Employee information:

dr hab. inż. Marcin Kołodziej

  • Organizational unit: Wydział Elektryczny
    Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
    Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

Biography, professional profile:

Processing, analysis and classification of biomedical signals especially EEG. Brain-computer interface, image processing and biometric security technologies.


Office hours in 2020L:

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Lab. 1DE1684:A - Mikrokontrolery w systemach wbudowanych GR5, GE-b 413
09:15-10:00
10:15-11:00
1DA1406:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission 2 GR1, GR2, 2nd half of sem., SK 107a
Proj. 1DE1684:A - Mikrokontrolery w systemach wbudowanych GR5, GE-b 413
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
1ZE1604:A - Przetwarzanie sygnałów GR1, GR2, GR3, all meetings, SK 107a
20:20-21:05
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Opracowanie metody do wykrywania "deepfake" inżynierski magisterski
2. Wykorzystanie uczenia głębokiego na użytek generowania mowy inżynierski magisterski
3. Nowoczesne metody ślepej separacji sygnałów akustycznych magisterski
4. Zastosowanie uczenia głębokiego do separacji sygnałów akustycznych magisterski
5. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem obrazu żrenicy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
6. EyeTraking - Śledzenie ruchów oczu uzytkownika. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
7. Ocena przydatności wybranych parametrów sygnału na użytek klasyfikacji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Analiza obiektów na zdjęciach satelitarnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
9. Porównywarka obrazów na użytek systemu antyplagiatowego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
10. Opracowanie metod ekstrakcji cech szeregów czasowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie obrazu twarzy. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
12. Opracowanie oprogramowania do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
13. Wizualizacja potencjału P300. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
14. Identyfikacja użytkownika na podstawie głosu (Rozpoznawanie mówcy) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
15. Rozpoznawanie mowy użytkownika. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
16. Rozpoznawanie gestów użytkownika na podstawie obrazów z kamery inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
17. Detekcja twarzy w obrazie inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
18. Projekt i wykonanie pulsometru inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
19. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie ruchów myszy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
20. Wykorzystanie mowy do sterowania robotem inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
21. Śledzenie obiektów na obrazie kamery inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
22. Komunikacja bezprzewodowa z autonomicznym robotem (bluetooth). inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
23. Implementacja metod siłowych w technologii GPU. inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
24. Wykorzystanie obrazu z kamery do śledzenia obiektów inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
25. Opracowanie metod przetwarzania i analizy sygnału EOG na użytek zmęczenia kierowcy. inżynierski magisterski
26. Optymalizacja wag klasyfikatora (dla załamka P300) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
27. Wpływ muzyki na zapis sygnału EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
28. Rozpoznawanie podpisu inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
29. Wykrywanie stresu na podstawie badania rezystancji skóry inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
30. Lokalizacja obiektu 3D na podstawie obrazu z kamer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
31. Rozpoznawanie języka migowego inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
32. Rozpoznawanie mimiki twarzy inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
33. Data-mining sygnału EEG na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
34. Implementacja modułu zbierania danych dla systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
35. Implementacja modułu klasyfikacji dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
36. Implementacja modułu ekstrakcji cech dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
37. Opracowanie i wykonanie aktywnych elektrod na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
38. Opracowanie i wykonanie wzmacniacza potencjałów elektroencefalograficznych EEG inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
39. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na powierzchni głowy (w czasie rzeczywistym) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
40. Implementacja algorytmu selekcji cech z wykorzystaniem technologii CUDA inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
41. Implementacja algorytmów genetycznych z wykorzystaniem technologii obliczeń równoległych GPU inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
42. Porównanie klasyfikatorów (K-NN, SVM, LDA, Bayesa) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
43. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na głowie pacjenta
44. Opracowanie efektywnej metody ekstrakcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
45. Opracowanie szybkiej metody selekcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
46. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robota inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
47. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robotów podążających za światłem. inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
48. Rój robotów-konstrukcja i oprogramowanie inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
49. Przetwarzanie obrazu na użytek określenia wymiarów obiektu na taśmie produkcyjnej inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
50. Przetwarzanie obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
51. Oprogramowanie na SmartPhone do monitorowania zmęczenia inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
52. Urządzenie monitorujące zachowanie kierowców inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
53. Opracowanie komunikacji bezprzewodowej latarka-włącznik inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
54. Stymulator nerwu błędnego z wykorzystaniem mikro-prądów inżynierski projekt indywidualny
55. Sztuczny nos inżynierski magisterski projekt indywidualny
56. System antyplagiatowy inżynierski magisterski
57. Zagadnienie odwrotne - analiza sygnału EEG inżynierski magisterski
58. Analiza potencjałów SSVEP z wykorzystaniem pakietu SPM inżynierski magisterski
59. Analiza sygnału EEG z wykorzystaniem pakietu MNE i Python inżynierski magisterski projekt indywidualny
60. Implementacja sieci neuronowych MLP na GPU CUDA. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
61. Implementacja funkcji do systemu BCI2000. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
62. Integracja LabView i systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
63. Integracja systemu BCI2000 i oprogramowania Matlab. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
64. Zdalne sterowanie i komunikacja z robotem Lego NXT inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
65. Oprogramowanie robota LegoNXT Segway inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
66. Rozpoznawanie emocji na podstawie analizy mowy. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
67. Bezprzewodowa komunikacja i sterowanie robotem Lego-NXT (protokół bluetooth) inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
68. Testy urządzenia do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
69. Testy oprogramowania BioExplorer i BioEra w praktyce inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO

