Informacje o pracowniku:

dr inż. Witold Czajewski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:w.czajewski@isep.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5622 
 • Pokój SK pok. 201 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~czajewsw 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Witold Czajewski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 15:15 - 17:00, Stara Kotłownia pokój 201
        w okresie 7.01.2020 - 21.02.2020 Jest szansa, że będę także dostępny wcześniej., na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 0 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DR1521:A - Inteligentne maszyny i systemy GR1, GR2, SK 108
1DE1780:A - Robotyka mobilna GR5, GR6, I połowa sem., GM 011
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1780:A - Robotyka mobilna GR6, Cykl inny, Trzy 4-godzinne zajęcia w II połowie semestru + zajęcia poprawkowe pod koniec semestru - harmonogram zajęć na stronie przedmiotu, SK 201
15:15-16:00
Konsultacje 15:15-17:00 w okresie 7.01.2020 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) Jest szansa, że będę także dostępny wcześniej., w sali SK 201
16:15-17:00
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. System oceny czystości nawierzchni projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. System rozpoznawania płci, wieku i emocji projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Analiza zdjęć paszportowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Inteligentny strach na wróble inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Wykorzystanie sieci głębokiego uczenia do rozpoznawania ... inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Symulacja robota mobilnego magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Inne tematy projektów wraz z krótkim opisem znajdują się na mojej stronie http://www.ee.pw.edu.pl/~czajewsw/projekty_iz.php inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Wykorzystanie czyjnika Kinect do rozpoznawania obiektów 3D inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Sterowanie robotem humanoidalnym inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Programowanie urządzeń mobilnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Implementacja i analiza algorytmu VSLAM inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
12. Implementacja i analiza algorytmu SLAM inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
13. Analiza i synteza trajektorii robotów mobilnych z zastosowaniem przetwarzania obrazów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
14. Instalacja, konfiguracja i demonstracja działania wybranego systemu rozpoznawania mowy projekt przejściowy
15. Instalacja, konfiguracja i demonstracja działania wybranego systemu syntezy mowy projekt przejściowy
16. Analiza trajektorii ruchu dla roboodkurzacza inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wpływ uwarunkowań środowiskowych na możliwości wykorzystania i efektywność robotów mobilnych w zastosowaniach przemysłowych praca magisterska
2. System utrzymywania toru ruchu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych i robota opartego na układzie NVIDIA Jetson Nano praca inżynierska
3. Rozpoznawanie znaków drogowych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych i układu NVIDIA Jetson Nano praca inżynierska
4. System rozpoznawania gestów i śledzenia postaci ludzkiej wykorzystujący głębokie sieci neuronowe i robota zbudowanego na platformie NVIDIA Jetson Nano praca inżynierska
5. Sposoby zrównoleglania przetwarzania chmur punktów z wykorzystaniem biblioteki PCL praca inżynierska
6. Inteligencja grupowa - współpraca zespołowa w środowisku robotów mobilnych praca magisterska
7. Autonomiczny system wizyjny robota mobilnego praca magisterska
8. Autonomiczny system wizyjny robota mobilnego praca magisterska
9. Identyfikacja i rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów samochodowych wraz z analizą parametrów ruchu praca magisterska
10. Cyfrowe metody powiększania obrazów rastrowych. praca magisterska
11. System wspomagania wyznaczania położenia robota mobilnego za pomocą optycznych czujników odomerycznych praca magisterska
12. Analiza porównawcza wybranych bibliotek do przetwarzania obrazów praca magisterska
13. Odporny algorytm rozpoznawania znaków na tablicach rejestracyjnych obserwowanych w ruchu ulicznym praca inżynierska
14. System detekcji i rozpoznawania twarzy praca magisterska
15. Wykorzystanie wizji do lokalizacji i manipulacji przedmiotami znajdującymi się w otoczeniu robota mobilnego wyposażonego w manipulator praca magisterska
16. Zdalne sterowanie pojazdem Lego NXT praca inżynierska
17. Samolokalizacja robota mobilnego na podstawie analizy obrazu z pojedynczej kamery praca magisterska
18. Analiza porównawcza wybranych klasyfikatorów w procesie rozpoznawania drukowanych znaków alfanumerycznych. praca magisterska
19. Wykorzystanie mechanizmu Windows Sockets do sterowania zespołem manipulatorów. praca inżynierska
20. Wielowątkowe przetwarzania obrazów z wykorzystaniem biblioteki Open CV oraz Intel TBB. praca inżynierska
21. Antropomorfizacja systemów sztucznego rozmówcy praca magisterska
22. Śledzenie obiektów w sekwencjach obrazów. praca magisterska
23. Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów w systemach wbudowanych. praca magisterska
24. Usuwanie przeplotu z sekwencji obrazów praca magisterska
25. Opracowanie środowiska do budowy gier 2D w języku JAVA i zintegrowanego z nim silnika fizyki 2D praca magisterska
26. Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV praca inżynierska
27. Zastosowanie przetwarzania obrazów do wykrywania uszkodzeń w kasetonach reklamowych praca inżynierska
28. System sterowania obiektem fontannowym na przykładzie multimedialnego parku fontann zlokalizowanego na Podzamczu w Warszawie praca inżynierska
29. Analiza ruchu pojazdów w sekwencjach obrazów praca magisterska
30. Wykorzystanie czujnika Kinect i systemu ROS do sterowania ruchem robota mobilnego praca inżynierska
31. Wykorzystanie wybranych metod przetwarzania obrazów do wspomagania procesu ekstrakcji treści z prasy elektronicznej praca magisterska
32. Wykorzystanie systemu ROS we współpracy z symulatorem Gazebo do sterowania wirtualnym robotem mobilnym praca inżynierska
33. Sortowanie jabłek na przenośniku taśmowym z wykorzystaniem widzenia komputerowego praca magisterska
34. Development of Festo EXCM H-Gantry library with particular emphasis on CANopen interface driver praca inżynierska
35. Projekt i implementacja systemu wizyjnego wykrywającego uszkodzenia w kasetonach reklamowych praca magisterska
36. Maszynowa weryfikacjia jakości i autentyczności banknotów w obrocie gotówkowym praca inżynierska
37. Zastosowanie przetwarzania obrazów na platformie Android do nauki gry w Makao praca inżynierska
38. Wykorzystanie przetwarzania obrazów do implementacji gry w kółko i krzyżyk z robotem praca inżynierska
39. Analiza i adaptacja metody ORB-SLAM do współpracy z platformą mobilną pracującą pod kontrolą Robot Operating System praca magisterska
40. Sterowanie autonomicznym robotem kroczącym z wykorzystaniem jednopłytkowego komputera Raspberry PI 2 praca magisterska
41. Rozpoznawanie znaków drogowych na mikrokomputerze RPI3 z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowych praca magisterska
42. Aqualeader - urządzenie wspomagające trening pływacki praca inżynierska
43. Projekt i implementacja systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem mikrokomputera Raspberry Pi praca inżynierska
44. Detekcja obiektów w ruchu ulicznym z wykorzystaniem sieci neuronowej YOLO praca inżynierska
45. Rozpoznawanie znaków drogowych z wykorzystaniem sieci głębokiego uczenia praca magisterska
46. Synteza i analiza trajektorii robota mobilnego z wykorzystaniem analizy obrazów praca magisterska
Powrót