Informacje o pracowniku:

dr inż. Marek Łoboda

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Emeryt pw

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:marek.loboda@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 79 66 
 • Pokój GE 110 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Marek Łoboda
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1675:A - Laboratorium przemysłowe GR9, organizacja zajęć - do ustalenia, GE-b 104
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Ochrona odgromowa estakad z rurociągiem na terenie Petrochemii Płock praca magisterska
2. Dobór i koordynacja wielostopniowych układów ograniczników przepięć niskiego napięcia praca magisterska
3. Opracowanie programu numerycznego obliczania wskaźnika zagrożenia piorunowego i częstości przepięć indukowanych w obiektach budowlanych praca magisterska
4. Badanie wpływu impulsowego pola magnetycznego na wartości przepięć indukowanych w krótkich odcinkach kabli praca magisterska
5. Badanie udarowe połączeń elementów ochrony odgromowej praca magisterska
6. Zasady doboru ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych na podstawie komputerowej analizy rozpływu prądu piorunowego praca magisterska
7. Badanie udarowej wytrzymałości elektrycznej włókna szklanego wzmocnionego poliestrem stosowanego do budowy śmigieł turbin wiatrowych praca magisterska
8. Ochrona odgromowa zintegrowanych linii napowietrzno-kablowych wysokiego napięcia 400kV praca magisterska
9. Badania zakłóceń napięcia zasilania instalacji oświetleniowej i powodowanego nimi migotania światła praca magisterska
10. Badanie modelowe wielostopniowych układów ochrony przepięciowej praca magisterska
11. Badanie wpływu zewnętrznych impulsów elektromagnetycznych na pracę sieci komputerowych praca magisterska
12. Ochrona odgromowa obiektów telekomunikacyjnych. praca inżynierska
13. Ochrona ESD urządzeń mikroprocesorowych. praca inżynierska
14. Analiza zagrożeń ludzi porażeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi w Polsce. praca magisterska
15. Analiza szkód piorunowych w Polsce. praca inżynierska
16. Projekt ochrony odgromowej nowoczesnego budynku biurowo-handlowego, wyposażonego we wrażliwe na zakłócenia urządzenia techniczne. praca inżynierska
17. Zastosowania urządzeń ograniczających przepięcia w systemach telekomunikacyjnych i informatycznych. praca inżynierska
18. Ochrona odgromowa i przepięciowa odnawialnych źródeł energii (elektrowni wiatrowych) instalowanych na obszarze Polski praca magisterska
19. „Ochrona odgromowa i przepięciowa centrum handlowego wyposażonego we wrażliwe urządzenia elektroniczne i informatyczne praca magisterska
20. Zagrożenia piorunowe i ochrona przepięciowa systemów informatycznych w obiektach budowlanych praca magisterska
Powrót