Employee information:

mgr inż. Łukasz Michalski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Contact:

 • E-mail:lukasz.michalski@pw.edu.pl
 • Phone: + 48 22 234 58 63 
 • Room Gmach Elektryczny, klatka C, pokój 203. 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Łukasz Michalski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok.5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Friday, at: 15:15 - 16:00, MS Teams pokój 203
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 72 godzin przed terminem )
 • Sunday, at: 13:10 - 14:00, MS Teams pokój 203
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies part-time (extramural) (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 72 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

 • 1. 1ZE1624 - Elektrownie Laboratory, Sobota 15:40-17:15, Room: GE-c 402
 • Laboratory, Sobota 15:40-17:15, Room: GE-c 405
 • 2. 1ZE1768 - Gospodarka elektroenergetyczna Laboratory, Piątek 17:50-19:25, Room: GE-c 405
 • Laboratory, Piątek 17:50-19:25, Room: GE-c 403
 • 3. 1ZE1307 - Przemiany energetyczne lab Laboratory, Sobota 14:00-15:35, Room: GE-c 406
 • Laboratory, Sobota 16:30-18:05, Room: GE-c 406
 • 4. 1ZE1767 - Stacje elektroenergetyczne Project, Niedziela 11:30-13:05, Room: MS-Tms MS Teams
 • Lecture, Niedziela 09:50-11:25, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Niedziela 11:30-13:05, Room: MS-Tms MS Teams
 • 5. 2DE2229 - Układy elektryczne elektrowni Laboratory, Czwartek 14:15-16:00, Room: GE-c 403
 • Laboratory, Sobota 17:20-18:55, Room: GE-c 403

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 2DE2229:A - Układy elektryczne elektrowni GR3, 2nd half of sem., GE-c 403
15:15-16:00
Office hours 15:15-16:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms 203
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
14:30-15:15
Office hours 15:15-16:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms 203
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
Lab. 1ZE1768:A - Gospodarka elektroenergetyczna GR2, 2nd half of meetings, GE-c 405
Lab. 1ZE1768:A - Gospodarka elektroenergetyczna GR2, 2nd half of meetings, GE-c 403
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
1ZE1767:A - Stacje elektroenergetyczne GR2, all meetings, MS-Tms MS Teams
10:40-11:25
11:30-12:15
Proj. 1ZE1767:A - Stacje elektroenergetyczne GR2, all meetings, MS-Tms MS Teams
Proj. 1ZE1767:A - Stacje elektroenergetyczne GR2, all meetings, MS-Tms MS Teams
12:20-13:05
13:10-13:55
Office hours 13:10-14:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms 203
14:00-14:45
Lab. 1ZE1307:A - Przemiany energetyczne lab GR1, all meetings, (+GE 416), GE-c 406
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 1ZE1624:A - Elektrownie GR2, all meetings, GE-c 402
Lab. 1ZE1624:A - Elektrownie GR2, all meetings, GE-c 405
16:30-17:15
17:20-18:05
Lab. 1ZE1307:A - Przemiany energetyczne lab GR2, all meetings, (+GE 416), GE-c 406
Lab. 2ZE2329:A - Układy elektryczne elektrowni GR4, cycle other, GE-c 403
18:10-18:55
Lab. 2ZE2329:A - Układy elektryczne elektrowni GR4, cycle other, GE-c 403

