Informacje o pracowniku:

mgr inż. Maciej Ciuba

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Maciej.Ciuba@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 74 50 
 • Pokój GE 112 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Maciej Ciuba
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki GE-112
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Technika wysokich napięć, wysokonapięciowe pomiary i systemy pomiarowe, badania osprzętu kablowego średnich napięć, systemy uziemień.


Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
Lab. 1DE1621:A - Technika probierczo pomiarowa GR9, Cykl inny, GE-b 104
10:15-11:00
Lab. 1DE1217:A - Materiałoznawstwo elektrotechniczne GR6, I połowa sem., (1/2 grupy), GE-b 106
Lab. 1DE1217:A - Materiałoznawstwo elektrotechniczne GR6, II połowa sem., (1/2 grupy), GE-b 106
Lab. 1DE1217:A - Materiałoznawstwo elektrotechniczne GR1, I połowa sem., (1/2 grupy), GE-b 106
Lab. 1DE1217:A - Materiałoznawstwo elektrotechniczne GR1, II połowa sem., GE-b 106
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
Lab. 1DE1622:A - Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe GR9, II połowa sem., GE-b 104
14:15-15:00
Lab. 1DA1205:A - Electrical Materials GR2, Cykl inny, GE-b 106
15:15-16:00
Lab. 1DE1680:A - Diagnostyka urządzeń wysokonapięciowych GR9, II połowa sem., GE-b 104
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
Lab. 1ZE1650:A - Technika probierczo pomiarowa GR6, wszystkie zjazdy, GE-b 104
18:40-19:25
19:30-20:15
Lab. 1ZE1860:A - Diagnostyka urządzeń wysokonapięciowych GR6, druga połowa zjazdów, GE-b 104
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza potrzeby modernizacji stanowiska do badania uziemień z wykorzystaniem środowiska obliczeń metodą MES. praca inżynierska
2. Porównanie właściwości układów generatora udarów napięciowych przy wykorzystaniu programu MATLAB/SIMULINK praca inżynierska
3. Badanie wpływu odległości iskiernika w układzie asymetrycznym do obiektów uziemionych na wyniki pomiaru napięcia przebicia. praca inżynierska
4. Rezystancja przejścia zestyku jako nieliniowy element obwodów elektrycznych. praca inżynierska
5. Fizyczne aspekty powstawania i elektryzacji chmury burzowej praca inżynierska
6. Projekt i realizacja pojemnościowego dzielnika napięcia przemiennego 60 kV. praca inżynierska
7. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
8. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
9. Budowa nowoczesnych linii izlowanych SN. praca inżynierska
10. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
11. Metody i środki ochrony przepięciowej stacji SN i WN. praca inżynierska
12. Zasady prowadzenia ruchu i nadzoru stacji Najwyższych Napięć 400/220/110 kV praca inżynierska
13. Analiza rozkładu pola elektrycznego w głowicy kablowej SN z błędami montażu. praca inżynierska
14. Opracowanie modelu dielektryka stałego z wtrącinami gazowymi do badania napięcia jonizacji i stratności dielektrycznej. praca inżynierska
15. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
16. KONKURENCYJNOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ praca inżynierska
17. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięciowego udaru piorunowego 1.2/50 us. praca inżynierska
18. Analiza symulacyjna wpływu przyrządu pomiarowego na pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych. praca inżynierska
19. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięcia przemiennego 50 Hz. praca inżynierska
20. Znormalizowana metodologia prób zwarciowych osprzętu kabli SN. praca inżynierska
21. Stanowisko do badania układów przekładników napięciowych SN w sieci trójfazowej. praca inżynierska
22. Analiza skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w napowietrznych liniach elektroenergetycznych SN. praca inżynierska
23. Dobór systemu awaryjnego zasilania serwerowni w zależności od wymaganych parametrów. praca inżynierska
24. Ocena stanu oleju elektroizolacyjnego na przykładzie badania izolacji transformatora probierczego TP-750. praca inżynierska
Powrót