Employee information:

dr inż. Adam Jóśko

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:adam.josko@ee.pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 75 25 
 • Room GE 203 
 • WWW: http://www.iem.pw.edu.pl/ 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Adam Jóśko
  ul. Koszykowa 75 / GE 203
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Analysis and processing of biomedical signals, with special focus on ECG signals. Hardware and software of measurement systems.


Office hours in 2020L:

 • Thursday, at: 10:15 - 11:45, Gmach Elektrotechniki pokój GE504
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE1410:B - Podstawy techniki mikroprocesorowej GR1, GR2, GR3, GR4, GG 219
Office hours 10:15-11:45 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-b GE504
Proj. 1DA2118:A - Measurement Systems Hardware GR1, cycle other, (elective), GE-b 504
1DA2118:A - Measurement Systems Hardware GR1, cycle other, (elective), GE-b 508
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE2180:A - Programowanie systemów wbudowanych GR5, GE-b 508
1DE1689:A - Aplikacje w diagnostyce i monitorowaniu GR5, 1st half of sem., GE-b 504
Proj. 1DE1689:A - Aplikacje w diagnostyce i monitorowaniu GR5, 2nd half of sem., GE-b 504
1DE2183:A - Interakcja człowiek - maszyna GR5, cycle other, GE-b 508
Proj. 1DE2183:A - Interakcja człowiek - maszyna GR5, cycle other, GE-b 504
Lab. 1DE2183:A - Interakcja człowiek - maszyna GR5, cycle other, GE-b 508
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DE2180:A - Programowanie systemów wbudowanych GR5, 2nd half of sem., GE-b 504
1DE2180:A - Programowanie systemów wbudowanych GR5, 1st half of sem., 24.02, 02.03 i 09.03 w sali GE508, SK 107a
Proj. 1DE1689:A - Aplikacje w diagnostyce i monitorowaniu GR5, 2nd half of sem., GE-b 504
Lab. 1DE1689:A - Aplikacje w diagnostyce i monitorowaniu GR5, 1st half of sem., GE-b 508
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Model systemu do utrzymywania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami inżynierski magisterski
2. System detekcji i ostrzegania przed atmosferami zapalnymi inżynierski magisterski
3. Model systemu "szybkiego startu" ze skrzyżowania na zielonym świetle inżynierski magisterski
4. Model inteligentnego skrzyżowania dla pojazdów autonomicznych inżynierski magisterski
5. System nawigacyjny dla osób niewidomych inżynierski magisterski
6. Model układu do wyważania elementów wirujących (np: kół samochodowych) inżynierski
7. Model systemu do zadawania i kontroli prędkości w pojazdach autonomicznych. inżynierski magisterski
8. Łącza szyfrowane na platformach mikroprocesorowych inżynierski magisterski
9. Dalmierz laserowy inżynierski
10. Układ żyroskopowy na platformie cRIO/myRIO inżynierski
11. Platforma testowa do wyznaczania charakterysytyki kierunkowej źródeł dźwięku inżynierski
12. Platforma testowa do wyznaczania charakterysytyki kierunkowej źródeł światła inżynierski
13. Wymiarowanie obiektów na podstawie obrazów inżynierski
14. Termometr głosowy z alarmami inżynierski
15. Automatyczny/mobilny system wyszukujący wzorce/obiekty inżynierski magisterski
16. Detektor zasłabnięcia człowieka inżynierski magisterski
17. Detektor upadku człowieka inżynierski magisterski
18. Wizualizacja danych meteorologicznych na platformach mikrokontrolerowych inżynierski
19. Wizualizacja danych meteorologicznych na platformach mobilnych inżynierski
20. Przeglądarka danych meteorologicznych inżynierski
21. Stanowisko do pomiarów przemieszczeń inżynierski
22. Wielokanałowa rejestracja sygnałów na platformie arduino inżynierski
23. Zasosowanie asemblera na platformie arduino inżynierski
24. Analiza audiofoniczna wyładowań niezupełnych inżynierski
25. Układ żyroskopowy na platformie Arduino inżynierski
26. Adaptacyjne techniki filtracji zapisów EKG. magisterski
27. Adaptacyjna transformacja falkowa w analizie EKG magisterski
28. Przetwarzanie, analiza i diagnostyka sygnałów EKG inżynierski magisterski
29. Zdalne sterowanie woltomierzem cyfrowym inżynierski
30. Model stanowiska pomiarowego ze zdalnym dostępem do karty zbierania danych, w trybie dzielonym przez wielu użytkowników inżynierski
31. Stanowisko pomiarowe do badania zjawiska przewodnictwa cieplnego inżynierski projekt indywidualny

Defended dissertations and projects:

1. Zdalny odczyt wskazań przyrządów pomiarowych na podstawie obrazów rejestrowanych przez kamerę praca magisterska
2. Identyfikacja osób na podstawie cech biometrycznych z wykorzystaniem pakietu NI Vision i środowiska NI Lab VIEW - rozpoznawanie twarzy praca inżynierska
3. Model aplikacji SCADA/HMI wykorzystujący pakiet LabVIEW DSC praca inżynierska
4. Oprogramowanie pomiarowe do automatycznego badania przetworników przemieszczenia. praca inżynierska
5. Automatyzacja procedury pomiarowej wyznaczania błędów liczników energii elektrycznej jednofazowych i trójfazowych. praca inżynierska
6. Symulacja i badanie układu sterowania silnika DC zasilanego z falownika w oparciu o środowiska LabVIEW i MULTISIM praca magisterska
7. Opracowanie i analiza działania algorytmu automatycznego doboru parametrów klasycznego filtru FIR na przkładzie filtru do usuwania interferencji sieciowych praca magisterska
8. Zdalne sterowanie przyrządem do pomiaru wielkości RLC praca inżynierska
9. Self-balancing vehicle based on Arduino board praca inżynierska
10. Miernik parametrów sieci na platformie Arduino - aspekty wydajnościowe praca inżynierska
11. Układ sterownika nadążnego za źródłem światła na platformie Arduino praca inżynierska
12. Multipoint temperature measurement praca inżynierska
13. Analiza porównawcza systemu bezpieczeństwa opartego o mikrokontroler ARDUINO ze standardami rynkowymi. praca magisterska
14. Analiza wymagań stawianym aplikacjom HMI w zakładach przemysłowych oraz możliwości rozwiązań w przykładach praca magisterska
15. Adaptacyjne techniki filtracji zapisów elektrokardiograficzncznych praca inżynierska
16. Budowa platformy balansującej oraz porównanie algorytmów filtracyjnych i zestawów czujników praca magisterska
17. Electric drum machine praca inżynierska
18. Wielopunktowy pomiar temperatury praca inżynierska
19. Robot/Detektor przewodów pod napięciem praca inżynierska
20. System prognozowania pogody w oparciu o uczenie maszynowe praca magisterska
21. Niskokosztowy system elektrycznej tomografii pojemnościowej - prototyp, aplikacja, uruchomienie, badania i testy. praca magisterska
22. Wykorzystanie sterowników PLC i panelu HMI w wybranych aplikacjach SCADA. praca magisterska
23. Detektor zaśnięcia człowieka praca inżynierska
24. Drukarka laserowa praca inżynierska
25. Robot-detektor przewodów z prądem praca inżynierska
26. Stacja pomiarowa do rejestracji obecności CO praca inżynierska
27. Zautomatyzowany system obsługi magazynu - model funkcjonalny, analiza rozwiązań w aspekcie wymagań SCADA praca magisterska
Back