Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 136 137 138 następna >
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 18.01.2018 Wolny Wykonanie modelu do badania charakterystyk udarowych w oparciu o transformator 15/04 kV
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:charakterystyka udarowa, koordynacja izolacji, wytrzymałość napięciowa
2. 18.01.2018 Wolny Wykonanie zabezpieczenia stanowiska laboratoryjnego w oparciu o barierę świetlną
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:bezpieczeństwo pracy, automatyka
3. 18.01.2018 Zajęty System gwarantowanego zasilania serwerowni
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:zasilanie gwarantowane, UPS, agregat prądotwórczy
4. 18.01.2018 Zajęty Wykonanie oprogramowania wspomagającego wzorcowanie mierników
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:pomiary wielkości elektrycznych, wzorcowanie, niepewność pomiarowa
5. 17.01.2018 Wolny Bezprzerwowy dostęp do energii elektrycznej w mikrosieci prądu przemiennego przyłączonej do sieci elektroenergetycznej poprzez inteligentny transformator
dr inż. Adam Milczarek - ISEP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski, projekt indywidualny
Słowa kluczowe:mikrosieć, energoelektronika, obciążenia niesymetryczne, bezprzerwowy dostęp do energii elektrycznej
6. 17.01.2018 Wolny Steorwanie przekształtnikami energoelektronicznymi w mikrosieci z generatorem synchronicznym i odnawialnymi źródłami energii
dr inż. Adam Milczarek - ISEP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:mikrosieć, odnawialne źródła energii, energoelektronika
7. 17.01.2018 Wolny Badanie sprawności iluminacji obiektów inżynieryjnych
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, zanieczyszczenie światłem, iluminacja obiektów, sprawność iluminacji
8. 17.01.2018 Wolny Studium przypadku zanieczyszczania światłem w iluminacji obiektów
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem
9. 17.01.2018 Wolny Przegląd międzynarodowych aktów prawnych związanych z zanieczyszczeniem światłem
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, zanieczyszczenie światłem, intruzja światła, normy oświetleniowe
10. 17.01.2018 Wolny Modelowe badania sprawności iluminacji
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, iluminacja obiektów, druk 3d, sprawność iluminacji
11. 17.01.2018 Wolny Badanie granicznej odległości fotometrowania wieloźródłowych opraw LED
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, fotometria, graniczna odległość fotometrowania
12. 16.01.2018 Wolny Internetowa platforma strumieniowania wideo z wielu telefonów komórkowych do relacji on-line.
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1-3
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:java, android, video
13. 15.01.2018 Wolny Analiza rozruchu elektrowni z jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi (JWCD) po rozległej awarii systemowej
dr inż. Zygmunt Pawełkowicz - IE
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:Bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego, zasilanie potrzeb własnych, rozruch elektrowni
14. 15.01.2018 Wolny Analiza możliwości sterowania i nadzoru układów elektro-energetycznych obiektów budowlanych z wykorzystaniem systemów BMS (Building Managment Systems)
dr inż. Zygmunt Pawełkowicz - IE
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:Systemy sterowania budynków, inteligentny budynek, układy elektroenergetyczne budynków
15. 15.01.2018 Wolny Metody podwyższania niezawodności przemysłowych układów elektroenergetycznych poprzez zastosowanie synchronicznie współpracujących z siecią awaryjnych źródeł zasilania
dr inż. Zygmunt Pawełkowicz - IE
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:awryjne agregaty prądotwórcze, sterowanie generatorów awaryjnych, zasilanie gwarantowane
16. 15.01.2018 Wolny Układy zasilania „gwarantowanego” w układach potrzeb własnych elektrowni z jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi (JWCD)
dr inż. Zygmunt Pawełkowicz - IE
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:Zasilanie potrzeb własnych elektrowni, układy zasilania gwarantowanego
17. 15.01.2018 Zajęty Analiza kryteriów technicznych dotyczących oceny możliwości przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci SN
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:sieć SN, przyłączanie źródeł generacji rozproszonej
18. 15.01.2018 Zajęty Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych stacji SN/nn w obiektach przemysłowych
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:analiza techniczno-ekonomiczna, rozwiązania konstrukcyjne stacji SN/nn w obiektach przemysłowych
19. 15.01.2018 Zajęty Modernizacja terenowych stacji SN/nn i wychodzących obwodów
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Sieci Terenowe, modernizacja sieci
20. 14.01.2018 Wolny Temat zaproponowany przez studenta / studentkę
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, fotometria i kolorymetria, zanieczyszczenie światłem
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 136 137 138 następna >