Informacje o pracowniku:

mgr inż. Piotr Marchel

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Asystent

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:piotr.marchel@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: 234 7628, Sekretariat: 234 7366 
 • Pokój Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 201 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~marchelp 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Piotr Marchel
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 11:00 - 12:00, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 201
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Sobota, w godzinach: 11:30 - 12:30, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 201
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Konsultacje 11:00-12:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-c 201
11:15-12:00
12:15-13:00
1DA1712:A - Electric Power Substations GR1, GR2, GM 011
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 2DE2225:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania proj GR3, Cykl inny, GE-c 404
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
Lab. 2ZE2375:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania 2 GR3, druga połowa zjazdów, GE-c 405
2ZE2375:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania 2 GR3, pierwsza połowa zjazdów, GE-c 404
18:40-19:25
19:30-20:15
Proj. 2ZE2375:A - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania 2 GR3, druga połowa zjazdów, GE-c 405
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE2111:A - Ekonomika w elektrotechnice (HES) GR2, wszystkie zjazdy, GE-c 405
Lab. 1ZE1624:A - Elektrownie GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GE-c 405
10:40-11:25
11:30-12:15
Konsultacje 11:30-12:30 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-c 201
Proj. 1ZE1767:A - Stacje elektroenergetyczne GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GE-c 404
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
Lab. 2ZE2327:A - Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych GR3, Cykl inny, GE-c 405
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 2ZE2327:A - Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych GR2, Cykl inny, GE-c 405
16:30-17:15

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza możliwości rozwoju elektrowni z turbinami gazowymi praca inżynierska
2. Analysis of the economics of energy storage in photovoltaic systems praca inżynierska
3. Analiza możliwości wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby bazy na Marsie praca inżynierska
4. Model panelu fotowoltaicznego praca inżynierska
5. Projekt koncepcyjny morskiej farmy wiatrowej praca inżynierska
6. Projekt zasilania domku jednorodzinnego przy wykorzystaniu energii słonecznej. praca inżynierska
7. Wybrane aspekty budowy i przyłączania do sieci farm wiatrowych praca inżynierska
8. Model symulacyjny elektrowni fotowoltanicznej praca inżynierska
9. Projekt zasilania wyspowego aktywnych znaków drogowych ze źródeł odnawialnych. praca inżynierska
10. Projekt zasilania przenośnego stoiska handlowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. praca inżynierska
11. Koncepcja budowy elektrowni jądrowej w Polsce praca inżynierska
12. Analiza potencjału dla odnawialnych źródeł energii w wybranej lokalizacji praca inżynierska
13. Koncepcja małego hybrydowego układu zasilania z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych praca inżynierska
14. Ocena możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce przez nowe źródła wytwórcze praca inżynierska
15. Metody projektowania i doboru urządzeń dla elektrowni fotowoltaicznych praca inżynierska
16. Badanie pracy ogniw fotowoltaicznych w warunkach częściowego zacienienia praca inżynierska
17. Obecne i perspektywiczne technologie elektrowni jądrowych praca inżynierska
18. Analiza potencjału rozwoju energetyki słonecznej w Polsce praca inżynierska
19. Analiza możliwości wykorzystania źródeł mikrokogeneracyjnych w energetyce prosumenckiej praca inżynierska
20. Małe gazowe układy kogeneracyjne w krajowym systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
21. Porównanie sprawności obiegów termodynamicznych realizowanych w elektrowniach jądrowych oraz konwencjonalnych blokach energetycznych praca inżynierska
22. Zarządzanie mocą i energią elektryczną w przedsiębiorstwach praca inżynierska
23. Koncepcja budowy fotowoltaicznej instalacji prosumenckiej w gospodarstwie rolnym praca inżynierska
24. Analiza wpływu miejsca zainstalowania paneli fotowoltaicznych na produkcję energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich praca inżynierska
25. Analiza wpływu niedostatecznej jakości energii elektrycznej na układy elektroenergetyczne praca inżynierska
26. Analiza zmian zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w KSE praca inżynierska
27. Analiza wpływu popularyzacji samochodu elektrycznego na SEE praca inżynierska
28. Nowe bloki energetyczne opalane węglem kamiennym i brunatnym w Polsce praca inżynierska
29. Koncepcja zasilania autonomicznego domu letniskowego z użyciem energii promieniowania słonecznego praca inżynierska
30. Analiza potencjału rozwoju energetyki prosumenckiej wykorzystującej odnawialne źródła energii w Polsce praca inżynierska
31. Analiza możliwości rozwoju energetyki wodnej w Polsce praca inżynierska
32. Projekt zasilania schroniska górskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
33. Analiza zmian charakteru dobowego zapotrzebowania na energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym praca inżynierska
34. Analiza możliwości wykorzystania samochodów elektrycznych jako zasobników energii w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego praca inżynierska
35. Porównanie oraz dobór turbozespołów wiatrowych do pracy w warunkach klimatycznych Polski praca inżynierska
36. Możliwości ograniczenia strat w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych praca inżynierska
37. Projekt zasilania gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
38. Projekt koncepcyjny mikrosieci dla małego osiedla mieszkaniowego praca inżynierska
39. Analiza wpływu wielkości prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej na opłacalność inwestycji praca inżynierska
40. Analiza techniczno-ekonomiczna prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej praca inżynierska
41. Ocena wpływu elektryfikacji transportu publicznego w mieście średniej wielkości na system elektroenergetyczny praca inżynierska
42. Model symulacyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
43. Analiza możliwości wykorzystania źródeł fotowoltaicznych w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego w miesiącach letnich praca inżynierska
44. Photovoltaic power system design praca inżynierska
Powrót