Informacje o pracowniku:

dr inż. Krzysztof Bieńkowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Napędu Elektrycznego
 • Stanowisko: Były pracownik

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:krzysztof.bienkowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7542; 7490 
 • Pokój BPK pok. 19 (alternatywnie: GE 308, kl. C) 
 • Strona www: http://www.ime.pw.edu.pl/zme 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Krzysztof Bieńkowski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Projekt maszyny bezrdzeniowej z magnesami trwałymi inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
2. Ploter nawigacyjny z komputerem RP3 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
3. Zgrzewarka transformatorowa małej mocy inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Zgrzewarka kondensatorowa małej mocy inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Moduł sensoryki chwytaka dla manipulatora robota mobilnego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
6. Przetwornica DC/DC z transformatorem obrotowym inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
7. Nagrzewnica indukcyjna małej mocy inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Parametry i charakterystyki transformatora planarnego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
9. Stanowisko do badania jednofazowych silników indukcyjnych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
10. Oświetlacz LED dla robota mobilnego inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
11. Moduł pomiaru sił dla robota mobilnego inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
12. Uzyskiwanie niskich temperatur przy pomocy ogniw Peltiera inżynierski projekt indywidualny
13. Obliczenia strat w rdzeniu silników reluktancyjnych przełaczalnych magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
14. Silniki indukcyjne o podwyższonej częstotliwości do napędów falownikowych inżynierski projekt indywidualny
15. Projekt silnika indukcyjnego do napędu samochodu elektrycznego inżynierski magisterski
16. Mobilna stacja monitorowania jakości powietrza inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
17. Układ napędowy robota sześciokołowego inżynierski magisterski
18. Modelowanie i charakterystyki działa elektromagnetycznego magisterski
19. Zaawansowane algorytmy przeszukiwania labiryntów inżynierski magisterski projekt indywidualny
20. Biblioteka elementów standardowych dla robotyki mobilnej inżynierski projekt indywidualny
21. Praca impulsowa diod LED w zakresie UV inżynierski projekt indywidualny
22. Sterownik silnika indukcyjnego w wykorzystaniem układów IPM inżynierski
23. Sterownik silnika komutatorowego z korektorem współczynnika mocy inżynierski projekt indywidualny
24. 6-fazowy falownik do silników indukcyjnych z inteligentnymi modułami mocy inżynierski magisterski projekt indywidualny
25. Projekt chwytaka do manipulatora robota mobilnego inżynierski
26. Prosta drukarka 3D inżynierski magisterski projekt zespołowy
27. Serwomechanizm dla robota mobilnego inżynierski projekt przejściowy
28. Przekładnia redukcyjna do napędu robota mobilnego inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
29. Nietypowe uzwojenia maszyn indukcyjnych inżynierski magisterski projekt przejściowy
30. Laserowy miernik temperatury dla robota mobilnego inżynierski magisterski projekt indywidualny
31. Temat dowolny z zakresu maszyn i napędów elektrycznych oraz napędu elektrycznego robotów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
32. Stanowisko do pomiaru momentu obrotowego silników elektrycznych małej mocy inżynierski projekt indywidualny
33. Model analityczny tubowego silnika reluktancyjnego inżynierski magisterski projekt indywidualny
34. Graficzny zapis konstrukcji silnika reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym inżynierski projekt indywidualny
35. Stanowisko do badania prądniczek tachometrycznych inżynierski
36. MODEL POLOWY RELUKTANCYJNEGO SILNIKA TUBOWEGO DLA ROBOTYKI inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
37. PROGRAM WSPOMAGAJĄCY PROJEKTOWANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH inżynierski projekt zespołowy
38. Stanowisko do demonstracji wirującego pola magnetycznego inżynierski
39. Układ napędowy robota mobilnego inżynierski
40. Projekt dalmierza laserowego dla robota mobilnego inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
41. Wysokoobrotowa prądnica pokładowa robota mobilnego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Budowa i badanie modelu matematycznego oraz fizycznego maszyny elektrycznej o sprzężeniu pojemnościowym praca magisterska
2. Budowa i badanie modelu matematycznego oraz fizycznego maszyny elektrycznej o sprzężeniu pojemnościowym praca magisterska
3. Historia rozwoju maszyn elektrycznych prądu stałego praca magisterska
