Employee information:

dr inż. Witold Czajewski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:w.czajewski@isep.pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 5622 
 • Room SK pok. 201 
 • WWW: http://www.ee.pw.edu.pl/~czajewsw 
 • Corresponding address:
  ISEP - Witold Czajewski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

 • Thursday, at: 14:15 - 16:00, Stara Kotłownia pokój 201
        between 12.03.2020 - 30.09.2020 Uwaga! Konsultacje odbywają się przez MS Teams lub Skype (witold.czajewski@pw.edu.pl). Będę dostępny w czwartek w godzinach 14-16 oraz często w innych terminach., on studies full-time (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2020L:

 • 1. 1DR1641 - Inteligentne maszyny i systemy lab Laboratory, Czwartek 10:15-14:00, Room: SK 201
 • Laboratory, Czwartek 10:15-14:00, Room: SK 201
 • Laboratory, Piątek 12:15-16:00, Room: SK 201
 • Laboratory, Piątek 12:15-16:00, Room: SK 201
 • 2. 1DE1696 - Robotyka mobilna Lecture, Poniedziałek 16:15-18:00, Room: GM 011
 • Laboratory, Środa 12:15-16:00, Room: SK 204C

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DR1641:A - Inteligentne maszyny i systemy lab GR1, GR2, 2nd half of sem., SK 201
Lab. 1DR1641:A - Inteligentne maszyny i systemy lab GR2, 1st half of sem., SK 201
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1696:A - Robotyka mobilna GR4, cycle other, SK 204C
Lab. 1DR1641:A - Inteligentne maszyny i systemy lab GR1, 2nd half of sem., SK 201
Lab. 1DR1641:A - Inteligentne maszyny i systemy lab GR1, 1st half of sem., SK 201
13:15-14:00
14:15-15:00
Office hours 14:15-16:00 between 12.03.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) Uwaga! Konsultacje odbywają się przez MS Teams lub Skype (witold.czajewski@pw.edu.pl). Będę dostępny w czwartek w godzinach 14-16 oraz często w innych terminach., in room SK 201
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE1696:A - Robotyka mobilna GR4, 1st half of sem., GM 011
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Analiza ruchu ulicznego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. Analiza i porównanie różnych algorytmów śledzenia wielu obiektów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem małej bazy uczącej inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Analiza zdjęć paszportowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. System oceny czystości nawierzchni projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. System rozpoznawania płci, wieku i emocji projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Inteligentny strach na wróble inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Wykorzystanie sieci głębokiego uczenia do rozpoznawania ... inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Symulacja robota mobilnego magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Inne tematy projektów wraz z krótkim opisem znajdują się na mojej stronie http://www.ee.pw.edu.pl/~czajewsw/projekty_iz.php inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Wykorzystanie czyjnika Kinect do rozpoznawania obiektów 3D inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
12. Sterowanie robotem humanoidalnym inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
13. Programowanie urządzeń mobilnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
14. Implementacja i analiza algorytmu VSLAM inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
15. Implementacja i analiza algorytmu SLAM inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
16. Analiza i synteza trajektorii robotów mobilnych z zastosowaniem przetwarzania obrazów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
17. Instalacja, konfiguracja i demonstracja działania wybranego systemu rozpoznawania mowy projekt przejściowy
18. Instalacja, konfiguracja i demonstracja działania wybranego systemu syntezy mowy projekt przejściowy
19. Analiza trajektorii ruchu dla roboodkurzacza inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Defended dissertations and projects:

