• Numer katalogowy:
  • Nazwa przedmiotu:
  • Osoba odpowiedzialna:
  • Przedmioty dla katalogu:
  • Przedmioty dla planu wzorcowego:
  • Tylko aktywne przedmioty: (Odznacz tą opcję aby wyświetlić historyczne, nieaktywne już przedmioty.)
  • (Wyczyść filtr)
Lp. Numer katalogowy Nazwa przedmiotu Nazwa skrócona Kierownik przedmiotu
1. 1DA1615 3D Computer Modeling MOD3D dr inż. Rafał Krupiński
2. 1DA2310 Additional Practical Training PTA doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk
3. 1ZE1706 Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami komputerowymi AZAK mgr inż. Andrzej Toboła
4. 1DI1712 Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami komputerowymi AZAK dr inż. Jacek Korytkowski
5. 1DE1713 Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami komputerowymi AZAK dr inż. Jacek Korytkowski
6. 1DE2025 Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi DEZASO dr inż. Jacek Korytkowski
7. PI-MiNIO-101 Administracja i zarządzanie systemami komputerowymi AZSK prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
8. 1DI1532 Administrowanie bazami danych ABAD dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
9. 1DD3-IL05 Advanced image processing and pattern recognition AIPPR prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Iwanowski
10. 1DA1611 Advanced internet programing AIPR prof. nzw. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
11. 1DA2110 Advanced Scientific Computations DATA prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński
12. 2DE2237 Aktywne metody poprawy jakości energii elektrycznej AMPJEE prof. dr hab. inż. Roman Barlik
13. 1DI1103 Algebra liniowa ALIN prof. dr hab. Wiesław Sasin
14. 1DR1104 Algebra liniowa z geometrią ALGGEOM dr Piotr Godlewski
15. 1DI1703 Algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów ACYP dr inż. Zbigniew Staroszczyk
16. 1DE2026 Algorytmy ewolucyjne ALE dr inż. Jarosław Szostakowski
17. 1DI1713 Algorytmy ewolucyjne ALE dr inż. Jarosław Szostakowski
18. 1DR2211 Algorytmy ewolucyjne w sterowaniu i przetwarzaniu sygnałów AEWSIPS dr inż. Jarosław Szostakowski
19. 2DE2211 Algorytmy ewolucyjne w sterowaniu i przetwarzaniu sygnałów AEWSIPS dr inż. Jarosław Szostakowski
20. 1DE2027 Algorytmy genetyczne w układach sterowania DEGENU dr inż. Ryszard Łagoda