Informacje o pracowniku:

dr inż. Mariusz Zdanowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Elektroniki Przemysłowej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:mariusz.zdanowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7139 
 • Pokój GE 302, kl. B 
 • Strona www: http://zep.isep.pw.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Mariusz Zdanowski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

W 2009 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej otrzymując stopień naukowy mgr inż. za pracę pt.: „Trójfazowy falownik prądu z tranzystorami SiC JFET o podwyższonej częstotliwości przełączeń”. Praca ta została doceniona ze strony przemysłu uzyskując wyróżnienie w konkursie o nagrodę ABB (2011) oraz zajęła II miejsce w drugiej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez HUETTINGER Electronic Sp. z o.o oraz Politechnikę Warszawską (2010). Aktywny udział w zajęciach ponadprogramowych w toku studiów przyczynił się również do uzyskania wyróżnienia z rąk Dyrektora Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej za udział w rozbudowie i modernizacji jednego z laboratoriów dydaktycznych w czerwcu 2009. W latach 2010-2015 był uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Elektrycznym PW, a efektem prowadzonej wówczas działalności naukowo - badawczej była pozytywnie obroniona rozprawa doktorska "„Wielogałęziowy wysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z łącznikami z SiC i elementami magnetycznymi o zredukowanej pojemności pasożytniczej”. Praca ta została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektrycznego, na podstawie wniosku komisji doktorskiej przeprowadzającej głosowanie, podczas którego w/w rozprawa uzyskała 100 - procentowe poparcie od każdego członka komisji (maksymalna możliwa do zdobycia liczba głosów). Zdobyła również nagrodę główną w XIII edycji 2015/2016 konkursu o nagrodę ABB organizowanym przez Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie oraz uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów przyznaną w kategorii za wyróżnioną rozprawę doktorską przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
Od 2013 roku został pracownikiem naukowo – dydaktycznym na stanowisku asystenta a następnie adiunkta (2016) w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowego w ISEP PW biorąc czynny udział w wielu projektach naukowo - badawczych.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na analizie i projektowaniu układów energoelektronicznych, służących do efektywnego energetycznie przekształcania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy parametrów energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne) lub magazynów energii (superkondensatory, baterie elektrochemiczne). Zasadniczy nurt badań jest ukierunkowany na zagadnienia związane z wprowadzeniem na obszar energoelektroniki nowych elementów wykonanych z węglika krzemu (ang. SiC – Silicon Carbide) i azotku galu (ang. Gallium Nitride) w miejsce dotychczas stosowanych elementów krzemowych. Celem prowadzonych prac jest opracowanie urządzeń energoelektronicznych o nieosiągalnych dotąd właściwościach użytkowych, w tym przede wszystkim związanych z wysoką sprawnością energetyczną. W szczególności prowadzi badania nad opracowaniem i udoskonaleniem metod projektowania i realizacji podzespołów półprzewodnikowych z węglika krzemu i wysokoczęstotliwościowych elementów magnetycznych, z przeznaczeniem do zastosowań w elektroenergetyce odnawialnej i technice samochodowej, gdzie oprócz wysokiej efektywności energetycznej wymagana jest duża gęstość przekształcanej energii, miniaturyzacja i odporność na wysoką temperaturę. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą również zagadnienia związane z wzajemnym oddziaływaniem nowych, szybkich elementów półprzewodnikowych mocy z parametrami pasożytniczymi obwodu głównego, zwłaszcza pojemnością pasożytniczą uzwojeń elementów magnetycznych. Jest autorem innowacyjnego pomysłu realizacji uzwojeń elementów magnetycznych, który pozwolił uzyskać znaczną (ponad 10 – krotną) redukcję pojemności pasożytniczej uzwojeń, co przyczyniło się do wzrostu sprawności energetycznej i redukcji poziomu zaburzeń elektromagnetycznych w układach przekształcania energii elektrycznej prądu stałego.

W 2011 roku został laureatem stypendium wyjazdowego Centrum Studiów Zaawansowanych PW, które odbył w Electrical Energy Conversion Laboratory, KTH Royal Institute of Technology w Sztokholmie. Podczas 4 – miesięcznego pobytu w ośrodku zagranicznym rozwijał zainteresowania dot. określenia wpływu pojemności pasożytniczej uzwojeń elementów magnetycznych na pracę układów energoelektronicznych. W 2012 roku otrzymał stypendium stacjonarne dla doktorantów PW, przyznawane przez Centrum Studiów Zaawansowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych, w tym w czasopismach z listy JCR oraz referatach prezentowanych na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.


Konsultacje w 2020L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DR2137:A - Energoelektroniczne układy zasilające GR2, GE-b 008
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DR2137:A - Energoelektroniczne układy zasilające GR1, GE-b 008
1DE2146:A - Projektowanie urządzeń energoelektronicznych GR4, I połowa sem., GE-b 300
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE1670:A - Elementy i podzespoły układów energoelektronicznych GR4, GM 011
Lab. 1DR1419:A - Teoria przekształtników GR2, GE-b 008
Proj. 1DE2146:A - Projektowanie urządzeń energoelektronicznych GR4, GE-b 303
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DR1419:A - Teoria przekształtników GR1, GE-b 008
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Obronione prace dyplomowe i projekty:

Powrót