Informacje o pracowniku:

dr inż. Bolesław Kuca

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Emeryt pw

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:boleslaw.kuca@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 75 59 
 • Pokój GE 108 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Bolesław Kuca
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Ochrona odgromowa zewnętrznej instalacji klimatyzacjyjnej praca inżynierska
2. Metody ochrony ludzi przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych praca magisterska
3. badanie wolnozmiennych pól elektromagnetycznych w wybranych obiektach z uwzględnieniem stanowisk pracy praca magisterska
4. Badania modelowe wpływu ekranów wewnętrznych na efekty indukcyjne oddziaływań piorunowych praca magisterska
5. Badanie napięć i prądów indukowanych w przestrzeniach ekranowanych ażurowo praca magisterska
6. Generator udarowy napięciowy 1,2/50us 25kV praca magisterska
7. Badanie warunków powstawania oddziaływania i ograniczania ładunków elektrostatycznych praca magisterska
8. Badania modelowe skuteczności ograniczania napięć indukowanych w obwodach przewodzących osłoniętych ażurowo praca magisterska
9. Analiza bezpośrednich przepięć atmosferycznych w liniach przesyłowych wybranymi metodami obliczeniowymi praca magisterska
10. Dobór ograniczników przepięć do ochrony wewnętrznych instalacji elektrycznych praca magisterska
11. Proces technologiczny elektrostatycznego malowania powierzchni i badanie wpływu układu elektrod na jego wydajność praca magisterska
12. Analiza metod zwiększających niezawodność wytwarzania energii elektrycznej, elektrowni zawodowej o mocy powyżej 2500MW. praca magisterska
13. Projekt techniczny modernizacji zasilania w energię elektryczną terenu wiejskiego. praca inżynierska
14. Ochrona odgromowa i przepięciowa rozdzielni wysokiego napięcia. praca inżynierska
15. Ochrona od przepięć atmosferycznych elektrowni wiatrowych. praca inżynierska
16. Ochrona odgromowa elektrowni wiatrowych. praca magisterska
17. Ochrona odgromowa współczesnych obiektów biurowo-usługowych. praca magisterska
18. Ochrona odgromowa budynków wysokich. praca inżynierska
19. Opracowanie małogabarytowego, wysokonapieciowego generatora plazmy. praca magisterska
20. Selektywna ochrona przeciwprzepięciowa w liniach średniego i niskiego napięcia. praca magisterska
21. Ochrona odgromowa linii energetycznych średniego i niskiego napięcia. praca magisterska
22. Ochrona od przepięć atmosferycznych elektrowni wiatrowych praca magisterska
23. Ocena skuteczności stosowania zwodów "wczesnostrimerowych" praca inżynierska
24. Aspekty prawne i wymagania techniczne związane z przyłączeniem obiektu do sieci elektroenergetycznej w klasie C. praca inżynierska
25. Ochrona odgromowa obiektów drewnianych. praca inżynierska
26. Zasady ochrony odgromowej domów jednorodzinnych. praca inżynierska
27. Zasady ekranowania powierzchni mieszkalnych od pół elektromagnetycznych wolno i szybko zmiennych praca magisterska
28. Przesyłanie energii elektrycznej liniami napowietrznymi praca inżynierska
29. Ochrona odgromowa wybranych obiektów Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
30. Określenie stref ochronnych przy przesyłaniu energii elektrycznej liniami napowietrznymi wysokich napięć. praca inżynierska
31. Metody ochrony przed elektrycznością statyczną. praca inżynierska
32. Pomiary parametrów uziomów stosowanych w instalacjach piorunochronnych. praca inżynierska
33. Zasady ekranowania pomieszczeń przed silnymi impulsami elektroenergetycznymi. praca inżynierska
34. Wyrównanie potencjałów udarowych przy zastosowaniu uziomów kratowych i otokowych. praca inżynierska
35. Ochrona odgromowa wyspecjalizowanych instalacji praca inżynierska
36. Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych praca inżynierska
37. Aspekty ekologiczne przesyłu energii liniami kablowymi praca magisterska
38. Emisja ujawniająca - analiza zagrożeń oraz sposoby zabezpieczenia pomieszczenia przetwarzania informacji. praca inżynierska
39. Ochrona fotowoltaiki od uderzenia pioruna praca inżynierska
40. Ochrona odgromowa portów lotniczych praca inżynierska
41. Ochrona odgromowa podstacji elektrycznych praca inżynierska
42. Ochrona fotowoltaiki od uderzenia pioruna praca inżynierska
43. Ochrona odgromowa portów lotniczych praca inżynierska
44. Właściwości ochronne ograniczników przepięć praca inżynierska
45. Analiza koncepcji projektowej i wykonawczej ochrony odgromowej budynku biurowego praca magisterska
46. ograniczenia metody toczącej się kuli w projektowaniu ochrony odgromowej praca magisterska
47. Ochrona odgromowa samolotów praca inżynierska
48. Lightning protection system for residential building with close proximity of high voltage lines. praca inżynierska
49. Metody ochrony przed elektrycznością statyczną praca inżynierska
50. Ochrona odgromowa w aeronautyce praca inżynierska
51. ocena ryzyka w ochronie odgromowej praca inżynierska
52. Ochrona LPS zewnętrznych systemów klimatyzacji praca inżynierska
53. Analisis techniques of diagnosis H V underground cables praca magisterska
54. The evaluation of risk due to the lightning praca magisterska
55. Wpływ doziemnych wyładowań piorunowych na układy zasilania wybranych urządzeń dla osób niepełnosprawnych. praca magisterska
56. Analiza skuteczności wewnętrznej ochrony odgromowej w obiektach służby zdrowia praca magisterska
57. Rejestratory wyładowań piorunowych w Europie praca magisterska
58. Analiza skuteczności listew przepięciowych z systemem oszczędzania energii elektrycznej praca magisterska
59. PROCESY ŁĄCZENIA OBWODÓW SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO. praca magisterska
60. Szacowanie ryzyka w ochronie odgromowej obiektów budowlanych praca inżynierska
61. Smart city praca inżynierska
62. ROZWIĄZANIA PRZECIWPOŻAROWE A INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWYM praca magisterska
63. Analiza skuteczności działania współczesnych systemów odgromowych praca magisterska
64. Lightning protection of high masts praca magisterska
65. Aktywna ochrona odgromowa praca magisterska
66. Wpływ obiektów otaczających na ochronę odgromową praca magisterska
67. Impedancja udarowa uziomów odgromowych praca magisterska
68. Evaluation of risk due to lightning in Nigerian hospitals praca magisterska
Powrót