Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 136 137 138 następna >
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 20.02.2018 Wolny Sekwencyjny wtrysk LPG w silniku z jednopunktowym wtryskiem benzyny
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:wtrysk LPG , Eksploatacja pojazdów samochodowych, Diagnostyka pojazdów samochodowych, Hamownia podwoziowa AutoDyn11
2. 20.02.2018 Wolny Zastosowanie hamowni podwoziowej w badaniach silnika o zapłonie iskrowym.
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Hamownia podwoziowa AutoDyn 11, Diagnostyka pojazdu samochodowego
3. 20.02.2018 Wolny Analiza pomiarów drogowych pojazdu samochodowego przeprowadzonych na hamowni podwoziowej.
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:hamownia podwoziowa, badania drogowe, analiza pomiarów drogowych
4. 20.02.2018 Wolny Skroplony gaz ropopochodny (Liquified Petrolum Gas) jako alternatywne paliwo do zasilania silników spalinowych o zapłonie iskrowym
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:LPG, Eksploatacja pojazdów samochodowych, Diagnostyka pojazdów samochodowych, Hamownia podwoziowa AutoDyn11
5. 20.02.2018 Wolny 2. Wykorzystanie zaawansowanych technik GSM na potrzeby monitoringu osób i mienia, projekt założeń konstrukcyjnych systemu
prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:Techniki GSM w monitoringu osób i mienia
6. 20.02.2018 Wolny Projekt zintegrowanego urządzenia do monitoringu parametrów klimatu w pomieszczeniach biurowych
prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:parametry klimatyczne, pomiar stężenia gazów, pomiar temperatury, pomiar wilgotności
7. 20.02.2018 Zajęty Modernizacja terenowych sieci niskiego napięcia
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:elektroenergetyczne sieci terenowe, modernizacja
8. 20.02.2018 Zajęty Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych stacji 110 kV/SN w obiektach przemysłowych
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:rozwiązania konstrukcyjne stacji 110 kV/SN, analiza techniczno- ekonomiczna
9. 20.02.2018 Zajęty Analiza kryteriów technicznych dotyczących oceny możliwości przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci SN
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:sieć SN, przyłączanie źródeł generacji rozproszonej
10. 20.02.2018 Zajęty Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych stacji SN/nn w obiektach przemysłowych
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:analiza techniczno-ekonomiczna, rozwiązania konstrukcyjne stacji SN/nn w obiektach przemysłowych
11. 20.02.2018 Zajęty Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci terenowych SN i nn
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:sieci terenowe SN i nn, modernizacja sieci
12. 20.02.2018 Zajęty Modernizacja miejskich sieci elektroenergetycznych nn i SN
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:miejskie sieci nn i SN, modernizacja sieci
13. 19.02.2018 Zajęty Design of electrical installation in a multi-family residential building
mgr inż. Piotr Kapler - IE
Kierunek:Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:installation, multi-family building, design
14. 19.02.2018 Zajęty Metody i technologie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w konwencjonalnych źródłach energii krajowego podsektora wytwarzania
dr inż. Karol Pawlak - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:emisja gazów cieplarnianych, konwencjonalne źródła energii
15. 19.02.2018 Zajęty Optymalizacja zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną budynków wielkopowierzniowych
dr inż. Karol Pawlak - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną
16. 19.02.2018 Zajęty Plan rozwoju kogeneracyjnych źródeł rozproszonych na obszarach wiejskich
dr inż. Karol Pawlak - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:kogeneracja, źródła rozproszone
17. 17.02.2018 Wolny Menadżer haseł
mgr inż. Artur Krupa - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Informatyka Liczba wykonawców: 2
Typ:projekt indywidualny
Słowa kluczowe:hasło, przechowywanie, szyfrowanie, kryptografia, kodowanie, keypass
18. 17.02.2018 Wolny System głosowania HTML/CSS/JS/jQ/PHP/MSQL z zabezpieczeniami
mgr inż. Artur Krupa - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:projekt indywidualny
Słowa kluczowe:głosowanie, aplikacja, html, css, js, jquery, php, mysql
19. 17.02.2018 Wolny Konwerter kalendarzy internetowych
mgr inż. Artur Krupa - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:projekt indywidualny
Słowa kluczowe:kalendarz, ical, ics, byday, apple, microsoft, outlook, google, android, iphone, konwersja, weryfikacja
20. 17.02.2018 Wolny System parsujący pliki XML/JSON w formie strukturalnej
mgr inż. Artur Krupa - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:projekt indywidualny
Słowa kluczowe:xml, json, parsowanie, tree view, strukturalność, drzewo, tabela
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 136 137 138 następna >