Informacje o pracowniku:

dr inż. Sebastian Styński

  • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
    Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
    Zakład Elektroniki Przemysłowej
  • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

Nota biograficzna, profil działalności:

W 2001r. ukończył Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu im. Bohaterów Westerplatte. W latach 2001-2006 był studentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W 2006r. obronił pracę magisterską pt.: "Bezpośrednie sterowanie mocą trójpoziomowego przekształtnika MSI pracującego na potrzeby elektrowni wiatrowej". Za pracę tę uzyskał pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową w Zakresie Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej organizowanym przez PKJiEUEE Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Od 2006r. był doktorantem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów doktoranckich był stypendystą Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej dla młodych doktorantów (2008-2010) w ramach projektu UE "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" oraz stypendystą III konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu VENTURES, projekt "Nowe strategie sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym z kondensatorami o zmiennym potencjale dla energetyki odnawialnej, napędów i trakcji" (2008-2010). W 2010 został laureatem nagrody zespołowej I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe. W 2012r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: "Analysis and Control of Multilevel AC-DC-AC Flying Capacitor Converter Fed from Single-Phase Grid". Za pracę tę uzyskał pierwszą nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez HUETTINGER Electronic Sp. z o. o. oraz Wydział Elektryczny i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Od 2013r. jest adiunktem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W 2014r. uzyskał prestiżowe 3-letnie stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców. Za opracowane i wdrożone w Zakładzie Energoelektroniki TWERD z Torunia metod modulacji i sterowania dla przekształtników energoelektronicznych, dwu i wielopoziomowych, dedykowanych dla odnawialnych źródeł energiii przemysłu wydobywczego w 2015r. został laureatem zespołowej Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej - najwyższej nagrody naukowej przyznawanej raz do roku przez Politechnikę Warszawską. Główne kierunki jego działalności naukowej obejmują: sterowanie i modulację w przekształtnikach wielopoziomowych jedno i wielofazowych, odporność układów energoelektronicznych na zaburzenia występujące w sieci elektroenergetycznej oraz sprzęgi energoelektroniczne pomiędzy odnawialnymi źrodłami energii a siecią energoelektroniczną. Obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika prestiżowego projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Programie TEAM TECH pt.: "Highly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems", będącym Projektem grantowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR 2014 - 2020.
Jego dorobek naukowy obejmuje udział w ponad 20 projektach badawczych, rozwojowych i celowych, w tym w 5 jako kierownik. Jest autorem i współautorem ponad 40 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz współautorem dwóch monografii: "Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications" (Wiley, 2014) oraz "Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives"; (Springer, 2014). Od 2009r. jest recenzentem artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej, między innymi IEEE Transactions on Industrial Electronics oraz IEEE Transactions on Power Electronics, a także recenzentem wielu wiodących w dziedzinie Energoelektroniki konferencji międzynarodowych. Jest również aktywnym członkiem IEEE w ramach Polskiego Chapteru IEEE Industrial Electronics & Power Electronics PEL-035/IEL-013, w którym od 2009r. nieprzerwanie pełnił funkcję sekretarza, a od 2015r funkcję przewodniczącego. Od 01.01.2015r. Jest członkiem Zarządu Polskiej Sekcji IEEE, w którym pełni funkcję sekretarza. Za działalność organizacyjną w ramach IEEE w 2016 roku uzyskał nagrodę Industrial Electronics Society "Best Chapter Award for recogniton of demonstarted performance of Chapter activity".


Konsultacje w 2020L:

  • Poniedziałek, w godzinach: 10:00 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 305
          w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
Konsultacje 10:00-12:00 w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 305
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

Powrót