Employee information:

dr hab. inż. Piotr Pracki

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Function: Head of Departament

Contact:

 • E-mail:piotr.pracki@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 75 63; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Elektrotechniki pok. 515 
 • WWW: http://www.ee.pw.edu.pl/ts/nowa/index.htm 
 • Corresponding address:
  IE - Piotr Pracki
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021L:

 • Thursday, at: 12:30 - 14:00, Gmach Elektrotechniki pokój 515
        between 20.02.2021 - 30.09.2021 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021L:

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DA1607:A - Introduction to Lighting Technology GR1, GR2, on-line, GM 011
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE2176:A - Zaawansowana technika oświetlania GR6, GE-b 520
Office hours 12:30-14:00 between 20.02.2021 - 30.09.2021 (booking in ISOD required) , in room GE-b 515
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DA2134:A - Interior Lighting GR1, GE-b 517
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
2ZE2206:A - Zaawansowana technika oświetlania GR4, all meetings, GE-b 520
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45

Defended dissertations and projects:

1. Projekt oświetlenia hali produkcyjnej napędów przekształtnikowych i przetwornic trakcyjnych praca inżynierska
2. Analiza stanu i efektywności energetycznej oświetlenia w wybranym budynku użyteczności publicznej praca magisterska
3. Projekt oświetlenia wybranej stacji diagnostycznej praca inżynierska
4. Analiza stanu i efektywności energetycznej oświetlenia w wybranym budynku sądowym praca magisterska
5. Studium oświetlenia wnętrz w galeriach malarstwa praca magisterska
6. Analiza energochłonności świetłówkowego oświetlenia wybranych wnętrz biurowych praca magisterska
7. Oświetlenie szkolnej sali laboratoryjnej praca magisterska
8. Analiza potrzeby oświetlenia światłem elektrycznym wybranych sal lekcyjnych praca magisterska
9. Oświetlenie sklepu praca inżynierska
10. Oświetlenie czytelni praca inżynierska
11. Oświetlenie apartamentu hotelowego praca inżynierska
12. Analiza możliwości minimalizowania zużycia energii elektrycznej na oświetlenie w wybranych pomieszczeniach biurowych praca magisterska
13. Oświetlenie basenu praca inżynierska
14. Analiza sposobów uzyskiwania pożądanych wrażeń wzrokowych we wnętrzach praca magisterska
15. Ocena oświetlenia wnętrz wybranego budynku szkolnego praca magisterska
16. Ocena ekonomiczna oświetlenia wnętrz praca magisterska
17. Ocena oświetlenia wnętrz wybranego budynku biurowego praca magisterska
18. Oświetlenie wybranych typów pomieszczeń szpitalnych praca magisterska
19. Ocena oświetlenia wnętrz wybranych kościołów praca inżynierska
20. Wpływ oświetlenia na nastrój praca magisterska
21. Badanie preferencji oświetlenia elektrycznego na podstawie efektów wizualizacji komputerowej praca magisterska
22. Oświetlenie salonu samochodowego praca magisterska
23. Oświetlenie wielofunkcyjnej hali sportowej praca magisterska
24. Oświetlenie skateparku praca magisterska
25. Analiza możliwości programów komputerowych wspomagających obliczenia oświetlenia dziennego wnętrz praca magisterska
26. Symulacyjne badanie oświetlenia sklepów praca magisterska
27. Oświetlenie kawiarni praca magisterska
28. Oświetlenie obiektów handlowych praca magisterska
29. Projekt oświetlenia toru żużlowego praca inżynierska
30. Projekt oświetlenia wnętrz wybranych pomieszczeń bankowych praca inżynierska
31. Projekt oświetlenia wnętrz budynku usługowo-handlowego praca inżynierska
32. Analiza możliwości integracji oświetlenia dziennego i elektrycznego we wnętrzach praca magisterska
33. Analiza porównawcza oświetlenia wybranych dróg praca magisterska
34. Oświetlenie toru kolarskiego praca magisterska
35. Analiza wybranych systemów sterowania oświetleniem w zastosowaniu do wybranego apartamentu mieszkaniowego praca magisterska
