Informacje o pracowniku:

dr inż. Marcin Kołodziej

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:marcin.kolodziej@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 73 57 
 • Pokój GE 205 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Marcin Kołodziej
  ul. Koszykowa 75 / GE 205
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Przetwarzanie, analiza i klasyfikacja sygnałów biomedycznych w szczególności EEG. Interfejs mózg-komputer, przetwarzanie obrazów i biometryczne techniki zabezpieczeń.


Konsultacje w 2018Z:

 • Wtorek, w godzinach: 11:00 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 205
        w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 5 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 5 godzin przed terminem )
 • Czwartek, w godzinach: 09:45 - 11:15, Gmach Elektrotechniki pokój 205
        w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 4 zgłoszenia z dostępnych 7, zgłoszenia minimum 20 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 2DE2283:A - Projektowanie systemów wizyjnych GR7, I połowa sem., GE-b 413
Proj. 2DE2283:A - Projektowanie systemów wizyjnych GR7, II połowa sem., GE-b 413
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR5, zaj. nieparz., GE-b 508
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR6, zaj. parz., GE-b 508
09:15-10:00
10:15-11:00
Konsultacje 11:00-12:00 w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 205
Konsultacje 9:45-11:15 w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 205
11:15-12:00
Lab. 1DA1508:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission lab GR1, 11:15 - 12:45, GE-b 508
12:15-13:00
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR1, zaj. nieparz., GE-b 508
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR2, zaj. parz., GE-b 508
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Analiza potencjałów SSVEP z wykorzystaniem pakietu SPM inżynierski magisterski
2. Zagadnienie odwrotne - analiza sygnału EEG inżynierski magisterski
3. System antyplagiatowy inżynierski magisterski
4. Sztuczny nos inżynierski magisterski projekt indywidualny
5. Stymulator nerwu błędnego z wykorzystaniem mikro-prądów inżynierski projekt indywidualny
6. Opracowanie komunikacji bezprzewodowej latarka-włącznik inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
7. Urządzenie monitorujące zachowanie kierowców inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
8. Oprogramowanie na SmartPhone do monitorowania zmęczenia inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
9. Opracowanie metod przetwarzania i analizy sygnału EOG na użytek zmęczenia kieerowcy. inżynierski magisterski
10. Przetwarzanie obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
11. Przetwarzanie obrazu na użytek określenia wymiarów obiektu na taśmie produkcyjnej inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
12. Rój robotów-konstrukcja i oprogramowanie inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
13. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robotów podążających za światłem. inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
14. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robota inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
15. Opracowanie szybkiej metody selekcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
16. Opracowanie efektywnej metody ekstrakcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
17. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na głowie pacjenta
18. Porównanie klasyfikatorów (K-NN, SVM, LDA, Bayesa) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
19. Implementacja algorytmów genetycznych z wykorzystaniem technologii obliczeń równoległych GPU inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
20. Implementacja algorytmu selekcji cech z wykorzystaniem technologii CUDA inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
21. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na powierzchni głowy (w czasie rzeczywistym) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
22. Opracowanie i wykonanie wzmacniacza potencjałów elektroencefalograficznych EEG inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
23. Opracowanie i wykonanie aktywnych elektrod na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
24. Implementacja modułu ekstrakcji cech dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
25. Implementacja modułu klasyfikacji dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
26. Implementacja modułu zbierania danych dla systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
27. Data-mining sygnału EEG na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
28. Rozpoznawanie mimiki twarzy inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
29. Rozpoznawanie języka migowego inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
30. Lokalizacja obiektu 3D na podstawie obrazu z kamer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
31. Wykrywanie stresu na podstawie badania rezystancji skóry inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
32. Rozpoznawanie podpisu inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