4. Silnik reluktancyjny przełączalny jako napęd zlokalizowany w kole praca magisterska
5. Skrypt do rysowania schematów uzwojeń silników prądu przemiennego praca magisterska
6. Moment elektromagnetyczny wielobiegunowego silnika reluktancyjnego przełączalnego praca magisterska
7. Falownik do zasilania silników indukcyjnych z wykorzystaniem inteligentnego modułu mocy FSAM30SH60A praca magisterska
8. Model dynamiczny silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi praca magisterska
9. Konwertery mocy dla silników reluktancyjnych przełączalnych praca magisterska
10. Modele polowe silników tubowych dla robotyki praca magisterska
11. Wpływ algorytmów sterowania na parametry i charakterystyki bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDC) praca magisterska
12. Pomiary stroboskopowe prędkości, kąta i położenia praca inżynierska
13. Program wspomagający projektowanie trójfazowych silników indukcyjnych z wirnikiem klatkowym praca inżynierska
14. Pomiary stroboskopowe prędkości, kąta i położenia praca inżynierska
15. Sparametryzowany model analityczny silnika reluktancyjnego przełączalnego praca magisterska
16. Wpływ parametrów geometrycznych na moment elektromegnetyczny silnika reduktorowego z magnesami trwałymi praca magisterska
17. Sparametryzowany model manipulatora robota mobilnego praca inżynierska
18. Robot pływający do badania dna jezior praca inżynierska
19. Robot pływający do badania dna jezior praca inżynierska
20. Dwuosiowy układ pozycjonowania kamery robota mobilnego praca inżynierska
21. Praktyczne zastosowanie silnika skokowego jako napędu prowadnicy liniowej praca inżynierska
22. Układ sterowania silnika synchronicznego z magnesami trwalymi praca inżynierska
23. Mikroprocesorowy sterownik indukcyjnego aktuatora tubowego. praca inżynierska
24. Comparison of Electrical Machines used in Electric Vehicles praca inżynierska
25. Sterowanie i parametry wysokoobrotowego, przełączalnego silnika reluktancyjnego praca magisterska
26. Sterowanie i parametry wysokoobrotowego ,przełączalnego silnika reluktancyjnego praca magisterska
27. Układ zasilania robota mobilnego praca inżynierska
28. Parametry i charakterystyki jednofazowego indukcyjnego generatora praca inżynierska
29. Parametry i charakterystyki dwustronnie zasilanej prądnicy indukcyjnej praca magisterska
30. Konstrukcja i oprogramowanie plotera CNC praca inżynierska
31. Konstrukcja i oprogramowanie plotera CNC praca inżynierska
32. Opracowanie graficznego zapisu konstrukcji przekładni magnetycznej praca inżynierska
33. Opracowanie graficznego zapisu konstrukcji silnika reduktorowego z magnesami trwałymi praca inżynierska
34. Analiza parametrów silników indukcyjnych na rynku europejskim praca inżynierska
35. Praca impulsowa lasera półprzewodnikowego praca inżynierska
36. Stanowisko do badania silników komutatorowych praca inżynierska
37. Konstrukcja i oprogramowanie drukarki 3D praca inżynierska
38. Konstrukcja i oprogramowanie drukarki 3D praca inżynierska
39. Zastosowanie laserów półprzewodnikowych do cięcia materiałów praca inżynierska
40. Generator do małej elektrowni wiatrowej praca inżynierska
41. Moduł ultradźwiękowego czujnika odległości dla robota mobilnego praca inżynierska
42. Sparametryzowany model polowy silnika reluktancyjnego przełączalnego praca magisterska
43. Finite element modelling of permanent magnet generator for low speed application praca magisterska
44. Model laboratoryjny działa Gaussa praca magisterska
45. Robot inspekcyjny mapujący środowisko pracy praca inżynierska
46. Manipulator do robota klasy RCJ Rescue praca inżynierska
47. Wpływ parametrów sterujących na pracę drukarki 3D praca inżynierska
48. Komputer pokładowy robota klasy RCJ praca inżynierska
49. Robot inspekcyjny do badania składu powietrza praca inżynierska
50. Silniki indukcyjne o podwyższonej częstotliwości do napędów falownikowych praca inżynierska
51. Sterownik serwomechanizmów dla robota mobilnego praca inżynierska
52. Autonomiczny robot pływający praca magisterska
53. Autonomiczny robot pływający praca magisterska
54. Sterownik pięciofazowego silnika reluktancyjnego przełączalnego praca magisterska
55. Dwukołowy robot inspekcyjny praca inżynierska
56. Induction motor design for electric vehicle praca inżynierska
57. Model robota ratunkowego spełniający wymagania funkcjonalne zawodów RCJ Maze praca magisterska
58. Komputer RP3 jako jednostka centralna robota mobilnego praca inżynierska
59. Robot pływający do monitorowania stawów hodowlanych praca inżynierska
60. Oświetlacz LED dla robota mobilnego praca inżynierska
61. Model laboratoryjny wyrzutni elektrodynamicznej praca magisterska
62. Model laboratoryjny wyrzutni elektrodynamicznej praca magisterska
63. Wpływ parametrów konstrukcyjnych na moment statyczny silnika reluktancyjnego praca magisterska
Powrót