Employee information:

dr inż. Tadeusz Daszczyński

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:tadeusz.daszczynski@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 75 52; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Mechaniki pok. 103 
 • WWW: https://www.linkedin.com/in/tadeusz-daszczynski-38116111/ 
 • Corresponding address:
  IE - Tadeusz Daszczyński
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021L:

 • Wednesday, at: 11:15 - 12:00, MS Teams pokój 1
        between 20.02.2021 - 30.09.2021 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2021L:

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Office hours 11:15-12:00 between 20.02.2021 - 30.09.2021 (appointment booking not required) , in room MS-Tms 1
12:15-13:00
Lab. 1DE2125:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR2, even classes meetings, Kod TEAMS: cqs0xar, SK ZWARCIOWNIA
1DE2125:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR1, GR2, Kod TEAMS: lfg6ug5, SK 108
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE2125:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR1, even classes meetings, SK ZWARCIOWNIA
1DA1514:A - Electrical Apparatus – basic course GR1, GR2, Kod TEAMS: saer1f6, GM 104
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00
18:15-19:00
1DW2107:A - Metody podejmowania decyzji (HES) GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, Kod TEAMS: o5b7dnw, SK 108
19:15-20:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
1ZE1652:A - Urządzenia i aparaty elektryczne GR1, GR2, first half of meetings, Kod TEAMS: qqq7pi8, SK 108
09:00-09:45
09:50-10:35
Sem. 1ZE1801:B - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, GR2, GR3, GR4, all meetings, zajęcia zdalne; dla specjalności Elektroenergetyka (Aparaty i Automatyka Elektroenergetyczna), GM 104
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Zasady doboru aparatów elektrycznych w sieciach niskiego napięcia i selektywność wyłączania praca inżynierska
2. Projekt wewnętrznej miejskiej stacji transformatorowej. Dobór osprzętu elektrycznego SN i nn praca inżynierska
3. Słupowe stacje transformatorowe - projektowanie i dobór aparatury SN i nn praca inżynierska
4. Instalacje słaboprądowe w obiektach biurowo-usługowych. Podstawy projektowania. praca inżynierska
5. Projektowanie instalacji odgromowych zgodnie z normą PN-EN 62305. praca inżynierska
6. Rozwiązania konstrukcyjne transformatorów elektroenergetycznych od XIX w. do czasów współczesnych. praca inżynierska
7. Diagnostyka generatorów na przykładzie jednostek wytwórczych zainstalowanych w wybranej elektrociepłowni. praca inżynierska
8. Układ pomiaru liczby przetężeniowej przekładników z rejestracją " w locie" praca inżynierska
9. Model 3D rozdzielnicy okapturzonej SF6. praca inżynierska
10. Pomiary i analiza charakterystyk przenoszenia transformatorowych sensorów prądu (TSP) do sieci elektroenergetycznych. praca inżynierska
11. Modernizacja rozdzielni 15kV na przykładzie Metra Warszawskiego praca inżynierska
12. Modernizacja rozdzielni prądu stałego na przykładzie Metra Warszawskiego praca inżynierska
13. Modernizacja rozdzielni SN i nn na przykładzie obiektu użyteczności publicznej praca inżynierska
14. Sterowanie oświetleniem w garażach podziemnych – aparatura elektryczna i podstawy projektowania praca inżynierska
15. Modelowanie układu elektromagnetycznego do badań własności magnetycznych materiałów z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Maxwell praca inżynierska
16. Projekt stacji transformatorowej i zasilania elektroenergetycznego SN w budynku biurowo-usługowym praca inżynierska
17. ANALIZA OBCIĄŻALNOŚCI DŁUGOTRWAŁEJ TORÓW PRĄDOWYCH O OKREŚLONYCH KSZTAŁTACH praca inżynierska
18. Projekt wieżowej stacji bazowej telefonii komórkowej zasilanej z linii napowietrznej SN praca inżynierska
19. Budowa rozdzielnic i układów SZR średniego napięcia praca inżynierska
20. Łączniki dla układów elektroenergetycznych prądu stałego praca inżynierska
21. Zasady projektowania i budowy układów zasilania tymczasowego dla imprez masowych praca inżynierska
22. Projekt zasilania obiektu przemysłowego z sieci SN praca inżynierska
23. Metody obliczeń zwisów linii napowietrznych praca magisterska
24. Stanowisko laboratoryjne do badań SFRA transformatora elektroenergetycznego praca inżynierska
25. Projekt zasilania zakładu przemysłowego o mocy przyłączeniowej powyżej 0,5 MW praca inżynierska
26. Projektowanie instalacji elektrycznych z wykorzystaniem technologii BIM praca inżynierska
27. Projekt wyrzutni elektromagnetycznej praca inżynierska
28. Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach zamieszkania zbiorowego praca inżynierska
29. Układ zasilania obiektu przemysłowego z sieci SN – projekt praca inżynierska
30. Pomiary oddziaływań elektromagnetycznych od stacji transformatorowych praca inżynierska
31. Switching off AC with use of contactors - LabView laboratory setup praca inżynierska
32. Model 3D transformatora elektroenergetycznego praca inżynierska
33. Wykorzystanie systemów zarządzania budynkiem do ograniczania zużycia energii elektrycznej praca magisterska
34. Oddziaływanie elektromagnetyczne wnętrzowych stacji transformatorowych – podstawowe zagadnienia praca inżynierska
35. BIM in electrical engineering - electrical project praca inżynierska
36. Modelowanie rozpływów ciepła w rozdzielnicy SN typu e2ALFA praca magisterska
37. Badania torów prądowych metodą termowizyjną praca inżynierska
38. Detekcja uszkodzeń napędu wyłącznika SN za pomocą przetwarzania obrazu praca magisterska
39. Construction of a laboratory stand for testing of switching off DC through the transistor praca inżynierska
40. Inductance calculations of copper coil for physical model of distribution transformer praca inżynierska
41. Projektowanie stacji transformatorowych SN/nn ze sterowaniem radiowym w polach liniowych praca inżynierska
42. Efficiency of different types of heat sink praca inżynierska
43. Projekt, budowa i badania testowe prototypu inwertera do współpracy z generatorem wiatrowym praca magisterska
44. Tworzenie rodzin Revit na bazie rozdzielnic SN produkcji Elektrometal Energetyka S.A. praca inżynierska
45. Analiza kosztów kolizji w oparciu o metodologię BIM praca magisterska
46. Aparatura sterująco-łączeniowa obwodów oświetleniowych praca inżynierska
47. Analiza ilościowa i statystyczna uszkodzeń transformatorów dla wybranego obszaru dystrybucyjnego praca magisterska
Back