Employee information:

mgr inż. Piotr Marchel

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Asystent

Contact:

 • E-mail:piotr.marchel@pw.edu.pl
 • Phone: 234 7628, Sekretariat: 234 7366 
 • Room Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 201 
 • WWW: http://www.ee.pw.edu.pl/~marchelp 
 • Corresponding address:
  IE - Piotr Marchel
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Friday, at: 11:00 - 12:00, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 201
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 Konsultacje w formie hybrydowej - możliwe zarówno w sposób stacjonarny (z zachowaniem zasad sanitarnych), jak i zdalne z użyciem platformy MSTeams (proszę pisać lub dzwonić), on studies full-time (appointment booking not required )
 • Saturday, at: 14:40 - 15:35, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 201
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 Konsultacje w formie hybrydowej - możliwe zarówno w sposób stacjonarny (z zachowaniem zasad sanitarnych), jak i zdalne z użyciem platformy MSTeams (proszę pisać lub dzwonić), on studies part-time (extramural) (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1750:A - Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce GR1, GR2, cycle other, GE-c 405
Office hours 11:00-12:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) Konsultacje w formie hybrydowej - możliwe zarówno w sposób stacjonarny (z zachowaniem zasad sanitarnych), jak i zdalne z użyciem platformy MSTeams (proszę pisać lub dzwonić), in room GE-c 201
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1750:A - Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce GR4, cycle other, GE-c 405
1DA1712:A - Electric Power Substations GR1, GM 011
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 2DE2225:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania proj GR3, 2nd half of sem., GE-c 404
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
Lab. 2ZE2375:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania 2 GR4, 2nd half of meetings, GE-c 405
2ZE2375:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania 2 GR4, first half of meetings, MS-Tms MS Teams
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Proj. 2ZE2375:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania 2 GR4, cycle other, MS-Tms MS Teams
20:20-21:05
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Proj. 1ZE1767:A - Stacje elektroenergetyczne GR2, all meetings, MS-Tms MS Teams
Proj. 1ZE1767:A - Stacje elektroenergetyczne GR2, all meetings, MS-Tms MS Teams
12:20-13:05
13:10-13:55
Lab. 2ZE2327:A - Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych GR3, GR4, first half of meetings, GE-c 405
14:00-14:45
Office hours 14:40-15:35 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) Konsultacje w formie hybrydowej - możliwe zarówno w sposób stacjonarny (z zachowaniem zasad sanitarnych), jak i zdalne z użyciem platformy MSTeams (proszę pisać lub dzwonić), in room GE-c 201
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 1ZE1624:A - Elektrownie GR2, all meetings, GE-c 405
Lab. 1ZE1624:A - Elektrownie GR2, all meetings, GE-c 402
16:30-17:15
17:20-18:05
Lab. 2ZE2327:A - Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych GR2, GR3, first half of meetings, GE-c 405
18:10-18:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Model panelu fotowoltaicznego praca inżynierska
2. Projekt koncepcyjny morskiej farmy wiatrowej praca inżynierska
3. Projekt zasilania domku jednorodzinnego przy wykorzystaniu energii słonecznej. praca inżynierska
4. Wybrane aspekty budowy i przyłączania do sieci farm wiatrowych praca inżynierska
5. Model symulacyjny elektrowni fotowoltanicznej praca inżynierska
6. Projekt zasilania wyspowego aktywnych znaków drogowych ze źródeł odnawialnych. praca inżynierska
7. Projekt zasilania przenośnego stoiska handlowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. praca inżynierska
8. Koncepcja budowy elektrowni jądrowej w Polsce praca inżynierska
9. Analiza potencjału dla odnawialnych źródeł energii w wybranej lokalizacji praca inżynierska
10. Koncepcja małego hybrydowego układu zasilania z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych praca inżynierska
11. Ocena możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce przez nowe źródła wytwórcze praca inżynierska
12. Metody projektowania i doboru urządzeń dla elektrowni fotowoltaicznych praca inżynierska
13. Badanie pracy ogniw fotowoltaicznych w warunkach częściowego zacienienia praca inżynierska
14. Obecne i perspektywiczne technologie elektrowni jądrowych praca inżynierska
15. Analiza potencjału rozwoju energetyki słonecznej w Polsce praca inżynierska