33. Wpływ muzyki na zapis sygnału EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
34. Optymalizacja wag klasyfikatora (dla załamka P300) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
35. Wykorzystanie obrazu z kamery do śledzenia obiektów inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
36. Implementacja metod siłowych w technologii GPU. inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
37. Implementacja sieci neuronowych MLP na GPU CUDA. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
38. Komunikacja bezprzewodowa z autonomicznym robotem (bluetooth). inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
39. Śledzenie obiektów na obrazie kamery inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
40. Wykorzystanie mowy do sterowania robotem inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
41. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie ruchów myszy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
42. Implementacja funkcji do systemu BCI2000. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
43. Integracja LabView i systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
44. Integracja systemu BCI2000 i oprogramowania Matlab. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
45. Zdalne sterowanie i komunikacja z robotem Lego NXT inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
46. Oprogramowanie robota LegoNXT Segway inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
47. Projekt i wykonanie pulsometru inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
48. Detekcja twarzy w obrazie inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
49. Rozpoznawanie gestów użytkownika na podstawie obrazów z kamery inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
50. Rozpoznawanie emocji na podstawie analizy mowy. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
51. Rozpoznawanie mowy użytkownika. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
52. Identyfikacja użytkownika na podstawie głosu (Rozpoznawanie mówcy) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
53. Wizualizacja potencjału P300. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
54. Opracowanie oprogramowania do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
55. Bezprzewodowa komunikacja i sterowanie robotem Lego-NXT (protokół bluetooth) inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
56. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie obrazu twarzy. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
57. Opracowanie metod ekstrakcji cech szeregów czasowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
58. Testy urządzenia do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
59. Testy oprogramowania BioExplorer i BioEra w praktyce inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
60. Porównywarka obrazów na użytek systemu antyplagiatowego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
61. Analiza obiektów na zdjęciach satelitarnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
62. Ocena przydatności wybranych parametrów sygnału na użytek klasyfikacji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
63. EyeTraking - Śledzenie ruchów oczu uzytkownika. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
64. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem obrazu żrenicy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Implementacja sieci MPL w technologii GUP praca inżynierska
2. Badanie funkcjonalne systemów informatycznych praca inżynierska
3. Wykorzystanie sygnału EEG na użytek wykrywania senności u pacjenta. praca magisterska
4. Projekt i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
5. Konstrukcja i oprogramowanie układu do pomiaru EDA praca inżynierska
6. System zarządzania baterią praca inżynierska
7. Nadążny system fotowoltaiczny sterowany komputerowo praca inżynierska
8. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem sygnału mowy praca inżynierska
9. Implementacja oprogramowania do neurofeedbacku w środowisku LabVIEW praca inżynierska
10. Detekcja twarzy w obrazie praca inżynierska
11. Projekt i wykonanie pulsometru praca inżynierska
12. Implementacja algorytmu szybkiego przekształcenia Fouriera przy użyciu technologii OpenCL praca inżynierska
13. Projekt i oprogramowanie robota Lego NXT - Segway praca inżynierska
14. Wykorzystanie mowy do sterowania aplikacją praca inżynierska
15. Komunikacja i sterowanie robotem z wykorzystaniem protokołu Bluetooth praca inżynierska
16. Tworzenie mapy natężenia oświetlenia z wykorzystaniem mobilnej platformy pomiarowej praca magisterska
17. Opracowanie i implementacja mobilnej platformy pomiarowej praca inżynierska
18. Budowa prototypu urządzenia do przeprowadzania procesu łańcuchowej reakcji polimerazy DNA praca inżynierska
19. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie podpisu praca inżynierska
20. Wykorzystanie układu Raspberry Pi do sterowania przekaźnikami praca inżynierska
21. Tablica potencjałów wywołanych SSVEP na użytek interfejsu mózg-komputer praca inżynierska
22. Opracowanie metod wizualizacji potencjałów EEG praca inżynierska
23. Konstrukcja i oprogramowanie robota samobalansujacego praca inżynierska
