Informacje o pracowniku:

dr inż. Marcin Kołodziej

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

Nota biograficzna, profil działalności:

Przetwarzanie, analiza i klasyfikacja sygnałów biomedycznych w szczególności EEG. Interfejs mózg-komputer, przetwarzanie obrazów i biometryczne techniki zabezpieczeń.


Konsultacje w 2019L:

 • Czwartek, w godzinach: 11:30 - 12:30, Gmach Elektrotechniki pokój 205
        w okresie 21.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 17:00 - 18:00, Gmach Elektrotechniki pokój 205
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 Tylko w terminach zjazdów., na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 24, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE1684:A - Mikrokontrolery w systemach wbudowanych GR5, I połowa sem., GE-b 413
Proj. 1DE1684:A - Mikrokontrolery w systemach wbudowanych GR5, II połowa sem., GE-b 413
09:15-10:00
10:15-11:00
1DA1406:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission 2 GR1, GR2, II połowa sem., SK 107a
Lab. 1DE1684:A - Mikrokontrolery w systemach wbudowanych GR5, I połowa sem., GE-b 413
Proj. 1DE1684:A - Mikrokontrolery w systemach wbudowanych GR5, II połowa sem., GE-b 413
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 11:30-12:30 w okresie 21.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 205
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
Proj. 1DE1694:A - Projekt przejściowy zespołowy GR5, Cykl inny, GE-b 413
16:15-17:00
Konsultacje 17:00-18:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) Tylko w terminach zjazdów., w sali GE-b 205
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
Konsultacje 17:00-18:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) Tylko w terminach zjazdów., w sali GE-b 205
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
1ZE1604:A - Przetwarzanie sygnałów GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, SK 107a
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Analiza sygnału EEG z wykorzystaniem pakietu MNE i Python inżynierski magisterski projekt indywidualny
2. Analiza potencjałów SSVEP z wykorzystaniem pakietu SPM inżynierski magisterski
3. Zagadnienie odwrotne - analiza sygnału EEG inżynierski magisterski
4. System antyplagiatowy inżynierski magisterski
5. Sztuczny nos inżynierski magisterski projekt indywidualny
6. Stymulator nerwu błędnego z wykorzystaniem mikro-prądów inżynierski projekt indywidualny
7. Opracowanie komunikacji bezprzewodowej latarka-włącznik inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
8. Urządzenie monitorujące zachowanie kierowców inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
9. Oprogramowanie na SmartPhone do monitorowania zmęczenia inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
10. Opracowanie metod przetwarzania i analizy sygnału EOG na użytek zmęczenia kieerowcy. inżynierski magisterski
11. Przetwarzanie obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
12. Przetwarzanie obrazu na użytek określenia wymiarów obiektu na taśmie produkcyjnej inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
13. Rój robotów-konstrukcja i oprogramowanie inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
14. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robotów podążających za światłem. inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
15. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robota inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
16. Opracowanie szybkiej metody selekcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
17. Opracowanie efektywnej metody ekstrakcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
18. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na głowie pacjenta
19. Porównanie klasyfikatorów (K-NN, SVM, LDA, Bayesa) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
20. Implementacja algorytmów genetycznych z wykorzystaniem technologii obliczeń równoległych GPU inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
21. Implementacja algorytmu selekcji cech z wykorzystaniem technologii CUDA inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
22. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na powierzchni głowy (w czasie rzeczywistym) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
23. Opracowanie i wykonanie wzmacniacza potencjałów elektroencefalograficznych EEG inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
24. Opracowanie i wykonanie aktywnych elektrod na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
25. Implementacja modułu ekstrakcji cech dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
26. Implementacja modułu klasyfikacji dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
27. Implementacja modułu zbierania danych dla systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
28. Data-mining sygnału EEG na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
29. Rozpoznawanie mimiki twarzy inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
30. Rozpoznawanie języka migowego inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
31. Lokalizacja obiektu 3D na podstawie obrazu z kamer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
32. Wykrywanie stresu na podstawie badania rezystancji skóry inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
33. Rozpoznawanie podpisu inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
34. Wpływ muzyki na zapis sygnału EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
