Informacje o pracowniku:

prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Profesor

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:andrzej.michalski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 74 27 
 • Pokój GE 201 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Andrzej Michalski
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Główny obszar działalności naukowo dydaktycznej skoncentrowany jest na pomiarach wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi oraz wykorzystywanymi w tych pomiarach sensorach. Szczególna uwaga poświęcona jest pomiarom przepływów. Nowym obszarem badań są technologie Energy Harvesting w zastosowaniu do zasilania bezprzewodowych sieci sensorów oraz optymalizacja energetyczna węzłów pomiarowych.


Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 15:15 - 16:15, Gmach Elektrotechniki pokój 201
        w okresie 1.10.2019 - 1.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
Konsultacje 15:15-16:15 w okresie 1.10.2019 - 1.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 201
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Półautomatyczne stanowisko do badania przetworników pomiarowych praca magisterska
2. System pomiarowo-diagnostyczny do monitorowania stanu środowiska w pomieszczeniach specjalnych praca magisterska
3. Wybrane problemy techniki światłowodowej praca magisterska
4. Współczesne metody badań nieniszczących materiałów praca magisterska
5. Współczesne metody badań nieniszczących materiałów praca magisterska
6. Wybrane problemy techniki światłowodowej praca magisterska
7. Opracowanie układu sterowania na sterowniku swobodnie programowalnym realizującego funkcje regulatora cyfrowego PID do regulacji obiektu cieplnego praca magisterska
8. Algorytmy przetwarzania informacji pomiarowych wykorzystania w przetwornikach wielkości nieelektrycznych praca magisterska
9. Algorytmy przetwarzania informacji pomiarowych wykorzystania w przetwornikach wielkości nieelektrycznych praca magisterska
10. Metody pomiaru przepływu w kanałach otwartych praca magisterska
11. Metody pomiaru przepływu w kanałach otwartych praca magisterska
12. Kondycjonowanie sygnałów w przetwornikach wielkości fizycznych praca magisterska
13. Kondycjonowanie sygnałów w przetwornikach wielkości fizycznych praca magisterska
14. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. praca magisterska
15. Autobus komunikacji miejskiej jako nowoczesny system kontrolno-pomiarowy. praca inżynierska
16. Zastosowania komunikacji bezprzewodowej na potrzeby interaktywnego systemu sterowania oświetleniem zewnętrznym ciągów komunikacyjnych. praca magisterska
17. Zdalny pomiar poziomu napełnienia zbiorników materiałów sypkich - analiza porównawcza praca magisterska
18. Współczesne systemy kontroli trakcji w pojazdach samochodowych jako przykład systemu informacyjno-pomiarowego. praca inżynierska
19. Problematyka zasilania bezprzewodowych sieci sensorowych, Energy Hrvesting praca inżynierska
20. Zastosowanie sterowników PLC w układach kontroli atmosfery w komorach chłodniczych praca magisterska
21. Pomiar prądu silnika idukcyjnego trojfazowego przy wykorzystaniu przekładnika prądowego i sterownik MoviPLC firmy SEW-Eurodrive. praca magisterska
22. Praktyczne aspekty wzorcowania przyrządów w aspekcie aktualnych norm jakościowych i zaleceń normatywnych. praca magisterska
23. Sensory światłowodowe interferometryczne praca inżynierska
24. Koncepcja hybrydowego zasilania w energię małych domów mieszkalnych praca inżynierska
25. Trenażer – projekt urządzenia dla szermierki sportowej oraz historycznej praca inżynierska
26. Energooszczędny układ sterowania centrali klimatyzacyjnej praca magisterska
27. Projekt zintegrowanego urządzenia do monitoringu parametrów klimatu w pomieszczeniach biurowych praca magisterska
28. Systemy monitoringu zagrożeń w strefach o zwiększonym ryzyku wybuchu praca magisterska
29. Detector Control System for SciFi tracker in LHCb praca magisterska
Powrót