Informacje o pracowniku:

dr inż. Tadeusz Daszczyński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:tadeusz.daszczynski@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 75 52; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 101; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~daszczyt 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Tadeusz Daszczyński
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Środa, w godzinach: 11:00 - 12:00, Gmach Mechaniki pokój 102
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Sobota, w godzinach: 10:00 - 11:00, Gmach Mechaniki pokój 102
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Konsultacje 11:00-12:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) , w sali GM 102
11:15-12:00
12:15-13:00
1DA1514:A - Electrical Apparatus – basic course GR1, GR2, (elective), GM 011
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DA1514:A - Electrical Apparatus – basic course GR1, GR2, SK ZWARCIOWNIA
17:15-18:00
18:15-19:00
1DW2107:A - Metody podejmowania decyzji (HES) GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, GR9, przedmiot obieralny, wstępny termin zajęć, GE-b AE
19:15-20:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
1ZE1652:A - Urządzenia i aparaty elektryczne GR1, GR2, GR3, pierwsza połowa zjazdów, SK 108
Lab. 1ZE2274:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR3, druga połowa zjazdów, SK ZWARCIOWNIA
09:00-09:45
09:50-10:35
Konsultacje 10:00-11:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) , w sali GM 102
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
Lab. 1ZE1652:A - Urządzenia i aparaty elektryczne GR3, wszystkie zjazdy, SK ZWARCIOWNIA
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 1ZE1652:A - Urządzenia i aparaty elektryczne GR2, wszystkie zjazdy, SK ZWARCIOWNIA
16:30-17:15
17:20-18:05
Lab. 1ZE1652:A - Urządzenia i aparaty elektryczne GR1, wszystkie zjazdy, SK ZWARCIOWNIA
18:10-18:55

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Badania torów prądowych metodą termowizyjną praca inżynierska
2. Zasady doboru aparatów elektrycznych w sieciach niskiego napięcia i selektywność wyłączania praca inżynierska
3. Projekt wewnętrznej miejskiej stacji transformatorowej. Dobór osprzętu elektrycznego SN i nn praca inżynierska
4. Słupowe stacje transformatorowe - projektowanie i dobór aparatury SN i nn praca inżynierska
5. Instalacje słaboprądowe w obiektach biurowo-usługowych. Podstawy projektowania. praca inżynierska
6. Projektowanie instalacji odgromowych zgodnie z normą PN-EN 62305. praca inżynierska
7. Rozwiązania konstrukcyjne transformatorów elektroenergetycznych od XIX w. do czasów współczesnych. praca inżynierska
8. Diagnostyka generatorów na przykładzie jednostek wytwórczych zainstalowanych w wybranej elektrociepłowni. praca inżynierska
9. Układ pomiaru liczby przetężeniowej przekładników z rejestracją " w locie" praca inżynierska
10. Model 3D rozdzielnicy okapturzonej SF6. praca inżynierska
11. Pomiary i analiza charakterystyk przenoszenia transformatorowych sensorów prądu (TSP) do sieci elektroenergetycznych. praca inżynierska
12. Modernizacja rozdzielni 15kV na przykładzie Metra Warszawskiego praca inżynierska
13. Modernizacja rozdzielni prądu stałego na przykładzie Metra Warszawskiego praca inżynierska
14. Modernizacja rozdzielni SN i nn na przykładzie obiektu użyteczności publicznej praca inżynierska
15. Sterowanie oświetleniem w garażach podziemnych – aparatura elektryczna i podstawy projektowania praca inżynierska
16. Modelowanie układu elektromagnetycznego do badań własności magnetycznych materiałów z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Maxwell praca inżynierska
17. Projekt stacji transformatorowej i zasilania elektroenergetycznego SN w budynku biurowo-usługowym praca inżynierska
18. ANALIZA OBCIĄŻALNOŚCI DŁUGOTRWAŁEJ TORÓW PRĄDOWYCH O OKREŚLONYCH KSZTAŁTACH praca inżynierska
19. Projekt wieżowej stacji bazowej telefonii komórkowej zasilanej z linii napowietrznej SN praca inżynierska
20. Budowa rozdzielnic i układów SZR średniego napięcia praca inżynierska
21. Łączniki dla układów elektroenergetycznych prądu stałego praca inżynierska
22. Zasady projektowania i budowy układów zasilania tymczasowego dla imprez masowych praca inżynierska
23. Projekt zasilania obiektu przemysłowego z sieci SN praca inżynierska
24. Metody obliczeń zwisów linii napowietrznych praca magisterska
25. Stanowisko laboratoryjne do badań SFRA transformatora elektroenergetycznego praca inżynierska
26. Projekt zasilania zakładu przemysłowego o mocy przyłączeniowej powyżej 0,5 MW praca inżynierska
27. Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach zamieszkania zbiorowego praca inżynierska
28. Pomiary oddziaływań elektromagnetycznych od stacji transformatorowych praca inżynierska
29. Projekt wyrzutni elektromagnetycznej praca inżynierska
30. Projektowanie instalacji elektrycznych z wykorzystaniem technologii BIM praca inżynierska
31. Układ zasilania obiektu przemysłowego z sieci SN – projekt praca inżynierska
32. Switching off AC with use of contactors - LabView laboratory setup praca inżynierska
33. Model 3D transformatora elektroenergetycznego praca inżynierska
34. Oddziaływanie elektromagnetyczne wnętrzowych stacji transformatorowych – podstawowe zagadnienia praca inżynierska
35. Wykorzystanie systemów zarządzania budynkiem do ograniczania zużycia energii elektrycznej praca magisterska
36. BIM in electrical engineering - electrical project praca inżynierska
Powrót