Informacje o pracowniku:

dr inż. Witold Czajewski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:w.czajewski@isep.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5622 
 • Pokój SK pok. 201 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~czajewsw 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Witold Czajewski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 14:15 - 16:00, Stara Kotłownia pokój 201
        w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 8, zgłoszenia minimum 1 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DR1521:A - Inteligentne maszyny i systemy GR1, GR2, SK 108
1DE1780:A - Robotyka mobilna GR5, GR6, I połowa sem., GM 011
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:15-16:00 w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 (wymagane zapisy) , w sali SK 201
Lab. 1DE1780:A - Robotyka mobilna GR6, Cykl inny, Trzy 4-godzinne zajęcia w II połowie semestru + zajęcia poprawkowe pod koniec semestru - konkretne terminy do ustalenia, SK 201
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. System oceny czystości nawierzchni inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. System rozpoznawania płci, wieku i emocji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Analiza zdjęć paszportowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Inteligentny strach na wróble inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Wykorzystanie sieci głębokiego uczenia do rozpoznawania ... inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Symulacja robota mobilnego magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Inne tematy projektów wraz z krótkim opisem znajdują się na mojej stronie http://www.ee.pw.edu.pl/~czajewsw/projekty_iz.php inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Wykorzystanie czyjnika Kinect do rozpoznawania obiektów 3D inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Sterowanie robotem humanoidalnym inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Programowanie urządzeń mobilnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Implementacja i analiza algorytmu VSLAM inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
12. Implementacja i analiza algorytmu SLAM inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
13. Analiza i synteza trajektorii robotów mobilnych z zastosowaniem przetwarzania obrazów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
14. Instalacja, konfiguracja i demonstracja działania wybranego systemu rozpoznawania mowy projekt przejściowy
15. Instalacja, konfiguracja i demonstracja działania wybranego systemu syntezy mowy projekt przejściowy
16. Analiza trajektorii ruchu dla roboodkurzacza inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Inteligencja grupowa - współpraca zespołowa w środowisku robotów mobilnych praca magisterska
2. Autonomiczny system wizyjny robota mobilnego praca magisterska
3. Autonomiczny system wizyjny robota mobilnego praca magisterska
4. Identyfikacja i rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów samochodowych wraz z analizą parametrów ruchu praca magisterska
5. Cyfrowe metody powiększania obrazów rastrowych. praca magisterska
6. System wspomagania wyznaczania położenia robota mobilnego za pomocą optycznych czujników odomerycznych praca magisterska
7. Analiza porównawcza wybranych bibliotek do przetwarzania obrazów praca magisterska
8. Odporny algorytm rozpoznawania znaków na tablicach rejestracyjnych obserwowanych w ruchu ulicznym praca inżynierska
9. System detekcji i rozpoznawania twarzy praca magisterska
10. Wykorzystanie wizji do lokalizacji i manipulacji przedmiotami znajdującymi się w otoczeniu robota mobilnego wyposażonego w manipulator praca magisterska
11. Zdalne sterowanie pojazdem Lego NXT praca inżynierska
12. Samolokalizacja robota mobilnego na podstawie analizy obrazu z pojedynczej kamery praca magisterska
13. Analiza porównawcza wybranych klasyfikatorów w procesie rozpoznawania drukowanych znaków alfanumerycznych. praca magisterska
14. Wykorzystanie mechanizmu Windows Sockets do sterowania zespołem manipulatorów. praca inżynierska
15. Wielowątkowe przetwarzania obrazów z wykorzystaniem biblioteki Open CV oraz Intel TBB. praca inżynierska
16. Antropomorfizacja systemów sztucznego rozmówcy praca magisterska
17. Śledzenie obiektów w sekwencjach obrazów. praca magisterska
18. Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów w systemach wbudowanych. praca magisterska
19. Usuwanie przeplotu z sekwencji obrazów praca magisterska
20. Opracowanie środowiska do budowy gier 2D w języku JAVA i zintegrowanego z nim silnika fizyki 2D praca magisterska
21. Przetwarzanie obrazów na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV praca inżynierska
22. Zastosowanie przetwarzania obrazów do wykrywania uszkodzeń w kasetonach reklamowych praca inżynierska
23. System sterowania obiektem fontannowym na przykładzie multimedialnego parku fontann zlokalizowanego na Podzamczu w Warszawie praca inżynierska
24. Analiza ruchu pojazdów w sekwencjach obrazów praca magisterska
25. Wykorzystanie czujnika Kinect i systemu ROS do sterowania ruchem robota mobilnego praca inżynierska
26. Wykorzystanie wybranych metod przetwarzania obrazów do wspomagania procesu ekstrakcji treści z prasy elektronicznej praca magisterska
27. Wykorzystanie systemu ROS we współpracy z symulatorem Gazebo do sterowania wirtualnym robotem mobilnym praca inżynierska
28. Sortowanie jabłek na przenośniku taśmowym z wykorzystaniem widzenia komputerowego praca magisterska
29. Development of Festo EXCM H-Gantry library with particular emphasis on CANopen interface driver praca inżynierska
30. Projekt i implementacja systemu wizyjnego wykrywającego uszkodzenia w kasetonach reklamowych praca magisterska
31. Maszynowa weryfikacjia jakości i autentyczności banknotów w obrocie gotówkowym praca inżynierska
32. Zastosowanie przetwarzania obrazów na platformie Android do nauki gry w Makao praca inżynierska
33. Wykorzystanie przetwarzania obrazów do implementacji gry w kółko i krzyżyk z robotem praca inżynierska
34. Analiza i adaptacja metody ORB-SLAM do współpracy z platformą mobilną pracującą pod kontrolą Robot Operating System praca magisterska
35. Sterowanie autonomicznym robotem kroczącym z wykorzystaniem jednopłytkowego komputera Raspberry PI 2 praca magisterska
36. Rozpoznawanie znaków drogowych na mikrokomputerze RPI3 z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowych praca magisterska
37. Aqualeader - urządzenie wspomagające trening pływacki praca inżynierska
38. Projekt i implementacja systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem mikrokomputera Raspberry Pi praca inżynierska
39. Detekcja obiektów w ruchu ulicznym z wykorzystaniem sieci neuronowej YOLO praca inżynierska
Powrót