Employee information:

mgr inż. Maciej Ciuba

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Contact:

 • E-mail:Maciej.Ciuba@ee.pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 74 50 
 • Room GE 112 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Maciej Ciuba
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki GE-112
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

High voltage technology, high voltage measurements and measuring systems, tests of MV cable accessory, earthing systems.


Office hours in 2020L:

 • Monday, at: 13:15 - 14:00, Gmach Elektrotechniki pokój 112
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 Pokój GE-112, ale częściej Hala Wysokich Napięć GE-104., on studies full-time (appointment booking not required )
 • Friday, at: 17:00 - 17:45, Gmach Elektrotechniki pokój 112
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 Pokój GE-112, ale częściej Hala Wysokich Napięć GE-104., on studies part-time (extramural) (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
Lab. 1DE1621:A - Technika probierczo pomiarowa GR7, cycle other, GE-b 104
10:15-11:00
Lab. 1DE1680:A - Diagnostyka urządzeń wysokonapięciowych GR7, 2nd half of sem., GE-b 104
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
Office hours 13:15-14:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) Pokój GE-112, ale częściej Hala Wysokich Napięć GE-104., in room GE-b 112
14:15-15:00
Lab. 1DE1622:A - Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe GR7, 2nd half of sem., GE-b 104
15:15-16:00
16:15-17:00
Office hours 17:00-17:45 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) Pokój GE-112, ale częściej Hala Wysokich Napięć GE-104., in room GE-b 112
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
Office hours 17:00-17:45 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) Pokój GE-112, ale częściej Hala Wysokich Napięć GE-104., in room GE-b 112
17:50-18:35
Lab. 1ZE1876:A - Technika probierczo-pomiarowa GR5, all meetings, GE-b 104
18:40-19:25
19:30-20:15
Lab. 2ZE2256:A - Projektowanie i badania kabli wysokonapięciowych GR7, 2nd half of meetings, GE-b 104
20:20-21:05
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05
Lab. 2ZE2256:A - Projektowanie i badania kabli wysokonapięciowych GR6, 2nd half of meetings, GE-b 104
18:10-18:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Modelowanie polowe transformatora przy różnym współczynniku mocy obciążenia. inżynierski
2. Ocena możliwości zastosowania silikonu formierskiego jako wypełniacza izolacyjnego. inżynierski
3. Opracowanie układu automatycznego wielopunktowego pomiaru wilgotności gruntu. inżynierski
4. Projekt i wykonanie generatora impulsów o pikosekundowym czasie narastania. inżynierski
5. Ocena intensywności efektu Magnusa w strefie wiatru elektronowego. inżynierski
6. Opracowanie stanowiska do obserwacji wpływu pola elektrycznego sinusoidalnie zmiennego na kiełkowanie i początkowy wzrost pieprzycy siewnej (Lepidium sativum). inżynierski
7. Badanie natężenia pola magnetycznego wewnątrz przewodnika wiodącego prąd stały. inżynierski
8. Projekt i wykonanie trójfazowego fitra przeciwzakłóceniowego 32 A, 230/400 V. inżynierski
9. Projekt i wykonanie przenośnej pętlowej anteny magnetycznej. inżynierski
10. Wpływ przepływu prądu udarowego na jakość połączenia z użyciem taśmy miedzianej z klejem przewodzącym. inżynierski
11. Badanie parametrów zaburzeń emitowanych w czasie przejazdu tramwaju przez izolator sekcyjny. inżynierski
12. Opracowanie i realizacja bocznika szerokopasmowego do obserwacji prądu wyładowań elektrostatycznych. inżynierski
13. Projekt i realizacja stanowiska modelowego do badania źródeł wysokiego napięcia stałego. inżynierski
14. Projekt i realizacja stanowiska do badania rezystywności popiołów lotnych. inżynierski
15. Wpływ regulatora napięcia na pracę kaskadowego transformatora probierczego. inżynierski

Defended dissertations and projects:

