Employee information:

dr inż. Mariusz Kłos

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:mariusz.klos@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 75 91 
 • Room Gmach Elektryczny kl. C pok. 209C 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Mariusz Kłos
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
1DE1118:A - Przemiany energetyczne GR1, GR2, GR3, GR4, MS-Tms MS Teams
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
2DE2228:A - Jakość energii elektrycznej GR3, one time, MS-Tms MS Teams
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE2289:A - Magazynowanie energii elektrycznej i mikrosieci prądu stałego GR3, GE-c 404
2DE2217:A - Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych GR1, GR2, GR3, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
1ZE1768:A - Gospodarka elektroenergetyczna GR2, first half of meetings, GM 011
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
2ZE2327:A - Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych GR2, GR3, GR4, first half of meetings, GM 011
09:00-09:45
09:50-10:35
2ZE2328:A - Jakość energii elektrycznej i zarządzanie jej użytkowaniem GR4, all meetings, GE-c 404
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
2ZE2389:A - Magazynowanie energii elektrycznej i mikrosieci prądu stałego GR4, first half of meetings, GE-c 404
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
2ZE2329:A - Układy elektryczne elektrowni GR4, all meetings, GE-c 404
16:30-17:15

Defended dissertations and projects:

1. Design and Analysis of Linear Motion Electro Magnetic Engine praca magisterska
2. Uniwersalny sterownik oparty na mikrokontrolerze do współpracy z urządzeniami energetyki odnawialnej praca magisterska
3. Koncepcje autonomicznego układu zasilania obiektu hotelowego (motelu) oddalonego od sieci elektroenergetycznej praca magisterska
4. System lokalnej kontroli sieci (LCN) w obiekcie o zmniejszonej energochłonności praca magisterska
5. Projekt elektrowni słonecznej dla potrzeb zasilania gospodarstwa domowego praca inżynierska
6. Badanie wpływu elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW na system dystrybucyjny 15kV praca inżynierska
7. Projekt elektrowni wiatrowej dla potrzeb zasilania gospodarstwa domowego praca inżynierska
8. Zastosowanie mikroturbin gazowych w elektroenergetyce praca inżynierska
9. Nowoczesna ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w budownictwie. praca inżynierska
10. Projekt wyspowej elektrowni słonecznej do zasilania infrastruktury elektroenergetycznej małego budynku biurowego. praca magisterska
11. Projekt elektrowni gazowej dla potrzeb zasilania gospodarstw domowych z wykorzystaniem biomasy praca magisterska
12. Projekt i budowa układu stertowania dla elementów wykonawczych mikrosieci prądu stałego praca magisterska
13. Zasobnik bateryjny dla mikrosieci prądu stałego 50 V praca magisterska
14. Projekt i ocena rozwiązań technicznych instalacji elektrycznej w budynku biurowym według systemu certyfikacji LEED praca magisterska
15. Aspekty techniczne i ekonomiczne technologii akumulatorów ciepła i ich miejsce w układzie elektrociepłowni praca magisterska
16. Projekt układu zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej WN z wykorzystaniem ogniw paliwowych PEM praca inżynierska
17. Systemy kontroli i sterowanie generatorów synchronicznych praca magisterska
18. Kondycjonowanie parametrów jakościowych energii elektrycznej w irackim systemie elektroenergetycznym przy wykorzystaniu układów UPFC praca magisterska
19. Projekt elektrowni wodnej dla potrzeb zasilania gospodarstwa domowego praca inżynierska
20. Hybrydowy system zasilania parkingu wielopoziomowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca magisterska
21. BIOGAZOWNIA ROLNICZA JAKO STABILNE ŹRÓDŁO ORAZ BEZPIECZNY MAGAZYN ENERGII praca magisterska
22. Hybrydowy system zasilania parkingu wielopoziomowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca magisterska
23. Przyłączenie elektrowni wiatrowej 2 MW do sieci dystrybucyjnej 15 kV praca inżynierska
24. Projekt wyspowej elektrowni słonecznej na potrzeby gospodarstw rolnych w południowej Etiopii praca magisterska
25. ZASTOSOWANIE KURTYN POWIETRZNYCH JAKO ELEMENT REDUKCJI STRAT ENERGII W BUDYNKACH ORAZ METODY OPTYMALIZACJI ICH PRACY praca magisterska
26. PROJEKT UKŁADU ZASILANIA I POTRZEB WŁASNYCH URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO Z NAPĘDEM REGULOWANYM ZAINSTALOWANEGO W BLOKU MIESZKALNYM praca inżynierska
