Na stronie tej znajduje się lista obronionych prac dyplomowych uporządkowana po dacie obrony - na początku najnowsze.

  • Temat:
  • Kierunek:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Student:
  • Opiekun:
  • Semestr obrony:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 266 267 268 następna >
Lp. Praca dyplomowa
1.
Temat: Analiza ekonomiczno - techniczna zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu magazynowego z częścią biurową
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Kolimas
Data obrony: 16.02.2018
Recenzent: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
2.
Temat: ANALIZA PRZYŁĄCZANIA ROSZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO SIECI NISKICH NAPIĘĆ W POLSCE
(ANALYSIS OF THE CONNECTION OF REDUCED ENERGY SOURCES TO LOW VOLTAGE IN POLAND)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Kolimas
Data obrony: 16.02.2018
Recenzent: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
3.
Temat: Ocena i analiza możliwości zastosowania modułów LED w oświetleniu ogólnym wnętrz.
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Data obrony: 9.02.2018
Recenzent: dr hab. inż. Piotr Pracki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Ocena końcowa: 3,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
4.
Temat: Projekt i wykonanie wyświetlacza LED do zastosowania na kole rowerowym
(Design and implementation of LED display for use on a bicycle wheel)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Data obrony: 9.02.2018
Recenzent: dr hab. inż. Sławomir Zalewski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
5.
Temat: Project of solar power support of luxury boat.
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara
Data obrony: 9.02.2018
Recenzent: dr inż. Remigiusz Olesiński
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
6.
Temat: Wpływ elektrowni wiatowych na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego
(The impact of wind power plants on electrical power system voltage stability)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Michał Połecki
Data obrony: 9.02.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Robak
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
7.
Temat: Opracowanie komputerowego systemu do gry w Poker Texas Hold’em
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tomasz Leś
Data obrony: 9.02.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
8.
Temat: Analiza rozkładu luminancji we wnętrzach oświetlonych światłem dziennym
(Analysis of luminance distribution in interiors for daylighting)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Piotr Pracki
Data obrony: 9.02.2018
Recenzent: dr inż. Rafał Krupiński
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
9.
Temat: Analiza bryły fotometrycznej i rozmieszczenia opraw oświetlenia ogólnego pod kątem uzyskania wymaganych jakościowych cech oświetlenia we wnętrzach
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Piotr Pracki
Data obrony: 9.02.2018
Recenzent: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
10.
Temat: Aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych sterowana mową
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Majkowski
Data obrony: 8.02.2018
Recenzent: dr inż. Marcin Kołodziej
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
11.
Temat: Series connection of silicon carbide MOSFETS
(Szeregowe łączenie tranzystorów MOSFET z węglika krzemu)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Data obrony: 8.02.2018
Recenzent: dr inż. Mariusz Zdanowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: inżyniera
12.
Temat: Mikrokontrolery XMC w zastosowaniu do układów energoelektronicznych
(Microcontrollers XMC for power electronics applications)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Mariusz Zdanowski
Data obrony: 8.02.2018
Recenzent: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
13.
Temat: Porównanie metod doboru układów kompensacji mocy biernej na przykładzie budynku warsztatowego
(Comparison of methods for the selection of reactive power compensation systems on the example of a workshop building)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Łukasz Michalski
Data obrony: 8.02.2018
Recenzent: dr inż. Zygmunt Pawełkowicz
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
14.
Temat: Zasobnik energii jako element zarządzania popytem gospodarstwa domowego
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Rafał Bielas
Data obrony: 8.02.2018
Recenzent: dr inż. Mariusz Kłos
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
15.
Temat: Porównanie modułów z tranzystorami 3,3kV Si IGBT i SiC MOSFET zastosowanych w falowniku napięcia.
(Comparative study of 3.3kV Si IGBT and SiC MOSFET modules applied in three-phase inverter)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Data obrony: 8.02.2018
Recenzent: mgr inż. Kornel Wolski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
16.
Temat: Projekt instalacji budynku produkcyjno-biurowego
(The design of the electrical installation of the production building and office)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Konrad Sobolewski
Data obrony: 8.02.2018
Recenzent: dr inż. Michał Wojciechowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
17.
Temat: Projekt kontenerowego zasobnika energii do stabilizacji sieci nN
(Design of energy storage system for stabilizing low voltage networks)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Piotr Biczel
Data obrony: 8.02.2018
Recenzent: dr inż. Marcin Chrzanowicz
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
18.
Temat: Budowa układu laboratoryjnego do badania charakterystyki czasowo-prądowej wyłączników nadmiarowoprądowych
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Łasica
Data obrony: 8.02.2018
Recenzent: dr inż. Konrad Sobolewski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
19.
Temat: Projekt rozdzielni napięcia gwarantowanego dla gospodarstwa rolnego
(Project of guaranteed power supply distributor for agricultural farm)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Łukasz Michalski
Data obrony: 8.02.2018
Recenzent: dr inż. Zygmunt Pawełkowicz
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia (SOD), niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
20.
Temat: Trójosiowy system stabilizacji kamery mechanicznie izolujący ją od operatora
(Three-axis camera stabilization system which is mechanically isolating it from the operator)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Makowski
Data obrony: 8.02.2018
Recenzent: dr inż. Adam Jóśko
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Systemy wbudowane)
Ocena końcowa: 3,5
Nadany stopień: inżyniera
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 266 267 268 następna >