Informacje o pracowniku:

dr inż. Tadeusz Daszczyński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:tadeusz.daszczynski@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 75 52; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 103 
 • Strona www: https://www.linkedin.com/in/tadeusz-daszczynski-38116111/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Tadeusz Daszczyński
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Adiunkt na Wydziale Elektrycznym w Instytucie Elektroenergetyki od 2016 r. Właściciel i główny projektant w firmie Innovative Design Engineering.

Koordynator i współtwórca mpiBIM od pierwszej edycji. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych od 2015 r.

Jeden z wykładowców na studium podyplomowym z projektowania instalacji elektrycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz Międzywydziałowych studiach podyplomowych „Interdyscyplinarny BIM” na Politechnice Warszawskiej.

Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych; brał udział w ponad 12 pracach badawczo-rozwojowych w ramach komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Członek normalny Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa; współtwórca szkolenia BIMw5h. W pracy naukowej zajmuje się tematyką elektroenergetyki, aparatury rozdzielczej na niskich i średnich napięciach, technologią VR i AR dla zastosowań w elektroenergetyce.


Konsultacje w 2019Z:

 • Czwartek, w godzinach: 12:15 - 13:30, Gmach Mechaniki pokój 102
        w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
2DE2269:A - Łączniki inteligentne GR1, I połowa sem., GM 104
11:15-12:00
12:15-13:00
Ćw. 1DR1121:A - Podstawy mechaniki GR1, Zajęcia zakończone, GM 104
2DE2250:A - Aparatura łączeniowo-sterująca obwodów oświetleniowych GR8, GM 104
Konsultacje 12:15-13:30 w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GM 102
13:15-14:00
14:15-15:00
Ćw. 1DR1121:A - Podstawy mechaniki GR2, Zajęcia zakończone, GM 104
Proj. 1DW6010:A - Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM GR1, Cykl inny, Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej sala 407, DOU Do ustalenia
15:15-16:00
16:15-17:00
Ćw. 1DR1121:A - Podstawy mechaniki GR3, Zajęcia zakończone, GM 104
17:15-18:00
18:15-19:00
1DW2107:A - Metody podejmowania decyzji (HES) GR1, GR2, Zajęcia odbywają się w GM104, GM 104
19:15-20:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Zasady doboru aparatów elektrycznych w sieciach niskiego napięcia i selektywność wyłączania praca inżynierska
2. Projekt wewnętrznej miejskiej stacji transformatorowej. Dobór osprzętu elektrycznego SN i nn praca inżynierska
3. Słupowe stacje transformatorowe - projektowanie i dobór aparatury SN i nn praca inżynierska
4. Instalacje słaboprądowe w obiektach biurowo-usługowych. Podstawy projektowania. praca inżynierska
5. Projektowanie instalacji odgromowych zgodnie z normą PN-EN 62305. praca inżynierska
6. Rozwiązania konstrukcyjne transformatorów elektroenergetycznych od XIX w. do czasów współczesnych. praca inżynierska
7. Diagnostyka generatorów na przykładzie jednostek wytwórczych zainstalowanych w wybranej elektrociepłowni. praca inżynierska
8. Układ pomiaru liczby przetężeniowej przekładników z rejestracją " w locie" praca inżynierska
9. Model 3D rozdzielnicy okapturzonej SF6. praca inżynierska
10. Pomiary i analiza charakterystyk przenoszenia transformatorowych sensorów prądu (TSP) do sieci elektroenergetycznych. praca inżynierska
11. Modernizacja rozdzielni 15kV na przykładzie Metra Warszawskiego praca inżynierska
12. Modernizacja rozdzielni prądu stałego na przykładzie Metra Warszawskiego praca inżynierska
13. Modernizacja rozdzielni SN i nn na przykładzie obiektu użyteczności publicznej praca inżynierska
14. Sterowanie oświetleniem w garażach podziemnych – aparatura elektryczna i podstawy projektowania praca inżynierska
15. Modelowanie układu elektromagnetycznego do badań własności magnetycznych materiałów z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Maxwell praca inżynierska
16. Projekt stacji transformatorowej i zasilania elektroenergetycznego SN w budynku biurowo-usługowym praca inżynierska
17. ANALIZA OBCIĄŻALNOŚCI DŁUGOTRWAŁEJ TORÓW PRĄDOWYCH O OKREŚLONYCH KSZTAŁTACH praca inżynierska
18. Projekt wieżowej stacji bazowej telefonii komórkowej zasilanej z linii napowietrznej SN praca inżynierska
19. Budowa rozdzielnic i układów SZR średniego napięcia praca inżynierska
20. Łączniki dla układów elektroenergetycznych prądu stałego praca inżynierska
21. Zasady projektowania i budowy układów zasilania tymczasowego dla imprez masowych praca inżynierska
22. Projekt zasilania obiektu przemysłowego z sieci SN praca inżynierska
23. Metody obliczeń zwisów linii napowietrznych praca magisterska
24. Stanowisko laboratoryjne do badań SFRA transformatora elektroenergetycznego praca inżynierska
25. Projekt zasilania zakładu przemysłowego o mocy przyłączeniowej powyżej 0,5 MW praca inżynierska
26. Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach zamieszkania zbiorowego praca inżynierska
27. Pomiary oddziaływań elektromagnetycznych od stacji transformatorowych praca inżynierska
28. Projekt wyrzutni elektromagnetycznej praca inżynierska
29. Projektowanie instalacji elektrycznych z wykorzystaniem technologii BIM praca inżynierska
30. Układ zasilania obiektu przemysłowego z sieci SN – projekt praca inżynierska
31. Switching off AC with use of contactors - LabView laboratory setup praca inżynierska
32. Model 3D transformatora elektroenergetycznego praca inżynierska
33. Oddziaływanie elektromagnetyczne wnętrzowych stacji transformatorowych – podstawowe zagadnienia praca inżynierska
34. Wykorzystanie systemów zarządzania budynkiem do ograniczania zużycia energii elektrycznej praca magisterska
35. BIM in electrical engineering - electrical project praca inżynierska
36. Modelowanie rozpływów ciepła w rozdzielnicy SN typu e2ALFA praca magisterska
37. Detekcja uszkodzeń napędu wyłącznika SN za pomocą przetwarzania obrazu praca magisterska
38. Badania torów prądowych metodą termowizyjną praca inżynierska
39. Construction of a laboratory stand for testing of switching off DC through the transistor praca inżynierska
40. Inductance calculations of copper coil for physical model of distribution transformer praca inżynierska
Powrót