Employee information:

dr inż. Mariusz Kłos

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Contact:

 • E-mail:mariusz.klos@ien.pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 75 91 
 • Room Gmach Elektryczny kl. C pok. 209C 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Mariusz Kłos
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

 • Friday, at: 16:00 - 17:00, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 209
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE2124:A - Rozproszone źródła energii GR1, GR2, GE-b AE
11:15-12:00
12:15-13:00
1DA2126:A - Distributed Energy Sources GR1, 1st half of sem., GE-c 404
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
Office hours 16:00-17:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-c 209
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
Office hours 16:00-17:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-c 209
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
1ZE1221:A - Przemiany energetyczne GR1, GR2, all meetings, SK 108
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
1ZE2279:A - Rozproszone źródła energii GR2, GR3, all meetings, SK 107a
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
1ZE1872:A - Elektroenergetyka przemysłowa GR2, GR3, all meetings, SK 107a
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15

Defended dissertations and projects:

1. Design and Analysis of Linear Motion Electro Magnetic Engine praca magisterska
2. Analiza funkcjonalności bateryjnych magazynów energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych praca magisterska
3. Uniwersalny sterownik oparty na mikrokontrolerze do współpracy z urządzeniami energetyki odnawialnej praca magisterska
4. Koncepcje autonomicznego układu zasilania obiektu hotelowego (motelu) oddalonego od sieci elektroenergetycznej praca magisterska
5. System lokalnej kontroli sieci (LCN) w obiekcie o zmniejszonej energochłonności praca magisterska
6. Projekt elektrowni słonecznej dla potrzeb zasilania gospodarstwa domowego praca inżynierska
7. Badanie wpływu elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW na system dystrybucyjny 15kV praca inżynierska
8. Projekt elektrowni wiatrowej dla potrzeb zasilania gospodarstwa domowego praca inżynierska
9. Zastosowanie mikroturbin gazowych w elektroenergetyce praca inżynierska
10. Nowoczesna ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w budownictwie. praca inżynierska
11. Projekt wyspowej elektrowni słonecznej do zasilania infrastruktury elektroenergetycznej małego budynku biurowego. praca magisterska
12. Projekt elektrowni gazowej dla potrzeb zasilania gospodarstw domowych z wykorzystaniem biomasy praca magisterska
13. Projekt i budowa układu stertowania dla elementów wykonawczych mikrosieci prądu stałego praca magisterska
14. Zasobnik bateryjny dla mikrosieci prądu stałego 50 V praca magisterska
15. Projekt i ocena rozwiązań technicznych instalacji elektrycznej w budynku biurowym według systemu certyfikacji LEED praca magisterska
16. Aspekty techniczne i ekonomiczne technologii akumulatorów ciepła i ich miejsce w układzie elektrociepłowni praca magisterska
17. Projekt układu zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej WN z wykorzystaniem ogniw paliwowych PEM praca inżynierska
18. Kondycjonowanie parametrów jakościowych energii elektrycznej w irackim systemie elektroenergetycznym przy wykorzystaniu układów UPFC praca magisterska
19. Systemy kontroli i sterowanie generatorów synchronicznych praca magisterska
20. Projekt elektrowni wodnej dla potrzeb zasilania gospodarstwa domowego praca inżynierska
21. Hybrydowy system zasilania parkingu wielopoziomowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca magisterska
22. BIOGAZOWNIA ROLNICZA JAKO STABILNE ŹRÓDŁO ORAZ BEZPIECZNY MAGAZYN ENERGII praca magisterska
23. Hybrydowy system zasilania parkingu wielopoziomowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii praca magisterska
24. Przyłączenie elektrowni wiatrowej 2 MW do sieci dystrybucyjnej 15 kV praca inżynierska
25. Projekt wyspowej elektrowni słonecznej na potrzeby gospodarstw rolnych w południowej Etiopii praca magisterska
26. ZASTOSOWANIE KURTYN POWIETRZNYCH JAKO ELEMENT REDUKCJI STRAT ENERGII W BUDYNKACH ORAZ METODY OPTYMALIZACJI ICH PRACY praca magisterska
27. PROJEKT UKŁADU ZASILANIA I POTRZEB WŁASNYCH URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO Z NAPĘDEM REGULOWANYM ZAINSTALOWANEGO W BLOKU MIESZKALNYM praca inżynierska
28. Projekt koncepcyjny hybrydowego układu zasilania dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego praca inżynierska
29. Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów o mocy przyłączeniowej do 40 kW praca magisterska
30. Projekt koncepcyjny i analiza ekonomiczna opłacalności budowy farmy wiatrowej o mocy 50 MW praca magisterska
31. Modernizacja instalacji elektroenergetycznej zakładu przemysłowego pod kątem wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną praca inżynierska
32. Techniczne aspekty współpracy baterii trakcyjnej pojazdu elektrycznego SAM Re-Volt z siecią rozdzielczą niskiego napięcia praca magisterska
33. Fotowoltaika - nowoczesne źródła energii elektrycznej dla gospodarstw domowych praca magisterska
34. Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości wykorzystania biomasy i odpadów w energetyce praca magisterska
35. Projekt elektrowni hybrydowej do zasilania odbiorów priorytetowych praca magisterska
36. PROJEKT ELEKTROWNI HYBRYDOWEJ DLA POTRZEB ZASILANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO praca inżynierska
37. Technical aspects of operation of medium voltage and low voltage networks supplying industrial facility praca inżynierska
38. Pompy ciepła – nowoczesne źródła ciepła dla gospodarstw domowych praca magisterska
39. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy elektrowni fotowoltaicznej w Polsce praca magisterska
40. Optymalna lokalizacja zasobników energii w systemach elektroenergetycznych pod kątem realizacji usług systemowych praca inżynierska
41. Rozwój elektromobilności w transporcie publicznym na przykładzie warszawskiej aglomeracji miejskiej praca magisterska
42. Kierunki rozwoju źródeł wytwórczych energii elektrycznej w Polsce praca inżynierska
43. Analiza techniczno-ekonomiczna efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego praca magisterska
44. Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na pracę sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia praca magisterska
45. Analiza procesu standaryzacji technologii SMART GRID w obszarze układów teleinformatycznych praca magisterska
46. Analiza techniczno-ekonomiczna zasobnika energii wykorzystującego baterie przepływowe praca magisterska
47. Realizacja usług DSR z wykorzystaniem algorytmu zarządzania zużyciem energii elektrycznej odbiorów gospodarstwa domowego sterowanych termostatycznie praca magisterska
48. Instalacje odgromowe w budynkach wysokościowych praca inżynierska
49. Analiza procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na zasadzie TPA przez odbiorcę przyłączonego do sieci niskiego napięcia praca magisterska
50. Analiza ryzyka związanego z obrotem energią elektryczną w obszarze niskiego napięcia praca magisterska
51. Exploitation problems in Hybrid Power Systems working in island mode praca magisterska
52. Systemy pomiarowo rozliczeniowe AMI w sieciach elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia. praca magisterska
53. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy elektrowni fotowoltaicznej w warunkach krajowych praca magisterska
54. Modernizacja instalacji elektroenergetycznej zakładu przemysłowego ograniczająca zapotrzebowanie na energię elektryczną praca magisterska
Back