Employee information:

mgr inż. Maciej Ciuba

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Contact:

 • E-mail:maciej.ciuba@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 74 50 
 • Room GE 112 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Maciej Ciuba
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki GE-112
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

High voltage technology, high voltage measurements and measuring systems, tests of MV cable accessory, earthing systems.


Office hours in 2021Z:

 • Monday, at: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój GE-104
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 Najczęściej przebywam na Hali Wysokich Napięć (GE-104). Most of the time I am in the High Voltage Laboratory (1st floor, room 104, GE - Electrical Faculty building)., on studies full-time (appointment booking not required )
 • Saturday, at: 11:30 - 12:15, Gmach Elektrotechniki pokój 104
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 Najczęściej przebywam na Hali Wysokich Napięć (GE-104)., on studies part-time (extramural) (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR1, GE-b 104
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR2, GE-b 104
Lab. 1DE2298:A - Projektowanie i badania kabli wysokonapięciowych GR7, cycle other, GE-b 104
11:15-12:00
12:15-13:00
Office hours 12:15-13:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) Najczęściej przebywam na Hali Wysokich Napięć (GE-104). Most of the time I am in the High Voltage Laboratory (1st floor, room 104, GE - Electrical Faculty building)., in room GE-b GE-104
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DA1509:A - High Voltage Technology lab GR1, (part of the group), GE-b 104
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DA1509:A - High Voltage Technology lab GR1, (part of the group), GE-b 104
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
Lab. 1ZE1519:A - Technika wysokich napięć lab GR2, all meetings, GE-b 104
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE1519:A - Technika wysokich napięć lab GR1, all meetings, GE-b 104
Lab. 1ZE1746:A - Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe GR3, 2nd half of meetings, GE-b 104
10:40-11:25
11:30-12:15
Office hours 11:30-12:15 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) Najczęściej przebywam na Hali Wysokich Napięć (GE-104)., in room GE-b 104
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
Lab. 1ZE1796:A - Przepięcia, ochrona odgromowa i przepięciowa GR3, 2nd half of meetings, MS-Tms MS Teams
15:40-16:25

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Direct-burial MV cable ampacity estimation with FEM simulation software. inżynierski
2. Analysis of the magnetic field for the MV cable line of different cable configurations. inżynierski
3. Stanowisko laboratoryjne do obserwacji wpływu stałego pola magnetycznego na proces krystalizacji KMnO₄ w wodnym roztworze nasyconym. inżynierski
4. Przepięcia na końcu uzwojenia transformatora przy różnych położeniach przełącznika zaczepów w przypadku trafienia wyładowania piorunowego w fazę zasilającej go linii napowietrznej – analiza z użyciem środowiska Matlab i Simulink. inżynierski
5. Rejestracja i analiza prądu upływu chodników elektroizolacyjnych przy badaniach okresowych. inżynierski
6. Rejestracja i analiza przepięć generowanych przez urządzenia elektryczne użytku domowego. inżynierski
7. Rejestracja i analiza prądu upływu rękawic elektroizolacyjnych przy badaniach okresowych. inżynierski
8. Modernizacja stanowiska do prób napięciem udarowym - koncepcja i realizacja. inżynierski
9. Modelowanie polowe transformatora przy różnym współczynniku mocy obciążenia. inżynierski
10. Ocena możliwości zastosowania silikonu formierskiego jako wypełniacza izolacyjnego. inżynierski
11. Ocena intensywności efektu Magnusa w strefie wiatru elektronowego. inżynierski
12. Opracowanie stanowiska do obserwacji wpływu pola elektrycznego sinusoidalnie zmiennego na kiełkowanie i początkowy wzrost pieprzycy siewnej (Lepidium sativum). inżynierski
13. Badanie natężenia pola magnetycznego wewnątrz przewodnika wiodącego prąd stały. inżynierski
14. Projekt i wykonanie trójfazowego fitra przeciwzakłóceniowego 32 A, 230/400 V. inżynierski
15. Projekt i wykonanie przenośnej pętlowej anteny magnetycznej. inżynierski
16. Wpływ przepływu prądu udarowego na jakość połączenia z użyciem taśmy miedzianej z klejem przewodzącym. inżynierski
17. Badanie parametrów zaburzeń emitowanych w czasie przejazdu tramwaju przez izolator sekcyjny. inżynierski
18. Opracowanie i realizacja bocznika szerokopasmowego do obserwacji prądu wyładowań elektrostatycznych. inżynierski
19. Projekt i realizacja stanowiska modelowego do badania źródeł wysokiego napięcia stałego. inżynierski
20. Projekt i realizacja stanowiska do badania rezystywności popiołów lotnych. inżynierski
21. Wpływ regulatora napięcia na pracę kaskadowego transformatora probierczego. inżynierski

Defended dissertations and projects:

