Informacje o pracowniku:

dr inż. Marcin Kołodziej

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:marcin.kolodziej@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 73 57 
 • Pokój GE 205 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Marcin Kołodziej
  ul. Koszykowa 75 / GE 205
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Przetwarzanie, analiza i klasyfikacja sygnałów biomedycznych w szczególności EEG. Interfejs mózg-komputer, przetwarzanie obrazów i biometryczne techniki zabezpieczeń.


Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE1684:A - Mikrokontrolery w systemach wbudowanych GR7, I połowa sem., GE-b 413
Proj. 1DE1684:A - Mikrokontrolery w systemach wbudowanych GR7, II połowa sem., GE-b 413
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DW2307:A - Pracownia dyplomowa GR5, GR6, Cykl inny, (termin organizacyjny), GE-b 300
15:15-16:00
Proj. 1DE1694:A - Projekt przejściowy zespołowy GR7, Cykl inny, (konsultacje, seminaria; sale GE502, 504, 505, 508), GE-b 413
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
1ZE1604:A - Przetwarzanie sygnałów GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, SK 107a
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Urządzenie monitorujące zachowanie kierowców inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
2. Oprogramowanie na SmartPhone do monitorowania zmęczenia inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
3. Opracowanie metod przetwarzania i analizy sygnału EOG na użytek zmęczenia kieerowcy. inżynierski magisterski
4. Przetwarzanie obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
5. Przetwarzanie obrazu na użytek określenia wymiarów obiektu na taśmie produkcyjnej inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
6. Rój robotów-konstrukcja i oprogramowanie inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
7. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robotów podążających za światłem. inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robota inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Opracowanie szybkiej metody selekcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
10. Opracowanie efektywnej metody ekstrakcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
11. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na głowie pacjenta
12. Porównanie klasyfikatorów (K-NN, SVM, LDA, Bayesa) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
13. Implementacja algorytmów genetycznych z wykorzystaniem technologii obliczeń równoległych GPU inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
14. Implementacja algorytmu selekcji cech z wykorzystaniem technologii CUDA inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
15. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na powierzchni głowy (w czasie rzeczywistym) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
16. Opracowanie i wykonanie wzmacniacza potencjałów elektroencefalograficznych EEG inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
17. Opracowanie i wykonanie aktywnych elektrod na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
18. Implementacja modułu ekstrakcji cech dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
19. Implementacja modułu klasyfikacji dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
20. Implementacja modułu zbierania danych dla systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
21. Data-mining sygnału EEG na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
22. Rozpoznawanie mimiki twarzy inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
23. Rozpoznawanie języka migowego inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
24. Lokalizacja obiektu 3D na podstawie obrazu z kamer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
25. Wykrywanie stresu na podstawie badania rezystancji skóry inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
26. Rozpoznawanie podpisu inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
27. Wpływ muzyki na zapis sygnału EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
28. Optymalizacja wag klasyfikatora (dla załamka P300) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
29. Wykorzystanie obrazu z kamery do śledzenia obiektów inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
30. Implementacja metod siłowych w technologii GPU. inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
31. Implementacja sieci neuronowych MLP na GPU CUDA. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
32. Komunikacja bezprzewodowa z autonomicznym robotem (bluetooth). inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
