Informacje o pracowniku:

dr inż. Adam Jóśko

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:adam.josko@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 75 25 
 • Pokój GE 203 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Adam Jóśko
  ul. Koszykowa 75 / GE 203
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Przetwarzanie i analiza sygnałów elektrokardiograficznych (EKG), Wykorzystanie technik FFT, STFT, transformacja falkowa. Systemy i oprogramowanie pomiarowe.


Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 1DE1689:A - Aplikacje w diagnostyce i monitorowaniu GR7, II połowa sem., GE-b 504
Lab. 1DE1689:A - Aplikacje w diagnostyce i monitorowaniu GR7, II połowa sem., GE-b 504
1DA1406:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission 2 GR1, GR2, SK 107a
Proj. 1DA2118:A - Measurement Systems Hardware GR1, GR2, II połowa sem., GE-b 504
1DA2118:A - Measurement Systems Hardware GR1, GR2, II połowa sem., GE-b 504
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE2183:A - Interakcja człowiek - maszyna GR7, I połowa sem., GE-b 508
Lab. 1DE2183:A - Interakcja człowiek - maszyna GR7, II połowa sem., GE-b 508
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DE2183:A - Interakcja człowiek - maszyna GR7, II połowa sem., GE-b 504
Proj. 1DR2315:A - Projektowanie systemów pomiarowych GR1, GR2, II połowa sem., GE-b 504
1DR2315:A - Projektowanie systemów pomiarowych GR1, GR2, I połowa sem., GE-b 508
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
Lab. 1ZE2269:A - Sprzęt i oprogramowanie systemów pomiarowych GR1, druga połowa zjazdów, GE-b 508
1ZE2269:A - Sprzęt i oprogramowanie systemów pomiarowych GR1, pierwsza połowa zjazdów, GE-b 508
Lab. 1ZE2269:A - Sprzęt i oprogramowanie systemów pomiarowych GR1, druga połowa zjazdów, GE-b 504
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Dalmierz laserowy inżynierski
2. Układ żyroskopowy na platformie cRIO/myRIO inżynierski
3. Platforma testowa do wyznaczania charakterysytyki kierunkowej źródeł dźwięku inżynierski
4. Platforma testowa do wyznaczania charakterysytyki kierunkowej źródeł światła inżynierski
5. Wymiarowanie obiektów na podstawie obrazów inżynierski
6. Termometr głosowy z alarmami inżynierski
7. Automatyczny/mobilny system wyszukujący wzorce/obiekty inżynierski magisterski
8. Detektor zaśnięcia człowieka inżynierski magisterski
9. Detektor zasłabnięcia człowieka inżynierski magisterski
10. Model układu do wyważania elementów wirujących inżynierski
11. Detektor upadku człowieka inżynierski magisterski
12. Wizualizacja danych meteorologicznych na platformach mikrokontrolerowych inżynierski
13. Wizualizacja danych meteorologicznych na platformach linuksowych inżynierski
14. Wizualizacja danych meteorologicznych na platformach mobilnych inżynierski
15. Przeglądarka danych meteorologicznych inżynierski
16. Stanowisko do pomiarów przemieszczeń inżynierski
17. Wielokanałowa rejestracja sygnałów na platformie arduino inżynierski
18. Zasosowanie asemblera na platformie arduino inżynierski
19. Analiza audiofoniczna wyładowań niezupełnych inżynierski
20. Układ żyroskopowy na platformie Arduino inżynierski
21. Adaptacyjne techniki filtracji zapisów EKG. magisterski
22. Adaptacyjna transformacja falkowa w analizie EKG magisterski
23. Przetwarzanie, analiza i diagnostyka sygnałów EKG inżynierski magisterski
24. Zdalne sterowanie woltomierzem cyfrowym inżynierski
25. Model stanowiska pomiarowego ze zdalnym dostępem do karty zbierania danych, w trybie dzielonym przez wielu użytkowników inżynierski
26. Stanowisko pomiarowe do badania zjawiska przewodnictwa cieplnego inżynierski projekt indywidualny

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Zdalny odczyt wskazań przyrządów pomiarowych na podstawie obrazów rejestrowanych przez kamerę praca magisterska
2. Niskokosztowy system elektrycznej tomografii pojemnościowej - prototyp, aplikacja, uruchomienie, badania i testy. praca magisterska
3. Electric drum machine praca inżynierska
4. Identyfikacja osób na podstawie cech biometrycznych z wykorzystaniem pakietu NI Vision i środowiska NI Lab VIEW - rozpoznawanie twarzy praca inżynierska
5. Model aplikacji SCADA/HMI wykorzystujący pakiet LabVIEW DSC praca inżynierska
6. Oprogramowanie pomiarowe do automatycznego badania przetworników przemieszczenia. praca inżynierska
7. Automatyzacja procedury pomiarowej wyznaczania błędów liczników energii elektrycznej jednofazowych i trójfazowych. praca inżynierska
8. Symulacja i badanie układu sterowania silnika DC zasilanego z falownika w oparciu o środowiska LabVIEW i MULTISIM praca magisterska
9. Opracowanie i analiza działania algorytmu automatycznego doboru parametrów klasycznego filtru FIR na przkładzie filtru do usuwania interferencji sieciowych praca magisterska
10. Zdalne sterowanie przyrządem do pomiaru wielkości RLC praca inżynierska
11. Self-balancing vehicle based on Arduino board praca inżynierska
12. Miernik parametrów sieci na platformie Arduino - aspekty wydajnościowe praca inżynierska
13. Układ sterownika nadążnego za źródłem światła na platformie Arduino praca inżynierska
14. Multipoint temperature measurement praca inżynierska
15. Analiza porównawcza systemu bezpieczeństwa opartego o mikrokontroler ARDUINO ze standardami rynkowymi. praca magisterska
16. Analiza wymagań stawianym aplikacjom HMI w zakładach przemysłowych oraz możliwości rozwiązań w przykładach praca magisterska
17. Adaptacyjne techniki filtracji zapisów elektrokardiograficzncznych praca inżynierska
18. Budowa platformy balansującej oraz porównanie algorytmów filtracyjnych i zestawów czujników praca magisterska
Powrót