35. Optymalizacja wag klasyfikatora (dla załamka P300) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
36. Wykorzystanie obrazu z kamery do śledzenia obiektów inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
37. Implementacja metod siłowych w technologii GPU. inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
38. Implementacja sieci neuronowych MLP na GPU CUDA. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
39. Komunikacja bezprzewodowa z autonomicznym robotem (bluetooth). inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
40. Śledzenie obiektów na obrazie kamery inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
41. Wykorzystanie mowy do sterowania robotem inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
42. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie ruchów myszy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
43. Implementacja funkcji do systemu BCI2000. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
44. Integracja LabView i systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
45. Integracja systemu BCI2000 i oprogramowania Matlab. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
46. Zdalne sterowanie i komunikacja z robotem Lego NXT inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
47. Oprogramowanie robota LegoNXT Segway inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
48. Projekt i wykonanie pulsometru inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
49. Detekcja twarzy w obrazie inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
50. Rozpoznawanie gestów użytkownika na podstawie obrazów z kamery inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
51. Rozpoznawanie emocji na podstawie analizy mowy. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
52. Rozpoznawanie mowy użytkownika. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
53. Identyfikacja użytkownika na podstawie głosu (Rozpoznawanie mówcy) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
54. Wizualizacja potencjału P300. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
55. Opracowanie oprogramowania do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
56. Bezprzewodowa komunikacja i sterowanie robotem Lego-NXT (protokół bluetooth) inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
57. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie obrazu twarzy. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
58. Opracowanie metod ekstrakcji cech szeregów czasowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
59. Testy urządzenia do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
60. Testy oprogramowania BioExplorer i BioEra w praktyce inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
61. Porównywarka obrazów na użytek systemu antyplagiatowego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
62. Analiza obiektów na zdjęciach satelitarnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
63. Ocena przydatności wybranych parametrów sygnału na użytek klasyfikacji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
64. EyeTraking - Śledzenie ruchów oczu uzytkownika. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
65. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem obrazu żrenicy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Implementacja sieci MPL w technologii GUP praca inżynierska
2. Badanie funkcjonalne systemów informatycznych praca inżynierska
3. Wykorzystanie sygnału EEG na użytek wykrywania senności u pacjenta. praca magisterska
4. Projekt i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
5. Implementacja oprogramowania do neurofeedbacku w środowisku LabVIEW praca inżynierska
6. Detekcja twarzy w obrazie praca inżynierska
7. Projekt i wykonanie pulsometru praca inżynierska
8. Implementacja algorytmu szybkiego przekształcenia Fouriera przy użyciu technologii OpenCL praca inżynierska
9. Projekt i oprogramowanie robota Lego NXT - Segway praca inżynierska
10. Wykorzystanie mowy do sterowania aplikacją praca inżynierska
11. Komunikacja i sterowanie robotem z wykorzystaniem protokołu Bluetooth praca inżynierska
12. Tworzenie mapy natężenia oświetlenia z wykorzystaniem mobilnej platformy pomiarowej praca magisterska
13. Opracowanie i implementacja mobilnej platformy pomiarowej praca inżynierska
14. Budowa prototypu urządzenia do przeprowadzania procesu łańcuchowej reakcji polimerazy DNA praca inżynierska
15. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie podpisu praca inżynierska
16. Wykorzystanie układu Raspberry Pi do sterowania przekaźnikami praca inżynierska
17. Tablica potencjałów wywołanych SSVEP na użytek interfejsu mózg-komputer praca inżynierska
18. Opracowanie metod wizualizacji potencjałów EEG praca inżynierska
19. Konstrukcja i oprogramowanie robota samobalansujacego praca inżynierska
20. Rozpoznawanie gestów dłoni praca inżynierska
21. Projekt i wykonanie quadrokoptera praca inżynierska
22. Metoda światła strukturalnego do rozpoznawania kształtów obiektów 3D praca inżynierska
23. Wybór reprezentatywnych cech z sygnału EEG na użytek interfejsów mózg-komputer praca inżynierska
24. Komunikacja w standardzie Bluetooth 4.0 z wykorzystaniem technologii LE w systemach wbudowanych praca magisterska
25. Rozpoznawanie płci na podstawie analizy obrazu twarzy praca magisterska
26. Metody analizy nieprawidłowości pulsu praca magisterska
