Informacje o pracowniku:

dr inż. Konrad Gryszpanowicz

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:konrad.gryszpanowicz@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7468; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 10; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www: http://ien1.ien.pw.edu.pl/zsis/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Konrad Gryszpanowicz
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 18:00 - 19:00, Gmach Mechaniki pokój 10
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 24, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Niedziela, w godzinach: 12:35 - 13:05, Gmach Mechaniki pokój 10
        w okresie 18.02.2019 - 1.04.2019 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 24, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE1415:A - Podstawy elektroenergetyki GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GG 219
17:15-18:00
18:15-19:00
Konsultacje 18:00-19:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GM 10

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
Konsultacje 12:35-13:05 w okresie 18.02.2019 - 1.04.2019 (wymagane zapisy) , w sali GM 10
13:10-13:55
1ZE2280:A - Sterowanie systemami elektroenergetycznymi GR2, GR3, pierwsza połowa zjazdów, GM 011
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05
18:10-18:55
19:00-19:45

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza wpływu przyłączenia źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną na stabilność przejściową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
2. Łączność służb dyspozytorskich w procesie obrony i odbudowy systemu elektroenergetycznego. praca inżynierska
3. Budowa i pomiary w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia praca inżynierska
4. Regulacja napięć w systemie elektroenergetycznym. praca inżynierska
5. Możliwości wykorzystania linii HVDC w krajowym systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
6. Badanie jakości energii u odbiorcy praca inżynierska
7. Możliwości rozwoju przesyłu energii elektrycznej praca inżynierska
8. Analiza wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego przyłączanego do sieci obiektu praca inżynierska
9. Regulacja mocy w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
10. Wpływ generacji wiatrowej na stan pracy systemu elektroenergetycznego - stabilność napięciowa praca inżynierska
11. Wpływ mocy biernej na straty mocy czynnej - badane na modelu komputerowym praca inżynierska
12. Metody kompensacji mocy biernej w sieci elektroenergetycznej praca inżynierska
13. Projekt przyłącza zakładu przetwórstwa warzyw do sieci elektroenergetycznej praca inżynierska
14. Analiza wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego przyłączanej do sieci farmy wiatrowej praca inżynierska
15. Projekt sieci elektroenergetycznej zasilającej oprawy oświetleniowe do kształtowania scen świetlnych w przypadku parku w dwóch wariantach zasilania ( z napięciem 230V lub 24V) praca inżynierska
16. Wykonanie modelu komputerowego stanowiska laboratoryjnego do badania stabilności kątowej generatora synchronicznego praca inżynierska
17. Wykonanie modelu komputerowego stanowiska laboratoryjnego do badania napięć i mocy biernych w prostym układzie sieci przesyłowej praca inżynierska
18. Analiza porównawcza wybranych narzędzi informatycznych do wyznaczania rozpływów mocy w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
19. Projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych praca inżynierska
20. Projekt układu zasilania podstawowego i awaryjnego kompleksu niewielkich budynków hotelowych praca inżynierska
21. Projekt instalacji elektrycznej w wybranym budynku wielofunkcyjnym, z zastosowaniem systemu sterowania oświetleniem DALI praca inżynierska
22. Analiza wpływu nowoczesnych źródeł światła na parametry jakościowe energii elektrycznej praca inżynierska
23. Analiza wpływu przyłączonej do systemu elektroenergetycznego stacji odbiorczej WN na pracę tego systemu praca inżynierska
24. Analiza wpływu zainstalowania dużej liczby linii kablowych na stabilność kątową systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
25. Analiza wpływu zainstalowania dużej liczby linii kablowych na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
26. Analiza wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego przyłączanej do sieci stacji 110 kV/SN praca inżynierska
27. Analiza wpływu przyłączonych do systemu elektroenergetycznego źródeł fotowoltaicznych na pracę tego systemu praca inżynierska
28. Analiza wyboru lokalizacji źródła wytwarzającego energię elektryczną praca inżynierska
29. Analiza wpływu mocy i lokalizacji urządzeń do kompensacji mocy biernej na straty mocy w elektroenergetycznej sieci przesyłowej praca inżynierska
30. Analiza wpływu kształtowania przepływów mocy na stabilność kątową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
31. Analiza zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i możliwości ograniczenia tego zużycia praca inżynierska
32. Analiza wpływu przyłączenia zasobników energii dużych mocy na stabilność kątową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
33. Analiza wpływu kształtowania zapotrzebowania na moc na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
34. Analiza wpływu przyłączenia dużych farm wiatrowych na stabilność kątową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
35. Koncepcja budowy stanowiska laboratoryjnego do badania stabilności napięciowej praca inżynierska
36. Analiza porównawcza metod badania stabilności napięciowej w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
37. Analiza wpływu przyłączonych do systemu elektroenergetycznego odnawialnych źródeł energii na pracę tego systemu praca inżynierska
38. Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości wdrożenia rynku mocy w warunkach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca magisterska
39. Analiza planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego w warunkach niewystarczalności generacji praca magisterska
40. Analiza regulacji mocy i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem mechanizmów DSR (Demand Side Response) praca magisterska
Powrót