Informacje o pracowniku:

dr inż. Bolesław Kuca

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Emeryt pw

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:boleslaw.kuca@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 75 59 
 • Pokój GE 108 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Bolesław Kuca
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Ochrona odgromowa zewnętrznej instalacji klimatyzacjyjnej praca inżynierska
2. lightning protection based on IEC 62305 praca inżynierska
3. Metody ochrony ludzi przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych praca magisterska
4. badanie wolnozmiennych pól elektromagnetycznych w wybranych obiektach z uwzględnieniem stanowisk pracy praca magisterska
5. Badania modelowe wpływu ekranów wewnętrznych na efekty indukcyjne oddziaływań piorunowych praca magisterska
6. Badanie napięć i prądów indukowanych w przestrzeniach ekranowanych ażurowo praca magisterska
7. Generator udarowy napięciowy 1,2/50us 25kV praca magisterska
8. Badanie warunków powstawania oddziaływania i ograniczania ładunków elektrostatycznych praca magisterska
9. Badania modelowe skuteczności ograniczania napięć indukowanych w obwodach przewodzących osłoniętych ażurowo praca magisterska
10. Analiza bezpośrednich przepięć atmosferycznych w liniach przesyłowych wybranymi metodami obliczeniowymi praca magisterska
11. Dobór ograniczników przepięć do ochrony wewnętrznych instalacji elektrycznych praca magisterska
12. Proces technologiczny elektrostatycznego malowania powierzchni i badanie wpływu układu elektrod na jego wydajność praca magisterska
13. Analiza metod zwiększających niezawodność wytwarzania energii elektrycznej, elektrowni zawodowej o mocy powyżej 2500MW. praca magisterska
14. Projekt techniczny modernizacji zasilania w energię elektryczną terenu wiejskiego. praca inżynierska
15. Ochrona odgromowa i przepięciowa rozdzielni wysokiego napięcia. praca inżynierska
16. Ochrona od przepięć atmosferycznych elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
17. Ochrona odgromowa elektrowni wiatrowych. praca magisterska
18. Ochrona odgromowa współczesnych obiektów biurowo-usługowych. praca magisterska
19. Ochrona odgromowa budynków wysokich. praca inżynierska
20. Opracowanie małogabarytowego, wysokonapieciowego generatora plazmy. praca magisterska
21. Selektywna ochrona przeciwprzepięciowa w liniach średniego i niskiego napięcia. praca magisterska
22. Ochrona odgromowa linii energetycznych średniego i niskiego napięcia. praca magisterska
23. Ochrona od przepięć atmosferycznych elektrowni wiatrowych praca magisterska
24. Ocena skuteczności stosowania zwodów "wczesnostrimerowych" praca inżynierska
25. Aspekty prawne i wymagania techniczne związane z przyłączeniem obiektu do sieci elektroenergetycznej w klasie C. praca inżynierska
26. Ochrona odgromowa obiektów drewnianych. praca inżynierska
27. Zasady ochrony odgromowej domów jednorodzinnych. praca inżynierska
28. Zasady ekranowania powierzchni mieszkalnych od pół elektromagnetycznych wolno i szybko zmiennych praca magisterska
29. Przesyłanie energii elektrycznej liniami napowietrznymi praca inżynierska
30. Ochrona odgromowa wybranych obiektów Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
31. Określenie stref ochronnych przy przesyłaniu energii elektrycznej liniami napowietrznymi wysokich napięć. praca inżynierska
32. Metody ochrony przed elektrycznością statyczną. praca inżynierska
33. Pomiary parametrów uziomów stosowanych w instalacjach piorunochronnych. praca inżynierska
34. Zasady ekranowania pomieszczeń przed silnymi impulsami elektroenergetycznymi. praca inżynierska
35. Wyrównanie potencjałów udarowych przy zastosowaniu uziomów kratowych i otokowych. praca inżynierska
36. Ochrona odgromowa wyspecjalizowanych instalacji praca inżynierska
37. Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych praca inżynierska
38. Aspekty ekologiczne przesyłu energii liniami kablowymi praca magisterska
39. Emisja ujawniająca - analiza zagrożeń oraz sposoby zabezpieczenia pomieszczenia przetwarzania informacji. praca inżynierska
40. Ochrona fotowoltaiki od uderzenia pioruna praca inżynierska
41. Ochrona odgromowa portów lotniczych praca inżynierska
42. Ochrona odgromowa podstacji elektrycznych praca inżynierska
43. Ochrona fotowoltaiki od uderzenia pioruna praca inżynierska
44. Ochrona odgromowa portów lotniczych praca inżynierska
45. Właściwości ochronne ograniczników przepięć praca inżynierska
46. Analiza koncepcji projektowej i wykonawczej ochrony odgromowej budynku biurowego praca magisterska
47. ograniczenia metody toczącej się kuli w projektowaniu ochrony odgromowej praca magisterska
48. Ochrona odgromowa samolotów praca inżynierska
49. Lightning protection system for residential building with close proximity of high voltage lines. praca inżynierska
50. Metody ochrony przed elektrycznością statyczną praca inżynierska
51. Ochrona odgromowa w aeronautyce praca inżynierska
52. ocena ryzyka w ochronie odgromowej praca inżynierska
53. Ochrona LPS zewnętrznych systemów klimatyzacji praca inżynierska
54. Analisis techniques of diagnosis H V underground cables praca magisterska
55. The evaluation of risk due to the lightning praca magisterska
56. Wpływ doziemnych wyładowań piorunowych na układy zasilania wybranych urządzeń dla osób niepełnosprawnych. praca magisterska
57. Analiza skuteczności wewnętrznej ochrony odgromowej w obiektach służby zdrowia praca magisterska
58. Rejestratory wyładowań piorunowych w Europie praca magisterska
59. Analiza skuteczności listew przepięciowych z systemem oszczędzania energii elektrycznej praca magisterska
60. PROCESY ŁĄCZENIA OBWODÓW SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO. praca magisterska
61. Szacowanie ryzyka w ochronie odgromowej obiektów budowlanych praca inżynierska
62. Smart city praca inżynierska
63. ROZWIĄZANIA PRZECIWPOŻAROWE A INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWYM praca magisterska
64. Analiza skuteczności działania współczesnych systemów odgromowych praca magisterska
65. Lightning protection of high masts praca magisterska
66. Aktywna ochrona odgromowa praca magisterska
67. Wpływ obiektów otaczających na ochronę odgromową praca magisterska
68. Impedancja udarowa uziomów odgromowych praca magisterska
69. Evaluation of risk due to lightning in Nigerian hospitals praca magisterska
Powrót