Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Marcin Kołodziej

  • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
    Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
    Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

Nota biograficzna, profil działalności:

Przetwarzanie, analiza i klasyfikacja sygnałów biomedycznych w szczególności EEG. Interfejs mózg-komputer, przetwarzanie obrazów i biometryczne techniki zabezpieczeń.


Konsultacje w 2019Z:

  • Czwartek, w godzinach: 10:15 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 205
          w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 4 zgłoszenia z dostępnych 7, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 2DE2283:A - Projektowanie systemów wizyjnych GR7, I połowa sem., GE-b 413
Proj. 2DE2283:A - Projektowanie systemów wizyjnych GR7, II połowa sem., GE-b 413
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR3, I połowa sem., GE-b 508
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR4, II połowa sem., GE-b 508
09:15-10:00
Lab. 1DA1508:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission lab GR2, GE-b 508
10:15-11:00
Konsultacje 10:15-12:00 w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 205
11:15-12:00
Lab. 1DA1508:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission lab GR1, GE-b 508
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem obrazu żrenicy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
2. EyeTraking - Śledzenie ruchów oczu uzytkownika. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
3. Ocena przydatności wybranych parametrów sygnału na użytek klasyfikacji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Analiza obiektów na zdjęciach satelitarnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
5. Porównywarka obrazów na użytek systemu antyplagiatowego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
6. Opracowanie metod ekstrakcji cech szeregów czasowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie obrazu twarzy. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
8. Opracowanie oprogramowania do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Wizualizacja potencjału P300. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
10. Identyfikacja użytkownika na podstawie głosu (Rozpoznawanie mówcy) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
11. Rozpoznawanie mowy użytkownika. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
12. Rozpoznawanie gestów użytkownika na podstawie obrazów z kamery inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
13. Detekcja twarzy w obrazie inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
14. Projekt i wykonanie pulsometru inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
15. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie ruchów myszy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
16. Wykorzystanie mowy do sterowania robotem inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
17. Śledzenie obiektów na obrazie kamery inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
18. Komunikacja bezprzewodowa z autonomicznym robotem (bluetooth). inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
19. Implementacja metod siłowych w technologii GPU. inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
20. Wykorzystanie obrazu z kamery do śledzenia obiektów inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
21. Opracowanie metod przetwarzania i analizy sygnału EOG na użytek zmęczenia kierowcy. inżynierski magisterski
22. Optymalizacja wag klasyfikatora (dla załamka P300) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
23. Wpływ muzyki na zapis sygnału EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
24. Rozpoznawanie podpisu inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
25. Wykrywanie stresu na podstawie badania rezystancji skóry inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
26. Lokalizacja obiektu 3D na podstawie obrazu z kamer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
27. Rozpoznawanie języka migowego inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
28. Rozpoznawanie mimiki twarzy inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
29. Data-mining sygnału EEG na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
30. Implementacja modułu zbierania danych dla systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
31. Implementacja modułu klasyfikacji dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
32. Implementacja modułu ekstrakcji cech dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
33. Opracowanie i wykonanie aktywnych elektrod na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
34. Opracowanie i wykonanie wzmacniacza potencjałów elektroencefalograficznych EEG inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
35. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na powierzchni głowy (w czasie rzeczywistym) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
36. Implementacja algorytmu selekcji cech z wykorzystaniem technologii CUDA inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
37. Implementacja algorytmów genetycznych z wykorzystaniem technologii obliczeń równoległych GPU inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
38. Porównanie klasyfikatorów (K-NN, SVM, LDA, Bayesa) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
39. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na głowie pacjenta
40. Opracowanie efektywnej metody ekstrakcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