33. Śledzenie obiektów na obrazie kamery inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
34. Wykorzystanie mowy do sterowania robotem inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
35. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie ruchów myszy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
36. Implementacja funkcji do systemu BCI2000. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
37. Integracja LabView i systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
38. Integracja systemu BCI2000 i oprogramowania Matlab. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
39. Zdalne sterowanie i komunikacja z robotem Lego NXT inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
40. Oprogramowanie robota LegoNXT Segway inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
41. Projekt i wykonanie pulsometru inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
42. Detekcja twarzy w obrazie inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
43. Rozpoznawanie gestów użytkownika na podstawie obrazów z kamery inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
44. Rozpoznawanie emocji na podstawie analizy mowy. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
45. Rozpoznawanie mowy użytkownika. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
46. Identyfikacja użytkownika na podstawie głosu (Rozpoznawanie mówcy) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
47. Wizualizacja potencjału P300. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
48. Opracowanie oprogramowania do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
49. Bezprzewodowa komunikacja i sterowanie robotem Lego-NXT (protokół bluetooth) inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
50. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie obrazu twarzy. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
51. Opracowanie metod ekstrakcji cech szeregów czasowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
52. Testy urządzenia do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
53. Testy oprogramowania BioExplorer i BioEra w praktyce inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
54. Porównywarka obrazów na użytek systemu antyplagiatowego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
55. Analiza obiektów na zdjęciach satelitarnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
56. Ocena przydatności wybranych parametrów sygnału na użytek klasyfikacji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
57. EyeTraking - Śledzenie ruchów oczu uzytkownika. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
58. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem obrazu żrenicy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Implementacja sieci MPL w technologii GUP praca inżynierska
2. Automated testing of web application with the use of Selenium WebDriver praca inżynierska
3. Badanie funkcjonalne systemów informatycznych praca inżynierska
4. Wykorzystanie sygnału EEG na użytek wykrywania senności u pacjenta. praca magisterska
5. Projekt i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
6. Wykorzystanie akcelerometru do sterowania robotem praca inżynierska
7. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca magisterska
8. Analiza ruchu ulicznego z wykorzystaniem obrazu praca magisterska
9. Implementacja oprogramowania do neurofeedbacku w środowisku LabVIEW praca inżynierska
10. Detekcja twarzy w obrazie praca inżynierska
11. Projekt i wykonanie pulsometru praca inżynierska
12. Implementacja algorytmu szybkiego przekształcenia Fouriera przy użyciu technologii OpenCL praca inżynierska
13. Projekt i oprogramowanie robota Lego NXT - Segway praca inżynierska
14. Wykorzystanie mowy do sterowania aplikacją praca inżynierska
15. Komunikacja i sterowanie robotem z wykorzystaniem protokołu Bluetooth praca inżynierska
16. Tworzenie mapy natężenia oświetlenia z wykorzystaniem mobilnej platformy pomiarowej praca magisterska
17. Opracowanie i implementacja mobilnej platformy pomiarowej praca inżynierska
18. Budowa prototypu urządzenia do przeprowadzania procesu łańcuchowej reakcji polimerazy DNA praca inżynierska
19. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie podpisu praca inżynierska
20. Wykorzystanie układu Raspberry Pi do sterowania przekaźnikami praca inżynierska
21. Tablica potencjałów wywołanych SSVEP na użytek interfejsu mózg-komputer praca inżynierska
22. Opracowanie metod wizualizacji potencjałów EEG praca inżynierska
23. Konstrukcja i oprogramowanie robota samobalansujacego praca inżynierska
24. Rozpoznawanie gestów dłoni praca inżynierska
25. Projekt i wykonanie quadrokoptera praca inżynierska