36. Symulacyjne badania oświetlenia pomieszczenia biurowego praca magisterska
37. Oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych praca magisterska
38. Analiza możliwości wykorzystania światła dziennego w oświetleniu wnętrz praca magisterska
39. Projekt oświetlenia wnętrz Publicznej Szkoły w Pieczyskach praca inżynierska
40. Projekt oświetlenia wnętrz budynku magazynowo-biurowego praca inżynierska
41. Oświetlenie wnętrz muzeów praca magisterska
42. Ocena i projekt oświetlenia wnętrz w wybranym budynku biurowym praca magisterska
43. Projekt oświetlenia wybranej biblioteki praca inżynierska
44. Projekt oświetlenia wybranej recepcji biurowej. praca inżynierska
45. Projekt oświetlenia wybranej recepcji hotelowej. praca inżynierska
46. Analiza wydajności energetycznej oświetlenia wybranego obiektu biurowego. praca magisterska
47. OCENA OŚWIETLENIA WYBRANEGO GARAŻU PODZIEMNEGO praca inżynierska
48. Projekt Oświetlenia wybranego salonu fryzjerskiego. praca inżynierska
49. Badanie możliwości uzyskiwania pożądanych jakościowych cech oświetlenia wnętrz. praca magisterska
50. Projekt oświetlenia stołówki praca inżynierska
51. Projekt oświetlenia magazynu praca inżynierska
52. Projekt oświetlenia pomieszczeń sanitarnych praca inżynierska
53. Projekt oświetlenia archiwum biurowego praca inżynierska
54. Projekt oświetlenia pomieszczenia apteki praca inżynierska
55. Projekt oświetlenia ciągów komunikacyjnych szkoły praca inżynierska
56. Badanie wpływu wybranych cech fotometrycznych powierzchni pomieszczeń na parametry oświetleniowe we wnętrzach praca magisterska
57. Badanie preferencji oświetleniowych użytkowników sali lekcyjnej w zakresie barwy światła praca magisterska
58. Studium oświetlenia biblioteki. praca magisterska
59. Projekt oświetlenia wybranej szkoły tańca praca inżynierska
60. Badanie wpływu oświetlenia dziennego na efektywność energetyczną oświetlenia wnętrz budynku praca magisterska
61. Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w hali sportowej praca inżynierska
62. Analiza możliwości poprawy stanu oświetlenia w wybranych pomieszczeniach. praca inżynierska
63. Projekt oświetlenia obiektu handlowego. praca inżynierska
64. Studium oświetlenia zewnętrznych terenów kolejowych praca magisterska
65. Analiza porównawcza systemów oświetleniowych wnętrz wykorzystujących różne rodzaje źródeł światła. praca magisterska
66. Studium oświetlenia tuneli drogowych praca magisterska
67. Ocena efektywności energetycznej oświetlenia budynku biurowego praca magisterska
68. Analiza oświetlenia obiektów wysokiego składowania praca magisterska
69. Studium oświetlenia pomieszczeń szpitalnych praca magisterska
70. Analiza ekonomiczna oświetlenia wnętrz wybranego obiektu praca magisterska
71. Badanie efektywności energetycznej oświetlenia ulic Warszawy praca magisterska
72. Badanie efektywności energetycznej oświetlenia szkół praca magisterska
73. Projekt oświetlenia czytelni praca inżynierska
74. Projekt i analiza finansowa oświetlenia w pomieszczeniach Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie praca inżynierska
75. Badanie możliwości uzyskiwania pionowego natężenia oświetlenia przy ograniczeniu stopnia olśnienia w obiektach sportowych praca magisterska
76. Projekt oświetlenia pracowni artystycznej praca inżynierska
77. Badanie oświetlenia terenów osiedlowych praca magisterska
78. Projekt oświetlenia wybranych pomieszczeń w budynku sądowym praca inżynierska
79. Projekt oświetlenia boiska piłkarskiego typu Orlik praca inżynierska
80. Analiza oświetlenia ciągów pieszych w miastach praca magisterska
81. Projekt oświetlenia sali lekcyjnej praca inżynierska
82. Projekt oświetlenia biura wielkogabarytowego praca inżynierska
83. Projekt oświetlenia pracowni technik dentystycznych praca inżynierska
84. Analiza oświetlenia ścieżek rowerowych w miastach praca magisterska
