Employee information:

dr hab. inż. Marcin Kołodziej

  • Organizational unit: Wydział Elektryczny
    Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
    Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

Biography, professional profile:

Processing, analysis and classification of biomedical signals especially EEG. Brain-computer interface, image processing and biometric security technologies.


Office hours in 2021Z:

  • Thursday, at: 10:15 - 11:00, Gmach Elektrotechniki pokój 205
          between 1.10.2021 - 22.02.2022 Możliwość konsultacji zdalnych poprzez MS Teams. Proszę o kontakt w godzinach konsultacji. Proszę w komentarzu wpisać login MS Teams., on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 5 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR1, 1st half of sem., GE-b 508
Lab. 1DE1512:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR2, 2nd half of sem., GE-b 508
09:15-10:00
10:15-11:00
Office hours 10:15-11:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) Możliwość konsultacji zdalnych poprzez MS Teams. Proszę o kontakt w godzinach konsultacji. Proszę w komentarzu wpisać login MS Teams., in room GE-b 205
Lab. 1DA1508:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission lab GR1, cycle other, Software gr2 - 12 stud.; 10:15 - 12:30, GE-b 508
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 2DE2283:A - Projektowanie systemów wizyjnych GR5, GE-b 413
13:15-14:00
Lab. 1DA1508:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission lab GR1, cycle other, Software gr1 - 22 stud.; 12:45 - 15:00, GE-b 508
14:15-15:00
Proj. 2DE2283:A - Projektowanie systemów wizyjnych GR5, GE-b 413
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
Lab. 1ZE2114:A - Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów GR1, all meetings, GE-b 508
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE2114:A - Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów GR3, all meetings, GE-b 508
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Analiza sygnału EEG z wykorzystaniem pakietu MNE i Python inżynierski magisterski projekt indywidualny
2. Sztuczny nos inżynierski magisterski projekt indywidualny
3. Stymulator nerwu błędnego z wykorzystaniem mikro-prądów inżynierski projekt indywidualny
4. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robota inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na powierzchni głowy (w czasie rzeczywistym) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
6. Opracowanie i wykonanie wzmacniacza potencjałów elektroencefalograficznych EEG inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
7. Rozpoznawanie języka migowego inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
8. Wykrywanie stresu na podstawie badania rezystancji skóry inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
9. Rozpoznawanie podpisu inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
10. Wpływ muzyki na zapis sygnału EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
11. Optymalizacja wag klasyfikatora (dla załamka P300) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
12. Opracowanie metod przetwarzania i analizy sygnału EOG na użytek zmęczenia kierowcy. inżynierski magisterski
13. Wykorzystanie obrazu z kamery do śledzenia obiektów inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
14. Implementacja metod siłowych w technologii GPU. inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
15. Komunikacja bezprzewodowa z autonomicznym robotem (bluetooth). inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
16. Śledzenie obiektów na obrazie kamery inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
17. Wykorzystanie mowy do sterowania robotem inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
18. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie ruchów myszy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
19. Detekcja twarzy w obrazie inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
20. Rozpoznawanie gestów użytkownika na podstawie obrazów z kamery inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
21. Rozpoznawanie mowy użytkownika. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
22. Identyfikacja użytkownika na podstawie głosu (Rozpoznawanie mówcy) inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
23. Wizualizacja potencjału P300. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
24. Opracowanie oprogramowania do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
25. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie obrazu twarzy. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
26. Opracowanie metod ekstrakcji cech szeregów czasowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
27. Porównywarka obrazów na użytek systemu antyplagiatowego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
28. Analiza obiektów na zdjęciach satelitarnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
29. Ocena przydatności wybranych parametrów sygnału na użytek klasyfikacji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
30. EyeTraking - Śledzenie ruchów oczu uzytkownika. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
31. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem obrazu żrenicy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
32. Zastosowanie uczenia głębokiego do separacji sygnałów akustycznych magisterski
33. Nowoczesne metody ślepej separacji sygnałów akustycznych magisterski
34. Wykorzystanie uczenia głębokiego na użytek generowania mowy inżynierski magisterski
35. Opracowanie metody do wykrywania "deepfake" inżynierski magisterski
36. Lokalizacja obiektu 3D na podstawie obrazu z kamer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
37. Rozpoznawanie mimiki twarzy inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
38. Data-mining sygnału EEG na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
39. Implementacja modułu zbierania danych dla systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
40. Implementacja modułu klasyfikacji dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
41. Implementacja modułu ekstrakcji cech dla oprogramowania BCI2000 inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy
42. Opracowanie i wykonanie aktywnych elektrod na potrzeby interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
43. Implementacja algorytmu selekcji cech z wykorzystaniem technologii CUDA inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
44. Implementacja algorytmów genetycznych z wykorzystaniem technologii obliczeń równoległych GPU inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
45. Porównanie klasyfikatorów (K-NN, SVM, LDA, Bayesa) na użytek systemów BCI. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
46. Wizualizacja rozkładu potencjału EEG na głowie pacjenta
47. Opracowanie efektywnej metody ekstrakcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
48. Opracowanie szybkiej metody selekcji cech na użytek interfejsu mózg-komputer inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
49. Konstrukcja i oprogramowanie mini-robotów podążających za światłem. inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
50. Rój robotów-konstrukcja i oprogramowanie inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
51. Przetwarzanie obrazu na użytek określenia wymiarów obiektu na taśmie produkcyjnej inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
52. Przetwarzanie obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
53. Oprogramowanie na SmartPhone do monitorowania zmęczenia inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
54. Urządzenie monitorujące zachowanie kierowców inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
55. Opracowanie komunikacji bezprzewodowej latarka-włącznik inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
56. System antyplagiatowy inżynierski magisterski
57. Zagadnienie odwrotne - analiza sygnału EEG inżynierski magisterski
58. Analiza potencjałów SSVEP z wykorzystaniem pakietu SPM inżynierski magisterski
59. Implementacja sieci neuronowych MLP na GPU CUDA. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
60. Implementacja funkcji do systemu BCI2000. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
61. Integracja LabView i systemu BCI2000 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
62. Integracja systemu BCI2000 i oprogramowania Matlab. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
63. Zdalne sterowanie i komunikacja z robotem Lego NXT inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
64. Oprogramowanie robota LegoNXT Segway inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
65. Rozpoznawanie emocji na podstawie analizy mowy. inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
66. Bezprzewodowa komunikacja i sterowanie robotem Lego-NXT (protokół bluetooth) inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
67. Testy urządzenia do biofeedbacku EEG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
68. Testy oprogramowania BioExplorer i BioEra w praktyce inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO

