Na stronie tej znajduje się lista obronionych prac dyplomowych uporządkowana po dacie obrony - na początku najnowsze.

  • Temat:
  • Kierunek:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Student:
  • Opiekun:
  • Semestr obrony:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 255 256 257 następna >
Lp. Praca dyplomowa
1.
Temat: The design of electrical installation in a high-rise public building equipped with distributed generation sources
(Projekt instalacji elektrycznej w wysokościowym budynku użyteczności publicznej, wyposażonym w rozproszone źródła energii)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Łukasz Rokicki
Data obrony: 17.11.2017
Recenzent: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
2.
Temat: Optymalizacja konfiguracji sieci dystrybucyjnych SN za pomocą algorytmu PSO (Particle Swarm Optimization)
(Optimization of a medium voltage electrical distribution network configuration by means of the PSO algorithm (Particle Swarm Optimization))
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Mirosław Parol
Data obrony: 17.11.2017
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
3.
Temat: Algorytmy różnicowania linii komórkowych na podstawie analizy obrażów mikroskopowych.
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz
Data obrony: 16.11.2017
Recenzent: dr inż. Tomasz Leś
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Informatyka w Inżynierii Biomedycznej)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
4.
Temat: Pomiary uziemień słupów elektroenergetycznych SN i WN
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Łasica
Data obrony: 8.11.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
5.
Temat: Elektrostatyczna separacja mieszanin sypkich.
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Łasica
Data obrony: 8.11.2017
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
6.
Temat: Project aimed at rationalizing the costs of the exploitation of a house.
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk
Data obrony: 30.10.2017
Recenzent: dr inż. Grzegorz Iwański
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
7.
Temat: Wyzwania dla Polski niskoemisyjnej transformacji energetycznej
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Karol Pawlak
Data obrony: 27.10.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
8.
Temat: Elektrownie wiatrowe i magazyny CAES jako układy współpracujące z elektrociepłownią biogazową
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Rosłaniec
Data obrony: 27.10.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
9.
Temat: Układ dobowego śledzenia kąta padania promieniowania słonecznego dla paneli fotowoltaicznych
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Rosłaniec
Data obrony: 27.10.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
10.
Temat: Przegląd parametrów dostępnych na rynku falowników fotowoltaicznych małych mocy
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Rosłaniec
Data obrony: 27.10.2017
Recenzent: dr inż. Mariusz Kłos
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
11.
Temat: Dostosowanie stacji paliw do instalacji dwóch punktów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych poprzez optymalny dobór źródeł OZE oraz magazynu energii
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Rosłaniec
Data obrony: 27.10.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
12.
Temat: The use of FACTS for transmission system operation improvement in the presence of renewable energy sources
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Rosłaniec
Data obrony: 27.10.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
13.
Temat: Model pracownika dla potrzeb oceny bezpieczeństwa pracy
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Sawicki
Data obrony: 23.10.2017
Recenzent: dr inż. Andrzej Majkowski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Informatyka w Inżynierii Biomedycznej)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
14.
Temat: Animacja szkieletowa z wykorzystaniem systemu przechwytywania ruchu
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Sawicki
Data obrony: 23.10.2017
Recenzent: dr inż. Andrzej Majkowski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
15.
Temat: Możliwości wykorzystania dwukierunkowych rozwiązań Smart Metering do łagodzenia szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców residential
(Possibilities of using bi-directional Smart Metering soutions to mitigate peak demand for electricity of residential consumers.)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Stanisław Ziemianek
Data obrony: 20.10.2017
Recenzent: dr inż. Piotr Helt
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
16.
Temat: Wpływ krzywych elastyczności cenowej popytu na energię elektryczną na wyniki analiz obciążeń systemu elektroenergetycznego
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Stanisław Ziemianek
Data obrony: 20.10.2017
Recenzent: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
17.
Temat: Praktyki i technologie w tworzeniu REST API
(Practices and technologies in creating REST API)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Data obrony: 18.10.2017
Recenzent: dr inż. Maciej Sławiński
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
18.
Temat: Analiza wybranych algorytmów estymacji położenia obiektu z wykorzystaniem nawigacji inercyjnej
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Data obrony: 18.10.2017
Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
19.
Temat: Budowa pojazdu wyposażonego w kamerę i sterowanego z poziomu urządzenia mobilnego.
(Construction of a vehicle equipped with a camera and controlled using mobile device.)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Maciej Sławiński
Data obrony: 18.10.2017
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
20.
Temat: Projekt silnika indukcyjnego do napędu pojazdu elektrycznego
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Jan Szczypior
Data obrony: 17.10.2017
Recenzent: prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 255 256 257 następna >