Employee information:

prof. dr hab. inż. Jan Sroka

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Profesor

Contact:

 • E-mail:jan.sroka@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 72 14 
 • Room GE 102 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Jan Sroka
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Investigation of the electrostatic discharge phenomenon. Establishment of uncertainty budget in EMC calibration and testing.


Office hours in 2021Z:

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
2DE2230:A - Pomiary i badania w KEM GR7, cycle other, GE-b 105
Lab. 2DE2230:A - Pomiary i badania w KEM GR7, GE-b 109
1DM1302:A - Podstawy elektromagnetyzmu i kompatybilność elektromagnetyczna GR1, MS-Tms MS Teams
09:15-10:00
10:15-11:00
Sem. 1DM2202:A - Energoelektronika szerokoprzerwowa i kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów GR1, (zajęcia hybrydowe - ostateczna organizacja i terminy do ustalenia), MS-Tms MS Teams
11:15-12:00
12:15-13:00
1DA1512:A - Electromagnetic Compatibility GR1, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE1511:A - Kompatybilność elektromagnetyczna GR1, GR2, GR3, GR4, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
15:15-16:00
Lab. 1DM1302:A - Podstawy elektromagnetyzmu i kompatybilność elektromagnetyczna GR1, 2nd half of sem., GE-b 109
16:15-17:00
Lab. 1DM1302:A - Podstawy elektromagnetyzmu i kompatybilność elektromagnetyczna GR1, 2nd half of sem., GE-b 109
17:15-18:00
18:15-19:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Proj. 1ZE1784:A - Niepewność pomiarowa w elektrotechnice GR3, 2nd half of meetings, MS-Tms MS Teams
1ZE1784:A - Niepewność pomiarowa w elektrotechnice GR3, first half of meetings, MS-Tms MS Teams
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Attenuation of RF suppression filters characterised with mixed mode S parameters praca magisterska
2. Projektowanie, budowa i weryfikacja tarczy wyładowczej do kalibracji generatorów ESD praca magisterska
3. Wyznaczanie jednorodności pola w komorze GTEM zgodnie z normą EN 61000-4-20 praca magisterska
4. Weryfikacja cęgów pojemnościowych zgodnie z normą EN 61000-4-4 praca magisterska
5. Weryfikacja impulsu pola magnetycznego według normy EN 61000-4-9 praca magisterska
6. Wykorzystanie cewki Helmholtza w badaniu odporności na pole magnetyczne częstotliwości sieciowej zgodnie z normą EN 61000-4-8 praca magisterska
7. Sieć sprzęgająco-odsprzęgająca CDN do badania odporności na udar piorunowy sprzęgany z niewysymetryzowanymi liniami sygnałowymi zgodnie z normą EN 61000-4-5 praca magisterska
8. Symulacja komputerowa generatora udarów piorunowych według normy EN 61000-4-5 praca magisterska
9. Modelowanie numeryczne elementów ochrony przed udarami piorunowymi praca magisterska
10. Badanie radioelektrycznej emisji przewodzonej zgodnie z normą EN 50121-3-2 praca magisterska
11. Set up for measurement of Radio Frequency conducted emission according to CISPR 11 praca inżynierska
12. Lightning protection based on IEC62305 praca inżynierska
13. Niepewność pomiaru impulsu oscyloskopem praca magisterska
14. Longitudinal - Transverse Conversion Loss, background and measurement methods praca inżynierska
15. Aplikacja do sprawdzania jednorodności pola w komorze GTEM według normy EN 61000-4-20: 2016 praca magisterska
16. Weryfikacja sztucznej sieci zasilającej według normy CISPR 16-1-2 praca magisterska
17. Ocena programu badań kompatybilności elektromagnetycznej systemów zasilania bezprzerwowego wg normy EN 62040-2 praca magisterska
Back