Informacje o pracowniku:

mgr inż. Maciej Ciuba

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Maciej.Ciuba@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 74 50 
 • Pokój GE 112 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Maciej Ciuba
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki GE-112
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Technika wysokich napięć, wysokonapięciowe pomiary i systemy pomiarowe, badania osprzętu kablowego średnich napięć, systemy uziemień.


Konsultacje w 2017Z:

 • Środa, w godzinach: 12:15 - 14:00, Gmach Elektrotechniki pokój 112
        w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 Prócz GE-112 mogę być na Hali WN (GE-104), lub w innym z laboratoriów ZWNiKE., na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Piątek, w godzinach: 15:20 - 16:55, Gmach Elektrotechniki pokój 112
        w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Niedziela, w godzinach: 13:10 - 13:55, Gmach Elektrotechniki pokój 112
        w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 , na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

 • 1. 1ZE1746 - Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe Laboratoria, Sobota 17:20-18:55, Sala: GE-b 104
 • 2. 1ZE1637 - Przepięcia i ochrona przepięciowa Laboratoria, Sobota 19:00-20:35, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Wtorek 10:15-12:00, Sala: GE-b 104
 • 3. 1DE1504 - Technika wysokich napięć lab Laboratoria, Czwartek 10:15-12:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Środa 14:15-16:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Poniedziałek 12:15-14:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Piątek 10:15-12:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Wtorek 08:15-10:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Środa 10:15-12:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Poniedziałek 08:15-10:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Niedziela 14:00-15:35, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Niedziela 11:30-13:05, Sala: GE-b 104
 • 4. 1ZE1805 - Układy izolacyjne i koordynacja izolacji Laboratoria, Sobota 15:40-17:15, Sala: GE-b 104

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR1, GR2, dodatkowy termin zajęć, GE-b 104
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR7, GR8, GE-b 104
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1712:A - Przepięcia i ochrona przepięciowa GR12, GR13, II połowa sem., (ostateczna organizacja zajęć - do ustalenia), GE-b 104
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR8, część grupy, GE-b 104
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR7, część grupy, GE-b 104
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR1, część grupy, GE-b 104
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR6, część grupy, GE-b 104
Konsultacje 12:15-14:00 w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 (zapisy niewymagane) Prócz GE-112 mogę być na Hali WN (GE-104), lub w innym z laboratoriów ZWNiKE., w sali GE-b 112
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR2, część grupy, GE-b 104
15:15-16:00
Konsultacje 15:20-16:55 w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 112
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
Konsultacje 15:20-16:55 w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 112
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE1519:A - Technika wysokich napięć lab GR1, wszystkie zjazdy, GE-b 104
12:20-13:05
13:10-13:55
Konsultacje 13:10-13:55 w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 112
14:00-14:45
Lab. 1ZE1519:A - Technika wysokich napięć lab GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GE-b 104
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 1ZE1805:A - Układy izolacyjne i koordynacja izolacji GR6, druga połowa zjazdów, GE-b 104
16:30-17:15
17:20-18:05
Lab. 1ZE1746:A - Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe GR6, druga połowa zjazdów, GE-b 104
18:10-18:55
19:00-19:45
Lab. 1ZE1637:A - Przepięcia i ochrona przepięciowa GR6, druga połowa zjazdów, GE-b 104
19:50-20:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Porównanie właściwości układów generatora udarów napięciowych przy wykorzystaniu programu MATLAB/SIMULINK praca inżynierska
2. Badanie wpływu odległości iskiernika w układzie asymetrycznym do obiektów uziemionych na wyniki pomiaru napięcia przebicia. praca inżynierska
3. Rezystancja przejścia zestyku jako nieliniowy element obwodów elektrycznych. praca inżynierska
4. Fizyczne aspekty powstawania i elektryzacji chmury burzowej praca inżynierska
5. Projekt i realizacja pojemnościowego dzielnika napięcia przemiennego 60 kV. praca inżynierska
6. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
7. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
8. Budowa nowoczesnych linii izlowanych SN. praca inżynierska
9. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
10. Metody i środki ochrony przepięciowej stacji SN i WN. praca inżynierska
11. Zasady prowadzenia ruchu i nadzoru stacji Najwyższych Napięć 400/220/110 kV praca inżynierska
12. Analiza rozkładu pola elektrycznego w głowicy kablowej SN z błędami montażu. praca inżynierska
13. Opracowanie modelu dielektryka stałego z wtrącinami gazowymi do badania napięcia jonizacji i stratności dielektrycznej. praca inżynierska
14. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
15. KONKURENCYJNOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ praca inżynierska
16. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięciowego udaru piorunowego 1.2/50 us. praca inżynierska
17. Analiza symulacyjna wpływu przyrządu pomiarowego na pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych. praca inżynierska
18. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięcia przemiennego 50 Hz. praca inżynierska
19. Znormalizowana metodologia prób zwarciowych osprzętu kabli SN. praca inżynierska
Powrót