Defended dissertations and projects:

1. Badanie funkcjonalne systemów informatycznych praca inżynierska
2. Wykorzystanie sygnału EEG na użytek wykrywania senności u pacjenta. praca magisterska
3. Projekt i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
4. Implementacja oprogramowania do neurofeedbacku w środowisku LabVIEW praca inżynierska
5. Detekcja twarzy w obrazie praca inżynierska
6. Projekt i wykonanie pulsometru praca inżynierska
7. Implementacja algorytmu szybkiego przekształcenia Fouriera przy użyciu technologii OpenCL praca inżynierska
8. Projekt i oprogramowanie robota Lego NXT - Segway praca inżynierska
9. Wykorzystanie mowy do sterowania aplikacją praca inżynierska
10. Komunikacja i sterowanie robotem z wykorzystaniem protokołu Bluetooth praca inżynierska
11. Tworzenie mapy natężenia oświetlenia z wykorzystaniem mobilnej platformy pomiarowej praca magisterska
12. Opracowanie i implementacja mobilnej platformy pomiarowej praca inżynierska
13. Budowa prototypu urządzenia do przeprowadzania procesu łańcuchowej reakcji polimerazy DNA praca inżynierska
14. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie podpisu praca inżynierska
15. Wykorzystanie układu Raspberry Pi do sterowania przekaźnikami praca inżynierska
16. Tablica potencjałów wywołanych SSVEP na użytek interfejsu mózg-komputer praca inżynierska
17. Opracowanie metod wizualizacji potencjałów EEG praca inżynierska
18. Konstrukcja i oprogramowanie robota samobalansujacego praca inżynierska
19. Rozpoznawanie gestów dłoni praca inżynierska
20. Projekt i wykonanie quadrokoptera praca inżynierska
21. Metoda światła strukturalnego do rozpoznawania kształtów obiektów 3D praca inżynierska
22. Wybór reprezentatywnych cech z sygnału EEG na użytek interfejsów mózg-komputer praca inżynierska
23. Komunikacja w standardzie Bluetooth 4.0 z wykorzystaniem technologii LE w systemach wbudowanych praca magisterska
24. Rozpoznawanie płci na podstawie analizy obrazu twarzy praca magisterska
25. Metody analizy nieprawidłowości pulsu praca magisterska
26. Zastosowanie filtru Kalmana w bezprzewodowej regulacji robota Lego NXT-Segway praca magisterska
27. Analiza przydatności cech na użytek systemu rozpoznawania podpisu praca magisterska
28. Urządzenie do pomiaru stresu na podstawie impedancji skóry dłoni. praca inżynierska
29. Wykorzystanie technologii OpenGL na urządzeniach z systemem Android praca inżynierska
30. Identyfikacja użytkownika na podstawie gestów myszy. praca inżynierska
31. Urządzenia pojemnościowe do rozpoznawania gestów. praca inżynierska
32. Testy mobilnego urządzenia do akwizycji sygnału EEG praca inżynierska
33. Rozpoznawanie języka migowego praca inżynierska
34. Rozpoznawanie słów z wykorzystaniem analizy widmowej sygnału mowy praca inżynierska
35. Strona internetowa do oceny zdjęć przez użytkownika praca inżynierska
36. Analiza sygnału EEG na potrzeby rozpoznawania emocji praca magisterska
37. Weryfikacja użytkownika na podstawie obrazu tęczówki oka praca magisterska
38. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
39. Autonomiczny robot mobilny jako platforma kontrolno-pomiarowa praca magisterska
40. PROJEKT, BUDOWA I OPROGRAMOWANIE OSCYLOSKOPU CYFROWEGO praca inżynierska
41. Projekt oraz budowa miernika częstotliwości z zastosowaniem mikroprocesora praca magisterska
42. Analiza potencjału P300 na użytek interfejsu mózg-komputer. praca inżynierska
43. Testy wydajności oraz integracji w systemach informatycznych praca inżynierska
44. Zastosowanie filtru Kalmana i wybranych regulatorów w robocie samobalansującym praca magisterska
45. Rozpoznawanie gestów dłoni z wykorzystaniem kamery praca inżynierska
46. Porównanie metod ekstrakcji cech na użytek klasyfikacji sygnału mowy praca magisterska