27. Projekt koncepcyjny hybrydowego układu zasilania dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego praca inżynierska
28. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów o mocy przyłączeniowej do 40 kW praca magisterska
29. Projekt koncepcyjny i analiza ekonomiczna opłacalności budowy farmy wiatrowej o mocy 50 MW praca magisterska
30. Modernizacja instalacji elektroenergetycznej zakładu przemysłowego pod kątem wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną praca inżynierska
31. Fotowoltaika - nowoczesne źródła energii elektrycznej dla gospodarstw domowych praca magisterska
32. Techniczne aspekty współpracy baterii trakcyjnej pojazdu elektrycznego SAM Re-Volt z siecią rozdzielczą niskiego napięcia praca magisterska
33. Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości wykorzystania biomasy i odpadów w energetyce praca magisterska
34. Projekt elektrowni hybrydowej do zasilania odbiorów priorytetowych praca magisterska
35. PROJEKT ELEKTROWNI HYBRYDOWEJ DLA POTRZEB ZASILANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO praca inżynierska
36. Technical aspects of operation of medium voltage and low voltage networks supplying industrial facility praca inżynierska
37. Pompy ciepła – nowoczesne źródła ciepła dla gospodarstw domowych praca magisterska
38. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy elektrowni fotowoltaicznej w Polsce praca magisterska
39. Optymalna lokalizacja zasobników energii w systemach elektroenergetycznych pod kątem realizacji usług systemowych praca inżynierska
40. Rozwój elektromobilności w transporcie publicznym na przykładzie warszawskiej aglomeracji miejskiej praca magisterska
41. Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na pracę sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia praca magisterska
42. Kierunki rozwoju źródeł wytwórczych energii elektrycznej w Polsce praca inżynierska
43. Analiza techniczno-ekonomiczna efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego praca magisterska
44. Analiza techniczno-ekonomiczna zasobnika energii wykorzystującego baterie przepływowe praca magisterska
45. Analiza procesu standaryzacji technologii SMART GRID w obszarze układów teleinformatycznych praca magisterska
46. Realizacja usług DSR z wykorzystaniem algorytmu zarządzania zużyciem energii elektrycznej odbiorów gospodarstwa domowego sterowanych termostatycznie praca magisterska
47. Instalacje odgromowe w budynkach wysokościowych praca inżynierska
48. Analiza procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na zasadzie TPA przez odbiorcę przyłączonego do sieci niskiego napięcia praca magisterska
49. Exploitation problems in Hybrid Power Systems working in island mode praca magisterska
50. Analiza ryzyka związanego z obrotem energią elektryczną w obszarze niskiego napięcia praca magisterska
51. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy elektrowni fotowoltaicznej w warunkach krajowych praca magisterska
52. Systemy pomiarowo rozliczeniowe AMI w sieciach elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia. praca magisterska
53. Modernizacja instalacji elektroenergetycznej zakładu przemysłowego ograniczająca zapotrzebowanie na energię elektryczną praca magisterska
54. Analiza funkcjonalności bateryjnych magazynów energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych praca magisterska
55. Wpływ lokalizacji zasobników energii na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej praca magisterska
56. Aspekty techniczne, ekonomiczne i formalno-prawne budowy elektrowni fotowoltaicznej w Polsce praca magisterska
57. Projektowanie i eksploatacja bateryjnych zasobników energii – zagadnienia wybrane praca magisterska
58. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy przyłączeniowej do 1 MW praca magisterska
59. Analiza procesu standaryzacji technologii SMART GRID w obszarze układów wytwórczych praca magisterska
60. Analiza techniczno ekonomiczna wykorzystania pompy ciepła na przykładzie wybranego obiektu praca magisterska
61. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy domu jednorodzinnego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii praca magisterska
62. Hybrydowe układy zasilania z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych i bateryjnych magazynów energii praca magisterska
Back