Informacje o pracowniku:

dr inż. Szymon Piasecki

  • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
    Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
    Zakład Elektroniki Przemysłowej
  • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

Nota biograficzna, profil działalności:

Dr inż. Szymon Piasecki ukończył studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Rozprawę doktorską pt: „Research and development of multi-objective optimization procedures for AC-DC grid converters in particular for renewable/distributed energy systems” obronił z wyróżnieniem dnia 17.05.2016 roku. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski.
W trakcie dotychczasowej pracy naukowej dr inż. Szymon Piasecki odbył dwa pięciomiesięczne staże naukowe w zagranicznych jednostkach badawczych: Mondragon University (w roku 2009) oraz Polytechnic University of Catalonia, BarcelonaTech, UPC (2012/2013). Jest laureatem szeregu nagród i wyróżnień, w tym min. Zespołowej Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I oraz III, nagrody za najlepszy artykuł w sesji studenckiej na konferencji IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2014) – Student Forum Best Paper Award, wyróżnienia w konkursie dla młodych naukowców na konferencji Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2015" oraz szeregu stypendiów i nagród dla najlepszych doktorantów przyznawanych na Politechnice Warszawskiej. Dorobek publikacyjny dra Piaseckiego obejmuje 10 artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (min. IEEE Trans. on Power Electronics, Przegląd Elektrotechniczny, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences) oraz 17 referatów konferencyjnych, w tym 14 w języku angielskim.


Konsultacje w 2020L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Stanowisko do obsługi procesu paletyzacji z wykorzystaniem sterownika PLC oraz robota Kawasaki serii CP praca inżynierska
2. Stanowisko do sterowania platformą mobilną MiniRover 4WD z procesorem TI MSP430 praca inżynierska
3. Sprzęg pomiarowy dla platformy dSpace 1006 i karty DS2004 praca inżynierska
4. Kalorymetr dwupłaszczowy – opracowanie, budowa i kalibracja praca inżynierska
5. System sterująco-pomiarowy do kalorymetru dwupłaszczowego w środowisku NI LabView praca inżynierska
6. Platforma NI ELVIS II+ - analogowe stabilizatory napięcia stałego - instrukcja ćwiczenia, projekt i wykonanie stanowiska dydaktycznego do Laboratorium Podstaw Elektroniki praca inżynierska
7. Platforma NI ELVIS II+ - filtry prostownicze - instrukcja ćwiczenia, projekt i wykonanie stanowiska dydaktycznego do Laboratorium Podstaw Elektroniki praca inżynierska
8. Opracowanie platformy sterująco-pomiarowej wraz z interfejsem użytkownika dla platformy mobilnej praca magisterska
9. Opracowanie przekształtnika energoelektronicznego współpracującego z silnikiem prądu stałego platformy mobilnej praca magisterska
10. Opracowanie systemu sterowania platformą mobilną Rover5 przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej dla systemu Andriod. praca magisterska
11. Opracowanie stacji pogodowej w oparciu o platformę Arduino Ethernet. praca inżynierska
12. Opracowanie stanowiska zrobotyzowanego do zastosowań w produkcji urządzeń elektronicznych w środowisku ABB RobotStudio. praca inżynierska
13. Opracowanie i wykonanie płyty eksperymentalnej do badania filtrów prostowniczych dedykowanej do platformy NI ELVIS II+. praca inżynierska
14. Opracowanie konstrukcji mechanicznej i systemu sterowania dla 5-cio osiowego manipulatora z wykorzystaniem procesora NI myRIO. praca inżynierska
15. Opracowanie konstrukcji mechanicznej wraz z czujnikami i systemem sterowania dla 4 kołowego podwozia robota mobilnego z wykorzystaniem procesora STM 32F411VC. praca inżynierska
16. Opracowanie stanowiska dydaktycznego do realizacji procesu montażu z zastosowaniem robota ABB IRB 14000 praca magisterska
17. Opracowanie aplikacji do montażu elementów elektronicznych z zastosowaniem środowiska ABB RobotStudio z modułem Integrated Vision oraz robota ABB IRB 14000 praca magisterska
Powrót