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Metody doboru bezprzerwowych układów zasilania oraz ich wpływ na jakość energii elektrycznej praca inżynierska
2. Analiza możliwości technicznych ochrony pożarowej urządzeń energetycznych wraz z projektem koncepcyjnym instalacji SSP na potrzeby ochrony pożarowej transformatora blokowego praca inżynierska
3. Pojazd elektryczny jako element instalacji elektrycznej gospodarstwa domowego wykonanej w technologii niekonwencjonalnej praca inżynierska
4. Układy pomiarowo rozliczeniowe stosowane w energetyce z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
5. Rozwiązania praktyczne Głównych Rozdzielnic Elektrycznych stosowanych w obiektach handlowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej praca inżynierska
6. Projekt układu zasilania małego warsztatu samochodowego przy wykorzystaniu energii słonecznej praca inżynierska
7. Analiza algorytmów obliczania mocy zapotrzebowanej dla niedużych zakładów produkcyjnych. praca inżynierska
8. Przegląd wymagań prawnych oraz norm dotyczących projektowania i budowy instalacji elektrycznych w obiektach sprzedaży paliw płynnych. praca inżynierska
9. Analiza i ocena efektywności zasilania budynku mieszkalnego z odnawialnych źródeł energii. praca inżynierska
10. Projekt zasilania gospodarstwa rolnego z małej elektrowni wodnej. praca inżynierska
11. Analiza techniczno-ekonomiczna przesyłu energii liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia prądu przemiennego i stałego. praca inżynierska
12. Projekt i analiza ekonomiczna instalacji oświetleniowej domku jednorodzinnego wykonanej w technologii LED praca inżynierska
13. Zastosowanie energii promieniowania słonecznego i wiatru do zasilania obiektu mieszkalnego w energię elektryczną. praca inżynierska
14. Projekt oraz analiza ekonomiczna małej elektrowni wodnej (MEW) pracującej jako źródło zasilania dla niewielkiej wsi lub miasta. praca inżynierska
15. Projekt wstępny elektrociepłowni z wysokotemperaturowym ogniwem paliwowym praca inżynierska
16. Analiza możliwości zasilania tradycyjnych urządzeń gospodarstwa domowego napięciem stałym praca inżynierska
17. Bilans cieplny i analiza ekonomiczna wybranych elementów jednorodzinnego domu pasywnego praca inżynierska
18. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy elektrowni jądrowej w Polsce praca inżynierska
19. Koncepcja elektrowni wodnej szczytowo-pompowej współpracującej z farmą wiatrową dla potrzeb niewielkiego miasta praca inżynierska
20. Projekt i analiza zasilania w energię domu pasywnego współpracującego z małą elektrownią wiatrową praca inżynierska
21. Projekt zasilania w energię elektryczną domu „ZEROENERGETYCZNEGO” praca inżynierska
22. Opracowanie projektu zasilania domu rekreacyjnego przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego praca inżynierska
23. Nowoczesne układy zasilania oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca inżynierska
24. Budynki energooszczędne oraz pasywne z elementami budynku inteligentnego praca inżynierska
25. Elektrownia jądrowa a odnawialne źródła energii w Polsce praca inżynierska
26. Koncepcja modernizacji instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
27. Projekt energooszczędnej instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym praca inżynierska
28. Instalacja elektryczna EIB w domu jednorodzinnym wykorzystującym energię ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
29. Instalacja małej elektrowni wiatrowej w gospodarstwie domowym praca inżynierska
30. Ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną w obwodach administracyjnych na przykładzie wielorodzinnego budynku mieszkalnego praca inżynierska
31. Zasilacz bezprzerwowy jako awaryjne źródło zasilania dla domu jednorodzinnego w rejonach o dużej zawodności zasilania w energię elektryczną praca inżynierska
32. Przydomowa elektrownia wiatrowa jako źródło zasilania dla gospodarstwa domowego praca inżynierska
33. Projekt koncepcyjny elektrowni wiatrowej praca inżynierska
34. Analiza możliwości pozyskania ciepła ze źródeł odnawialnych dla małego centrum konferencyjnohotelowego praca inżynierska
35. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego z wykorzystaniem OZE praca inżynierska
36. Zintegrowany system zasilania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym praca inżynierska
37. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zintegrowanym układzie zasilania budynku jednorodzinnego praca inżynierska
38. Projekt integracji inteligentnej instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym z układem zasilania wykorzystującym odnawialne źródła energii praca inżynierska
39. Koncepcja zasilania w energię elektryczną systemu kierowania ruchem przy wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
40. Wykorzystanie małego źródła kogeneracyjnego dla pokrycia zapotrzebowania na energię domu jednorodzinnego praca inżynierska
41. Porównanie metod doboru układów kompensacji mocy biernej na przykładzie budynku warsztatowego praca inżynierska
42. Projekt rozdzielni napięcia gwarantowanego dla gospodarstwa rolnego praca inżynierska
43. Koncepcja sterowania odnawialnymi źródłami energii w budynku jednorodzinnym praca inżynierska
44. Instalacja elektryczna w nowym budynku jednorodzinnym obniżająca ilość zużywanej energii oraz poprawiająca komfort i bezpieczeństwo praca inżynierska
45. Projekt i analiza ekonomiczna zasilania gospodarstwa rolnego w energię elektryczną przy wykorzystaniu elektrowni wiatrowych praca inżynierska
46. Opracowanie nowego układu sterowania tablicą synoptyczną stanowiska laboratoryjnego "Symulator Bloku 200 MW" praca inżynierska
47. Projekt koncepcyjny nowoczesnej instalacji elektrycznej EIB w domu jednorodzinnym zasilanym z paneli fotowoltaicznych współpracujących z zasobnikiem energii praca inżynierska
48. Koncepcja wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła dla gospodarstwa rolnego praca inżynierska
49. Baterie akumulatorów stosowane w zasilaczach UPS oraz sposoby przedłużenia ich żywotności praca inżynierska
50. Projekt koncepcyjny nowoczesnej instalacji elektrycznej EIB w domu jednorodzinnym zasilanym z paneli fotowoltaicznych współpracujących z zasobnikiem energii praca inżynierska
51. Opracowanie koncepcji obiektu użyteczności publicznej (urząd miasta), wykorzystującego technologię domu pasywnego, zasilanego w energię ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
52. Opracowanie koncepcji budynku urzędu dzielnicy zasilanego w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych praca inżynierska
53. Opracowanie algorytmu sterowania systemem zintegrowanego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dla gospodarstw domowych z wykorzystaniem OZE praca inżynierska
54. Analiza wpływu nowoczesnych systemów oświetlenia na niezawodność działania układów zasilania praca inżynierska
55. Wpływ mikrogeneracji fotowoltaicznej na parametry jakościowe energii elektrycznej praca inżynierska
56. Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej obiektu na przykładzie jednego z domów studenckich Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
Back