Informacje o pracowniku:

mgr inż. Łukasz Michalski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:lukasz.michalski@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: + 48 22 234 58 63 
 • Pokój Gmach Elektryczny, klatka C, pokój 203. 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Łukasz Michalski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok.5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 13:15 - 14:00, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 203
        w okresie 1.10.2019 - 1.02.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Niedziela, w godzinach: 13:10 - 13:50, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 203
        w okresie 1.10.2019 - 1.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 2DE2229:A - Układy elektryczne elektrowni GR3, II połowa sem., GE-c 403
13:15-14:00
Konsultacje 13:15-14:00 w okresie 1.10.2019 - 1.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 203
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
Lab. 1ZE1768:A - Gospodarka elektroenergetyczna GR2, GR3, druga połowa zjazdów, GE-c 403
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE1624:A - Elektrownie GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GE-c 405
10:40-11:25
11:30-12:15
Proj. 1ZE1767:A - Stacje elektroenergetyczne GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GE-c 404
12:20-13:05
13:10-13:55
Konsultacje 13:10-13:50 w okresie 1.10.2019 - 1.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 203
14:00-14:45
Lab. 1ZE1307:A - Przemiany energetyczne lab GR1, wszystkie zjazdy, (+GE413), GE-c 406
Lab. 1ZE1307:A - Przemiany energetyczne lab GR3, wszystkie zjazdy, (+GE413), GE-c 406
14:50-15:35
15:40-16:25
1ZE1767:A - Stacje elektroenergetyczne GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GM 011
Lab. 1ZE1307:A - Przemiany energetyczne lab GR2, wszystkie zjazdy, (+GE413), GE-c 406
16:30-17:15
17:20-18:05
Lab. 2ZE2329:A - Układy elektryczne elektrowni GR3, Cykl inny, GE-c 403
18:10-18:55
19:00-19:45

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Metody doboru bezprzerwowych układów zasilania oraz ich wpływ na jakość energii elektrycznej praca inżynierska
2. Projekt układu zasilania małego warsztatu samochodowego przy wykorzystaniu energii słonecznej praca inżynierska
3. Analiza algorytmów obliczania mocy zapotrzebowanej dla niedużych zakładów produkcyjnych. praca inżynierska
4. Przegląd wymagań prawnych oraz norm dotyczących projektowania i budowy instalacji elektrycznych w obiektach sprzedaży paliw płynnych. praca inżynierska
5. Analiza i ocena efektywności zasilania budynku mieszkalnego z odnawialnych źródeł energii. praca inżynierska
6. Projekt zasilania gospodarstwa rolnego z małej elektrowni wodnej. praca inżynierska
7. Analiza techniczno-ekonomiczna przesyłu energii liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia prądu przemiennego i stałego. praca inżynierska
8. Projekt i analiza ekonomiczna instalacji oświetleniowej domku jednorodzinnego wykonanej w technologii LED praca inżynierska
9. Zastosowanie energii promieniowania słonecznego i wiatru do zasilania obiektu mieszkalnego w energię elektryczną. praca inżynierska
10. Projekt oraz analiza ekonomiczna małej elektrowni wodnej (MEW) pracującej jako źródło zasilania dla niewielkiej wsi lub miasta. praca inżynierska
11. Projekt wstępny elektrociepłowni z wysokotemperaturowym ogniwem paliwowym praca inżynierska
12. Analiza możliwości zasilania tradycyjnych urządzeń gospodarstwa domowego napięciem stałym praca inżynierska
13. Bilans cieplny i analiza ekonomiczna wybranych elementów jednorodzinnego domu pasywnego praca inżynierska
14. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy elektrowni jądrowej w Polsce praca inżynierska
15. Koncepcja elektrowni wodnej szczytowo-pompowej współpracującej z farmą wiatrową dla potrzeb niewielkiego miasta praca inżynierska
16. Projekt i analiza zasilania w energię domu pasywnego współpracującego z małą elektrownią wiatrową praca inżynierska
17. Projekt zasilania w energię elektryczną domu „ZEROENERGETYCZNEGO” praca inżynierska
18. Opracowanie projektu zasilania domu rekreacyjnego przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego praca inżynierska
19. Nowoczesne układy zasilania oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
20. Budynki energooszczędne oraz pasywne z elementami budynku inteligentnego praca inżynierska
21. Koncepcja modernizacji instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
22. Elektrownia jądrowa a odnawialne źródła energii w Polsce praca inżynierska
23. Instalacja elektryczna EIB w domu jednorodzinnym wykorzystującym energię ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
24. Instalacja małej elektrowni wiatrowej w gospodarstwie domowym praca inżynierska
25. Projekt energooszczędnej instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym praca inżynierska
26. Ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną w obwodach administracyjnych na przykładzie wielorodzinnego budynku mieszkalnego praca inżynierska
27. Zasilacz bezprzerwowy jako awaryjne źródło zasilania dla domu jednorodzinnego w rejonach o dużej zawodności zasilania w energię elektryczną praca inżynierska
28. Analiza możliwości pozyskania ciepła ze źródeł odnawialnych dla małego centrum konferencyjnohotelowego praca inżynierska
29. Projekt koncepcyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
30. Przydomowa elektrownia wiatrowa jako źródło zasilania dla gospodarstwa domowego praca inżynierska
31. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego z wykorzystaniem OZE praca inżynierska
32. Zintegrowany system zasilania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym praca inżynierska
33. Wykorzystanie małego źródła kogeneracyjnego dla pokrycia zapotrzebowania na energię domu jednorodzinnego praca inżynierska
34. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zintegrowanym układzie zasilania budynku jednorodzinnego praca inżynierska
35. Koncepcja zasilania w energię elektryczną systemu kierowania ruchem przy wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
36. Projekt integracji inteligentnej instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym z układem zasilania wykorzystującym odnawialne źródła energii praca inżynierska
37. Porównanie metod doboru układów kompensacji mocy biernej na przykładzie budynku warsztatowego praca inżynierska
38. Projekt rozdzielni napięcia gwarantowanego dla gospodarstwa rolnego praca inżynierska
39. Koncepcja sterowania odnawialnymi źródłami energii w budynku jednorodzinnym praca inżynierska
40. Projekt i analiza ekonomiczna zasilania gospodarstwa rolnego w energię elektryczną przy wykorzystaniu elektrowni wiatrowych praca inżynierska
41. Instalacja elektryczna w nowym budynku jednorodzinnym obniżająca ilość zużywanej energii oraz poprawiająca komfort i bezpieczeństwo praca inżynierska
42. Projekt koncepcyjny nowoczesnej instalacji elektrycznej EIB w domu jednorodzinnym zasilanym z paneli fotowoltaicznych współpracujących z zasobnikiem energii praca inżynierska
43. Projekt koncepcyjny nowoczesnej instalacji elektrycznej EIB w domu jednorodzinnym zasilanym z paneli fotowoltaicznych współpracujących z zasobnikiem energii praca inżynierska
44. Koncepcja wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła dla gospodarstwa rolnego praca inżynierska
45. Baterie akumulatorów stosowane w zasilaczach UPS oraz sposoby przedłużenia ich żywotności praca inżynierska
46. Opracowanie nowego układu sterowania tablicą synoptyczną stanowiska laboratoryjnego "Symulator Bloku 200 MW" praca inżynierska
Powrót