Employee information:

dr inż. Adam Jóśko

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:adam.josko@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 75 25 
 • Room GE 203 
 • WWW: http://www.iem.pw.edu.pl/ 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Adam Jóśko
  ul. Koszykowa 75 / GE 203
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Analysis and processing of biomedical signals, with special focus on ECG signals. Hardware and software of measurement systems.


Office hours in 2021Z:

 • Tuesday, at: 12:15 - 13:45, MS Teams pokój lub GE203
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 Możliwość konsultacji zdalnych/ I'm also available remotely., on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Friday, at: 15:00 - 15:45, MS Teams pokój lub GE203
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies part-time (extramural) (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 1DR2242:A - Interakcja człowiek - maszyna GR1, 2nd half of sem., GE-b 504
Lab. 1DR2242:A - Interakcja człowiek - maszyna GR1, 1st half of sem., GE-b 508
1DA2118:A - Measurement Systems Hardware GR1, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
Proj. 1DA2118:A - Measurement Systems Hardware GR1, 2nd half of sem., MS-Tms MS Teams
11:15-12:00
12:15-13:00
Office hours 12:15-13:45 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) Możliwość konsultacji zdalnych/ I'm also available remotely., in room MS-Tms lub GE203
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 2DE2286:A - Projekt badawczy GR5, cycle other, GE-b 413
Office hours 15:00-15:45 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) , in room MS-Tms lub GE203
15:15-16:00
16:15-17:00
1DR2242:A - Interakcja człowiek - maszyna GR1, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
Proj. 1DE1794:A - Projekt przejściowy indywidualny GR6, cycle other, GE-b 413
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
14:30-15:15
Office hours 15:00-15:45 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) , in room MS-Tms lub GE203
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE1106:A - Języki i metodyka programowania 1 GR1, GR2, GR3, all meetings, MS-Tms MS Teams
17:00-17:45
17:50-18:35
Lab. 1ZE1788:A - Systemy informacyjno-pomiarowe GR1, cycle other, MS-Tms MS Teams
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE1106:A - Języki i metodyka programowania 1 GR2, all meetings, GE-b 510
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
Proj. 1ZE1788:A - Systemy informacyjno-pomiarowe GR1, cycle other, GE-b 504
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Model systemu "szybkiego startu" ze skrzyżowania na zielonym świetle inżynierski magisterski
2. Model systemu do odczytu, zadawania i kontroli prędkości w pojazdach. inżynierski magisterski
3. System nawigacyjny dla osób niewidomych inżynierski magisterski
4. Model układu do wyważania elementów wirujących (np: kół samochodowych) inżynierski
5. Łącza szyfrowane na platformach mikroprocesorowych inżynierski magisterski
6. Dalmierz laserowy inżynierski
7. Układ żyroskopowy na platformie cRIO/myRIO inżynierski
8. Platforma testowa do wyznaczania charakterysytyki kierunkowej źródeł dźwięku inżynierski
9. Platforma testowa do wyznaczania charakterysytyki kierunkowej źródeł światła inżynierski
10. Wymiarowanie obiektów na podstawie obrazów inżynierski
11. Termometr głosowy z alarmami inżynierski
12. Automatyczny/mobilny system wyszukujący wzorce/obiekty inżynierski magisterski
13. Detektor zasłabnięcia człowieka inżynierski magisterski
14. Detektor upadku człowieka inżynierski magisterski
15. Wizualizacja danych meteorologicznych na platformach mikrokontrolerowych inżynierski
16. Wizualizacja danych meteorologicznych na platformach mobilnych inżynierski
17. Przeglądarka danych meteorologicznych inżynierski
18. Stanowisko do pomiarów przemieszczeń inżynierski
19. Wielokanałowa rejestracja sygnałów na platformie arduino inżynierski
20. Zasosowanie asemblera na platformie arduino inżynierski
21. Analiza audiofoniczna wyładowań niezupełnych inżynierski
22. Układ żyroskopowy na platformie Arduino inżynierski
23. Adaptacyjne techniki filtracji zapisów EKG. magisterski
24. Adaptacyjna transformacja falkowa w analizie EKG magisterski
25. Przetwarzanie, analiza i diagnostyka sygnałów EKG inżynierski magisterski
26. Zdalne sterowanie woltomierzem cyfrowym inżynierski
27. Model stanowiska pomiarowego ze zdalnym dostępem do karty zbierania danych, w trybie dzielonym przez wielu użytkowników inżynierski
28. Stanowisko pomiarowe do badania zjawiska przewodnictwa cieplnego inżynierski projekt indywidualny