1. Inteligencja grupowa - współpraca zespołowa w środowisku robotów mobilnych praca magisterska
2. Autonomiczny system wizyjny robota mobilnego praca magisterska
3. Autonomiczny system wizyjny robota mobilnego praca magisterska
4. Identyfikacja i rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów samochodowych wraz z analizą parametrów ruchu praca magisterska
5. Cyfrowe metody powiększania obrazów rastrowych. praca magisterska
6. System wspomagania wyznaczania położenia robota mobilnego za pomocą optycznych czujników odomerycznych praca magisterska
7. Analiza porównawcza wybranych bibliotek do przetwarzania obrazów praca magisterska
8. Odporny algorytm rozpoznawania znaków na tablicach rejestracyjnych obserwowanych w ruchu ulicznym praca inżynierska
9. System detekcji i rozpoznawania twarzy praca magisterska
10. Wykorzystanie wizji do lokalizacji i manipulacji przedmiotami znajdującymi się w otoczeniu robota mobilnego wyposażonego w manipulator praca magisterska
11. Zdalne sterowanie pojazdem Lego NXT praca inżynierska
12. Samolokalizacja robota mobilnego na podstawie analizy obrazu z pojedynczej kamery praca magisterska
13. Analiza porównawcza wybranych klasyfikatorów w procesie rozpoznawania drukowanych znaków alfanumerycznych. praca magisterska
14. Wykorzystanie mechanizmu Windows Sockets do sterowania zespołem manipulatorów. praca inżynierska
15. Wielowątkowe przetwarzania obrazów z wykorzystaniem biblioteki Open CV oraz Intel TBB. praca inżynierska
16. Antropomorfizacja systemów sztucznego rozmówcy praca magisterska
17. Śledzenie obiektów w sekwencjach obrazów. praca magisterska
18. Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów w systemach wbudowanych. praca magisterska
19. Usuwanie przeplotu z sekwencji obrazów praca magisterska
20. Opracowanie środowiska do budowy gier 2D w języku JAVA i zintegrowanego z nim silnika fizyki 2D praca magisterska
21. Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV praca inżynierska
22. Zastosowanie przetwarzania obrazów do wykrywania uszkodzeń w kasetonach reklamowych praca inżynierska
23. System sterowania obiektem fontannowym na przykładzie multimedialnego parku fontann zlokalizowanego na Podzamczu w Warszawie praca inżynierska
24. Analiza ruchu pojazdów w sekwencjach obrazów praca magisterska
25. Wykorzystanie czujnika Kinect i systemu ROS do sterowania ruchem robota mobilnego praca inżynierska
26. Wykorzystanie wybranych metod przetwarzania obrazów do wspomagania procesu ekstrakcji treści z prasy elektronicznej praca magisterska
27. Wykorzystanie systemu ROS we współpracy z symulatorem Gazebo do sterowania wirtualnym robotem mobilnym praca inżynierska
28. Sortowanie jabłek na przenośniku taśmowym z wykorzystaniem widzenia komputerowego praca magisterska
29. Development of Festo EXCM H-Gantry library with particular emphasis on CANopen interface driver praca inżynierska
30. Projekt i implementacja systemu wizyjnego wykrywającego uszkodzenia w kasetonach reklamowych praca magisterska
31. Maszynowa weryfikacjia jakości i autentyczności banknotów w obrocie gotówkowym praca inżynierska
32. Zastosowanie przetwarzania obrazów na platformie Android do nauki gry w Makao praca inżynierska
33. Wykorzystanie przetwarzania obrazów do implementacji gry w kółko i krzyżyk z robotem praca inżynierska
34. Analiza i adaptacja metody ORB-SLAM do współpracy z platformą mobilną pracującą pod kontrolą Robot Operating System praca magisterska
35. Sterowanie autonomicznym robotem kroczącym z wykorzystaniem jednopłytkowego komputera Raspberry PI 2 praca magisterska
36. Rozpoznawanie znaków drogowych na mikrokomputerze RPI3 z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowych praca magisterska
37. Aqualeader - urządzenie wspomagające trening pływacki praca inżynierska
38. Projekt i implementacja systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem mikrokomputera Raspberry Pi praca inżynierska
39. Detekcja obiektów w ruchu ulicznym z wykorzystaniem sieci neuronowej YOLO praca inżynierska
40. Rozpoznawanie znaków drogowych z wykorzystaniem sieci głębokiego uczenia praca magisterska
41. Synteza i analiza trajektorii robota mobilnego z wykorzystaniem analizy obrazów praca magisterska
42. Porównanie środowisk programistycznych do sterowania robotami Lego EV3 praca inżynierska
43. Metoda łączenia chmur punktów z wykorzystaniem czujnika Kinect i bibilioteki PCL praca inżynierska
44. Porównanie wybranych metod segmentacji instancji w obrazach cyfrowych praca inżynierska
45. System utrzymywania toru ruchu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych i robota opartego na układzie NVIDIA Jetson Nano praca inżynierska
46. System rozpoznawania gestów i śledzenia postaci ludzkiej wykorzystujący głębokie sieci neuronowe i robota zbudowanego na platformie NVIDIA Jetson Nano praca inżynierska
47. Rozpoznawanie znaków drogowych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych i układu NVIDIA Jetson Nano praca inżynierska
48. Sposoby zrównoleglania przetwarzania chmur punktów z wykorzystaniem biblioteki PCL praca inżynierska
49. Projekt i budowa robota mobilnego monitorującego pomieszczenia praca inżynierska
50. Rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych praca inżynierska
51. System rozpoznawania płci, wieku i emocji z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych praca inżynierska
52. Oprogramowanie systemu nawigacji wizyjnej robota mobilnego z wykorzystaniem znaczników oraz funkcją przesyłu obrazu przez Internet praca inżynierska
53. Zastosowanie głębokich sieci neuronowych do rozpoznawania ptaków w środowisku miejskim praca inżynierska
54. Wpływ uwarunkowań środowiskowych na możliwości wykorzystania i efektywność robotów mobilnych w zastosowaniach przemysłowych praca magisterska
55. System oceny czystości nawierzchni z wykorzystaniem przetwarzania obrazów i głębokich sieci neuronowych praca magisterska
Back