Employee information:

dr inż. Konrad Gryszpanowicz

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Wykładowca

Contact:

 • E-mail:konrad.gryszpanowicz@pw.edu.pl
 • Phone: sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Mechaniki pok. 10 
 • WWW: http://ien1.ien.pw.edu.pl/zsis/ 
 • Corresponding address:
  IE - Konrad Gryszpanowicz
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Wednesday, at: 18:00 - 19:00, MS Teams pokój Ms Teams
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1751:A - Badania kontrolne instalacji elektrycznych GR3, cycle other, GM 02
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE1751:A - Badania kontrolne instalacji elektrycznych GR3, 1st half of sem., GM 011
2DE2218:A - Planowanie pracy i rozwoju systemu elektroenergetycznego GR2, GM 011
17:15-18:00
Office hours 18:00-19:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms Ms Teams
18:15-19:00
Lab. 1DE1751:A - Badania kontrolne instalacji elektrycznych GR3, cycle other, GM 02
19:15-20:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
2ZE2378:A - Planowanie pracy i rozwoju systemu elektroenergetycznego GR3, all meetings, GM 011
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Proj. 2ZE2319:A - Sieci rozdzielcze i przesyłowe GR3, all meetings, GM 12
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05
18:10-18:55
19:00-19:45

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Łączność służb dyspozytorskich w procesie obrony i odbudowy systemu elektroenergetycznego. praca inżynierska
2. Budowa i pomiary w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia praca inżynierska
3. Regulacja napięć w systemie elektroenergetycznym. praca inżynierska
4. Możliwości wykorzystania linii HVDC w krajowym systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
5. Badanie jakości energii u odbiorcy praca inżynierska
6. Możliwości rozwoju przesyłu energii elektrycznej praca inżynierska
7. Analiza wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego przyłączanego do sieci obiektu praca inżynierska
8. Regulacja mocy w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
9. Wpływ generacji wiatrowej na stan pracy systemu elektroenergetycznego - stabilność napięciowa praca inżynierska
10. Wpływ mocy biernej na straty mocy czynnej - badane na modelu komputerowym praca inżynierska
11. Metody kompensacji mocy biernej w sieci elektroenergetycznej praca inżynierska
12. Projekt przyłącza zakładu przetwórstwa warzyw do sieci elektroenergetycznej praca inżynierska
13. Analiza wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego przyłączanej do sieci farmy wiatrowej praca inżynierska
14. Projekt sieci elektroenergetycznej zasilającej oprawy oświetleniowe do kształtowania scen świetlnych w przypadku parku w dwóch wariantach zasilania ( z napięciem 230V lub 24V) praca inżynierska
15. Wykonanie modelu komputerowego stanowiska laboratoryjnego do badania stabilności kątowej generatora synchronicznego praca inżynierska
16. Wykonanie modelu komputerowego stanowiska laboratoryjnego do badania napięć i mocy biernych w prostym układzie sieci przesyłowej praca inżynierska
17. Analiza porównawcza wybranych narzędzi informatycznych do wyznaczania rozpływów mocy w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
18. Projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych praca inżynierska
19. Projekt układu zasilania podstawowego i awaryjnego kompleksu niewielkich budynków hotelowych praca inżynierska
20. Projekt instalacji elektrycznej w wybranym budynku wielofunkcyjnym, z zastosowaniem systemu sterowania oświetleniem DALI praca inżynierska
21. Analiza wpływu nowoczesnych źródeł światła na parametry jakościowe energii elektrycznej praca inżynierska
22. Analiza wpływu przyłączonej do systemu elektroenergetycznego stacji odbiorczej WN na pracę tego systemu praca inżynierska
23. Analiza wpływu zainstalowania dużej liczby linii kablowych na stabilność kątową systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
24. Analiza wpływu zainstalowania dużej liczby linii kablowych na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
25. Analiza wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego przyłączanej do sieci stacji 110 kV/SN praca inżynierska
26. Analiza wpływu mocy i lokalizacji urządzeń do kompensacji mocy biernej na straty mocy w elektroenergetycznej sieci przesyłowej praca inżynierska
27. Analiza wpływu przyłączonych do systemu elektroenergetycznego źródeł fotowoltaicznych na pracę tego systemu praca inżynierska
28. Analiza wyboru lokalizacji źródła wytwarzającego energię elektryczną praca inżynierska
29. Analiza wpływu kształtowania przepływów mocy na stabilność kątową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
30. Analiza zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i możliwości ograniczenia tego zużycia praca inżynierska
31. Analiza wpływu przyłączenia zasobników energii dużych mocy na stabilność kątową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
32. Analiza wpływu kształtowania zapotrzebowania na moc na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
33. Analiza wpływu przyłączenia dużych farm wiatrowych na stabilność kątową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
34. Koncepcja budowy stanowiska laboratoryjnego do badania stabilności napięciowej praca inżynierska
35. Analiza porównawcza metod badania stabilności napięciowej w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
36. Analiza wpływu przyłączonych do systemu elektroenergetycznego odnawialnych źródeł energii na pracę tego systemu praca inżynierska
37. Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości wdrożenia rynku mocy w warunkach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca magisterska
38. Analiza regulacji mocy i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem mechanizmów DSR (Demand Side Response) praca magisterska
39. Analiza planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego w warunkach niewystarczalności generacji praca magisterska
40. Analiza wpływu przyłączenia źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną na stabilność przejściową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
41. Analiza wpływu linii HVDC na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
42. Analiza wpływu zainstalowania źródeł fotowoltaicznych na różnicę bilansową stacji 110 kV/SN w charakterystycznych stanach pracy systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
43. Analiza wykorzystania linii HVDC w celu poprawy warunków pracy systemu elektroenergetycznego praca magisterska
44. Analiza wpływu sterowanych źródeł mocy biernej na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
45. Analiza wpływu zainstalowania dużej liczby linii kablowych na warunki zwarciowe systemu elektroenergetycznego praca magisterska
46. Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na możliwości kształtowania zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
47. Analiza wpływu przyłączenia do systemu elektroenergetycznego magazynów energii elektrycznej na pracę tego systemu praca inżynierska
Back