Na stronie tej znajduje się lista obronionych prac dyplomowych uporządkowana po dacie obrony - na początku najnowsze.

  • Temat:
  • Kierunek:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Student:
  • Opiekun:
  • Semestr obrony:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 255 256 257 następna >
Lp. Praca dyplomowa
1.
Temat: Opracowanie modelu laboratoryjnego źródła napięcia stałego o dowolnie programowalnej charakterystyce napięciowo-prądowej do symulacji źródeł fotowoltaicznych oraz baterii elektrochemicznych.
(Elaboration od laboratory model of DC/DC converter simulating PV sources and electrochemical batteries characteristics)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Grzegorz Iwański
Data obrony: 11.12.2017
Recenzent: mgr inż. Grzegorz Dziechciaruk
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
2.
Temat: System wspomagający naukę języka obcego
(A system that supports learning a foreign language)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Maciej Stodolski
Data obrony: 7.12.2017
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
3.
Temat: Aplikacja oparta o technologie Grails przeznaczona do organizacji zajęć w placówce dydaktycznej.
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Maciej Stodolski
Data obrony: 7.12.2017
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
4.
Temat: Linear adaptive systems in signal processing
(Liniowe systemy adaptacyjne w przetwarzaniu sygnałów)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
Data obrony: 27.11.2017
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
5.
Temat: Dobór nastawień zabezpieczeń wybranych pól sieci średniego napięcia
(Calculation procedure of adjusting power system protection settings in selected bays of medium voltage distribution network)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Adam Smolarczyk
Data obrony: 27.11.2017
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
6.
Temat: Niezawodność układów automatyki elektroenergetycznej transformatorów mocy
(Reliability of power transformers automation systems)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Ryszard Kowalik
Data obrony: 27.11.2017
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
7.
Temat: Etapy modernizacji przykładowej stacji elektroenergetycznej najwyższych napięć pod kątem ryzyka realizacji inwestycji i jej znaczenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego
(Modernization stages of the sample high voltage substation in the scope of the investment risk and its importance to the national power system)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Adam Smolarczyk
Data obrony: 27.11.2017
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
8.
Temat: Projekt wykorzystania systemu RMS (Rotronic Monitoring System) w automatyzacji instalacji w szpitalu.
(Project of using RMS (Rotronic Monitoring System) in Automation of Hospital Installation)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk
Data obrony: 20.11.2017
Recenzent: dr inż. Remigiusz Olesiński
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka)
Ocena końcowa: 3,0
Nadany stopień: inżyniera
9.
Temat: Metody poszukiwania punktu pracy o minimalnym jednostkowym zużyciu paliwa w spalinowym zespole prądotwórczym o zmiennej prędkości
(Minimum specific fuel consumption point tracking methods in variable speed internal combustion engine based variable speed generation set)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Grzegorz Iwański
Data obrony: 20.11.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
10.
Temat: Optymalizacja konfiguracji sieci dystrybucyjnych SN za pomocą algorytmu PSO (Particle Swarm Optimization)
(Optimization of a medium voltage electrical distribution network configuration by means of the PSO algorithm (Particle Swarm Optimization))
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Mirosław Parol
Data obrony: 17.11.2017
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
11.
Temat: The design of electrical installation in a high-rise public building equipped with distributed generation sources
(Projekt instalacji elektrycznej w wysokościowym budynku użyteczności publicznej, wyposażonym w rozproszone źródła energii)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Łukasz Rokicki
Data obrony: 17.11.2017
Recenzent: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
12.
Temat: Algorytmy różnicowania linii komórkowych na podstawie analizy obrazów mikroskopowych.
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz
Data obrony: 16.11.2017
Recenzent: dr inż. Tomasz Leś
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Informatyka w Inżynierii Biomedycznej)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
13.
Temat: Pomiary uziemień słupów elektroenergetycznych SN i WN
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Łasica
Data obrony: 8.11.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
14.
Temat: Elektrostatyczna separacja mieszanin sypkich.
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Łasica
Data obrony: 8.11.2017
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
15.
Temat: Project aimed at rationalizing the costs of the exploitation of a house.
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk
Data obrony: 30.10.2017
Recenzent: dr inż. Grzegorz Iwański
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
16.
Temat: Wyzwania dla Polski niskoemisyjnej transformacji energetycznej
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Karol Pawlak
Data obrony: 27.10.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
17.
Temat: Elektrownie wiatrowe i magazyny CAES jako układy współpracujące z elektrociepłownią biogazową
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Rosłaniec
Data obrony: 27.10.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
18.
Temat: Układ dobowego śledzenia kąta padania promieniowania słonecznego dla paneli fotowoltaicznych
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Rosłaniec
Data obrony: 27.10.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
19.
Temat: Przegląd parametrów dostępnych na rynku falowników fotowoltaicznych małych mocy
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Rosłaniec
Data obrony: 27.10.2017
Recenzent: dr inż. Mariusz Kłos
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
20.
Temat: Dostosowanie stacji paliw do instalacji dwóch punktów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych poprzez optymalny dobór źródeł OZE oraz magazynu energii
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Rosłaniec
Data obrony: 27.10.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 255 256 257 następna >