1. Porównanie właściwości układów generatora udarów napięciowych przy wykorzystaniu programu MATLAB/SIMULINK praca inżynierska
2. Badanie wpływu odległości iskiernika w układzie asymetrycznym do obiektów uziemionych na wyniki pomiaru napięcia przebicia. praca inżynierska
3. Rezystancja przejścia zestyku jako nieliniowy element obwodów elektrycznych. praca inżynierska
4. Projekt i realizacja pojemnościowego dzielnika napięcia przemiennego 60 kV. praca inżynierska
5. Fizyczne aspekty powstawania i elektryzacji chmury burzowej praca inżynierska
6. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
7. Analiza rozkładu pola elektrycznego w głowicy kablowej SN z błędami montażu. praca inżynierska
8. Zasady prowadzenia ruchu i nadzoru stacji Najwyższych Napięć 400/220/110 kV praca inżynierska
9. Metody i środki ochrony przepięciowej stacji SN i WN. praca inżynierska
10. Budowa nowoczesnych linii izlowanych SN. praca inżynierska
11. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
12. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
13. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
14. Opracowanie modelu dielektryka stałego z wtrącinami gazowymi do badania napięcia jonizacji i stratności dielektrycznej. praca inżynierska
15. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięcia przemiennego 50 Hz. praca inżynierska
16. KONKURENCYJNOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ praca inżynierska
17. Analiza symulacyjna wpływu przyrządu pomiarowego na pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych. praca inżynierska
18. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięciowego udaru piorunowego 1.2/50 us. praca inżynierska
19. Znormalizowana metodologia prób zwarciowych osprzętu kabli SN. praca inżynierska
20. Stanowisko do badania układów przekładników napięciowych SN w sieci trójfazowej. praca inżynierska
21. Analiza skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w napowietrznych liniach elektroenergetycznych SN. praca inżynierska
22. Dobór systemu awaryjnego zasilania serwerowni w zależności od wymaganych parametrów. praca inżynierska
23. Ocena stanu oleju elektroizolacyjnego na przykładzie badania izolacji transformatora probierczego TP-750. praca inżynierska
24. Analiza potrzeby modernizacji stanowiska do badania uziemień z wykorzystaniem środowiska obliczeń metodą MES. praca inżynierska
25. Badanie wpływu układu izolatorów kompozytowych na wytrzymałość udarową. praca inżynierska
26. Realizacja stanowiska do modelowania generatora udarów napięciowych. praca inżynierska
27. Projekt i realizacja transformatorów i powielaczy dla regulowanego zasilacza wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
28. Praktyczne aspekty badań podnośników do prac pod napięciem. praca inżynierska
29. Projekt i realizacja układu przetwornicy dla regulowanego zasilacza wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
30. Numeryczna analiza MES rozpływu w gruncie uwarstwionym prądu uziomu otokowego budynku jednorodzinnego. praca inżynierska
31. Projekt i realizacja zmodyfikowanego stanowiska do badania rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych. praca inżynierska
32. Modelowanie numeryczne regulowanego kondensatora wzorcowego jako metoda skalowania. praca inżynierska
33. Analiza zastosowania metod projektowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia. praca inżynierska
34. Projekt i realizacja generatora udarów prądowych do badania ograniczników przepięć. praca inżynierska
35. Charakterystyki częstotliwościowe przekładnika napięciowego SN jako możliwość estymacji parametrów przepięć przenoszonych. praca inżynierska
36. Analiza jakości energii elektrycznej pobieranej przez źródła LED-DIM zasilane przez ściemniacze. praca inżynierska
37. Analiza pola elektrycznego w otoczeniu generatora GU-2400 z użyciem MES. praca inżynierska
38. Zastosowanie MES do analizy rozkładu temperatury w kablach energetycznych ułożonych bezpośrednio w ziemi dla różnych warunków na powierzchni gruntu. praca inżynierska
39. Układ ładujący generator udarów prądowych - projekt i wykonanie. praca inżynierska
40. Projekt i wykonanie rezystorów wysokonapięciowych z uzwojeniem Ayrtona-Perry’ego. praca inżynierska
41. Skonstruowanie rezystorów ograniczających prąd ładowania dla generatora udarów napięciowych. praca inżynierska
42. Projekt i realizacja prostownika wysokonapięciowego z wykorzystaniem diod szybkich. praca inżynierska
43. Badanie parametrów połączenia skręcanego przewodów elektrycznych. praca inżynierska
44. Model komory elektrofiltra - projekt i realizacja. praca inżynierska
45. Projekt i wykonanie generatora impulsów o pikosekundowym czasie narastania. praca inżynierska
46. Dostosowanie dzielnika wysokonapięciowego do współpracy z oscyloskopami w celu pomiaru parametrów udarów napięciowych. praca inżynierska
47. Opracowanie układu automatycznego wielopunktowego pomiaru wilgotności gruntu. praca inżynierska
48. Projekt i budowa stanowiska do badania współczynnika temperaturowego rezystancji materiałów elektrotechnicznych. praca inżynierska
49. Stabilność wybranych parametrów gazowych ograniczników przepięć podczas serii udarów prądowych. praca inżynierska
50. Analiza parametrów cewki cylindrycznej o zmiennym skoku uzwojenia z różnymi rodzajami przewodu nawojowego. praca inżynierska
Back