1. Badanie parametrów połączenia skręcanego przewodów elektrycznych. praca inżynierska
2. Porównanie właściwości układów generatora udarów napięciowych przy wykorzystaniu programu MATLAB/SIMULINK praca inżynierska
3. Badanie wpływu odległości iskiernika w układzie asymetrycznym do obiektów uziemionych na wyniki pomiaru napięcia przebicia. praca inżynierska
4. Rezystancja przejścia zestyku jako nieliniowy element obwodów elektrycznych. praca inżynierska
5. Fizyczne aspekty powstawania i elektryzacji chmury burzowej praca inżynierska
6. Projekt i realizacja pojemnościowego dzielnika napięcia przemiennego 60 kV. praca inżynierska
7. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
8. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
9. Budowa nowoczesnych linii izlowanych SN. praca inżynierska
10. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
11. Metody i środki ochrony przepięciowej stacji SN i WN. praca inżynierska
12. Zasady prowadzenia ruchu i nadzoru stacji Najwyższych Napięć 400/220/110 kV praca inżynierska
13. Analiza rozkładu pola elektrycznego w głowicy kablowej SN z błędami montażu. praca inżynierska
14. Opracowanie modelu dielektryka stałego z wtrącinami gazowymi do badania napięcia jonizacji i stratności dielektrycznej. praca inżynierska
15. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
16. KONKURENCYJNOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ praca inżynierska
17. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięciowego udaru piorunowego 1.2/50 us. praca inżynierska
18. Analiza symulacyjna wpływu przyrządu pomiarowego na pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych. praca inżynierska
19. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięcia przemiennego 50 Hz. praca inżynierska
20. Znormalizowana metodologia prób zwarciowych osprzętu kabli SN. praca inżynierska
21. Stanowisko do badania układów przekładników napięciowych SN w sieci trójfazowej. praca inżynierska
22. Analiza skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w napowietrznych liniach elektroenergetycznych SN. praca inżynierska
23. Dobór systemu awaryjnego zasilania serwerowni w zależności od wymaganych parametrów. praca inżynierska
24. Ocena stanu oleju elektroizolacyjnego na przykładzie badania izolacji transformatora probierczego TP-750. praca inżynierska
25. Analiza potrzeby modernizacji stanowiska do badania uziemień z wykorzystaniem środowiska obliczeń metodą MES. praca inżynierska
26. Realizacja stanowiska do modelowania generatora udarów napięciowych. praca inżynierska
27. Badanie wpływu układu izolatorów kompozytowych na wytrzymałość udarową. praca inżynierska
28. Projekt i realizacja transformatorów i powielaczy dla regulowanego zasilacza wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
29. Praktyczne aspekty badań podnośników do prac pod napięciem. praca inżynierska
30. Projekt i realizacja układu przetwornicy dla regulowanego zasilacza wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
31. Numeryczna analiza MES rozpływu w gruncie uwarstwionym prądu uziomu otokowego budynku jednorodzinnego. praca inżynierska
32. Analiza zastosowania metod projektowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia. praca inżynierska
33. Projekt i realizacja zmodyfikowanego stanowiska do badania rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych. praca inżynierska
34. Modelowanie numeryczne regulowanego kondensatora wzorcowego jako metoda skalowania. praca inżynierska
35. Projekt i realizacja generatora udarów prądowych do badania ograniczników przepięć. praca inżynierska
36. Analiza pola elektrycznego w otoczeniu generatora GU-2400 z użyciem MES. praca inżynierska
37. Analiza jakości energii elektrycznej pobieranej przez źródła LED-DIM zasilane przez ściemniacze. praca inżynierska
38. Układ ładujący generator udarów prądowych - projekt i wykonanie. praca inżynierska
39. Projekt i wykonanie rezystorów wysokonapięciowych z uzwojeniem Ayrtona-Perry’ego. praca inżynierska
40. Zastosowanie MES do analizy rozkładu temperatury w kablach energetycznych ułożonych bezpośrednio w ziemi dla różnych warunków na powierzchni gruntu. praca inżynierska
41. Charakterystyki częstotliwościowe przekładnika napięciowego SN jako możliwość estymacji parametrów przepięć przenoszonych. praca inżynierska
42. Skonstruowanie rezystorów ograniczających prąd ładowania dla generatora udarów napięciowych. praca inżynierska
Back