Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 141 142 143 następna >
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 18.05.2018 Wolny Opracowanie stanowiska do badania tranzystorów SiC pracujących w stanie zwarcia
dr inż. Michał Rolak - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:węglik krzemu, SiC, niezwodność, identyfikacja uszkodzeń, druk 3D, superkondensator
2. 17.05.2018 Wolny Opracowanie systemu do analizy danych IoT (internet of things)
dr inż. Tomasz Leś - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Internet rzeczy, internet of things, analiza danych bizenstowych, inteligentne miasta,smart city
3. 17.05.2018 Zajęty System analizy danych geolokalizacjach rowerów miejskich
dr inż. Tomasz Leś - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny
Słowa kluczowe:C#, .NET, xml
4. 17.05.2018 Zajęty System wspomagania lekarzy
dr inż. Tomasz Leś - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:HTML 5, JavaScript, MSSQL
5. 16.05.2018 Wolny Symulator diagnotyczny OBD2
dr inż. Bernard Fryśkowski - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:EOBD, OBD2, CAN, K-line, ISO9141-2, KWP2000, diagnostyka, elektronika pojazdów
6. 15.05.2018 Wolny Porównanie obliczeń sprawności iluminacji wykonanych za pomocą różnych programów do projektowania oświetlenia
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, zanieczyszczenie światłem, iluminacja obiektów, sprawność iluminacji
7. 15.05.2018 Wolny Symulacyjne obliczenia średniej luminancji obiektu iluminowanego
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, iluminacja obiektów, komputerowe obliczenia oświetlenia
8. 15.05.2018 Wolny Badanie intruzji światła powstałej od iluminacji Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, intruzja światła
9. 15.05.2018 Wolny Obliczenia parametrów oceny intruzji światła na poziomie projektowym
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, zanieczyszczenie światłem, światło intruzyjne
10. 15.05.2018 Wolny Określenie wpływu iluminacji wybranego obiektu na intruzję światła do jego wnętrza
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, pomiary oświetlenia
11. 15.05.2018 Wolny Modelowe badania sprawności iluminacji
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, iluminacja obiektów, druk 3d, sprawność iluminacji
12. 15.05.2018 Wolny Wielowariantowa weryfikacja metod obliczeń sprawności iluminacji
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, sprawność iluminacji
13. 11.05.2018 Wolny Hybrid power system for UAV
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:UAV, drones, hybrid power systems,
14. 11.05.2018 Zajęty Projekt i realizacja stanowiska do badania rezystywności popiołów lotnych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:elektrofiltracja, pył dymnicowy, popiół lotny, rezysywność
15. 10.05.2018 Wolny Porównywarka obrazów
mgr inż. Radosław Roszczyk - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny
Słowa kluczowe:C#, java, SI
16. 10.05.2018 Wolny Internetowy system przechowywania współdzielonych haseł
mgr inż. Radosław Roszczyk - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny
Słowa kluczowe:java, c#
17. 10.05.2018 Wolny Projekt i realizacja zmodyfikowanego stanowiska do badania rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów kołpakowych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:łańcuch izolatorów, kołpak, rozkład napięcia, woltomierz elektrostatyczny, drążek Ferrantiego
18. 10.05.2018 Wolny Numeryczna analiza MES rozpływu w gruncie uwarstwionym prądu uziomu otokowego budynku jednorodzinnego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:uziom otokowy, grunt uwarstwiony, MES, Ansys, COMSOL
19. 10.05.2018 Wolny Charakterystyki częstotliwościowe przekładnika napięciowego SN jako możliwość estymacji parametrów przepięć przenoszonych.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:przekładnik napięciowy, charakterystyka częstotliwościowa, przepięcia przenoszone
20. 10.05.2018 Wolny Wpływ regulatora napięcia na pracę kaskadowego transformatora probierczego.
mgr inż. Maciej Ciuba - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:regulator napięcia, transformator w układzie kaskadowym, napięcie odkształcone
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 141 142 143 następna >