26. Metoda światła strukturalnego do rozpoznawania kształtów obiektów 3D praca inżynierska
27. Wybór reprezentatywnych cech z sygnału EEG na użytek interfejsów mózg-komputer praca inżynierska
28. Komunikacja w standardzie Bluetooth 4.0 z wykorzystaniem technologii LE w systemach wbudowanych praca magisterska
29. Rozpoznawanie płci na podstawie analizy obrazu twarzy praca magisterska
30. Metody analizy nieprawidłowości pulsu praca magisterska
31. Zastosowanie filtru Kalmana w bezprzewodowej regulacji robota Lego NXT-Segway praca magisterska
32. Analiza przydatności cech na użytek systemu rozpoznawania podpisu praca magisterska
33. Urządzenie do pomiaru stresu na podstawie impedancji skóry dłoni. praca inżynierska
34. Wykorzystanie technologii OpenGL na urządzeniach z systemem Android praca inżynierska
35. Identyfikacja użytkownika na podstawie gestów myszy. praca inżynierska
36. Urządzenia pojemnościowe do rozpoznawania gestów. praca inżynierska
37. Testy mobilnego urządzenia do akwizycji sygnału EEG praca inżynierska
38. Rozpoznawanie języka migowego praca inżynierska
39. Rozpoznawanie słów z wykorzystaniem analizy widmowej sygnału mowy praca inżynierska
40. Strona internetowa do oceny zdjęć przez użytkownika praca inżynierska
41. Analiza sygnału EEG na potrzeby rozpoznawania emocji praca magisterska
42. Weryfikacja użytkownika na podstawie obrazu tęczówki oka praca magisterska
43. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
44. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
45. PROJEKT, BUDOWA I OPROGRAMOWANIE OSCYLOSKOPU CYFROWEGO praca inżynierska
46. Analiza potencjału P300 na użytek interfejsu mózg-komputer. praca inżynierska
47. Projekt oraz budowa miernika częstotliwości z zastosowaniem mikroprocesora praca magisterska
48. Testy wydajności oraz integracji w systemach informatycznych praca inżynierska
49. Zastosowanie filtru Kalmana i wybranych regulatorów w robocie samobalansującym praca magisterska
50. Rozpoznawanie gestów dłoni z wykorzystaniem kamery praca inżynierska
51. Porównanie metod ekstrakcji cech na użytek klasyfikacji sygnału mowy praca magisterska
52. WIZUALIZACJA ROZKŁADU POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
53. PRZETWARZANIE SYGNAŁU EEG NA UŻYTEK KLASYFIKACJI EMOCJI praca magisterska
54. OPRACOWANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SIECI SENSORÓW NA UŻYTEK INTELIGENTNEGO BUDYNKU praca magisterska
55. Internetowa platforma automatyzacji kontroli nad rozwojem i opiniowaniem cyfrowych prac graficznych praca inżynierska
56. Autonomiczny system sterowania bezałogowym statkiem powietrznym praca inżynierska
57. Pulsometr, projekt i wykonanie. praca inżynierska
58. ROZPOZNAWANIE EMOCJI NA PODSTAWIE ZMIAN POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
59. Metody biometrycznej identyfikacji użytkownika z wykorzystaniem gestów myszy komputerowej praca magisterska
60. POSZUKIWANIE WZORCÓW W OBRAZACH Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPENCV praca inżynierska
61. Wykorzystanie sieci neuronowych do predykcji kursów walut praca inżynierska
62. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji cen energii elektrycznej praca magisterska
63. Implementacja oprogramowania dla robota samobalansującego praca inżynierska
64. Konstrukcja i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
65. Projekt i wykonanie pulsometru dla platformy Arduino praca inżynierska
66. Projekt i wykonanie układu do pomiaru GSR praca inżynierska
67. System internetowy do planowania i przydzielania urlopów praca inżynierska
68. Zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych na użytek gier komputerowych praca magisterska
69. Stacja do sterowania i kontroli procesem fermentacji praca inżynierska
70. PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH NA UŻYTEK POZYCJONOWANIA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO praca magisterska
71. Klasyfikacja obrazu twarzy na użytek rozpoznawania emocji praca magisterska
72. Oprogramowanie robota samobalansującego praca inżynierska
73. System pomiarowy do rejestracji mrugnięć praca inżynierska
74. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca inżynierska
75. Komputerowy układ sterowania prędkości obrotowej silnika prądu stałego z magnesami trwałymi praca inżynierska
76. System do detekcji i śledzenia twarzy z wykorzystaniem biblioteki OpenCV praca inżynierska
77. Układ do pomiaru przyspieszeń i sygnału GSR praca inżynierska
78. Implementacja radia definiowanego programowo w oprogramowaniu Matlab praca inżynierska
79. Zastosowanie filtru Kalmana do wyznaczania położenia obiektu praca inżynierska
80. Przetwarzanie dźwięku i efekty gitarowe w środowisku LabVIEW praca inżynierska
Powrót