Employee information:

mgr inż. Piotr Marchel

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Asystent

Contact:

 • E-mail:piotr.marchel@ien.pw.edu.pl
 • Phone: 234 7628, Sekretariat: 234 7366 
 • Room Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 201 
 • WWW: http://www.ee.pw.edu.pl/~marchelp 
 • Corresponding address:
  IE - Piotr Marchel
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

 • Friday, at: 14:50 - 17:50, Do ustalenia pokój n.d.
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 Konsultacje za pośrednictwem MS Teams, on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Lab. 1DE2129:A - Ekonomika w Elektrotechnice (HES) GR4, cycle other, GE-c 405
Lab. 1DE1644:A - Elektrownie GR1, GR2, cycle other, DOU Do ustalenia
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1644:A - Elektrownie GR1, GR2, cycle other, DOU Do ustalenia
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DA2126:A - Distributed Energy Sources GR1, 2nd half of sem., GE-c 403
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE2212:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania GR1, odd classes meetings, GE-c 405
1DE2129:A - Ekonomika w Elektrotechnice (HES) GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, even classes meetings, SK 107a
Office hours 14:50-17:50 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) Konsultacje za pośrednictwem MS Teams, in room DOU n.d.
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
14:30-15:15
Office hours 14:50-17:50 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) Konsultacje za pośrednictwem MS Teams, in room DOU n.d.
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
1ZE2275:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania GR2, GR3, all meetings, GM 011
Office hours 14:50-17:50 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) Konsultacje za pośrednictwem MS Teams, in room DOU n.d.
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Methods of selecting and sizing equipment for photovoltaic systems praca inżynierska
2. Model panelu fotowoltaicznego praca inżynierska
3. Projekt koncepcyjny morskiej farmy wiatrowej praca inżynierska
4. Projekt zasilania domku jednorodzinnego przy wykorzystaniu energii słonecznej. praca inżynierska
5. Wybrane aspekty budowy i przyłączania do sieci farm wiatrowych praca inżynierska
6. Model symulacyjny elektrowni fotowoltanicznej praca inżynierska
7. Projekt zasilania wyspowego aktywnych znaków drogowych ze źródeł odnawialnych. praca inżynierska
8. Projekt zasilania przenośnego stoiska handlowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. praca inżynierska
9. Koncepcja budowy elektrowni jądrowej w Polsce praca inżynierska
10. Analiza potencjału dla odnawialnych źródeł energii w wybranej lokalizacji praca inżynierska
11. Koncepcja małego hybrydowego układu zasilania z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych praca inżynierska
12. Ocena możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce przez nowe źródła wytwórcze praca inżynierska
13. Metody projektowania i doboru urządzeń dla elektrowni fotowoltaicznych praca inżynierska
14. Badanie pracy ogniw fotowoltaicznych w warunkach częściowego zacienienia praca inżynierska
15. Obecne i perspektywiczne technologie elektrowni jądrowych praca inżynierska
16. Analiza potencjału rozwoju energetyki słonecznej w Polsce praca inżynierska
17. Analiza możliwości wykorzystania źródeł mikrokogeneracyjnych w energetyce prosumenckiej praca inżynierska
18. Małe gazowe układy kogeneracyjne w krajowym systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
19. Porównanie sprawności obiegów termodynamicznych realizowanych w elektrowniach jądrowych oraz konwencjonalnych blokach energetycznych praca inżynierska
20. Zarządzanie mocą i energią elektryczną w przedsiębiorstwach praca inżynierska
21. Koncepcja budowy fotowoltaicznej instalacji prosumenckiej w gospodarstwie rolnym praca inżynierska
22. Analiza wpływu miejsca zainstalowania paneli fotowoltaicznych na produkcję energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich praca inżynierska
23. Analiza wpływu niedostatecznej jakości energii elektrycznej na układy elektroenergetyczne praca inżynierska
24. Analiza zmian zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w KSE praca inżynierska
25. Analiza wpływu popularyzacji samochodu elektrycznego na SEE praca inżynierska
26. Nowe bloki energetyczne opalane węglem kamiennym i brunatnym w Polsce praca inżynierska
27. Koncepcja zasilania autonomicznego domu letniskowego z użyciem energii promieniowania słonecznego praca inżynierska
28. Analiza potencjału rozwoju energetyki prosumenckiej wykorzystującej odnawialne źródła energii w Polsce praca inżynierska
29. Analiza możliwości rozwoju energetyki wodnej w Polsce praca inżynierska
30. Projekt zasilania schroniska górskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
31. Analiza zmian charakteru dobowego zapotrzebowania na energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca inżynierska
32. Analiza możliwości wykorzystania samochodów elektrycznych jako zasobników energii w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego praca inżynierska
33. Porównanie oraz dobór turbozespołów wiatrowych do pracy w warunkach klimatycznych Polski praca inżynierska
34. Możliwości ograniczenia strat w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych praca inżynierska
35. Projekt zasilania gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
36. Projekt koncepcyjny mikrosieci dla małego osiedla mieszkaniowego praca inżynierska
37. Analiza wpływu wielkości prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej na opłacalność inwestycji praca inżynierska
38. Analiza techniczno-ekonomiczna prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej praca inżynierska
39. Ocena wpływu elektryfikacji transportu publicznego w mieście średniej wielkości na system elektroenergetyczny praca inżynierska
40. Model symulacyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
41. Analiza możliwości wykorzystania źródeł fotowoltaicznych w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego w miesiącach letnich praca inżynierska
42. Photovoltaic power system design praca inżynierska
43. Analiza możliwości rozwoju elektrowni z turbinami gazowymi praca inżynierska
44. Koncepcja strategii ładowania autobusów elektrycznych praca inżynierska
45. Analiza możliwości wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby bazy na Marsie praca inżynierska
46. Analysis of the economics of energy storage in photovoltaic systems praca inżynierska
Back