Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 134 135 136 następna >
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 17.11.2017 Zajęty Eksperymentalne wyznaczanie mocy strat w liniowym silniku indukcyjnym.
mgr inż. Krzysztof Jackiewicz - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:silnik liniowy, pomiar temperatury, przepływomierz, stanowisko, laboratoryjne, badawcze
2. 17.11.2017 Zajęty Demonstrator modelowej aplikacji SCADA
dr inż. Adam Jóśko - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski, projekt indywidualny
Słowa kluczowe:SCADA/HMI, rejestracja sygnałów, widok, minitorowanie, bezpieczeństwo, raporty
3. 16.11.2017 Wolny Sterowanie samochodu autonomicznego
doc. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek - IE
Kierunek:Automatyka i Robotyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny
Słowa kluczowe:procesor sterowanie, układ śledzenia trasy,
4. 16.11.2017 Wolny Analiza statystyczna danych social media
mgr inż. Artur Krupa - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:projekt indywidualny
Słowa kluczowe:bigdata, hadoop, azure, microsoft, apache, distributed computing, docker, statystyka, social media
5. 16.11.2017 Zajęty Iluminacja elewacji poludniowej budynku Prosta Tower w Warszawie
prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:elektrotechnika, technika świetlna, iluminacja obiektów, iluminacja obiektów nowoczesnych
6. 15.11.2017 Zajęty Adaptacyjne techniki filtracji zapisów elektrokardiograficzncznych
dr inż. Adam Jóśko - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:sygnały biomedyczne, rejestracja, EKG, fitracja sygnałów
7. 14.11.2017 Zajęty Opracowanie kompleksowego systemu zarządzania dla podziemnego garażu wielostanowiskowego
prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:systemy monitorowania
8. 14.11.2017 Wolny 2. Wykorzystanie zaawansowanych technik GSM na potrzeby monitoringu osób i mienia, projekt założeń konstrukcyjnych systemu
prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Techniki GSM w monitoringu osób i mienia
9. 10.11.2017 Wolny Wyznaczanie jednorodności pola w komorze GTEM zgodnie z normą EN 61000-4-20
prof. dr hab. inż. Jan Sroka - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:GTEM field uniformity WIN6000
10. 9.11.2017 Zajęty Studium wykonalności detektora zasłabnięcia
dr inż. Adam Jóśko - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski, projekt indywidualny
Słowa kluczowe:zasłabnięcie, objawy zasłabnięcia, czujniki czynności fizjologiczo/ustrojowej
11. 9.11.2017 Zajęty Zdolności różnicowania obszarów w obrazowniu o podwyższonej rozdzielczości.
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:przetwarzanie obrazów, rozdzielczość obrazów, obrazowanie medyczne
12. 8.11.2017 Wolny Model systemu ladowania baterii w pojeździe autonomicznym
dr hab. inż. Piotr Biczel - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy - IK
Słowa kluczowe:Trakcja elektryczna, autobus elektryczny, ladowanie baterii
13. 8.11.2017 Wolny Badanie wpływu bryły fotometrycznej i sprawności oprawy oświetleniowej na efektywność energetyczną iluminacji obiektów
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem
14. 8.11.2017 Wolny Analiza problemu zanieczyszczenia światłem w oświetleniu wewnętrznym / zewnętrznym
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, zanieczyszczenie światłem, obliczenia oświetlenia
15. 8.11.2017 Wolny Badanie sprawności iluminacji różnych obiektów architektonicznych
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, sprawność iluminacji
16. 7.11.2017 Zajęty Wydruk 3D modelu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
dr inż. Sebastian Słomiński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Technika świetlna, druk 3d
17. 7.11.2017 Zajęty Linear adaptive systems in signal processing
prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:adaptive systems, identification, prediction, noise supression
18. 6.11.2017 Wolny Monte Carlo class solution for return feeders dimensioning in tram supplying system
dr inż. Zbigniew Drążek - IE
Kierunek:Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:electric traction, power supply system, return current network
19. 6.11.2017 Wolny Assessment of power supply system for trolleybuses with on-board energy accumulators
dr inż. Zbigniew Drążek - IE
Kierunek:Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:electric traction, power supply system, feeding section, energy accumulator
20. 6.11.2017 Wolny Graficzny system wspomagania analizy układu zasilania trakcji tramwajowej
dr inż. Zbigniew Drążek - IE
Kierunek:Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:trakcja, zasilanie, tramwaj, CAD
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 134 135 136 następna >