Na stronie tej znajduje się lista obronionych prac dyplomowych uporządkowana po dacie obrony - na początku najnowsze.

  • Temat:
  • Kierunek:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Student:
  • Opiekun:
  • Semestr obrony:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 287 288 289 następna >
Lp. Praca dyplomowa
1.
Temat: Analiza pracy trójmodułowego przekształtnika DC-DC w stanach awaryjnych
(Analysis of bidirectional modular DC/DC converter in failure modes)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Piotr Grzejszczak
Data obrony: 19.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
2.
Temat: Modelowanie wielomodułowego przekształtnika DC/DC o szeregowo połączonych zaciskach wejściowych
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Piotr Grzejszczak
Data obrony: 19.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
3.
Temat: System wymiany narzędzi dla robotów przemysłowych KUKA.
(Quick tool change designed for industrial robots KUKA)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Piotr Fabijański
Data obrony: 19.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
4.
Temat: Analiza rozwoju polskiego sytemu elektroenergetycznego, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych oraz ograniczeń ekonomicznych i ekologicznych
(Analysis of the development of the Polish power system, taking into account technical conditions and economic and ecological constraints)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Karol Pawlak
Data obrony: 18.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
5.
Temat: Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na pracę sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia
(The impact of the EV fast charging stations on the distribution MV and LV power grid)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Mariusz Kłos
Data obrony: 18.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
6.
Temat: Kierunki rozwoju źródeł wytwórczych energii elektrycznej w Polsce
(Development's directions of electricity generation sources in Poland)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Mariusz Kłos
Data obrony: 18.10.2018
Recenzent: dr inż. Karol Pawlak
Poziom studiów: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD), stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka
Ocena końcowa: 3,5
Nadany stopień: inżyniera
7.
Temat: Analiza techniczno-ekonomiczna efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(Technical and economic analysis of the residential block in terms of energy efficiency)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Mariusz Kłos
Data obrony: 18.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
8.
Temat: System dynamicznej rejestracji i wizualizacji temperatury w piecu wysokotemperaturowym
(System of dynamic registration and visualization of temperature in high temperature furnace)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Marcin Wesołowski
Data obrony: 12.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
9.
Temat: Multimedialna reklama Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej
(Multimedia advertising of the Light Technology Division at the Warsaw University of Technology)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Rafał Krupiński
Data obrony: 12.10.2018
Recenzent: dr hab. inż. Piotr Pracki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
10.
Temat: Techniki motion capture w symulacjach wirtualnej rzeczywistości
(Motion capture techniques in virtual reality simulations)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Rafał Krupiński
Data obrony: 12.10.2018
Recenzent: dr hab. inż. Piotr Pracki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
11.
Temat: Methods of measurement and calculation of luminous flux of light sources
(Metody pomiarów i obliczeń strumienia świetlnego źródeł światła)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Krzysztof Skarżyński
Data obrony: 12.10.2018
Recenzent: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
12.
Temat: W poszukiwaniu intruzji światła
(In search of light intrusion)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Data obrony: 12.10.2018
Recenzent: dr inż. Dariusz Czyżewski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
13.
Temat: Iluminacja fontann
(Floodlighting of fountains)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Rafał Krupiński
Data obrony: 12.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
14.
Temat: Badanie wyładowań elektrycznych za pomocą szybkiej kamery
(Egzamination of electrical discharges by fast camera)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Przemysław Sul
Data obrony: 10.10.2018
Recenzent: dr inż. Konrad Sobolewski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Ocena końcowa: 3,5
Nadany stopień: inżyniera
15.
Temat: Analiza techniczno – ekonomiczna modernizacji oświetlenia obiektu przemysłowego z wykorzystaniem opraw oświetleniowych ze źródłami LED
(Technical and economic analysis of the modernization of an industrial facility with the use of lighting fittings with LED sources)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Zygmunt Pawełkowicz
Data obrony: 10.10.2018
Recenzent: mgr inż. Piotr Marchel
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
16.
Temat: Identyfikacja przepięć indukowanych pochodzenia atmosferycznego w liniach napowietrznych systemów elektroenergetycznych
(Determination of lighting induced overvoltages in overhead lines of power systems)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tomasz Kisielewicz
Data obrony: 10.10.2018
Recenzent: dr inż. Przemysław Sul
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
17.
Temat: Analiza metod podwyższania efektywności energetycznej w obiektach komercyjnych i przemysłowych
(Analysis of methods for improvement of energy efficiency in commercial and industrial facilities)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Zygmunt Pawełkowicz
Data obrony: 10.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
18.
Temat: Badania symulacyjne modelu linii elektroenergetycznej SN/nn w zakresie zwarć w programie ATP/EMTP
(Simulation studies on MV/LV power line model in terms of short circuits using ATP-EMTP program)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Przemysław Sul
Data obrony: 10.10.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
19.
Temat: Pomiary eksploatacyjne i poawaryjne transformatorów energetycznych
(Operational and fail-safe tests of energy transformers)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Przemysław Sul
Data obrony: 10.10.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
20.
Temat: Simplified pi-circuit grounding model for direct lightning response simulation
(Uproszczony model uziemień w symulacjach udarowych w przypadku bezpośredniego wyładowania piorunowego)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tomasz Kisielewicz
Data obrony: 10.10.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 287 288 289 następna >