Informacje o pracowniku:

prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
 • Pełniona funkcja: Dyrektor Instytutu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:jstar@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 44 
 • Pokój GE 226 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~jstar/dyd 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Jacek Starzyński
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Metody i oprogramowanie do symulacji pola elektromagnetycznego, oprogramowanie optymalizacyjne, obliczenia równoległe i rozproszone.


Konsultacje w 2019L:

 • Wtorek, w godzinach: 18:15 - 20:30, Gmach Elektrotechniki pokój 226
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DR2309:A - Programowanie równoległe i rozproszone GR1, GR2, I połowa sem., GE-b 105
09:15-10:00
10:15-11:00
1DI1206:A - Języki i metody programowania 2 GR1, GR2, GR3, SK 108
1DI1641:A - Programowanie równoległe i rozproszone GR1, GR2, GE-b AE
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DE2366:A - Symulacje i badania wysokonapięciowe projekt GR9, Cykl inny, GE-b 113
15:15-16:00
16:15-17:00
Sem. 1DW2301:B - Seminarium dyplomowe magisterskie GR1, GR2, GE-b 105
17:15-18:00
18:15-19:00
Konsultacje 18:15-20:30 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 226
19:15-20:00
20:15-21:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05
18:10-18:55
19:00-19:45
19:50-20:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Graficzny interfejs użytkownika do programu ngspice inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. Generatory impulsów wysokiego napięcia / HV Pulse generators inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
3. Modelowanie iskierników / Spark gap models inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Modelowanie strategii przetrwalnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IO
5. Jonolot / Ion Craft inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
6. Automatyczny nadzór ruchu pojazdów inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
7. Atomatyczna identyfikacja twarzy - wtyczka do systemu ISOD inżynierski projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Flux compression generators for electromagnetic warfare inżynierski magisterski
9. Opracowanie iskiernika sterowanego 20-100 kV inżynierski magisterski
10. Mały, autonomiczny generator Marksa / Small autonomous Marx generator inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
11. Konwerter planu radioterapii Eclipse (DICOM) do postaci tekstowej magisterski
12. Rekonstrukcja wsteczna dawki na podstawie plików rejestrujących pojedyncze napromieniania pacjenta inżynierski magisterski projekt zespołowy
13. Generacja impulsów elektromagnetycznych przez kompresję strumienia magnetycznego inżynierski magisterski
14. Model rozwoju leadera wyładowania atmosferycznego magisterski
15. Internetowy symulator instalacji odgromowej inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
16. Rekonstrukcja wewnętrzej struktury obiektów 3D na podstawie zdjęć RTG magisterski projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
17. Optymalizacja hybrydowa magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
18. Porównanie technologii GPGPU inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
19. Internetowy interfejs do systemu FAT inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
20. Opracowanie numerycznego modelu wybranego fragmentu ciała projekt indywidualny
21. Interpreter języka FAT w systemie Agros2D inżynierski magisterski projekt indywidualny
22. Modeler geometrii dwuwymiarowej projekt indywidualny
23. Wizualna ocena jakości siatek czworościennych inżynierski projekt indywidualny
24. Otwarta baza danych sygnałów i modeli biomedycznych / Open database of biomedical data inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wykorzystanie siatek progresywnych do efektywnej prezentacji wyników symulacji MES praca magisterska
2. Implementacja algorytmów rozwiązywania układów równań liniowych. Porównanie C for CUDA i OpenCL praca magisterska
3. Otwarta baza danych sygnałów i modeli biomedycznych praca magisterska
4. Rozszerzenie funkcjonalności programu FIVER - sklejanie siatek praca inżynierska
5. Studium wykonalności programu do szybkiego tworzenia zindywidualizowanego modelu głowy praca inżynierska
6. Optymalizator hybrydowy w języku Python praca magisterska
7. Równoległe obliczanie pola magnetycznego cewki cylindrycznej za pomocą prawa Biota-Savarta praca magisterska
8. Wykorzystanie platformy OSGi jako środowiska bazowego do uruchamiania usług studenckich praca magisterska
9. Fiver 2.0 - program do wizualizacji modeli MES z wykorzystaniem biblioteki Dolfin praca magisterska
10. Porównanie narzędzi profilujących kod C++ w systemie Linux praca inżynierska
11. Studium wykonalności parametrycznego modelu geometrii silnika liniowego praca magisterska
12. Silnik interaktywnych map internetowych do różnych zastosowań praca inżynierska
13. Interfejs WebService do NEC2++ praca magisterska
14. Wielokryterialny optymalizator wykorzystujący PSO praca inżynierska
15. Modelowanie strategii przetrwalnych w biologii praca magisterska
16. Webservice: wyszukiwanie z sortowaniem geograficznym praca inżynierska
17. Porównanie algorytmów klasyfikacji obszarów zainteresowania do planowania radioterapii praca magisterska
18. System automatycznego testowania i oceniania programów praca inżynierska
19. Modeling of magnetic coupling praca inżynierska
20. Projekt układu do pomiaru parametrów elektrycznych dielektryków z wykorzystaniem wektorowego analizatora sieci praca magisterska
21. Cyfrowa rekonstrukcja radiogramów na podstawie CT praca magisterska
Powrót