Defended dissertations and projects:

1. Badanie funkcjonalne systemów informatycznych praca inżynierska
2. Wykorzystanie sygnału EEG na użytek wykrywania senności u pacjenta. praca magisterska
3. Projekt i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
4. Implementacja oprogramowania do neurofeedbacku w środowisku LabVIEW praca inżynierska
5. Detekcja twarzy w obrazie praca inżynierska
6. Projekt i wykonanie pulsometru praca inżynierska
7. Implementacja algorytmu szybkiego przekształcenia Fouriera przy użyciu technologii OpenCL praca inżynierska
8. Projekt i oprogramowanie robota Lego NXT - Segway praca inżynierska
9. Wykorzystanie mowy do sterowania aplikacją praca inżynierska
10. Komunikacja i sterowanie robotem z wykorzystaniem protokołu Bluetooth praca inżynierska
11. Tworzenie mapy natężenia oświetlenia z wykorzystaniem mobilnej platformy pomiarowej praca magisterska
12. Opracowanie i implementacja mobilnej platformy pomiarowej praca inżynierska
13. Budowa prototypu urządzenia do przeprowadzania procesu łańcuchowej reakcji polimerazy DNA praca inżynierska
14. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie podpisu praca inżynierska
15. Wykorzystanie układu Raspberry Pi do sterowania przekaźnikami praca inżynierska
16. Tablica potencjałów wywołanych SSVEP na użytek interfejsu mózg-komputer praca inżynierska
17. Opracowanie metod wizualizacji potencjałów EEG praca inżynierska
18. Konstrukcja i oprogramowanie robota samobalansujacego praca inżynierska
19. Rozpoznawanie gestów dłoni praca inżynierska
20. Projekt i wykonanie quadrokoptera praca inżynierska
21. Metoda światła strukturalnego do rozpoznawania kształtów obiektów 3D praca inżynierska
22. Wybór reprezentatywnych cech z sygnału EEG na użytek interfejsów mózg-komputer praca inżynierska
23. Komunikacja w standardzie Bluetooth 4.0 z wykorzystaniem technologii LE w systemach wbudowanych praca magisterska
24. Rozpoznawanie płci na podstawie analizy obrazu twarzy praca magisterska
25. Metody analizy nieprawidłowości pulsu praca magisterska
26. Zastosowanie filtru Kalmana w bezprzewodowej regulacji robota Lego NXT-Segway praca magisterska
27. Analiza przydatności cech na użytek systemu rozpoznawania podpisu praca magisterska
28. Urządzenie do pomiaru stresu na podstawie impedancji skóry dłoni. praca inżynierska
29. Wykorzystanie technologii OpenGL na urządzeniach z systemem Android praca inżynierska
30. Identyfikacja użytkownika na podstawie gestów myszy. praca inżynierska
31. Urządzenia pojemnościowe do rozpoznawania gestów. praca inżynierska
32. Testy mobilnego urządzenia do akwizycji sygnału EEG praca inżynierska
33. Rozpoznawanie języka migowego praca inżynierska
34. Rozpoznawanie słów z wykorzystaniem analizy widmowej sygnału mowy praca inżynierska
35. Strona internetowa do oceny zdjęć przez użytkownika praca inżynierska
36. Analiza sygnału EEG na potrzeby rozpoznawania emocji praca magisterska
37. Weryfikacja użytkownika na podstawie obrazu tęczówki oka praca magisterska
38. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
39. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
40. PROJEKT, BUDOWA I OPROGRAMOWANIE OSCYLOSKOPU CYFROWEGO praca inżynierska
41. Analiza potencjału P300 na użytek interfejsu mózg-komputer. praca inżynierska
42. Projekt oraz budowa miernika częstotliwości z zastosowaniem mikroprocesora praca magisterska
43. Testy wydajności oraz integracji w systemach informatycznych praca inżynierska
44. Zastosowanie filtru Kalmana i wybranych regulatorów w robocie samobalansującym praca magisterska
45. Rozpoznawanie gestów dłoni z wykorzystaniem kamery praca inżynierska
46. Porównanie metod ekstrakcji cech na użytek klasyfikacji sygnału mowy praca magisterska
47. WIZUALIZACJA ROZKŁADU POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
48. PRZETWARZANIE SYGNAŁU EEG NA UŻYTEK KLASYFIKACJI EMOCJI praca magisterska
49. OPRACOWANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SIECI SENSORÓW NA UŻYTEK INTELIGENTNEGO BUDYNKU praca magisterska
50. Internetowa platforma automatyzacji kontroli nad rozwojem i opiniowaniem cyfrowych prac graficznych praca inżynierska
51. Autonomiczny system sterowania bezałogowym statkiem powietrznym praca inżynierska
52. Pulsometr, projekt i wykonanie. praca inżynierska
53. ROZPOZNAWANIE EMOCJI NA PODSTAWIE ZMIAN POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
54. Metody biometrycznej identyfikacji użytkownika z wykorzystaniem gestów myszy komputerowej praca magisterska
