Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 383 384 385 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Modelowanie niezawodności wyłączników SN w technologii SF6
(Modeling the reliability of MV circuit breakers in SF6 technology)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Exam date: 8.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Budowa modelu symulacyjnego i analiza zwarć w sieciach SN
(Construction of a simulation model and short-circuit analysis in MV networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Exam date: 2.02.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Badania symulacyjne stanów przejściowych transformatora
(Simulation studies of transformer transients)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Exam date: 24.01.2022
Reviewer: dr inż. Marcin Januszewski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Dynamic projection mapping using the RGB-D system
(Dynamiczny Video Mapping z wykorzystaniem systemu RGB-D)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Sebastian Słomiński
Exam date: 21.01.2022
Reviewer: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Analiza możliwości użycia magazynów energii do zmaksymalizowania wykorzystania energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
(Analysis of the possibility of using energy storage to maximize the use of energy generated in renewable energy sources)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Wpływ połączeń międzysystemowych na pracę systemu elektroenergetycznego
(The influence of interconnections to the power system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Sylwester Robak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Analiza wpływu przyłączenia magazynów energii na pracę systemu elektroenergetycznego
(Analysis of the impact of connecting energy storage on the operation of the power system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Graphical user interface for high power rectifiers implemented in MATLAB
(Graficzny interfejs sterowania przekształtnikami AC/DC dużej mocy zrealizowany w środowisku MATLAB)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Grzejszczak
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Opracowanie algorytmu sterowania mikrosiecią energetyczną z magazynem energii
(Development of control algorithm for microgrid with energy storage system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Grzejszczak
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji fotowoltaicznej
(Lightning and overvoltage protection for photovoltaic installations)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: mgr inż. Maciej Ciuba
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Wpływ strategii wykorzystania pamięci podręcznej na doświadczenia użytkowników aplikacji PWA
(Impact of caching strategies on user experience in PWA applications)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Robert Szmurło
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Techniczno-ekonomiczna analiza przyłączenia morskiej farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego
(Technical and economic analysis of connecting the offshore wind farm to the power system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Analiza, ocena i perspektywy rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce
(Analysis, evaluation and development prospects for the electricity generation sector in Poland)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Kapler
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania systemu fotowoltaicznego w budynku pensjonatowym typu prosument z zastosowaniem magazynów energii
(The technical and economic analysis of PV system utilization in prosumer’s guesthouse with energy storage)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Usage of Computational Intelligence for Predictions of wind farms power generation
(Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej do prognoz produkcji z farmy wiatrowej)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Marcin Kopyt
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Analiza wskaźników oceny odporności i stabilności systemu elektroenergetycznego
(Analysis of indicators for power system resiliency and stability assessment)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Sylwester Robak
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w predykcji kursów kryptowalut
(Artificial neural networks application in predicting cryptocurrencies exchange rates)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Dariusz Baczyński
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Zastosowanie ciągów chaotycznych w algorytmie PSO
(Application of chaotic sequences in the PSO algorithm)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Dariusz Baczyński
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Analiza bezpieczeństwa platformy WordPress
(Security analysis of WordPress platform)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: System monitorowania parametrów sal konferencyjnych z wykorzystaniem usług chmury publicznej Microsoft Azure
(System for monitoring the parameters of conference rooms with the usage of Microsoft Azure public cloud services)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 19.01.2022
Reviewer: dr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 383 384 385 next >