Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Mariusz Malinowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Elektroniki Przemysłowej
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:mariusz.malinowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7469 
 • Pokój GE 311, kl. B 
 • Strona www: http://zep.isep.pw.edu.pl/?page_id=489 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Mariusz Malinowski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 10:15 - 11:00, Gmach Elektrotechniki pokój 311
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 po uprzednim umówieniu się e-mailem, na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Środa, w godzinach: 12:00 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 311
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 po uprzednim umówieniu się e-mailem, na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXVI/2016-2020 w dniu 24.04.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Konsultacje 10:15-11:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) po uprzednim umówieniu się e-mailem, w sali GE-b 311
11:15-12:00
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) po uprzednim umówieniu się e-mailem, w sali GE-b 311
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXVI/2016-2020 w dniu 24.04.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE1686:A - Teoria przekształtników GR4, I połowa sem., GE-b 300
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Opracowanie uniwersalnego układu sterowania dla wielopoziomowych przekształtników MSI praca magisterska
2. Badanie metod sterowania jednofazowego, kaskadowego przekształtnika wielopoziomowego MSI praca magisterska
3. Sterowanie prostownikiem MSI przy pomocy procesora stałoprzecinkowego praca magisterska
4. Sterowanie trójfazowym przekształtnikiem MSI dla małej elektrowni wiatrowej przy pracy autonomicznej oraz podłączeniu do sieci energetycznej praca magisterska
5. Modulacja i sterowanie dla przekształtników podłączonych do sieci elektroenergetycznej w zastosowaniu do FACTS praca magisterska
6. Opracowanie i oprogramowanie układu monitoringu i komunikacji dla małych elektrowni wiatrowych praca magisterska
7. Projekt i budowa układu pomiarowo-sterującego przekształtnika DC/DC dla małej elektrowni wiatrowej praca inżynierska
8. Opracowanie i implementacja algorytmu równomiernego podziału mocy biernej pomiędzy przekształtnikami MSI w autonomicznej mikrosieci AC praca magisterska
9. Badania zasilacza do technologii wysokoenergetycznego impulsowego napylania magnetronowego (HIPIMS) praca magisterska
10. CONCEPT DEVELOPMENT FOR THE AUTOMATION OF A MODAL HAMMER praca magisterska
11. Badanie symulacyjne małej elektrowni wiatrowej z prądnicą asynchroniczną praca inżynierska
12. REALIZACJA W UKŁADZIE HARDWARE-IN-THE-LOOP PRZEKSZTAŁTNIKA 3-POZIOMOWEGO NPC PRACUJĄCEGO NA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNĄ praca magisterska
13. REALIZACJA W UKŁADZIE HARDWARE IN THE LOOP PANELU FOTOWOLTAICZNEGO WRAZ Z PRZEKSZTAŁTNIKIEM PODWYŻSZAJĄCYM NAPIĘCIE I JEDNOFAZOWYM FALOWNIKIEM MOSTKOWYM PRACUJĄCYM NA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNĄ praca magisterska
14. System lotniskowego zasilania dla statków powietrznych praca inżynierska
15. Projekt lotniskowego zasilania elektroenergetycznego LZE dla statków powietrznych 115V (400Hz) praca inżynierska
16. Energoelektroniczny system zasilania portowego dla statków praca inżynierska
Powrót