Informacje o pracowniku:

mgr inż. Piotr Marchel

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Asystent

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:piotr.marchel@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: 234 7628, Sekretariat: 234 7366 
 • Pokój Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 201 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~marchelp 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Piotr Marchel
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Wtorek, w godzinach: 12:00 - 12:45, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 201
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Piątek, w godzinach: 17:00 - 17:45, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 201
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 tylko piątki zjazdowe, na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE1644:A - Elektrownie GR1, GR2, Cykl inny, DOU Do ustalenia
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Konsultacje 12:00-12:45 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) , w sali GE-c 201
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE2129:A - Ekonomika w Elektrotechnice (HES) GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, zaj. parz., SK 107a
15:15-16:00
16:15-17:00
Konsultacje 17:00-17:45 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) tylko piątki zjazdowe, w sali GE-c 201
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
Konsultacje 17:00-17:45 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) tylko piątki zjazdowe, w sali GE-c 201
17:50-18:35
1ZE2275:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GM 011
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Model panelu fotowoltaicznego praca inżynierska
2. Projekt koncepcyjny morskiej farmy wiatrowej praca inżynierska
3. Projekt zasilania domku jednorodzinnego przy wykorzystaniu energii słonecznej. praca inżynierska
4. Wybrane aspekty budowy i przyłączania do sieci farm wiatrowych praca inżynierska
5. Model symulacyjny elektrowni fotowoltanicznej praca inżynierska
6. Projekt zasilania wyspowego aktywnych znaków drogowych ze źródeł odnawialnych. praca inżynierska
7. Projekt zasilania przenośnego stoiska handlowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. praca inżynierska
8. Koncepcja budowy elektrowni jądrowej w Polsce praca inżynierska
9. Analiza potencjału dla odnawialnych źródeł energii w wybranej lokalizacji praca inżynierska
10. Koncepcja małego hybrydowego układu zasilania z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych praca inżynierska
11. Ocena możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce przez nowe źródła wytwórcze praca inżynierska
12. Metody projektowania i doboru urządzeń dla elektrowni fotowoltaicznych praca inżynierska
13. Badanie pracy ogniw fotowoltaicznych w warunkach częściowego zacienienia praca inżynierska
14. Obecne i perspektywiczne technologie elektrowni jądrowych praca inżynierska
15. Analiza potencjału rozwoju energetyki słonecznej w Polsce praca inżynierska
16. Analiza możliwości wykorzystania źródeł mikrokogeneracyjnych w energetyce prosumenckiej praca inżynierska
17. Małe gazowe układy kogeneracyjne w krajowym systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
18. Porównanie sprawności obiegów termodynamicznych realizowanych w elektrowniach jądrowych oraz konwencjonalnych blokach energetycznych praca inżynierska
19. Zarządzanie mocą i energią elektryczną w przedsiębiorstwach praca inżynierska
20. Koncepcja budowy fotowoltaicznej instalacji prosumenckiej w gospodarstwie rolnym praca inżynierska
21. Analiza wpływu miejsca zainstalowania paneli fotowoltaicznych na produkcję energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich praca inżynierska
22. Analiza wpływu niedostatecznej jakości energii elektrycznej na układy elektroenergetyczne praca inżynierska
23. Analiza zmian zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w KSE praca inżynierska
24. Analiza wpływu popularyzacji samochodu elektrycznego na SEE praca inżynierska
25. Nowe bloki energetyczne opalane węglem kamiennym i brunatnym w Polsce praca inżynierska
26. Koncepcja zasilania autonomicznego domu letniskowego z użyciem energii promieniowania słonecznego praca inżynierska
27. Analiza potencjału rozwoju energetyki prosumenckiej wykorzystującej odnawialne źródła energii w Polsce praca inżynierska
28. Analiza możliwości rozwoju energetyki wodnej w Polsce praca inżynierska
29. Projekt zasilania schroniska górskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
30. Analiza zmian charakteru dobowego zapotrzebowania na energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca inżynierska
31. Analiza możliwości wykorzystania samochodów elektrycznych jako zasobników energii w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego praca inżynierska
32. Porównanie oraz dobór turbozespołów wiatrowych do pracy w warunkach klimatycznych Polski praca inżynierska
33. Możliwości ograniczenia strat w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych praca inżynierska
34. Projekt zasilania gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
35. Projekt koncepcyjny mikrosieci dla małego osiedla mieszkaniowego praca inżynierska
36. Analiza wpływu wielkości prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej na opłacalność inwestycji praca inżynierska
37. Analiza techniczno-ekonomiczna prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej praca inżynierska
38. Ocena wpływu elektryfikacji transportu publicznego w mieście średniej wielkości na system elektroenergetyczny praca inżynierska
39. Model symulacyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
Powrót