16. Analiza możliwości wykorzystania źródeł mikrokogeneracyjnych w energetyce prosumenckiej praca inżynierska
17. Małe gazowe układy kogeneracyjne w krajowym systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
18. Zarządzanie mocą i energią elektryczną w przedsiębiorstwach praca inżynierska
19. Porównanie sprawności obiegów termodynamicznych realizowanych w elektrowniach jądrowych oraz konwencjonalnych blokach energetycznych praca inżynierska
20. Koncepcja budowy fotowoltaicznej instalacji prosumenckiej w gospodarstwie rolnym praca inżynierska
21. Analiza wpływu miejsca zainstalowania paneli fotowoltaicznych na produkcję energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich praca inżynierska
22. Analiza wpływu niedostatecznej jakości energii elektrycznej na układy elektroenergetyczne praca inżynierska
23. Analiza zmian zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w KSE praca inżynierska
24. Analiza wpływu popularyzacji samochodu elektrycznego na SEE praca inżynierska
25. Koncepcja zasilania autonomicznego domu letniskowego z użyciem energii promieniowania słonecznego praca inżynierska
26. Nowe bloki energetyczne opalane węglem kamiennym i brunatnym w Polsce praca inżynierska
27. Analiza potencjału rozwoju energetyki prosumenckiej wykorzystującej odnawialne źródła energii w Polsce praca inżynierska
28. Analiza możliwości rozwoju energetyki wodnej w Polsce praca inżynierska
29. Projekt zasilania schroniska górskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
30. Analiza zmian charakteru dobowego zapotrzebowania na energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca inżynierska
31. Analiza możliwości wykorzystania samochodów elektrycznych jako zasobników energii w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego praca inżynierska
32. Porównanie oraz dobór turbozespołów wiatrowych do pracy w warunkach klimatycznych Polski praca inżynierska
33. Możliwości ograniczenia strat w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych praca inżynierska
34. Projekt zasilania gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
35. Analiza wpływu wielkości prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej na opłacalność inwestycji praca inżynierska
36. Analiza techniczno-ekonomiczna prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej praca inżynierska
37. Projekt koncepcyjny mikrosieci dla małego osiedla mieszkaniowego praca inżynierska
38. Ocena wpływu elektryfikacji transportu publicznego w mieście średniej wielkości na system elektroenergetyczny praca inżynierska
39. Model symulacyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
40. Analiza możliwości wykorzystania źródeł fotowoltaicznych w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego w miesiącach letnich praca inżynierska
41. Photovoltaic power system design praca inżynierska
42. Analiza możliwości rozwoju elektrowni z turbinami gazowymi praca inżynierska
43. Analiza możliwości wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby bazy na Marsie praca inżynierska
44. Koncepcja strategii ładowania autobusów elektrycznych praca inżynierska
45. Analysis of the economics of energy storage in photovoltaic systems praca inżynierska
46. Methods of selecting and sizing equipment for photovoltaic systems praca inżynierska
47. The concept of a small hybrid system with the use of solar energy praca inżynierska
48. Methods of designing and selecting equipment for photovoltaic power plants praca inżynierska
49. Analiza wpływu rozwoju transportu elektrycznego na lokalny system elektroenergetyczny praca inżynierska
50. Analiza wpływu elektryfikacji autobusów miejskich na system elektroenergetyczny w skali lokalnej w wybranym mieście praca inżynierska
51. Analiza możliwości współpracy elektrowni wiatrowej oraz biogazowej w hybrydowych układach wytwórczych praca inżynierska
52. Ocena potencjalnych zagrożeń wynikających z rozwoju transportu elektrycznego dla systemu elektroenergetycznego w skali lokalnej praca inżynierska
53. Analiza możliwości uzyskania samowystarczalności w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną w wybranej gminie praca inżynierska
54. Analysis of the feasibility of using renewable energy sources to improve power supply reliability in a specific country praca inżynierska
55. Feasibility study of a hydrogen generator together with a fuel cell for operation as an energy storage in a microgrid praca inżynierska
56. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zasilania przenośnego stoiska handlowego praca inżynierska
57. Analiza i prognoza rozwoju źródeł fotowoltaicznych w Polsce praca inżynierska
58. Metody wyznaczania parametrów schematu zastępczego paneli fotowoltaicznych praca inżynierska
Back