Informacje o pracowniku:

prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Profesor zwyczajny

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:andrzej.michalski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 74 27 
 • Pokój GE 201 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Andrzej Michalski
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Główny obszar działalności naukowo dydaktycznej skoncentrowany jest na pomiarach wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi oraz wykorzystywanymi w tych pomiarach sensorach. Szczególna uwaga poświęcona jest pomiarom przepływów. Nowym obszarem badań są technologie Energy Harvesting w zastosowaniu do zasilania bezprzewodowych sieci sensorów oraz optymalizacja energetyczna węzłów pomiarowych.


Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE1412:B - Metrologia wielkości nieelektrycznych GR5, GR6, GR7, GR8, I połowa sem., GE-b AE
11:15-12:00
12:15-13:00
1DR1417:A - Przetworniki pomiarowe GR1, GR2, GR3, SK 107a
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Sem. 1ZE2401:B - Seminarium dyplomowe magisterskie GR1, GR2, wszystkie zjazdy, GE-b 105
12:20-13:05
13:10-13:55

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Energooszczędny układ sterowania centrali klimatyzacyjnej praca magisterska
2. Półautomatyczne stanowisko do badania przetworników pomiarowych praca magisterska
3. System pomiarowo-diagnostyczny do monitorowania stanu środowiska w pomieszczeniach specjalnych praca magisterska
4. Wybrane problemy techniki światłowodowej praca magisterska
5. Współczesne metody badań nieniszczących materiałów praca magisterska
6. Współczesne metody badań nieniszczących materiałów praca magisterska
7. Wybrane problemy techniki światłowodowej praca magisterska
8. Opracowanie układu sterowania na sterowniku swobodnie programowalnym realizującego funkcje regulatora cyfrowego PID do regulacji obiektu cieplnego praca magisterska
9. Algorytmy przetwarzania informacji pomiarowych wykorzystania w przetwornikach wielkości nieelektrycznych praca magisterska
10. Algorytmy przetwarzania informacji pomiarowych wykorzystania w przetwornikach wielkości nieelektrycznych praca magisterska
11. Metody pomiaru przepływu w kanałach otwartych praca magisterska
12. Metody pomiaru przepływu w kanałach otwartych praca magisterska
13. Kondycjonowanie sygnałów w przetwornikach wielkości fizycznych praca magisterska
14. Kondycjonowanie sygnałów w przetwornikach wielkości fizycznych praca magisterska
15. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. praca magisterska
16. Autobus komunikacji miejskiej jako nowoczesny system kontrolno-pomiarowy. praca inżynierska
17. Zastosowania komunikacji bezprzewodowej na potrzeby interaktywnego systemu sterowania oświetleniem zewnętrznym ciągów komunikacyjnych. praca magisterska
18. Zdalny pomiar poziomu napełnienia zbiorników materiałów sypkich - analiza porównawcza praca magisterska
19. Współczesne systemy kontroli trakcji w pojazdach samochodowych jako przykład systemu informacyjno-pomiarowego. praca inżynierska
20. Problematyka zasilania bezprzewodowych sieci sensorowych, Energy Hrvesting praca inżynierska
21. Zastosowanie sterowników PLC w układach kontroli atmosfery w komorach chłodniczych praca magisterska
22. Pomiar prądu silnika idukcyjnego trojfazowego przy wykorzystaniu przekładnika prądowego i sterownik MoviPLC firmy SEW-Eurodrive. praca magisterska
23. Praktyczne aspekty wzorcowania przyrządów w aspekcie aktualnych norm jakościowych i zaleceń normatywnych. praca magisterska
24. Sensory światłowodowe interferometryczne praca inżynierska
25. Koncepcja hybrydowego zasilania w energię małych domów mieszkalnych praca inżynierska
26. Trenażer – projekt urządzenia dla szermierki sportowej oraz historycznej praca inżynierska
Powrót