Informacje o pracowniku:

mgr inż. Maciej Ciuba

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Maciej.Ciuba@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 74 50 
 • Pokój GE 112 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Maciej Ciuba
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki GE-112
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Technika wysokich napięć, wysokonapięciowe pomiary i systemy pomiarowe, badania osprzętu kablowego średnich napięć, systemy uziemień.


Konsultacje w 2019Z:

 • Czwartek, w godzinach: 13:15 - 14:00, Gmach Elektrotechniki pokój 104/112
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Niedziela, w godzinach: 13:10 - 13:55, Gmach Elektrotechniki pokój 104/112
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR1, GE-b 104
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR3, GE-b 104
Lab. 1DA1509:A - High Voltage Technology lab GR2, GE-b 104
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR4, GE-b 104
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DA1509:A - High Voltage Technology lab GR1, GE-b 104
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR2, GE-b 104
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DE1712:A - Przepięcia i ochrona przepięciowa GR9, Cykl inny, GE-b 104
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE1746:A - Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe GR5, druga połowa zjazdów, GE-b 104
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE1519:A - Technika wysokich napięć lab GR1, wszystkie zjazdy, GE-b 104
12:20-13:05
13:10-13:55
Konsultacje 13:10-13:55 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 104/112
14:00-14:45
Lab. 1ZE1519:A - Technika wysokich napięć lab GR3, wszystkie zjazdy, GE-b 104
14:50-15:35
Lab. 1ZE1796:A - Przepięcia, ochrona odgromowa i przepięciowa GR5, druga połowa zjazdów, GE-b 104
15:40-16:25
Lab. 1ZE1519:A - Technika wysokich napięć lab GR2, wszystkie zjazdy, GE-b 104
16:30-17:15

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Badanie parametrów połączenia skręcanego przewodów elektrycznych. praca inżynierska
2. Projekt i realizacja generatora udarów prądowych do badania ograniczników przepięć. praca inżynierska
3. Charakterystyki częstotliwościowe przekładnika napięciowego SN jako możliwość estymacji parametrów przepięć przenoszonych. praca inżynierska
4. Analiza pola elektrycznego w otoczeniu generatora GU-2400 z użyciem MES. praca inżynierska
5. Analiza jakości energii elektrycznej pobieranej przez źródła LED-DIM zasilane przez ściemniacze. praca inżynierska
6. Porównanie właściwości układów generatora udarów napięciowych przy wykorzystaniu programu MATLAB/SIMULINK praca inżynierska
7. Badanie wpływu odległości iskiernika w układzie asymetrycznym do obiektów uziemionych na wyniki pomiaru napięcia przebicia. praca inżynierska
8. Rezystancja przejścia zestyku jako nieliniowy element obwodów elektrycznych. praca inżynierska
9. Fizyczne aspekty powstawania i elektryzacji chmury burzowej praca inżynierska
10. Projekt i realizacja pojemnościowego dzielnika napięcia przemiennego 60 kV. praca inżynierska
11. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
12. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
13. Budowa nowoczesnych linii izlowanych SN. praca inżynierska
14. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
15. Metody i środki ochrony przepięciowej stacji SN i WN. praca inżynierska
16. Zasady prowadzenia ruchu i nadzoru stacji Najwyższych Napięć 400/220/110 kV praca inżynierska
17. Analiza rozkładu pola elektrycznego w głowicy kablowej SN z błędami montażu. praca inżynierska
18. Opracowanie modelu dielektryka stałego z wtrącinami gazowymi do badania napięcia jonizacji i stratności dielektrycznej. praca inżynierska
19. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
20. KONKURENCYJNOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ praca inżynierska
21. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięciowego udaru piorunowego 1.2/50 us. praca inżynierska
22. Analiza symulacyjna wpływu przyrządu pomiarowego na pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych. praca inżynierska
23. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięcia przemiennego 50 Hz. praca inżynierska
24. Znormalizowana metodologia prób zwarciowych osprzętu kabli SN. praca inżynierska
25. Stanowisko do badania układów przekładników napięciowych SN w sieci trójfazowej. praca inżynierska
26. Analiza skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w napowietrznych liniach elektroenergetycznych SN. praca inżynierska
27. Dobór systemu awaryjnego zasilania serwerowni w zależności od wymaganych parametrów. praca inżynierska
28. Ocena stanu oleju elektroizolacyjnego na przykładzie badania izolacji transformatora probierczego TP-750. praca inżynierska
29. Analiza potrzeby modernizacji stanowiska do badania uziemień z wykorzystaniem środowiska obliczeń metodą MES. praca inżynierska
30. Realizacja stanowiska do modelowania generatora udarów napięciowych. praca inżynierska
31. Badanie wpływu układu izolatorów kompozytowych na wytrzymałość udarową. praca inżynierska
32. Projekt i realizacja transformatorów i powielaczy dla regulowanego zasilacza wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
33. Praktyczne aspekty badań podnośników do prac pod napięciem. praca inżynierska
34. Projekt i realizacja układu przetwornicy dla regulowanego zasilacza wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
35. Numeryczna analiza MES rozpływu w gruncie uwarstwionym prądu uziomu otokowego budynku jednorodzinnego. praca inżynierska
36. Analiza zastosowania metod projektowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia. praca inżynierska
37. Projekt i realizacja zmodyfikowanego stanowiska do badania rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych. praca inżynierska
38. Modelowanie numeryczne regulowanego kondensatora wzorcowego jako metoda skalowania. praca inżynierska
Powrót