Informacje o pracowniku:

dr inż. Wiesław Myrcha

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Emeryt pw

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:wieslaw.myrcha@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 54 82; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 01; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www: http://www.ien.pw.edu.pl 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Wiesław Myrcha
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2018Z:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza zapotrzebowania na moc potrzeb własnych 22 V DC stacji elektroenergetycznych 110/SN w układzie H5 praca magisterska
2. Automatyczna regulacja kompensacji prądu ziemnozwarciowego sieci SN praca magisterska
3. Zasady koordynacji zabezpieczeń w kolejowych podstacjach trakcyjnych praca inżynierska
4. Automatyka zabezpieczeniowa terenowych sieci rozdzielczych SN praca magisterska
5. Zabezpieczenie generatora od utraty wzbudzenia praca magisterska
6. Automatyka zabezpieczeniowa urządzeń podstacji trakcyjnych praca inżynierska
7. Automatyka zabezpieczeniowa urządzeń podstacji trakcyjnych praca inżynierska
8. Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów potrzeb własnych stacji 110/SN praca inżynierska
9. Opracowanie koncepcji i projektu przystosowania CZAZ ? GT do modernizacji stanowiska dydaktycznego w laboratorium EAZ praca magisterska
10. Rozwój krajowych rozwiązań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej praca magisterska
11. Koordynacja działania automatyki zabezpieczeniowej w terenowej siei elektroenergetycznej (TSE) praca magisterska
12. Cyfrowe zabezpieczenia silników niskiego napięcia praca inżynierska
13. Zabezpieczenia silników od przeciążeń praca inżynierska
14. Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów rozdzielczych praca inżynierska
15. Analiza doboru nastawień zabezpieczeń stacji zdawczo-odbiorczej SN/nn praca magisterska
16. Analiza doboru nastawień zabezpieczeń stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nN praca magisterska
17. Automatyka zabezpieczeniowa stacji transformatorowo-rozdzielczych 110/SN cyfrowymi urządzeniami firmy Computers and Control praca magisterska
18. koordynacja działania automatyki zabezpieczeniowej w sieci SN. praca magisterska
19. Dobór sterownika polowego do baterii kondensatorów w sieci SN. praca inżynierska
20. Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów potrzeb własnych w sieciach skompensowanych SN. praca inżynierska
21. Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów potrzeb własnych w sieciach SN trwale uziemionych przez rezystancję. praca inżynierska
22. Kryteria identyfikacji zwarć doziemnych w sieciach SN. praca inżynierska
23. Automatyka zabezpieczeniowa stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn. praca inżynierska
24. Współczesne zakłady rezerwowego zasilania obwodów pomocniczych stacji elektroenergetycznych praca magisterska
25. Obwody wtórne potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych 110/SN. praca inżynierska
26. Analiza i obliczanie obciążeń uzwojeń wtórnych przekładników napięciowych instalowanych w sieciach SN. praca inżynierska
27. Automatyka zabezpieczeniowa układu zasilania dużych terenowych zakładów przemysłowych. praca magisterska
28. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe sieci skompensowanych. praca inżynierska
29. Wpływ zmiany pracy punktu neutralnego sieci SN na działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych. praca magisterska
30. Automatyka terenowych sieci rozdzielczych urządzeniami firmy JM-Tronik praca inżynierska
31. Automatyka zabezpieczeniowa generatorów synchronicznych od pracy asynchronicznej. praca magisterska
32. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe bloków energetycznych. praca magisterska
33. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe sieci SN trwale uziemianych przez rezystancję. praca magisterska
34. Automatyka zabezpieczeniowa tramwajowych podstacji trakcyjnych. praca magisterska
35. Nowoczesne sposoby identyfikacji miejsca zwarcia w sieci SN. praca inżynierska
36. Koordynacja działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych i automatyki elektroenergetycznej w sieciach skompensowanych SN. praca magisterska
37. Automatyka zabezpieczeniowa stacji transformatorowo-odbiorczych SN/nn. praca inżynierska
38. Zabezpieczenie od skutków utraty synchronizmu wzbudzonego turbogeneratora. praca magisterska
39. Zabezpieczenie od asymetrii obciążeń generatorów synchronicznych praca magisterska
40. Zabezpieczenia technologiczne energetycznych transformatorów mocy. praca inżynierska
41. Automatyka zabezpieczeniowa rozdzielni potrzeb własnych bloku elektrociepłowni praca magisterska
42. Metody kontroli rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach SN praca magisterska
43. Koordynacja działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych i automatyki elektroenergetycznej w sieciach SN trwale uziemionych przez rezystor praca magisterska
44. Automatyka elektroenergetyczna pól liniowych w terenowych sieciach skompensowanych SN praca inżynierska
45. Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów zasilających sieci SN praca magisterska
46. Automatyka SZR w rozdzielniach stacji elektroenergetyki przemysłowej praca inżynierska
47. Dobór sterownika polowego do ochrony stanowiska transformatora potrzeb własnych w stacjach 110/SN praca inżynierska
48. Zasady doboru i nastawiania zabezpieczeń elementów sieci SN z przyłączonymi OŹE praca inżynierska
49. Automatyka zabezpieczeniowa silników asynchronicznych WN od przeciążeń ruchowych praca magisterska
50. Potrzeby własne stacji transformatorowo-rozdzielczych 110/SN praca magisterska
51. Automatyka zabezpieczeniowa pól liniowych sieci SN z przyłączonymi generatorami OŹE praca magisterska
52. Automatyka zabezpieczeniowa sieci rozdzielczych z odnawialnymi źródłami energii (OŹE) praca magisterska
53. Analiza wpływu uziemienia punktu neutralnego terenowych sieci rozdzielczych SN na warunki ochrony przeciwporażeniowej praca magisterska
Powrót