Employee information:

mgr inż. Michał Połecki

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Asystent

Contact:

 • E-mail:michal.polecki@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 79 51; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Mechaniki pok. 2 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Michał Połecki
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Tuesday, at: 12:15 - 13:00, Gmach Mechaniki pokój 2
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Proj. 1DE1515:A - Instalacje elektryczne GR4, cycle other, GM 12
Lab. 1DE1502:A - Podstawy elektroenergetyki lab GR1, GR2, GR3, GR4, GM 6
Lab. 1DE1502:A - Podstawy elektroenergetyki lab GR3, GM 6
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1502:A - Podstawy elektroenergetyki lab GR4, GM 6
Lab. 1DM1503:A - Podstawy elektroenergetyki GR1, GM 6
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1502:A - Podstawy elektroenergetyki lab GR1, GM 6
Office hours 12:15-13:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room GM 2
Lab. 1DM1503:A - Podstawy elektroenergetyki GR1, GM 6
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1502:A - Podstawy elektroenergetyki lab GR2, GM 6
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DE2287:A - Stany ustalone w systemach elektroenergetycznych GR2, 2nd half of sem., GM 12
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
2ZE2317:A - Obliczenia techniczno-ekonomiczne stanów ustalonych w systemach elektroenergetycznych GR3, all meetings, GM 12
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 2ZE2317:A - Obliczenia techniczno-ekonomiczne stanów ustalonych w systemach elektroenergetycznych GR3, all meetings, GM 12
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Kompensacja mocy biernej w systemach elektroenergetycznych praca magisterska
2. Badanie wybranych urządzeń elektrycznych w stanach obniżonego napięcia zasilania praca inżynierska
3. Analiza pracy dużych grup silników podczas i po wystąpieniu zwarcia w linii zasilającej praca inżynierska
4. Projekt instalacji elektrycznej w hali przemysłowej z zainstalowanymi odnawialnymi źródłami energii. praca inżynierska
5. Optymalizacja stanów pracy systemu elektroenergetycznego z udziałem odnawialnych źródeł energii w strukturze podsystemu wytwórczego praca inżynierska
6. Sposoby pracy źródeł generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
7. Praca zasobników energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym z odnawialnymi źródłami energii praca inżynierska
8. Optymalizacja poziomów napięć w zamkniętej sieci elektroenergetycznej, z wykorzystaniem baterii kondensatorów, za pomocą algorytmów ewolucyjnych. praca inżynierska
9. Analiza warunków przyłączenia farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
10. Analiza wpływu przesyłu mocy biernej na straty mocy czynnej w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych praca inżynierska
11. Obliczenia rozpływów mocy w wybranych sieciach testowych praca inżynierska
12. Analiza wpływu wyższych harmonicznych prądu i napięcia na straty mocy czynnej w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
13. Stabilność napięciowa systemu elektroenergetycznego i sposoby jej poprawy praca inżynierska
14. Analiza techniczno-ekonomiczna zasadności wymiany sprzętu RTV i AGD oraz odbiorników oświetleniowych na urządzenia energooszczędne w gospodarstwach domowych praca inżynierska
15. Zakres pracy farm wiatrowych pracujących na lądzie praca inżynierska
16. Wpływ elektrowni wiatowych na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
17. Maksymalny zakres obciążenia węzłów w sieci przesyłowej w kontekście stabilności napięciowej praca inżynierska
18. The impact of large scale wind penetration on Electric Power System voltage stability praca inżynierska
19. Optymalizacja doboru jednostek wytwórczych w procesie planowania pracy systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
20. Optymalizacja lokalizacji nowych jednostek wytwórczych w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
21. Wpływ przyłączenia fotowoltaicznych źródeł energii na sieć elektroenergetyczną Operatora Systemu Dystrybucyjnego praca inżynierska
22. Wpływ przyłączenia wiatrowych źródeł energii na sieć elektroenergetyczną Operatora Systemu Dystrybucyjnego praca inżynierska
23. Analiza sieci dystrybucyjnej obszaru miejskiego z uwzględnieniem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych praca inżynierska
24. Analiza wybranych aspektów łączenia rynków energii praca inżynierska
25. Analiza wpływu odnawialnych źródeł energii na napięcia i obciążenia w sieciach nn praca inżynierska
26. Analiza wpływu łączenia rynków energii elektrycznej na ceny energi elektrycznej praca inżynierska
Back