Informacje o pracowniku:

dr inż. Mariusz Kłos

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:mariusz.klos@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 75 91 
 • Pokój Gmach Elektryczny kl. C pok. 209C 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Mariusz Kłos
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Piątek, w godzinach: 16:00 - 17:30, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 209
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DE1118:A - Przemiany energetyczne GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, UWAGA: 15.11 zajęcia jednorazowo przeniesione do sali GG 306, GG 219
09:15-10:00
10:15-11:00
1DA2103:A - Energy Conversions GR1, GM 011
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
2DE2217:A - Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych GR1, GR2, GR3, I połowa sem., SK 107a
15:15-16:00
Konsultacje 16:00-17:30 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 209
16:15-17:00
1DE2289:A - Magazynowanie energii elektrycznej i mikrosieci prądu stałego GR3, GE-c 404
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
Konsultacje 16:00-17:30 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 209
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
1ZE1768:A - Gospodarka elektroenergetyczna GR2, GR3, pierwsza połowa zjazdów, GM 011
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
2ZE2327:A - Integracja, nadzór i sterowanie źródeł w inteligentnych systemach elektroenergetycznych GR2, GR3, pierwsza połowa zjazdów, GM 011
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
2ZE2389:A - Magazynowanie energii elektrycznej i mikrosieci prądu stałego GR3, pierwsza połowa zjazdów, GE-c 404
16:30-17:15
17:20-18:05
2ZE2329:A - Układy elektryczne elektrowni GR3, Cykl inny, GE-c 404
18:10-18:55
19:00-19:45

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Design and Analysis of Linear Motion Electro Magnetic Engine praca magisterska
2. Uniwersalny sterownik oparty na mikrokontrolerze do współpracy z urządzeniami energetyki odnawialnej praca magisterska
3. Koncepcje autonomicznego układu zasilania obiektu hotelowego (motelu) oddalonego od sieci elektroenergetycznej praca magisterska
4. System lokalnej kontroli sieci (LCN) w obiekcie o zmniejszonej energochłonności praca magisterska
5. Projekt elektrowni słonecznej dla potrzeb zasilania gospodarstwa domowego praca inżynierska
6. Badanie wpływu elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW na system dystrybucyjny 15kV praca inżynierska
7. Projekt elektrowni wiatrowej dla potrzeb zasilania gospodarstwa domowego praca inżynierska
8. Zastosowanie mikroturbin gazowych w elektroenergetyce praca inżynierska
9. Nowoczesna ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w budownictwie. praca inżynierska
10. Projekt wyspowej elektrowni słonecznej do zasilania infrastruktury elektroenergetycznej małego budynku biurowego. praca magisterska
11. Projekt elektrowni gazowej dla potrzeb zasilania gospodarstw domowych z wykorzystaniem biomasy praca magisterska
12. Projekt i budowa układu stertowania dla elementów wykonawczych mikrosieci prądu stałego praca magisterska
13. Zasobnik bateryjny dla mikrosieci prądu stałego 50 V praca magisterska
14. Projekt i ocena rozwiązań technicznych instalacji elektrycznej w budynku biurowym według systemu certyfikacji LEED praca magisterska
15. Aspekty techniczne i ekonomiczne technologii akumulatorów ciepła i ich miejsce w układzie elektrociepłowni praca magisterska
16. Projekt układu zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej WN z wykorzystaniem ogniw paliwowych PEM praca inżynierska
17. Kondycjonowanie parametrów jakościowych energii elektrycznej w irackim systemie elektroenergetycznym przy wykorzystaniu układów UPFC praca magisterska
18. Systemy kontroli i sterowanie generatorów synchronicznych praca magisterska
19. Projekt elektrowni wodnej dla potrzeb zasilania gospodarstwa domowego praca inżynierska
20. Hybrydowy system zasilania parkingu wielopoziomowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca magisterska
21. BIOGAZOWNIA ROLNICZA JAKO STABILNE ŹRÓDŁO ORAZ BEZPIECZNY MAGAZYN ENERGII praca magisterska
22. Hybrydowy system zasilania parkingu wielopoziomowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca magisterska
23. Przyłączenie elektrowni wiatrowej 2 MW do sieci dystrybucyjnej 15 kV praca inżynierska
24. Projekt wyspowej elektrowni słonecznej na potrzeby gospodarstw rolnych w południowej Etiopii praca magisterska
25. ZASTOSOWANIE KURTYN POWIETRZNYCH JAKO ELEMENT REDUKCJI STRAT ENERGII W BUDYNKACH ORAZ METODY OPTYMALIZACJI ICH PRACY praca magisterska
26. PROJEKT UKŁADU ZASILANIA I POTRZEB WŁASNYCH URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO Z NAPĘDEM REGULOWANYM ZAINSTALOWANEGO W BLOKU MIESZKALNYM praca inżynierska
27. Projekt koncepcyjny hybrydowego układu zasilania dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego praca inżynierska
28. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów o mocy przyłączeniowej do 40 kW praca magisterska
29. Projekt koncepcyjny i analiza ekonomiczna opłacalności budowy farmy wiatrowej o mocy 50 MW praca magisterska
30. Modernizacja instalacji elektroenergetycznej zakładu przemysłowego pod kątem wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną praca inżynierska
31. Techniczne aspekty współpracy baterii trakcyjnej pojazdu elektrycznego SAM Re-Volt z siecią rozdzielczą niskiego napięcia praca magisterska
32. Fotowoltaika - nowoczesne źródła energii elektrycznej dla gospodarstw domowych praca magisterska
33. Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości wykorzystania biomasy i odpadów w energetyce praca magisterska
34. Projekt elektrowni hybrydowej do zasilania odbiorów priorytetowych praca magisterska
35. PROJEKT ELEKTROWNI HYBRYDOWEJ DLA POTRZEB ZASILANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO praca inżynierska
36. Technical aspects of operation of medium voltage and low voltage networks supplying industrial facility praca inżynierska
37. Pompy ciepła – nowoczesne źródła ciepła dla gospodarstw domowych praca magisterska
38. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy elektrowni fotowoltaicznej w Polsce praca magisterska
39. Optymalna lokalizacja zasobników energii w systemach elektroenergetycznych pod kątem realizacji usług systemowych praca inżynierska
40. Rozwój elektromobilności w transporcie publicznym na przykładzie warszawskiej aglomeracji miejskiej praca magisterska
41. Kierunki rozwoju źródeł wytwórczych energii elektrycznej w Polsce praca inżynierska
42. Analiza techniczno-ekonomiczna efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego praca magisterska
43. Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na pracę sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia praca magisterska
44. Analiza procesu standaryzacji technologii SMART GRID w obszarze układów teleinformatycznych praca magisterska
45. Analiza techniczno-ekonomiczna zasobnika energii wykorzystującego baterie przepływowe praca magisterska
46. Realizacja usług DSR z wykorzystaniem algorytmu zarządzania zużyciem energii elektrycznej odbiorów gospodarstwa domowego sterowanych termostatycznie praca magisterska
47. Instalacje odgromowe w budynkach wysokościowych praca inżynierska
48. Analiza procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na zasadzie TPA przez odbiorcę przyłączonego do sieci niskiego napięcia praca magisterska
49. Analiza ryzyka związanego z obrotem energią elektryczną w obszarze niskiego napięcia praca magisterska
50. Exploitation problems in Hybrid Power Systems working in island mode praca magisterska
51. Systemy pomiarowo rozliczeniowe AMI w sieciach elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia. praca magisterska
52. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy elektrowni fotowoltaicznej w warunkach krajowych praca magisterska
Powrót