Employee information:

prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Profesor
 • Function: Head of Institute

Contact:

 • E-mail:jacek.starzynski@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 56 44 
 • Room GE 226 
 • WWW: http://www.iem.pw.edu.pl/~jstar/ 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Jacek Starzyński
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Methods and software for computational electromagnetism. Optimization software, Parallel and Distributed computation.


Office hours in 2021L:

 • Tuesday, at: 17:15 - 18:30, MS Teams pokój 226
        between 1.09.2021 - 30.09.2021 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 1 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021L:

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
1DA1212:A - Circuits and Systems 1 GR1, GR2, on-line, SK 108
1DR2309:A - Programowanie równoległe i rozproszone GR1, GR2, 1st half of sem., GE-b 105
1DM1206:A - Programowanie obiektowe GR1, GE-b 105
09:15-10:00
10:15-11:00
1DI1206:A - Języki i metody programowania 2 GR1, GR2, GR3, SK 108
1DI1641:A - Programowanie równoległe i rozproszone GR1, GR2, GE-b AE
11:15-12:00
12:15-13:00
Ćw. 1DA1212:A - Circuits and Systems 1 GR1, GR2, GE-b 105
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DE2328:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe projekt GR7, cycle other, GE-b 113
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00
Office hours 17:15-18:30 between 1.09.2021 - 30.09.2021 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms 226
Proj. 1DI1417:A - Projekt indywidualny GR1, GR2, GR3, cycle other, termin roboczy, DOU Do ustalenia
18:15-19:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05
18:10-18:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Generacja impulsów WN w paśmie 200-500 MHz / Mesoband pulse generatorion inżynierski magisterski projekt zespołowy
2. Kieszonkowy transformator Tesli / Portable Tesla coil inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
3. System automatycznego nadzoru na egzaminie inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Studium wykonalności urządzenia do diagnostyki połączeń kabli
5. Modelowanie iskierników / Spark gap models inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Jonolot / Ion Craft inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
7. Atomatyczna identyfikacja twarzy - wtyczka do systemu ISOD inżynierski projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Opracowanie iskiernika sterowanego 20-100 kV inżynierski magisterski
9. Konwerter planu radioterapii Eclipse (DICOM) do postaci tekstowej magisterski
10. Rekonstrukcja wsteczna dawki na podstawie plików rejestrujących pojedyncze napromieniania pacjenta inżynierski magisterski projekt zespołowy
11. Generacja impulsów elektromagnetycznych przez kompresję strumienia magnetycznego inżynierski magisterski
12. Model rozwoju leadera wyładowania atmosferycznego magisterski
13. Internetowy symulator instalacji odgromowej inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
14. Rekonstrukcja wewnętrzej struktury obiektów 3D na podstawie zdjęć RTG magisterski projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
15. Optymalizacja hybrydowa magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
16. Porównanie technologii GPGPU inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
17. Internetowy interfejs do systemu FAT inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
18. Opracowanie numerycznego modelu wybranego fragmentu ciała projekt indywidualny
19. Modeler geometrii dwuwymiarowej projekt indywidualny
20. Wizualna ocena jakości siatek czworościennych inżynierski projekt indywidualny

Defended dissertations and projects:

1. Wykorzystanie siatek progresywnych do efektywnej prezentacji wyników symulacji MES praca magisterska
2. Implementacja algorytmów rozwiązywania układów równań liniowych. Porównanie C for CUDA i OpenCL praca magisterska
3. Otwarta baza danych sygnałów i modeli biomedycznych praca magisterska
4. Rozszerzenie funkcjonalności programu FIVER - sklejanie siatek praca inżynierska
5. Studium wykonalności programu do szybkiego tworzenia zindywidualizowanego modelu głowy praca inżynierska
6. Optymalizator hybrydowy w języku Python praca magisterska
7. Równoległe obliczanie pola magnetycznego cewki cylindrycznej za pomocą prawa Biota-Savarta praca magisterska
8. Wykorzystanie platformy OSGi jako środowiska bazowego do uruchamiania usług studenckich praca magisterska
9. Fiver 2.0 - program do wizualizacji modeli MES z wykorzystaniem biblioteki Dolfin praca magisterska
10. Porównanie narzędzi profilujących kod C++ w systemie Linux praca inżynierska
11. Studium wykonalności parametrycznego modelu geometrii silnika liniowego praca magisterska
12. Silnik interaktywnych map internetowych do różnych zastosowań praca inżynierska
13. Interfejs WebService do NEC2++ praca magisterska
14. Wielokryterialny optymalizator wykorzystujący PSO praca inżynierska
15. Modelowanie strategii przetrwalnych w biologii praca magisterska
16. Webservice: wyszukiwanie z sortowaniem geograficznym praca inżynierska
17. Porównanie algorytmów klasyfikacji obszarów zainteresowania do planowania radioterapii praca magisterska
18. System automatycznego testowania i oceniania programów praca inżynierska
19. Modeling of magnetic coupling praca inżynierska
20. Projekt układu do pomiaru parametrów elektrycznych dielektryków z wykorzystaniem wektorowego analizatora sieci praca magisterska
21. Cyfrowa rekonstrukcja radiogramów na podstawie CT praca magisterska
22. Graficzny postprocesor do programu ngspice praca inżynierska
23. Projekt generatora udarów napięciowych w technologii MOSFET praca magisterska
24. Interpreter języka FAT w systemie Agros2D praca magisterska
25. Aplikacja internetowa - wyszukiwarka kursów praca inżynierska
Back