Defended dissertations and projects:

1. Zdalny odczyt wskazań przyrządów pomiarowych na podstawie obrazów rejestrowanych przez kamerę praca magisterska
2. Identyfikacja osób na podstawie cech biometrycznych z wykorzystaniem pakietu NI Vision i środowiska NI Lab VIEW - rozpoznawanie twarzy praca inżynierska
3. Model aplikacji SCADA/HMI wykorzystujący pakiet LabVIEW DSC praca inżynierska
4. Oprogramowanie pomiarowe do automatycznego badania przetworników przemieszczenia. praca inżynierska
5. Automatyzacja procedury pomiarowej wyznaczania błędów liczników energii elektrycznej jednofazowych i trójfazowych. praca inżynierska
6. Symulacja i badanie układu sterowania silnika DC zasilanego z falownika w oparciu o środowiska LabVIEW i MULTISIM praca magisterska
7. Opracowanie i analiza działania algorytmu automatycznego doboru parametrów klasycznego filtru FIR na przkładzie filtru do usuwania interferencji sieciowych praca magisterska
8. Zdalne sterowanie przyrządem do pomiaru wielkości RLC praca inżynierska
9. Self-balancing vehicle based on Arduino board praca inżynierska
10. Układ sterownika nadążnego za źródłem światła na platformie Arduino praca inżynierska
11. Miernik parametrów sieci na platformie Arduino - aspekty wydajnościowe praca inżynierska
12. Analiza porównawcza systemu bezpieczeństwa opartego o mikrokontroler ARDUINO ze standardami rynkowymi. praca magisterska
13. Multipoint temperature measurement praca inżynierska
14. Analiza wymagań stawianym aplikacjom HMI w zakładach przemysłowych oraz możliwości rozwiązań w przykładach praca magisterska
15. Adaptacyjne techniki filtracji zapisów elektrokardiograficzncznych praca inżynierska
16. Budowa platformy balansującej oraz porównanie algorytmów filtracyjnych i zestawów czujników praca magisterska
17. Electric drum machine praca inżynierska
18. Wielopunktowy pomiar temperatury praca inżynierska
19. Robot/Detektor przewodów pod napięciem praca inżynierska
20. System prognozowania pogody w oparciu o uczenie maszynowe praca magisterska
21. Niskokosztowy system elektrycznej tomografii pojemnościowej - prototyp, aplikacja, uruchomienie, badania i testy. praca magisterska
22. Wykorzystanie sterowników PLC i panelu HMI w wybranych aplikacjach SCADA. praca magisterska
23. Stacja pomiarowa do rejestracji obecności CO praca inżynierska
24. Drukarka laserowa praca inżynierska
25. Detektor zaśnięcia człowieka praca inżynierska
26. Robot-detektor przewodów z prądem praca inżynierska
27. Zautomatyzowany system obsługi magazynu - model funkcjonalny, analiza rozwiązań w aspekcie wymagań SCADA praca magisterska
28. Zastosowanie systemów recepturowych w automatycznym sterowaniu i zarządzaniu produkcją praca magisterska
29. Stanowisko do rejestracji i prognozowania warunków meteorologicznych praca inżynierska
30. Układ do strojenia instrumentów muzycznych strunowych praca inżynierska
31. Smart intersection model praca magisterska
32. Opracowanie systemu szybkiego startu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną praca magisterska
Back