Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 129 130 131 następna >
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 22.09.2017 Zajęty Analiza rozwiązań konstrukcyjnych miejskich stacji transformatorowych SN/nn
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:miejskie stacje transformatorowe SN/nn, rozwiązania konstrukcyjne
2. 22.09.2017 Wolny Opracowanie multimedialnego systemu informacyjnego z możliwością wizualizacji danych w trybie rzeczywistym
dr inż. Piotr Grzejszczak - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 3
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:system informacyjny, wizualizacja danych, mini-PC, raspberry Pi, prezentacja informacji
3. 22.09.2017 Wolny System do wizualizacji danych 3D
dr inż. Robert Szmurło - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:grafika komputerowa, Python, Linux, Windows
4. 22.09.2017 Wolny Budowa aplikacji wspierającej obliczenia rozproszone wykonywane w środowisku Matlab
dr inż. Konrad Markowski - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1-3
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:Matlab, obliczenia rozproszone, aplikacja
5. 22.09.2017 Wolny Implemantacja algorytmów grafowych na procesorach graficznych
dr inż. Konrad Markowski - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1-6
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:algorytm, karta graficzna, grafy
6. 22.09.2017 Wolny Analiza grafów za pomocą grafowych baz danch
dr inż. Konrad Markowski - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1-3
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:grafy, grafowe bazy danych, algorytm
7. 22.09.2017 Wolny Wykorzystanie baz danych do gromadzenia i analizy danych inżynierskich
dr inż. Konrad Markowski - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1-3
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:baza danych, analiza danych, dane inżynierskie
8. 19.09.2017 Wolny Implementacja wydajnego filtru decymacyjnego o liniowej fazie w technologii procesora sygnałowego
dr inż. Zbigniew Staroszczyk - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:digital filter, multirate processing, DSP
9. 19.09.2017 Wolny Analiza przydatnosci algorytmow genetycznych (Matlab Genetic Tooolbox) do parametryzacji obwodowego modelu sieci energetycznej
dr inż. Zbigniew Staroszczyk - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:algorytmy genetyczne
10. 19.09.2017 Zajęty Projekt instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego z zainstalowanymi źródłami fotowoltaicznymi
mgr inż. Mateusz Polewaczyk - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:projekt, fotowoltaika, instalacja
11. 19.09.2017 Zajęty Skutki ekonomiczno-techniczne regulacji prawnych w zakresie OZE w Polsce
dr hab. inż. Dariusz Baczyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:OZE, rynek energii, prawo
12. 18.09.2017 Wolny Zastosowanie procesorów 8-bitowych w sterowaniu przekształtnikami energoelektronicznymi
dr inż. Piotr Grzejszczak - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:mikrokontrolery 8-bitowe, programowanie C, PWM, sterowanie przekształtnikami
13. 18.09.2017 Wolny Mikroprocesorowy układ sterowania trójfazowym falownikiem napięcia
dr inż. Piotr Grzejszczak - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Słowa kluczowe:mikroprocesor, sterowanie przekształtnikiem, falownik, programowanie
14. 18.09.2017 Zajęty Technical aspects of operation of medium voltage and low voltage networks supplying industrial facility
dr inż. Mariusz Kłos - IE
Kierunek:Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:structures of LV/MV networks; harmonic distortions, power quality problems, standard 50160
15. 18.09.2017 Wolny Kompilator Python do WebAssembly
dr hab. inż. Bartosz Sawicki - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:kompilator, www
16. 18.09.2017 Wolny Szybciej niż JavaScript
dr hab. inż. Bartosz Sawicki - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:webassembly
17. 15.09.2017 Zajęty Analiza trendów projektowania układów elektrycznych obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych
dr inż. Zygmunt Pawełkowicz - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:stacje elektroenergetyczne, projektowanie wspomagane komputerowo, układy elektroenergetyczne
18. 15.09.2017 Zajęty Badania symulacyjne modelu linii elektroenergetycznej SN/nn w zakresie przepięć w programie ATP/EMTP
dr inż. Przemysław Sul - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:przępięcia, ogranicznik przepięć, model symulacyjny, ATP-EMTP
19. 15.09.2017 Wolny Badanie zagrożenia światłem niebieskim od instalacji oświetleniowych typu LED
dr inż. Dariusz Czyżewski - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:LED, instalacje oświetleniowe, pomiary
20. 14.09.2017 Wolny Wykonanie oprogramowania wspomagającego wzorcowanie mierników
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:pomiary wielkości elektrycznych, wzorcowanie, niepewność pomiarowa
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 129 130 131 następna >