Informacje o pracowniku:

mgr inż. Maciej Ciuba

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Maciej.Ciuba@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 74 50 
 • Pokój GE 112 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Maciej Ciuba
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Elektrotechniki GE-112
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Technika wysokich napięć, wysokonapięciowe pomiary i systemy pomiarowe, badania osprzętu kablowego średnich napięć, systemy uziemień.


Konsultacje w 2019L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 112/104
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
Lab. 1DE1621:A - Technika probierczo pomiarowa GR7, Cykl inny, GE-b 104
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 12:15-13:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 112/104
Lab. 1DE1217:A - Materiałoznawstwo elektrotechniczne GR5, II połowa sem., 1/2 grupy, GE-b 106
Lab. 1DE1217:A - Materiałoznawstwo elektrotechniczne GR5, I połowa sem., 1/2 grupy, GE-b 106
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1622:A - Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe GR7, II połowa sem., GE-b 104
Lab. 1DE1217:A - Materiałoznawstwo elektrotechniczne GR1, I połowa sem., 1/2 grupy, GE-b 106
Lab. 1DE1217:A - Materiałoznawstwo elektrotechniczne GR1, II połowa sem., 1/2 grupy, GE-b 106
Lab. 1DE1680:A - Diagnostyka urządzeń wysokonapięciowych GR7, II połowa sem., GE-b 104
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Porównanie właściwości układów generatora udarów napięciowych przy wykorzystaniu programu MATLAB/SIMULINK praca inżynierska
2. Badanie wpływu odległości iskiernika w układzie asymetrycznym do obiektów uziemionych na wyniki pomiaru napięcia przebicia. praca inżynierska
3. Rezystancja przejścia zestyku jako nieliniowy element obwodów elektrycznych. praca inżynierska
4. Fizyczne aspekty powstawania i elektryzacji chmury burzowej praca inżynierska
5. Projekt i realizacja pojemnościowego dzielnika napięcia przemiennego 60 kV. praca inżynierska
6. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
7. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
8. Budowa nowoczesnych linii izlowanych SN. praca inżynierska
9. Badanie połączeń szybkozłączkami i skręcanych przy przepływie prądów zwarciowych i udarowych. praca inżynierska
10. Metody i środki ochrony przepięciowej stacji SN i WN. praca inżynierska
11. Zasady prowadzenia ruchu i nadzoru stacji Najwyższych Napięć 400/220/110 kV praca inżynierska
12. Analiza rozkładu pola elektrycznego w głowicy kablowej SN z błędami montażu. praca inżynierska
13. Opracowanie modelu dielektryka stałego z wtrącinami gazowymi do badania napięcia jonizacji i stratności dielektrycznej. praca inżynierska
14. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
15. KONKURENCYJNOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ praca inżynierska
16. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięciowego udaru piorunowego 1.2/50 us. praca inżynierska
17. Analiza symulacyjna wpływu przyrządu pomiarowego na pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych. praca inżynierska
18. Badanie wytrzymałości dielektrycznej lodu dla napięcia przemiennego 50 Hz. praca inżynierska
19. Znormalizowana metodologia prób zwarciowych osprzętu kabli SN. praca inżynierska
20. Stanowisko do badania układów przekładników napięciowych SN w sieci trójfazowej. praca inżynierska
21. Analiza skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w napowietrznych liniach elektroenergetycznych SN. praca inżynierska
22. Dobór systemu awaryjnego zasilania serwerowni w zależności od wymaganych parametrów. praca inżynierska
23. Ocena stanu oleju elektroizolacyjnego na przykładzie badania izolacji transformatora probierczego TP-750. praca inżynierska
24. Analiza potrzeby modernizacji stanowiska do badania uziemień z wykorzystaniem środowiska obliczeń metodą MES. praca inżynierska
25. Realizacja stanowiska do modelowania generatora udarów napięciowych. praca inżynierska
26. Badanie wpływu układu izolatorów kompozytowych na wytrzymałość udarową. praca inżynierska
27. Projekt i realizacja transformatorów i powielaczy dla regulowanego zasilacza wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
28. Praktyczne aspekty badań podnośników do prac pod napięciem. praca inżynierska
29. Projekt i realizacja układu przetwornicy dla regulowanego zasilacza wysokiego napięcia stałego. praca inżynierska
30. Numeryczna analiza MES rozpływu w gruncie uwarstwionym prądu uziomu otokowego budynku jednorodzinnego. praca inżynierska
Powrót