Employee information:

prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Profesor

Contact:

 • E-mail:andrzej.michalski1@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 74 27 
 • Room GE 201 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Andrzej Michalski
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

The main area of scientific research activity is focused on the measurement of non-electrical quantities by electrical methods and the sensors used in these measurements. Particular attention is paid to the measurement of liquids flows. The new research area is Energy Harvesting technologies use in powering a wireless sensor networks and additional energy optimization of measuring nodes.


Office hours in 2021Z:

 • Tuesday, at: 15:15 - 16:15, Stara Kotłownia pokój 101
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
Office hours 15:15-16:15 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) , in room SK 101
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
1ZE2114:A - Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów GR1, GR2, GR3, all meetings, MS-Tms MS Teams
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Wybrane aspekty analizy możliwości wykorzystania inteligentnych instalacji w hodowli zwierząt praca magisterska
2. Półautomatyczne stanowisko do badania przetworników pomiarowych praca magisterska
3. System pomiarowo-diagnostyczny do monitorowania stanu środowiska w pomieszczeniach specjalnych praca magisterska
4. Wybrane problemy techniki światłowodowej praca magisterska
5. Współczesne metody badań nieniszczących materiałów praca magisterska
6. Współczesne metody badań nieniszczących materiałów praca magisterska
7. Wybrane problemy techniki światłowodowej praca magisterska
8. Opracowanie układu sterowania na sterowniku swobodnie programowalnym realizującego funkcje regulatora cyfrowego PID do regulacji obiektu cieplnego praca magisterska
9. Algorytmy przetwarzania informacji pomiarowych wykorzystania w przetwornikach wielkości nieelektrycznych praca magisterska
10. Algorytmy przetwarzania informacji pomiarowych wykorzystania w przetwornikach wielkości nieelektrycznych praca magisterska
11. Metody pomiaru przepływu w kanałach otwartych praca magisterska
12. Metody pomiaru przepływu w kanałach otwartych praca magisterska
13. Kondycjonowanie sygnałów w przetwornikach wielkości fizycznych praca magisterska
14. Kondycjonowanie sygnałów w przetwornikach wielkości fizycznych praca magisterska
15. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. praca magisterska
16. Autobus komunikacji miejskiej jako nowoczesny system kontrolno-pomiarowy. praca inżynierska
17. Zastosowania komunikacji bezprzewodowej na potrzeby interaktywnego systemu sterowania oświetleniem zewnętrznym ciągów komunikacyjnych. praca magisterska
18. Zdalny pomiar poziomu napełnienia zbiorników materiałów sypkich - analiza porównawcza praca magisterska
19. Współczesne systemy kontroli trakcji w pojazdach samochodowych jako przykład systemu informacyjno-pomiarowego. praca inżynierska
20. Problematyka zasilania bezprzewodowych sieci sensorowych, Energy Hrvesting praca inżynierska
21. Zastosowanie sterowników PLC w układach kontroli atmosfery w komorach chłodniczych praca magisterska
22. Pomiar prądu silnika idukcyjnego trojfazowego przy wykorzystaniu przekładnika prądowego i sterownik MoviPLC firmy SEW-Eurodrive. praca magisterska
23. Praktyczne aspekty wzorcowania przyrządów w aspekcie aktualnych norm jakościowych i zaleceń normatywnych. praca magisterska
24. Sensory światłowodowe interferometryczne praca inżynierska
25. Koncepcja hybrydowego zasilania w energię małych domów mieszkalnych praca inżynierska
26. Trenażer – projekt urządzenia dla szermierki sportowej oraz historycznej praca inżynierska
27. Energooszczędny układ sterowania centrali klimatyzacyjnej praca magisterska
28. Projekt zintegrowanego urządzenia do monitoringu parametrów klimatu w pomieszczeniach biurowych praca magisterska
29. Systemy monitoringu zagrożeń w strefach o zwiększonym ryzyku wybuchu praca magisterska
30. Detector Control System for SciFi tracker in LHCb praca magisterska
31. System ochrony sprzętowej dla systemów bankowych praca inżynierska
32. Wykorzystanie sensorów parametrów ruchu na przykładzie współczesnego samolotu. praca inżynierska
33. Opracowanie układu do monitorowania stężenia gazów w wielostanowiskowych garażach podziemnych praca magisterska
34. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania minimalizującego zużycie energi w chłodnicy paszowej praca magisterska
35. Studium wykonalności inteligentnego transportu na przykładzie zakładu produkcyjnego praca magisterska
36. Metoda automatycznego pomiaru napełnienia butli gazowych praca magisterska
37. Studium wykonalności inteligentnej sieci energetycznej dla wybranego obszaru praca magisterska
38. Demonstrator automatyki budynkowej bazujący na środowisku Domoticz praca inżynierska
Back