55. POSZUKIWANIE WZORCÓW W OBRAZACH Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPENCV praca inżynierska
56. Wykorzystanie sieci neuronowych do predykcji kursów walut praca inżynierska
57. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji cen energii elektrycznej praca magisterska
58. Implementacja oprogramowania dla robota samobalansującego praca inżynierska
59. Konstrukcja i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
60. Projekt i wykonanie pulsometru dla platformy Arduino praca inżynierska
61. Projekt i wykonanie układu do pomiaru GSR praca inżynierska
62. System internetowy do planowania i przydzielania urlopów praca inżynierska
63. Zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych na użytek gier komputerowych praca magisterska
64. Stacja do sterowania i kontroli procesem fermentacji praca inżynierska
65. PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH NA UŻYTEK POZYCJONOWANIA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO praca magisterska
66. Klasyfikacja obrazu twarzy na użytek rozpoznawania emocji praca magisterska
67. Oprogramowanie robota samobalansującego praca inżynierska
68. System pomiarowy do rejestracji mrugnięć praca inżynierska
69. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca inżynierska
70. Komputerowy układ sterowania prędkości obrotowej silnika prądu stałego z magnesami trwałymi praca inżynierska
71. System do detekcji i śledzenia twarzy z wykorzystaniem biblioteki OpenCV praca inżynierska
72. Układ do pomiaru przyspieszeń i sygnału GSR praca inżynierska
73. Implementacja radia definiowanego programowo w oprogramowaniu Matlab praca inżynierska
74. Zastosowanie filtru Kalmana do wyznaczania położenia obiektu praca inżynierska
75. Przetwarzanie dźwięku i efekty gitarowe w środowisku LabVIEW praca inżynierska
76. Wykorzystanie akcelerometru do sterowania robotem praca inżynierska
77. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca magisterska
78. Analiza ruchu ulicznego z wykorzystaniem obrazu praca magisterska
79. Automated testing of web application with the use of Selenium WebDriver praca inżynierska
80. Opracowanie metody uwierzytelnienia i autoryzacji aplikacji webowych praca magisterska
81. Konstrukcja i oprogramowanie rejestratora EDA praca inżynierska
82. System zarządzania baterią praca inżynierska
83. Nadążny system fotowoltaiczny sterowany komputerowo praca inżynierska
84. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem sygnału mowy praca inżynierska
85. Autonomiczny robot sportowy podążający za linią praca inżynierska
86. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
87. Konstrukcja i oprogramowanie robota podążającego za linią praca inżynierska
88. Oprogramowanie do analizy sygnału ECoG praca inżynierska
89. Konstrukcja i wykonanie czujnika zapachów praca inżynierska
90. Robot balansujący Lego Segway praca inżynierska
91. Aplikacja do wykrywania upadku użytkownika praca inżynierska
92. Uczenie maszynowe do identyfikacji płci mówcy praca inżynierska
93. Analiza sygnałów EEG na użytek detekcji załamka N170 praca magisterska
94. Opracowanie metody wizualizacji potencjałów EEG praca inżynierska
95. Aplikacja rozpoznająca aktywność fizyczną użytkownika praca inżynierska
96. Mobilna platforma do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza praca inżynierska
97. Analysis of solid body electric guitar timbre using Matlab praca inżynierska
98. Analiza metod regulacji temperatury i wilgotności w terrarium tropikalnym praca magisterska
99. Przetwarzanie i analiza sygnału EEG z wykorzystaniem pakietu MNE praca magisterska
100. Zastosowanie uczenia maszynowego do predykcji zapotrzebowania na energię elektryczną praca inżynierska
101. Analiza sygnału EEG zarejestrowanego w trakcie słuchania muzyki praca magisterska
102. Projekt i wykonanie pulsometru praca inżynierska
103. Układ pomiarowy rejestrujący aktywność elektryczną mięśni praca inżynierska
104. Robot mobilny oparty na mikrokontrolerze ATtiny85 praca inżynierska
105. Identyfikacja osoby na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
106. Identyfikacja użytkownika na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
107. Analiza sygnału EEG z wykorzystaniem języka Python i pakietu MNE praca inżynierska
108. Analiza możliwości języka programowania Kotlin praca magisterska
109. Analiza sygnałów EEG na użytek lokalizacji ogniska epilepsji praca magisterska
Back