24. Rozpoznawanie gestów dłoni praca inżynierska
25. Projekt i wykonanie quadrokoptera praca inżynierska
26. Metoda światła strukturalnego do rozpoznawania kształtów obiektów 3D praca inżynierska
27. Wybór reprezentatywnych cech z sygnału EEG na użytek interfejsów mózg-komputer praca inżynierska
28. Komunikacja w standardzie Bluetooth 4.0 z wykorzystaniem technologii LE w systemach wbudowanych praca magisterska
29. Rozpoznawanie płci na podstawie analizy obrazu twarzy praca magisterska
30. Metody analizy nieprawidłowości pulsu praca magisterska
31. Zastosowanie filtru Kalmana w bezprzewodowej regulacji robota Lego NXT-Segway praca magisterska
32. Analiza przydatności cech na użytek systemu rozpoznawania podpisu praca magisterska
33. Urządzenie do pomiaru stresu na podstawie impedancji skóry dłoni. praca inżynierska
34. Wykorzystanie technologii OpenGL na urządzeniach z systemem Android praca inżynierska
35. Identyfikacja użytkownika na podstawie gestów myszy. praca inżynierska
36. Urządzenia pojemnościowe do rozpoznawania gestów. praca inżynierska
37. Testy mobilnego urządzenia do akwizycji sygnału EEG praca inżynierska
38. Rozpoznawanie języka migowego praca inżynierska
39. Rozpoznawanie słów z wykorzystaniem analizy widmowej sygnału mowy praca inżynierska
40. Strona internetowa do oceny zdjęć przez użytkownika praca inżynierska
41. Analiza sygnału EEG na potrzeby rozpoznawania emocji praca magisterska
42. Weryfikacja użytkownika na podstawie obrazu tęczówki oka praca magisterska
43. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
44. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
45. PROJEKT, BUDOWA I OPROGRAMOWANIE OSCYLOSKOPU CYFROWEGO praca inżynierska
46. Analiza potencjału P300 na użytek interfejsu mózg-komputer. praca inżynierska
47. Projekt oraz budowa miernika częstotliwości z zastosowaniem mikroprocesora praca magisterska
48. Testy wydajności oraz integracji w systemach informatycznych praca inżynierska
49. Zastosowanie filtru Kalmana i wybranych regulatorów w robocie samobalansującym praca magisterska
50. Rozpoznawanie gestów dłoni z wykorzystaniem kamery praca inżynierska
51. Porównanie metod ekstrakcji cech na użytek klasyfikacji sygnału mowy praca magisterska
52. WIZUALIZACJA ROZKŁADU POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
53. PRZETWARZANIE SYGNAŁU EEG NA UŻYTEK KLASYFIKACJI EMOCJI praca magisterska
54. OPRACOWANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SIECI SENSORÓW NA UŻYTEK INTELIGENTNEGO BUDYNKU praca magisterska
55. Internetowa platforma automatyzacji kontroli nad rozwojem i opiniowaniem cyfrowych prac graficznych praca inżynierska
56. Autonomiczny system sterowania bezałogowym statkiem powietrznym praca inżynierska
57. Pulsometr, projekt i wykonanie. praca inżynierska
58. ROZPOZNAWANIE EMOCJI NA PODSTAWIE ZMIAN POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
59. Metody biometrycznej identyfikacji użytkownika z wykorzystaniem gestów myszy komputerowej praca magisterska
60. POSZUKIWANIE WZORCÓW W OBRAZACH Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPENCV praca inżynierska
61. Wykorzystanie sieci neuronowych do predykcji kursów walut praca inżynierska
62. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji cen energii elektrycznej praca magisterska
63. Implementacja oprogramowania dla robota samobalansującego praca inżynierska
64. Konstrukcja i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
65. Projekt i wykonanie pulsometru dla platformy Arduino praca inżynierska
66. Projekt i wykonanie układu do pomiaru GSR praca inżynierska
67. System internetowy do planowania i przydzielania urlopów praca inżynierska
68. Zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych na użytek gier komputerowych praca magisterska
69. Stacja do sterowania i kontroli procesem fermentacji praca inżynierska
70. PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH NA UŻYTEK POZYCJONOWANIA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO praca magisterska
71. Klasyfikacja obrazu twarzy na użytek rozpoznawania emocji praca magisterska
72. Oprogramowanie robota samobalansującego praca inżynierska
73. System pomiarowy do rejestracji mrugnięć praca inżynierska
74. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca inżynierska
75. Komputerowy układ sterowania prędkości obrotowej silnika prądu stałego z magnesami trwałymi praca inżynierska
76. System do detekcji i śledzenia twarzy z wykorzystaniem biblioteki OpenCV praca inżynierska
77. Układ do pomiaru przyspieszeń i sygnału GSR praca inżynierska
78. Implementacja radia definiowanego programowo w oprogramowaniu Matlab praca inżynierska
79. Zastosowanie filtru Kalmana do wyznaczania położenia obiektu praca inżynierska
80. Przetwarzanie dźwięku i efekty gitarowe w środowisku LabVIEW praca inżynierska
81. Wykorzystanie akcelerometru do sterowania robotem praca inżynierska
82. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca magisterska
83. Analiza ruchu ulicznego z wykorzystaniem obrazu praca magisterska
84. Automated testing of web application with the use of Selenium WebDriver praca inżynierska
85. Opracowanie metody uwierzytelnienia i autoryzacji aplikacji webowych praca magisterska
Powrót