41. Opracowanie szybkiej metody selekcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
42. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robota inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
43. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robotów podążających za światłem. inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
44. Rój robotów-konstrukcja i oprogramowanie inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
45. Przetwarzanie obrazu na użytek określenia wymiarów obiektu na taśmie produkcyjnej inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
46. Przetwarzanie obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
47. Oprogramowanie na SmartPhone do monitorowania zmęczenia inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
48. Urządzenie monitorujące zachowanie kierowców inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
49. Opracowanie komunikacji bezprzewodowej latarka-włącznik inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
50. Stymulator nerwu błędnego z wykorzystaniem mikro-prądów inżynierski projekt indywidualny
51. Sztuczny nos inżynierski magisterski projekt indywidualny
52. System antyplagiatowy inżynierski magisterski
53. Zagadnienie odwrotne - analiza sygnału EEG inżynierski magisterski
54. Analiza potencjałów SSVEP z wykorzystaniem pakietu SPM inżynierski magisterski
55. Analiza sygnału EEG z wykorzystaniem pakietu MNE i Python inżynierski magisterski projekt indywidualny
56. Implementacja sieci neuronowych MLP na GPU CUDA. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
57. Implementacja funkcji do systemu BCI2000. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
58. Integracja LabView i systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
59. Integracja systemu BCI2000 i oprogramowania Matlab. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
60. Zdalne sterowanie i komunikacja z robotem Lego NXT inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
61. Oprogramowanie robota LegoNXT Segway inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
62. Rozpoznawanie emocji na podstawie analizy mowy. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
63. Bezprzewodowa komunikacja i sterowanie robotem Lego-NXT (protokół bluetooth) inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
64. Testy urządzenia do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
65. Testy oprogramowania BioExplorer i BioEra w praktyce inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Badanie funkcjonalne systemów informatycznych praca inżynierska
2. Wykorzystanie sygnału EEG na użytek wykrywania senności u pacjenta. praca magisterska
3. Projekt i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
4. Robot mobilny oparty na mikrokontrolerze ATtiny85 praca inżynierska
5. Analiza sygnału EEG zarejestrowanego w trakcie słuchania muzyki praca magisterska
6. Projekt i wykonanie pulsometru praca inżynierska
7. Układ pomiarowy rejestrujący aktywność elektryczną mięśni praca inżynierska
8. Identyfikacja osoby na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
9. Identyfikacja użytkownika na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
10. Analiza sygnału EEG z wykorzystaniem języka Python i pakietu MNE praca inżynierska
11. Implementacja oprogramowania do neurofeedbacku w środowisku LabVIEW praca inżynierska
12. Detekcja twarzy w obrazie praca inżynierska
13. Projekt i wykonanie pulsometru praca inżynierska
14. Implementacja algorytmu szybkiego przekształcenia Fouriera przy użyciu technologii OpenCL praca inżynierska
15. Projekt i oprogramowanie robota Lego NXT - Segway praca inżynierska
16. Wykorzystanie mowy do sterowania aplikacją praca inżynierska
17. Komunikacja i sterowanie robotem z wykorzystaniem protokołu Bluetooth praca inżynierska
18. Tworzenie mapy natężenia oświetlenia z wykorzystaniem mobilnej platformy pomiarowej praca magisterska
19. Opracowanie i implementacja mobilnej platformy pomiarowej praca inżynierska
20. Budowa prototypu urządzenia do przeprowadzania procesu łańcuchowej reakcji polimerazy DNA praca inżynierska
21. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie podpisu praca inżynierska
22. Wykorzystanie układu Raspberry Pi do sterowania przekaźnikami praca inżynierska
23. Tablica potencjałów wywołanych SSVEP na użytek interfejsu mózg-komputer praca inżynierska
24. Opracowanie metod wizualizacji potencjałów EEG praca inżynierska
25. Konstrukcja i oprogramowanie robota samobalansujacego praca inżynierska
26. Rozpoznawanie gestów dłoni praca inżynierska
27. Projekt i wykonanie quadrokoptera praca inżynierska
28. Metoda światła strukturalnego do rozpoznawania kształtów obiektów 3D praca inżynierska
29. Wybór reprezentatywnych cech z sygnału EEG na użytek interfejsów mózg-komputer praca inżynierska
30. Komunikacja w standardzie Bluetooth 4.0 z wykorzystaniem technologii LE w systemach wbudowanych praca magisterska
31. Rozpoznawanie płci na podstawie analizy obrazu twarzy praca magisterska
32. Metody analizy nieprawidłowości pulsu praca magisterska
33. Zastosowanie filtru Kalmana w bezprzewodowej regulacji robota Lego NXT-Segway praca magisterska
34. Analiza przydatności cech na użytek systemu rozpoznawania podpisu praca magisterska
35. Urządzenie do pomiaru stresu na podstawie impedancji skóry dłoni. praca inżynierska
36. Wykorzystanie technologii OpenGL na urządzeniach z systemem Android praca inżynierska
37. Identyfikacja użytkownika na podstawie gestów myszy. praca inżynierska
38. Urządzenia pojemnościowe do rozpoznawania gestów. praca inżynierska
39. Testy mobilnego urządzenia do akwizycji sygnału EEG praca inżynierska