27. Zastosowanie filtru Kalmana w bezprzewodowej regulacji robota Lego NXT-Segway praca magisterska
28. Analiza przydatności cech na użytek systemu rozpoznawania podpisu praca magisterska
29. Urządzenie do pomiaru stresu na podstawie impedancji skóry dłoni. praca inżynierska
30. Wykorzystanie technologii OpenGL na urządzeniach z systemem Android praca inżynierska
31. Identyfikacja użytkownika na podstawie gestów myszy. praca inżynierska
32. Urządzenia pojemnościowe do rozpoznawania gestów. praca inżynierska
33. Testy mobilnego urządzenia do akwizycji sygnału EEG praca inżynierska
34. Rozpoznawanie języka migowego praca inżynierska
35. Rozpoznawanie słów z wykorzystaniem analizy widmowej sygnału mowy praca inżynierska
36. Strona internetowa do oceny zdjęć przez użytkownika praca inżynierska
37. Analiza sygnału EEG na potrzeby rozpoznawania emocji praca magisterska
38. Weryfikacja użytkownika na podstawie obrazu tęczówki oka praca magisterska
39. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
40. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
41. PROJEKT, BUDOWA I OPROGRAMOWANIE OSCYLOSKOPU CYFROWEGO praca inżynierska
42. Analiza potencjału P300 na użytek interfejsu mózg-komputer. praca inżynierska
43. Projekt oraz budowa miernika częstotliwości z zastosowaniem mikroprocesora praca magisterska
44. Testy wydajności oraz integracji w systemach informatycznych praca inżynierska
45. Zastosowanie filtru Kalmana i wybranych regulatorów w robocie samobalansującym praca magisterska
46. Rozpoznawanie gestów dłoni z wykorzystaniem kamery praca inżynierska
47. Porównanie metod ekstrakcji cech na użytek klasyfikacji sygnału mowy praca magisterska
48. WIZUALIZACJA ROZKŁADU POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
49. PRZETWARZANIE SYGNAŁU EEG NA UŻYTEK KLASYFIKACJI EMOCJI praca magisterska
50. OPRACOWANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SIECI SENSORÓW NA UŻYTEK INTELIGENTNEGO BUDYNKU praca magisterska
51. Internetowa platforma automatyzacji kontroli nad rozwojem i opiniowaniem cyfrowych prac graficznych praca inżynierska
52. Autonomiczny system sterowania bezałogowym statkiem powietrznym praca inżynierska
53. Pulsometr, projekt i wykonanie. praca inżynierska
54. ROZPOZNAWANIE EMOCJI NA PODSTAWIE ZMIAN POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
55. Metody biometrycznej identyfikacji użytkownika z wykorzystaniem gestów myszy komputerowej praca magisterska
56. POSZUKIWANIE WZORCÓW W OBRAZACH Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPENCV praca inżynierska
57. Wykorzystanie sieci neuronowych do predykcji kursów walut praca inżynierska
58. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji cen energii elektrycznej praca magisterska
59. Implementacja oprogramowania dla robota samobalansującego praca inżynierska
60. Konstrukcja i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
61. Projekt i wykonanie pulsometru dla platformy Arduino praca inżynierska
62. Projekt i wykonanie układu do pomiaru GSR praca inżynierska
63. System internetowy do planowania i przydzielania urlopów praca inżynierska
64. Zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych na użytek gier komputerowych praca magisterska
65. Stacja do sterowania i kontroli procesem fermentacji praca inżynierska
66. PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH NA UŻYTEK POZYCJONOWANIA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO praca magisterska
67. Klasyfikacja obrazu twarzy na użytek rozpoznawania emocji praca magisterska
68. Oprogramowanie robota samobalansującego praca inżynierska
69. System pomiarowy do rejestracji mrugnięć praca inżynierska
70. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca inżynierska
71. Komputerowy układ sterowania prędkości obrotowej silnika prądu stałego z magnesami trwałymi praca inżynierska
72. System do detekcji i śledzenia twarzy z wykorzystaniem biblioteki OpenCV praca inżynierska
73. Układ do pomiaru przyspieszeń i sygnału GSR praca inżynierska
74. Implementacja radia definiowanego programowo w oprogramowaniu Matlab praca inżynierska
75. Zastosowanie filtru Kalmana do wyznaczania położenia obiektu praca inżynierska
76. Przetwarzanie dźwięku i efekty gitarowe w środowisku LabVIEW praca inżynierska
77. Wykorzystanie akcelerometru do sterowania robotem praca inżynierska
78. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca magisterska
79. Analiza ruchu ulicznego z wykorzystaniem obrazu praca magisterska
80. Automated testing of web application with the use of Selenium WebDriver praca inżynierska
81. Opracowanie metody uwierzytelnienia i autoryzacji aplikacji webowych praca magisterska
82. Konstrukcja i oprogramowanie rejestratora EDA praca inżynierska
83. System zarządzania baterią praca inżynierska
84. Nadążny system fotowoltaiczny sterowany komputerowo praca inżynierska
85. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem sygnału mowy praca inżynierska
86. Autonomiczny robot sportowy podążający za linią praca inżynierska
87. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
88. Konstrukcja i oprogramowanie robota podążającego za linią praca inżynierska
89. Oprogramowanie do analizy sygnału ECoG praca inżynierska
90. Konstrukcja i wykonanie czujnika zapachów praca inżynierska
91. Robot balansujący Lego Segway praca inżynierska
92. Aplikacja do wykrywania upadku użytkownika praca inżynierska
93. Uczenie maszynowe do identyfikacji płci mówcy praca inżynierska
Powrót