Employee information:

prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona

  • Organizational unit: Wydział Elektryczny
    Instytut Elektroenergetyki
    Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
  • Stanowisko: Profesor
  • Function: Head of Departament

Contact:


Office hours in 2021L:

  • Monday, at: 12:00 - 13:30, Gmach Mechaniki pokój 111a
          between 20.02.2021 - 30.09.2021 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021L:

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Posiedzenie Rada Wydziału - Online nr X/2020-2024 w dniu 23.06.2021 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali na platformie MS Teams
09:15-10:00
1DA2204:A - Operating Systems & Networks GR1, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
Lab. 1DA2204:A - Operating Systems & Networks GR1, 2nd half of sem., MS-Tms MS Teams
10:15-11:00
Lab. 1DE1420:A - Podstawy techniki mikroprocesorowej GR4, cycle other, GM 105
11:15-12:00
12:15-13:00
Office hours 12:00-13:30 between 20.02.2021 - 30.09.2021 (booking in ISOD required) , in room GM 111a
Lab. 1DE1420:A - Podstawy techniki mikroprocesorowej GR2, cycle other, GM 105
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Defended dissertations and projects:

1. Bezpieczeństwo danych w rozproszonej bazie opartej na serwerze Apacze i MySQL praca magisterska
2. Opracowanie mechanizmu zarządzania pocztą elektroniczną z poziomu aplikacji wykorzystującej HTTP z uwzględnieniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa praca magisterska
3. Środowisko SMARTY jako narzędzie do generowania dynamicznych stron praca magisterska
4. Zaprojektowanie systemu ERP do wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu technologii Visual Studio 2005 i MsSQL Server 2005 praca magisterska
5. Zaprojektowanie systemu ERP do wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu technologii Visual Studio 2005 i MsSQL Server 2005 praca magisterska
6. Development of the Client-Server Speech Recognition System praca magisterska
7. System zarządzania plikami w oparciu o architekturę klient - server praca magisterska
8. Security aspects of Web server configuration and ASP.NET 2.0 Web application on basis of Internet Information Services 6.0 and application for file sharing praca magisterska
9. Security aspects of Web server configuration and ASP.NET 2.0 Web application on basis of Internet Information Services 6.0 and application for file sharing praca magisterska
10. Internetowe narzędzie do zarządzania projektami praca magisterska
11. Scentralizowany system do zarządzania pocztą elektroniczną oparty na architekturze trójwarstwowej praca magisterska
12. Development of the Java to Micro Edition client-server system for routing information retrieval praca magisterska
13. Ergonomiczne zarządzanie elektronicznym handlem artykułami multimedialnymi praca magisterska
14. RSS jako narzędzie do optymalizacji procesu wyszukiwania i segregacji informacji w Internecie praca magisterska
15. XML jako uniwersalne narzędzie do wymiany danych w systemach informatycznych praca magisterska
16. Asynchroniczna komunikacja AJAX w programowaniu ASP NET 2.0 praca magisterska
17. Asynchroniczna komunikacja AJAX w programowaniu ASP NET 2.0 praca magisterska
18. Opracowanie aplikacji do obsługi VOIP w oparciu o otwartą bibliotekę IAX Client praca magisterska
19. Opracowanie aplikacji do obsługi VOIP w oparciu o otwartą bibliotekę IAX Client praca magisterska
20. Integracja i bezpieczeństwo heterogenicznych aplikacji internetowych wykorzystujących język PHP praca inżynierska
21. Metody monitorowania i nadzoru procesów technologicznych na przykładzie maszyn budowlanych praca magisterska
22. Zarządzanie provote, przykład elastycznego SPM praca magisterska
23. Systemy GIS ? analiza danych geograficznych na przykładzie mapwindow praca magisterska
24. Sieci energetyczne przyszłości praca inżynierska
25. Analiza możliwości frameworku Extjs w tworzeniu graficznych interfejsów użytkownika aplikacji typu RIA. praca magisterska
26. Pozycjonowanie stron www w oparciu o aktualne mechanizmy SEO praca inżynierska
27. Kalendarz wydatków praca magisterska
28. Optymalizacja zasilania dużych placów budowy z zastosowaniem algorytmów zachłannych praca magisterska
29. Modeling of non-conventional current and voltage transformers praca magisterska
30. Comparative Analysis of FL-Based and PI-Based Load-Frequency Control praca magisterska
31. Optimisation of controller parameters in LFC praca inżynierska
Back