji wyników symulacji MES praca magisterska
2. Implementacja algorytmów rozwiązywania układów równań liniowych. Porównanie C for CUDA i OpenCL praca magisterska
3. Otwarta baza danych sygnałów i modeli biomedycznych praca magisterska
4. Rozszerzenie funkcjonalności programu FIVER - sklejanie siatek praca inżynierska
5. Studium wykonalności programu do szybkiego tworzenia zindywidualizowanego modelu głowy praca inżynierska
6. Optymalizator hybrydowy w języku Python praca magisterska
7. Równoległe obliczanie pola magnetycznego cewki cylindrycznej za pomocą prawa Biota-Savarta praca magisterska
8. Wykorzystanie platformy OSGi jako środowiska bazowego do uruchamiania usług studenckich praca magisterska
9. Fiver 2.0 - program do wizualizacji modeli MES z wykorzystaniem biblioteki Dolfin praca magisterska
10. Porównanie narzędzi profilujących kod C++ w systemie Linux praca inżynierska
11. Studium wykonalności parametrycznego modelu geometrii silnika liniowego praca magisterska
12. Silnik interaktywnych map internetowych do różnych zastosowań praca inżynierska
13. Interfejs WebService do NEC2++ praca magisterska
14. Wielokryterialny optymalizator wykorzystujący PSO praca inżynierska
15. Modelowanie strategii przetrwalnych w biologii praca magisterska
16. Webservice: wyszukiwanie z sortowaniem geograficznym praca inżynierska
17. Porównanie algorytmów klasyfikacji obszarów zainteresowania do planowania radioterapii praca magisterska
18. System automatycznego testowania i oceniania programów praca inżynierska
19. Modeling of magnetic coupling praca inżynierska
Powrót