Informacje o pracowniku:

dr inż. Adam Jóśko

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:adam.josko@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 75 25 
 • Pokój GE 203 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Adam Jóśko
  ul. Koszykowa 75 / GE 203
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Przetwarzanie i analiza sygnałów elektrokardiograficznych (EKG), Wykorzystanie technik FFT, STFT, transformacja falkowa. Systemy i oprogramowanie pomiarowe.


Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 14:15 - 15:45, Gmach Elektrotechniki pokój GE203
        w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 15:00 - 15:50, Gmach Elektrotechniki pokój GE 203
        w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 Konsultacje odbywają się w piątki zjazdowe., na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 1DR2242:A - Interakcja człowiek - maszyna GR1, II połowa sem., GE-b 504
Proj. 1DR2242:A - Interakcja człowiek - maszyna GR2, II połowa sem., GE-b 504
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
11:15-12:00
Lab. 1DA1508:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission lab GR1, GE-b 508
12:15-13:00
Proj. 1DR2242:A - Interakcja człowiek - maszyna GR2, II połowa sem., GE-b 504
Lab. 1DR2242:A - Interakcja człowiek - maszyna GR1, I połowa sem., GE-b 510
Proj. 1DR2242:A - Interakcja człowiek - maszyna GR1, II połowa sem., GE-b 504
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:15-15:45 w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b GE203
Lab. 1DR1515:A - Systemy informacyjno-pomiarowe GR1, II połowa sem., GE-b 508
Konsultacje 15:00-15:50 w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 (wymagane zapisy) Konsultacje odbywają się w piątki zjazdowe., w sali GE-b GE 203
15:15-16:00
16:15-17:00
1DR2242:A - Interakcja człowiek - maszyna GR1, GR2, I połowa sem., GM 011
Proj. 1DE1794:A - Projekt przejściowy indywidualny GR7, jeden raz, (termin organizacyjny), GE-b 105
1DR1515:A - Systemy informacyjno-pomiarowe GR1, GR2, I połowa sem., GE-b AE
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
14:30-15:15
Konsultacje 15:00-15:50 w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 (wymagane zapisy) Konsultacje odbywają się w piątki zjazdowe., w sali GE-b GE 203
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE1106:A - Języki i metodyka programowania 1 GR1, GR2, GR3, GR4, wszystkie zjazdy, GG 219
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
Proj. 1ZE1788:A - Systemy informacyjno-pomiarowe GR1, druga połowa zjazdów, GE-b 504
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Model systemu "szybkiego startu" ze skrzyżowania na zielonym świetle inżynierski magisterski
2. Model inteligentnego skrzyżowania dla pojazdów autonomicznych inżynierski magisterski
3. Model systemu do utrzymywania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami
4. System nawigacyjny dla osób niewidomych inżynierski magisterski
5. Model układu do wyważania elementów wirujących (np: kół samochodowych) inżynierski
6. Model systemu do zadawania i kontroli prędkości w pojazdach autonomicznych. inżynierski magisterski
7. Łącza szyfrowane na platformach mikroprocesorowych inżynierski magisterski
8. Dalmierz laserowy inżynierski
9. Układ żyroskopowy na platformie cRIO/myRIO inżynierski
10. Platforma testowa do wyznaczania charakterysytyki kierunkowej źródeł dźwięku inżynierski
11. Platforma testowa do wyznaczania charakterysytyki kierunkowej źródeł światła inżynierski
12. Wymiarowanie obiektów na podstawie obrazów inżynierski
13. Termometr głosowy z alarmami inżynierski
14. Automatyczny/mobilny system wyszukujący wzorce/obiekty inżynierski magisterski
15. Detektor zasłabnięcia człowieka inżynierski magisterski
16. Detektor upadku człowieka inżynierski magisterski
17. Wizualizacja danych meteorologicznych na platformach mikrokontrolerowych inżynierski
18. Wizualizacja danych meteorologicznych na platformach mobilnych inżynierski
19. Przeglądarka danych meteorologicznych inżynierski
20. Stanowisko do pomiarów przemieszczeń inżynierski
21. Wielokanałowa rejestracja sygnałów na platformie arduino inżynierski
22. Zasosowanie asemblera na platformie arduino inżynierski
23. Analiza audiofoniczna wyładowań niezupełnych inżynierski
24. Układ żyroskopowy na platformie Arduino inżynierski
25. Adaptacyjne techniki filtracji zapisów EKG. magisterski
26. Adaptacyjna transformacja falkowa w analizie EKG magisterski
27. Przetwarzanie, analiza i diagnostyka sygnałów EKG inżynierski magisterski
28. Zdalne sterowanie woltomierzem cyfrowym inżynierski
29. Model stanowiska pomiarowego ze zdalnym dostępem do karty zbierania danych, w trybie dzielonym przez wielu użytkowników inżynierski
30. Stanowisko pomiarowe do badania zjawiska przewodnictwa cieplnego inżynierski projekt indywidualny