47. WIZUALIZACJA ROZKŁADU POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
48. PRZETWARZANIE SYGNAŁU EEG NA UŻYTEK KLASYFIKACJI EMOCJI praca magisterska
49. OPRACOWANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SIECI SENSORÓW NA UŻYTEK INTELIGENTNEGO BUDYNKU praca magisterska
50. Autonomiczny system sterowania bezałogowym statkiem powietrznym praca inżynierska
51. Internetowa platforma automatyzacji kontroli nad rozwojem i opiniowaniem cyfrowych prac graficznych praca inżynierska
52. ROZPOZNAWANIE EMOCJI NA PODSTAWIE ZMIAN POTENCJAŁÓW EEG praca inżynierska
53. Pulsometr, projekt i wykonanie. praca inżynierska
54. Metody biometrycznej identyfikacji użytkownika z wykorzystaniem gestów myszy komputerowej praca magisterska
55. Wykorzystanie sieci neuronowych do predykcji kursów walut praca inżynierska
56. POSZUKIWANIE WZORCÓW W OBRAZACH Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPENCV praca inżynierska
57. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji cen energii elektrycznej praca magisterska
58. System internetowy do planowania i przydzielania urlopów praca inżynierska
59. Konstrukcja i wykonanie robota samobalansującego praca inżynierska
60. Projekt i wykonanie układu do pomiaru GSR praca inżynierska
61. Projekt i wykonanie pulsometru dla platformy Arduino praca inżynierska
62. Implementacja oprogramowania dla robota samobalansującego praca inżynierska
63. Zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów genetycznych na użytek gier komputerowych praca magisterska
64. Stacja do sterowania i kontroli procesem fermentacji praca inżynierska
65. PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH NA UŻYTEK POZYCJONOWANIA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO praca magisterska
66. Klasyfikacja obrazu twarzy na użytek rozpoznawania emocji praca magisterska
67. Oprogramowanie robota samobalansującego praca inżynierska
68. Komputerowy układ sterowania prędkości obrotowej silnika prądu stałego z magnesami trwałymi praca inżynierska
69. System pomiarowy do rejestracji mrugnięć praca inżynierska
70. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca inżynierska
71. System do detekcji i śledzenia twarzy z wykorzystaniem biblioteki OpenCV praca inżynierska
72. Implementacja radia definiowanego programowo w oprogramowaniu Matlab praca inżynierska
73. Przetwarzanie dźwięku i efekty gitarowe w środowisku LabVIEW praca inżynierska
74. Układ do pomiaru przyspieszeń i sygnału GSR praca inżynierska
75. Zastosowanie filtru Kalmana do wyznaczania położenia obiektu praca inżynierska
76. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji zmęczenia kierowcy praca magisterska
77. Analiza ruchu ulicznego z wykorzystaniem obrazu praca magisterska
78. Wykorzystanie akcelerometru do sterowania robotem praca inżynierska
79. Automated testing of web application with the use of Selenium WebDriver praca inżynierska
80. Opracowanie metody uwierzytelnienia i autoryzacji aplikacji webowych praca magisterska
81. System zarządzania baterią praca inżynierska
82. Nadążny system fotowoltaiczny sterowany komputerowo praca inżynierska
83. Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem sygnału mowy praca inżynierska
84. Konstrukcja i oprogramowanie rejestratora EDA praca inżynierska
85. Oprogramowanie do analizy sygnału ECoG praca inżynierska
86. Konstrukcja i oprogramowanie robota podążającego za linią praca inżynierska
87. Robot balansujący Lego Segway praca inżynierska
88. Rozpoznawanie użytkownika na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
89. Autonomiczny robot sportowy podążający za linią praca inżynierska
90. Konstrukcja i wykonanie czujnika zapachów praca inżynierska
91. Uczenie maszynowe do identyfikacji płci mówcy praca inżynierska
92. Aplikacja do wykrywania upadku użytkownika praca inżynierska
