Informacje o pracowniku:

doc. dr inż. Marek Kuźmiński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Emeryt pw

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:marek.kuzminski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 79 66 
 • Pokój GE 110 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Marek Kuźmiński
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
1ZE1650:A - Technika probierczo pomiarowa GR6, wszystkie zjazdy, GE-b 113
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Projektowanie generatorów udarów prądowych prostokątnych praca magisterska
2. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania ograniczników przepięć udarami złożonymi 8/20us i 1,2/50us praca magisterska
3. Budowa generatora udarowego 8/20us do badania ograniczników przepięć praca magisterska
4. Automatyzacja stanowiska probierczego do badań wytrzymałości udarowej gazowych układów izolacyjnych praca magisterska
5. Prawna kontrola metrologiczna przekładników w Polsce w dobie integracjii z UE praca magisterska
6. Generator powtarzalnych, krótkich impulsów prądowych wysokiego napięcia o stromym czole praca magisterska
7. Badania symulacyjne generatora udarów prądowych praca magisterska
8. Sterowanie elektryczne i pneumatyczne pracą generatora udarowego GU2400 praca magisterska
9. Straty ulotowe w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięcia. praca inżynierska
10. Analiza własności rezystancyjnego dzielnika napięć udarowych 500kV praca magisterska
11. Analiza własności rezystancyjnego dzielnika napięć udarowych 1400kV. praca magisterska
12. Rozwój konstrukcji izolatorów liniowych wiszących wysokiego napięcia. praca inżynierska
13. Zasady pracy pod napięciem przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych niskiego napięcia. praca inżynierska
14. Zasady bezpiecznej pracy pod napięciem przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. praca inżynierska
15. Analiza porównawcza rezystancyjnych dzielników napięcia udarowego: 1200kV f-my MICAFIL oraz 300kV f-my IPJ. praca magisterska
16. Badanie generatora GU2400 w układzie prądowym. praca magisterska
17. Ochrona odgromowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV. praca inżynierska
18. Analiza wdrożenia systemu prac pod napięciem na przykładzie ZEW-0T DYSTRYBUCJA sp. z o.o. - Rejon Energetyczny Jeziorna. praca magisterska
19. Ochrona przepięciowa u układach sieci "IT" praca inżynierska
20. Analiza systemu ochrony przepięciowej na przykładzie zakładu produkcji materiałów budowlanych. praca inżynierska
21. Przeskok w komorze jako źródło zagrożeń dla zasilacza elektrofiltru. praca magisterska
22. Analiza systemu ochrony przeciwporażeniowej w budynku Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. praca magisterska
23. Skuteczność i efektywność prac pod napięciem praca magisterska
24. Zagadnienia techniczne i formalne budowy linii wysokich napięć na przykładzie wybranych inwestycji. praca magisterska
25. Eksploatacja elektroenergetycznych linii przemysłowych średniego i niskiego napięcia na przykładzie wybranego rejonu energetycznego. praca magisterska
26. Generator udarów piorunowych napięciowych do badania praca magisterska
27. Analiza zakłóceń elektromagnetycznych w otoczeniu linii wysokiego napięcia praca inżynierska
28. Eksploatacja kabli wysokonapięciowych praca inżynierska
Powrót