40. Rozpoznawanie języka migowego praca inżynierska
41. Rozpoznawanie słów z wykorzystaniem analizy widmowej sygnału mowy praca inżynierska
42. Strona internetowa do oceny zdjęć przez użytkownika praca inżynierska
43. Analiza sygnału EEG na potrzeby rozpoznawania emocji praca magisterska
44. Weryfikacja użytkownika na podstawie obrazu tęczówki oka praca magisterska
45. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
46. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
47. PROJEKT, BUDOWA I OPROGRAMOWANIE OSCYLOSKOPU CYFROWEGO praca inżynierska
48. Analiza potencjału P300 na użytek interfejsu mózg-komputer. praca inżynierska
49. Projekt oraz budowa miernika częstotliwości z zastosowaniem mikroprocesora praca magisterska
50. Testy wydajności oraz integracji w systemach informatycznych praca inżynierska
51. Zastosowanie filtru Kalmana i wybranych regulatorów w robocie samobalansującym praca magisterska
52. Rozpoznawanie gestów dłoni z wykorzystaniem kamery praca inżynierska
53. Porównanie metod ekstrakcji cech na użytek klasyfikacji sygnału mowy praca magisterska
54. WIZUALIZACJA ROZKŁADU POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
55. PRZETWARZANIE SYGNAŁU EEG NA UŻYTEK KLASYFIKACJI EMOCJI praca magisterska
56. OPRACOWANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SIECI SENSORÓW NA UŻYTEK INTELIGENTNEGO BUDYNKU praca magisterska
57. Internetowa platforma automatyzacji kontroli nad rozwojem i opiniowaniem cyfrowych prac graficznych praca inżynierska
58. Autonomiczny system sterowania bezałogowym statkiem powietrznym praca inżynierska
59. Pulsometr, projekt i wykonanie. praca inżynierska
60. ROZPOZNAWANIE EMOCJI NA PODSTAWIE ZMIAN POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
61. Metody biometrycznej identyfikacji użytkownika z wykorzystaniem gestów myszy komputerowej praca magisterska
62. POSZUKIWANIE WZORCÓW W OBRAZACH Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPENCV praca inżynierska
63. Wykorzystanie sieci neuronowych do predykcji kursów walut praca inżynierska
64. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji cen energii elektrycznej praca magisterska
65. Implementacja oprogramowania dla robota samobalansującego praca inżynierska
66. Konstrukcja i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
67. Projekt i wykonanie pulsometru dla platformy Arduino praca inżynierska
68. Projekt i wykonanie układu do pomiaru GSR praca inżynierska
69. System internetowy do planowania i przydzielania urlopów praca inżynierska
70. Zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych na użytek gier komputerowych praca magisterska
71. Stacja do sterowania i kontroli procesem fermentacji praca inżynierska
72. PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH NA UŻYTEK POZYCJONOWANIA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO praca magisterska
73. Klasyfikacja obrazu twarzy na użytek rozpoznawania emocji praca magisterska
74. Oprogramowanie robota samobalansującego praca inżynierska
75. System pomiarowy do rejestracji mrugnięć praca inżynierska
76. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca inżynierska
77. Komputerowy układ sterowania prędkości obrotowej silnika prądu stałego z magnesami trwałymi praca inżynierska
78. System do detekcji i śledzenia twarzy z wykorzystaniem biblioteki OpenCV praca inżynierska
79. Układ do pomiaru przyspieszeń i sygnału GSR praca inżynierska
80. Implementacja radia definiowanego programowo w oprogramowaniu Matlab praca inżynierska
81. Zastosowanie filtru Kalmana do wyznaczania położenia obiektu praca inżynierska
82. Przetwarzanie dźwięku i efekty gitarowe w środowisku LabVIEW praca inżynierska
83. Wykorzystanie akcelerometru do sterowania robotem praca inżynierska
84. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca magisterska
85. Analiza ruchu ulicznego z wykorzystaniem obrazu praca magisterska
86. Automated testing of web application with the use of Selenium WebDriver praca inżynierska
87. Opracowanie metody uwierzytelnienia i autoryzacji aplikacji webowych praca magisterska
88. Konstrukcja i oprogramowanie rejestratora EDA praca inżynierska
89. System zarządzania baterią praca inżynierska
90. Nadążny system fotowoltaiczny sterowany komputerowo praca inżynierska
91. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem sygnału mowy praca inżynierska
92. Autonomiczny robot sportowy podążający za linią praca inżynierska
93. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
94. Konstrukcja i oprogramowanie robota podążającego za linią praca inżynierska
95. Oprogramowanie do analizy sygnału ECoG praca inżynierska
96. Konstrukcja i wykonanie czujnika zapachów praca inżynierska
97. Robot balansujący Lego Segway praca inżynierska
98. Aplikacja do wykrywania upadku użytkownika praca inżynierska
99. Uczenie maszynowe do identyfikacji płci mówcy praca inżynierska
100. Analiza sygnałów EEG na użytek detekcji załamka N170 praca magisterska
101. Opracowanie metody wizualizacji potencjałów EEG praca inżynierska
102. Aplikacja rozpoznająca aktywność fizyczną użytkownika praca inżynierska
103. Mobilna platforma do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza praca inżynierska
104. Analysis of solid body electric guitar timbre using Matlab praca inżynierska
105. Analiza metod regulacji temperatury i wilgotności w terrarium tropikalnym praca magisterska
106. Zastosowanie uczenia maszynowego do predykcji zapotrzebowania na energię elektryczną praca inżynierska
107. Przetwarzanie i analiza sygnału EEG z wykorzystaniem pakietu MNE praca magisterska
Powrót