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Zdalny odczyt wskazań przyrządów pomiarowych na podstawie obrazów rejestrowanych przez kamerę praca magisterska
2. Identyfikacja osób na podstawie cech biometrycznych z wykorzystaniem pakietu NI Vision i środowiska NI Lab VIEW - rozpoznawanie twarzy praca inżynierska
3. Model aplikacji SCADA/HMI wykorzystujący pakiet LabVIEW DSC praca inżynierska
4. Oprogramowanie pomiarowe do automatycznego badania przetworników przemieszczenia. praca inżynierska
5. Automatyzacja procedury pomiarowej wyznaczania błędów liczników energii elektrycznej jednofazowych i trójfazowych. praca inżynierska
6. Symulacja i badanie układu sterowania silnika DC zasilanego z falownika w oparciu o środowiska LabVIEW i MULTISIM praca magisterska
7. Opracowanie i analiza działania algorytmu automatycznego doboru parametrów klasycznego filtru FIR na przkładzie filtru do usuwania interferencji sieciowych praca magisterska
8. Zdalne sterowanie przyrządem do pomiaru wielkości RLC praca inżynierska
9. Self-balancing vehicle based on Arduino board praca inżynierska
10. Miernik parametrów sieci na platformie Arduino - aspekty wydajnościowe praca inżynierska
11. Układ sterownika nadążnego za źródłem światła na platformie Arduino praca inżynierska
12. Multipoint temperature measurement praca inżynierska
13. Analiza porównawcza systemu bezpieczeństwa opartego o mikrokontroler ARDUINO ze standardami rynkowymi. praca magisterska
14. Analiza wymagań stawianym aplikacjom HMI w zakładach przemysłowych oraz możliwości rozwiązań w przykładach praca magisterska
15. Adaptacyjne techniki filtracji zapisów elektrokardiograficzncznych praca inżynierska
16. Budowa platformy balansującej oraz porównanie algorytmów filtracyjnych i zestawów czujników praca magisterska
17. Electric drum machine praca inżynierska
18. Wielopunktowy pomiar temperatury praca inżynierska
19. Robot/Detektor przewodów pod napięciem praca inżynierska
20. System prognozowania pogody w oparciu o uczenie maszynowe praca magisterska
21. Niskokosztowy system elektrycznej tomografii pojemnościowej - prototyp, aplikacja, uruchomienie, badania i testy. praca magisterska
22. Wykorzystanie sterowników PLC i panelu HMI w wybranych aplikacjach SCADA. praca magisterska
23. Detektor zaśnięcia człowieka praca inżynierska
24. Drukarka laserowa praca inżynierska
25. Robot-detektor przewodów z prądem praca inżynierska
26. Stacja pomiarowa do rejestracji obecności CO praca inżynierska
27. Zautomatyzowany system obsługi magazynu - model funkcjonalny, analiza rozwiązań w aspekcie wymagań SCADA praca magisterska
Powrót