Na stronie tej znajduje się lista obronionych prac dyplomowych uporządkowana po dacie obrony - na początku najnowsze.

  • Temat:
  • Kierunek:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Student:
  • Opiekun:
  • Semestr obrony:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 281 282 283 następna >
Lp. Praca dyplomowa
1.
Temat: Profile zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w elementach miejskich sieci dystrybucyjnych niskich napięć w różnych horyzontach czasowych
(The profiles of demand on electric power and energy in components of urban low voltage distribution networks in various time horizons)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Mirosław Parol
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
2.
Temat: Porównanie wybranych algorytmów przetwarzania sygnałów dźwiękowych
(Comparison of selected audio signals processing algorithms)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: doc. dr inż. Tomasz Winek
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr inż. Andrzej Majkowski
Poziom studiów: inżynierskie i jednolite magisterskie (SOD), stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)
Ocena końcowa: 3,5
Nadany stopień: inżyniera
3.
Temat: Optymalna lokalizacja stacji SN/nn i rozdzielnic nn w zakładach przemysłowych
(The optimal location of MV/LV substations and LV switchgears in industrial plants)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
4.
Temat: Wyznaczanie obciążeń i rozpływów mocy w sieci terenowej średniego napięcia
(The determination of loads and power flows in rural medium voltage network)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
5.
Temat: Przyrząd do modulacji dźwięku gitary
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr inż. Andrzej Majkowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka i inżynieria komputerowa)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
6.
Temat: Projekt komputera pokładowego do trójkołowego pojazdu elektrycznego dla osób niepełnosprawnych
(Design of an on - board computer for three - eheeled rlrctric vehicle for people with disabilities)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Paweł Tarnowski
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr inż. Marcin Kołodziej
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Systemy wbudowane)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
7.
Temat: Analiza niezawodności terenowych i miejskich stacji transformatorowych SN/nn
(The reliability analysis of rural and urban MV/LV transformer substations)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr inż. Piotr Helt
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
8.
Temat: Koncepcja zastosowania systemu zarządzania budynkiem dla dużego budynku biurowego
(The concept of using a building management system for a large office building)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Piotr Helt
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
9.
Temat: Modernizacja rozdzielnic 110 kV miejskich stacji 110 kV/SN
(The modernization of 110 kV switchgears in 110 kV/MV urban substations)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr inż. Piotr Helt
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
10.
Temat: Porównanie wybranych algorytmów przetwarzania sygnałów dźwiękowych
(Comparison of selected audio signals processing algorithms)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: doc. dr inż. Tomasz Winek
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr inż. Andrzej Majkowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka i inżynieria komputerowa)
Ocena końcowa: 3,5
Nadany stopień: inżyniera
11.
Temat: Projekt silnika do napędu autobusu elektrycznego
(Motor design for electric bus drive)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Jan Szczypior
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
12.
Temat: Automated testing of web application with the use of Selenium WebDriver
(Testy automatyczne aplikacji webowej przy wykorzystaniu Selenium WebDriver)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Marcin Kołodziej
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr inż. Andrzej Majkowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
13.
Temat: Voice Recognition System in Matlab for Isolated Words
(System rozpoznawania wydzielonych słów zaprojektowany w środowisku Matlab)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Majkowski
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr inż. Marcin Kołodziej
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
14.
Temat: Sterowanie autonomicznym robotem kroczącym z wykorzystaniem jednopłytkowego komputera Raspberry PI 2
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Witold Czajewski
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
15.
Temat: Porównanie struktury geometrycznej silników liniowych typu transformatorowego i cylindrycznego
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr inż. Jan Szczypior
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
16.
Temat: The project and costs estimation of the electric vehicle urban charging station
(Projekt i estymacja kosztów miejskiej stacji ladowania pojazdów)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Włodzimierz Jefimowski
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr inż. Zbigniew Drążek
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
17.
Temat: Analiza i adaptacja metody ORB-SLAM do współpracy z platformą mobilną pracującą pod kontrolą Robot Operating System
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Witold Czajewski
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
18.
Temat: Zdalne sterowanie piecem procesowym w środowisku LabVIEW
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Data obrony: 4.07.2018
Recenzent: dr inż. Marcin Kołodziej
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
19.
Temat: Lokalizacja źródeł energii elektrycznej przy uwzględnieniu generacji rozproszonej i klastrów energetycznych
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Karol Pawlak
Data obrony: 3.07.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
20.
Temat: Najnowsze kierunki projektowania i budowy elektroenergetycznych stacji najwyższych napięć w KSE
(The latest trends in design and construction high voltage power substations in the National Power System)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Zygmunt Pawełkowicz
Data obrony: 3.07.2018
Recenzent: dr inż. Karol Pawlak
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 281 282 283 następna >