85. Projekt zintegrowanego oświetlenia pomieszczeń wybranego przedszkola praca magisterska
86. Projekt i analiza oświetlenia kawiarni pod kątem wytworzenia odczucia odprężenia praca inżynierska
87. Projekt oświetlenia lobby hotelowego praca inżynierska
88. Projekt i analiza oświetlenia czytelni pod kątem wytworzenia odczucia prywatności praca inżynierska
89. Projekt i analiza oświetlenia sklepu pod kątem wytworzenia odczucia przyjemności praca inżynierska
90. Analiza porównawcza oświetlenia wnętrz przy stosowaniu opraw różnych klas praca inżynierska
91. Ocena i możliwości poprawy oświetlenia terenów kolejowych praca magisterska
92. Projekt i analiza oświetlenia pomieszczenia biurowego pod kątem wytworzenia odczucia przejrzystości praca inżynierska
93. Analiza modelowania w oświetleniu wybranych pomieszczeń praca inżynierska
94. Analiza bryły fotometrycznej i rozmieszczenia opraw oświetlenia ogólnego pod kątem uzyskania wymaganych jakościowych cech oświetlenia we wnętrzach praca magisterska
95. Projekt i analiza oświetlenia korytarza pod kątem wytworzenia odczucia przestronności praca inżynierska
96. Analiza rozkładu luminancji we wnętrzach oświetlonych światłem dziennym praca inżynierska
97. Study on lighting in high interiors praca magisterska
98. Ocena i porównanie stanu istniejącego i projektowanego oświetlenia wybranych recepcji praca inżynierska
99. Zastosowanie narzędzia analizy danych i informacji użytkownika do optymalizacji zużycia energii elektrycznej w obiekcie biurowym praca magisterska
100. Badanie stanu oświetlenia we wnętrzach oświetlonych światłem dziennym praca magisterska
101. Analiza oświetlenia i jego efektywności energetycznej w wybranym budynku biurowym praca magisterska
102. Projekt oświetlenia studia radiowego praca inżynierska
103. Badanie rozmieszczenia opraw oświetleniowych LED dla dróg o jednej jezdni praca magisterska
104. Badanie wpływu parametrów geometrycznych i oświetleniowych pobocza na efektywność energetyczną oświetlenia drogowego praca magisterska
105. Projekt oświetlenia wybranych pomieszczeń w galerii malarstwa praca inżynierska
106. Projekt oświetlenia wybranych pomieszczeń o nieregularnych kształtach praca inżynierska
107. Badanie rozmieszczenia opraw oświetleniowych LED dla dróg o dwóch jezdniach praca magisterska
108. Investigating interior lighting in educational buildings praca magisterska
109. Projekt oświetlenia asymetrycznego wybranych pomieszczeń praca inżynierska
110. Projekt i analiza oświetlenia recepcji pod kątem wytworzenia odczucia przestronności praca inżynierska
111. Badanie odczuć prywatności i odprężenia w oświetleniu wnętrz praca magisterska
112. Badanie wpływu gęstości siatki obliczeniowej na poziom średniego natężenia i równomierności oświetlenia we wnętrzach praca magisterska
113. Lighting design of a selected nursery school praca inżynierska
114. Lighting design of a selected shop praca inżynierska
115. Projekt oświetlenia sali wykładowej praca inżynierska
116. Badanie możliwości wykorzystania diod organicznych do oświetlenia wnętrz praca magisterska
117. Projekt oświetlenia sklepu z akcesoriami kosmetycznymi praca inżynierska
118. Projekt oświetlenia lodowiska hokejowego praca inżynierska
119. Ocena oświetlenia LED w wybranych wnętrzach praca inżynierska
120. Badanie oświetlenia i jego efektywności energetycznej w budynkach szkolnych praca magisterska
121. Studium oświetlenia wnętrz w budynkach szkolnych praca magisterska
122. Projekt oświetlenia garażu podziemnego praca inżynierska
123. Badanie percepcji oświetlenia i odczuć w sali konferencyjnej na podstawie komputerowych wizualizacji oświetlenia praca magisterska
124. Analiza oświetlenia w pomieszczeniach edukacyjnych praca inżynierska
125. Analiza oświetlenia w salonach mieszkalnych praca inżynierska
126. Analiza możliwości kształtowania oświetlenia wnętrz z wykorzystaniem modułów OLED praca inżynierska
Back