Employee information:

mgr inż. Łukasz Michalski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Contact:

 • E-mail:lukasz.michalski@pw.edu.pl
 • Phone: + 48 22 234 58 63 
 • Room Gmach Elektryczny, klatka C, pokój 203. 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Łukasz Michalski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok.5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021L:

Courses taught in semester 2021L:

 • 1. 1DE1644 - Elektrownie Laboratory, Środa 08:15-16:00, Room: DOU Do ustalenia
 • Laboratory, Środa 08:15-16:00, Room: DOU Do ustalenia
 • Laboratory, Środa 08:15-16:00, Room: DOU Do ustalenia
 • 2. 1DE1645 - Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych Project, Czwartek 10:15-12:00, Room: GE-c 404
 • Project, Czwartek 14:15-16:00, Room: GE-c 404
 • Project, Piątek 12:15-14:00, Room: GE-c 404

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Lab. 1DE1644:A - Elektrownie GR1, cycle other, DOU Do ustalenia
Lab. 1DE1644:A - Elektrownie GR2, cycle other, DOU Do ustalenia
Lab. 1DE1644:A - Elektrownie GR3, cycle other, DOU Do ustalenia
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 1DE1645:A - Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych GR3, GE-c 404
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DE1645:A - Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych GR1, GE-c 404
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DE1645:A - Stacje elektroenergetyczne i układy zasilania potrzeb własnych GR2, GE-c 404
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Metody doboru bezprzerwowych układów zasilania oraz ich wpływ na jakość energii elektrycznej praca inżynierska
2. Projekt układu zasilania małego warsztatu samochodowego przy wykorzystaniu energii słonecznej praca inżynierska
3. Analiza algorytmów obliczania mocy zapotrzebowanej dla niedużych zakładów produkcyjnych. praca inżynierska
4. Przegląd wymagań prawnych oraz norm dotyczących projektowania i budowy instalacji elektrycznych w obiektach sprzedaży paliw płynnych. praca inżynierska
5. Analiza i ocena efektywności zasilania budynku mieszkalnego z odnawialnych źródeł energii. praca inżynierska
6. Projekt zasilania gospodarstwa rolnego z małej elektrowni wodnej. praca inżynierska
7. Analiza techniczno-ekonomiczna przesyłu energii liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia prądu przemiennego i stałego. praca inżynierska
8. Projekt i analiza ekonomiczna instalacji oświetleniowej domku jednorodzinnego wykonanej w technologii LED praca inżynierska
9. Zastosowanie energii promieniowania słonecznego i wiatru do zasilania obiektu mieszkalnego w energię elektryczną. praca inżynierska
10. Projekt oraz analiza ekonomiczna małej elektrowni wodnej (MEW) pracującej jako źródło zasilania dla niewielkiej wsi lub miasta. praca inżynierska
11. Projekt wstępny elektrociepłowni z wysokotemperaturowym ogniwem paliwowym praca inżynierska
12. Analiza możliwości zasilania tradycyjnych urządzeń gospodarstwa domowego napięciem stałym praca inżynierska
13. Bilans cieplny i analiza ekonomiczna wybranych elementów jednorodzinnego domu pasywnego praca inżynierska
14. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy elektrowni jądrowej w Polsce praca inżynierska
15. Koncepcja elektrowni wodnej szczytowo-pompowej współpracującej z farmą wiatrową dla potrzeb niewielkiego miasta praca inżynierska
16. Projekt i analiza zasilania w energię domu pasywnego współpracującego z małą elektrownią wiatrową praca inżynierska
17. Projekt zasilania w energię elektryczną domu „ZEROENERGETYCZNEGO” praca inżynierska
18. Opracowanie projektu zasilania domu rekreacyjnego przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego praca inżynierska
19. Nowoczesne układy zasilania oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
20. Budynki energooszczędne oraz pasywne z elementami budynku inteligentnego praca inżynierska
21. Elektrownia jądrowa a odnawialne źródła energii w Polsce praca inżynierska
22. Koncepcja modernizacji instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
23. Projekt energooszczędnej instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym praca inżynierska
24. Instalacja elektryczna EIB w domu jednorodzinnym wykorzystującym energię ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
25. Instalacja małej elektrowni wiatrowej w gospodarstwie domowym praca inżynierska
26. Ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną w obwodach administracyjnych na przykładzie wielorodzinnego budynku mieszkalnego praca inżynierska
27. Zasilacz bezprzerwowy jako awaryjne źródło zasilania dla domu jednorodzinnego w rejonach o dużej zawodności zasilania w energię elektryczną praca inżynierska
28. Przydomowa elektrownia wiatrowa jako źródło zasilania dla gospodarstwa domowego praca inżynierska
29. Projekt koncepcyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
30. Analiza możliwości pozyskania ciepła ze źródeł odnawialnych dla małego centrum konferencyjnohotelowego praca inżynierska
31. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego z wykorzystaniem OZE praca inżynierska
32. Zintegrowany system zasilania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym praca inżynierska
33. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zintegrowanym układzie zasilania budynku jednorodzinnego praca inżynierska
34. Projekt integracji inteligentnej instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym z układem zasilania wykorzystującym odnawialne źródła energii praca inżynierska
35. Koncepcja zasilania w energię elektryczną systemu kierowania ruchem przy wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
36. Wykorzystanie małego źródła kogeneracyjnego dla pokrycia zapotrzebowania na energię domu jednorodzinnego praca inżynierska
37. Porównanie metod doboru układów kompensacji mocy biernej na przykładzie budynku warsztatowego praca inżynierska
38. Projekt rozdzielni napięcia gwarantowanego dla gospodarstwa rolnego praca inżynierska
39. Koncepcja sterowania odnawialnymi źródłami energii w budynku jednorodzinnym praca inżynierska
40. Instalacja elektryczna w nowym budynku jednorodzinnym obniżająca ilość zużywanej energii oraz poprawiająca komfort i bezpieczeństwo praca inżynierska
41. Projekt i analiza ekonomiczna zasilania gospodarstwa rolnego w energię elektryczną przy wykorzystaniu elektrowni wiatrowych praca inżynierska
42. Opracowanie nowego układu sterowania tablicą synoptyczną stanowiska laboratoryjnego "Symulator Bloku 200 MW" praca inżynierska
43. Projekt koncepcyjny nowoczesnej instalacji elektrycznej EIB w domu jednorodzinnym zasilanym z paneli fotowoltaicznych współpracujących z zasobnikiem energii praca inżynierska
44. Koncepcja wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła dla gospodarstwa rolnego praca inżynierska
45. Baterie akumulatorów stosowane w zasilaczach UPS oraz sposoby przedłużenia ich żywotności praca inżynierska
46. Projekt koncepcyjny nowoczesnej instalacji elektrycznej EIB w domu jednorodzinnym zasilanym z paneli fotowoltaicznych współpracujących z zasobnikiem energii praca inżynierska
47. Opracowanie koncepcji obiektu użyteczności publicznej (urząd miasta), wykorzystującego technologię domu pasywnego, zasilanego w energię ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
48. Opracowanie koncepcji budynku urzędu dzielnicy zasilanego w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
49. Opracowanie algorytmu sterowania systemem zintegrowanego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dla gospodarstw domowych z wykorzystaniem OZE praca inżynierska
50. Analiza wpływu nowoczesnych systemów oświetlenia na niezawodność działania układów zasilania praca inżynierska
51. Wpływ mikrogeneracji fotowoltaicznej na parametry jakościowe energii elektrycznej praca inżynierska
52. Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej obiektu na przykładzie jednego z domów studenckich Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
Back