Employee information:

dr inż. Tadeusz Daszczyński

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:tadeusz.daszczynski@ien.pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 75 52; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Mechaniki pok. 103 
 • WWW: https://www.linkedin.com/in/tadeusz-daszczynski-38116111/ 
 • Corresponding address:
  IE - Tadeusz Daszczyński
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

 • Wednesday, at: 10:30 - 11:30, Gmach Mechaniki pokój 103
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 Konsultacje będą się odbywać przez Teams do odwołania Consultations will be held by Teams until further notice, on studies full-time (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Office hours 10:30-11:30 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) Konsultacje będą się odbywać przez Teams do odwołania Consultations will be held by Teams until further notice, in room GM 103
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE2125:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR2, even classes meetings, SK ZWARCIOWNIA
1DE2125:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR1, GR2, SK 108
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE2125:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR1, even classes meetings, SK ZWARCIOWNIA
1DA1514:A - Electrical Apparatus – basic course GR1, GR2, GM 104
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DA1514:A - Electrical Apparatus – basic course GR1, GR2, SK ZWARCIOWNIA
17:15-18:00
18:15-19:00
1DW2107:A - Metody podejmowania decyzji (HES) GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, GR9, (przedmiot obieralny HES), SK 108
19:15-20:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Projektowanie stacji transformatorowych SN/nn ze sterowaniem radiowym w polach liniowych praca inżynierska
2. Zasady doboru aparatów elektrycznych w sieciach niskiego napięcia i selektywność wyłączania praca inżynierska
3. Projekt wewnętrznej miejskiej stacji transformatorowej. Dobór osprzętu elektrycznego SN i nn praca inżynierska
4. Słupowe stacje transformatorowe - projektowanie i dobór aparatury SN i nn praca inżynierska
5. Instalacje słaboprądowe w obiektach biurowo-usługowych. Podstawy projektowania. praca inżynierska
6. Projektowanie instalacji odgromowych zgodnie z normą PN-EN 62305. praca inżynierska
7. Rozwiązania konstrukcyjne transformatorów elektroenergetycznych od XIX w. do czasów współczesnych. praca inżynierska
8. Diagnostyka generatorów na przykładzie jednostek wytwórczych zainstalowanych w wybranej elektrociepłowni. praca inżynierska
9. Układ pomiaru liczby przetężeniowej przekładników z rejestracją " w locie" praca inżynierska
10. Model 3D rozdzielnicy okapturzonej SF6. praca inżynierska
11. Pomiary i analiza charakterystyk przenoszenia transformatorowych sensorów prądu (TSP) do sieci elektroenergetycznych. praca inżynierska
12. Modernizacja rozdzielni 15kV na przykładzie Metra Warszawskiego praca inżynierska
13. Modernizacja rozdzielni prądu stałego na przykładzie Metra Warszawskiego praca inżynierska
14. Modernizacja rozdzielni SN i nn na przykładzie obiektu użyteczności publicznej praca inżynierska
15. Sterowanie oświetleniem w garażach podziemnych – aparatura elektryczna i podstawy projektowania praca inżynierska
16. Modelowanie układu elektromagnetycznego do badań własności magnetycznych materiałów z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Maxwell praca inżynierska
17. Projekt stacji transformatorowej i zasilania elektroenergetycznego SN w budynku biurowo-usługowym praca inżynierska
18. ANALIZA OBCIĄŻALNOŚCI DŁUGOTRWAŁEJ TORÓW PRĄDOWYCH O OKREŚLONYCH KSZTAŁTACH praca inżynierska
19. Projekt wieżowej stacji bazowej telefonii komórkowej zasilanej z linii napowietrznej SN praca inżynierska
20. Budowa rozdzielnic i układów SZR średniego napięcia praca inżynierska
21. Łączniki dla układów elektroenergetycznych prądu stałego praca inżynierska
22. Zasady projektowania i budowy układów zasilania tymczasowego dla imprez masowych praca inżynierska
23. Projekt zasilania obiektu przemysłowego z sieci SN praca inżynierska
24. Metody obliczeń zwisów linii napowietrznych praca magisterska
25. Stanowisko laboratoryjne do badań SFRA transformatora elektroenergetycznego praca inżynierska
26. Projekt zasilania zakładu przemysłowego o mocy przyłączeniowej powyżej 0,5 MW praca inżynierska
27. Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach zamieszkania zbiorowego praca inżynierska
28. Pomiary oddziaływań elektromagnetycznych od stacji transformatorowych praca inżynierska
29. Projekt wyrzutni elektromagnetycznej praca inżynierska
30. Projektowanie instalacji elektrycznych z wykorzystaniem technologii BIM praca inżynierska
31. Układ zasilania obiektu przemysłowego z sieci SN – projekt praca inżynierska
32. Switching off AC with use of contactors - LabView laboratory setup praca inżynierska
33. Model 3D transformatora elektroenergetycznego praca inżynierska
34. Oddziaływanie elektromagnetyczne wnętrzowych stacji transformatorowych – podstawowe zagadnienia praca inżynierska
35. Wykorzystanie systemów zarządzania budynkiem do ograniczania zużycia energii elektrycznej praca magisterska
36. BIM in electrical engineering - electrical project praca inżynierska
37. Modelowanie rozpływów ciepła w rozdzielnicy SN typu e2ALFA praca magisterska
38. Detekcja uszkodzeń napędu wyłącznika SN za pomocą przetwarzania obrazu praca magisterska
39. Badania torów prądowych metodą termowizyjną praca inżynierska
40. Construction of a laboratory stand for testing of switching off DC through the transistor praca inżynierska
41. Inductance calculations of copper coil for physical model of distribution transformer praca inżynierska
Back