93. Analiza sygnałów EEG na użytek detekcji załamka N170 praca magisterska
94. Opracowanie metody wizualizacji potencjałów EEG praca inżynierska
95. Mobilna platforma do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza praca inżynierska
96. Analysis of solid body electric guitar timbre using Matlab praca inżynierska
97. Aplikacja rozpoznająca aktywność fizyczną użytkownika praca inżynierska
98. Analiza metod regulacji temperatury i wilgotności w terrarium tropikalnym praca magisterska
99. Przetwarzanie i analiza sygnału EEG z wykorzystaniem pakietu MNE praca magisterska
100. Zastosowanie uczenia maszynowego do predykcji zapotrzebowania na energię elektryczną praca inżynierska
101. Projekt i wykonanie pulsometru praca inżynierska
102. Układ pomiarowy rejestrujący aktywność elektryczną mięśni praca inżynierska
103. Analiza sygnału EEG zarejestrowanego w trakcie słuchania muzyki praca magisterska
104. Identyfikacja osoby na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
105. Robot mobilny oparty na mikrokontrolerze ATtiny85 praca inżynierska
106. Identyfikacja użytkownika na podstawie obrazu twarzy praca inżynierska
107. Analiza sygnału EEG z wykorzystaniem języka Python i pakietu MNE praca inżynierska
108. Analiza możliwości języka programowania Kotlin praca magisterska
109. Analiza sygnałów EEG na użytek lokalizacji ogniska epilepsji praca magisterska
110. Zastosowanie uczenia maszynowego na użytek analizy sygnału EEG praca inżynierska
111. Analiza tekstu na użytek klasyfikacji praca magisterska
112. Analiza sygnału dźwiękowego na użytek rozpoznawania przycisków klawiatury praca magisterska
113. Wykorzystanie uczenia głębokiego na użytek detekcji napadu epileptycznego praca magisterska
114. Porównanie algorytmów detekcji obiektów na podstawie obrazu kamery praca magisterska
115. Opracowanie systemu do detekcji mrugnięć oczami praca inżynierska
116. Przetwarzane i analiza obrazu na użytek rozpoznawania emocji praca inżynierska
117. Analiza tekstu na użytek rozpoznawania gatunku muzycznego praca magisterska
118. Algorytmy uczenia głębokiego na użytek rozpoznawania gatunku muzycznego praca magisterska
119. Algorytmy analizy obrazu na użytek selekcji najlepszego zdjęcia praca magisterska
120. Porównanie algorytmów rozpoznawania obrazów do wspomagania gry w Scrabble praca magisterska
121. Wykorzystanie uczenia głębokiego na użytek rozpoznawania pojazdów praca magisterska
122. Opracowanie platformy jezdnej i optymalizacja jej czasu pracy praca magisterska
123. Zaprojektowanie sterowania układu SCR w silnikach przemysłowych praca inżynierska
124. Metody detekcji zmanipulowanych treści praca magisterska
125. Wykorzystanie czujnika TGS2603 do wykrywania nieświeżej żywności praca inżynierska
126. Zastosowanie uczenia głębokiego na użytek detekcji tablic rejestracyjnych praca inżynierska
127. Opracowanie metody wykrywania stężenia alkoholu w powietrzu praca inżynierska
128. Wykorzystanie uczenia głębokiego do rozpoznawania alfabetu migowego praca inżynierska
129. Projekt i wykonanie robota podążającego za światłem praca inżynierska
130. Przetwarzanie i analiza obrazu na użytek detekcji emocji praca inżynierska
131. Platforma IoT do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza praca inżynierska
132. Projekt i wykonanie robota czyszczącego akwarium praca inżynierska
133. Robot mobilny sterowany interfejsem Bluetooth praca inżynierska
134. Autonomiczny robot mobilny praca inżynierska
135. Wykorzystanie uczenia głębokiego do separacji sygnałów akustycznych praca magisterska
136. Badanie metod przetwarzania wstępnego sygnału na użytek eliminacji artefaktów EOG praca magisterska
137. Porównanie metod detekcji twarzy w obrazie praca inżynierska
138. Komunikacja bezprzewodowa z robotem mobilnym praca inżynierska
Back