Pomoc Zaloguj
Nie pamiętasz hasła?
ISOD - Baza Osiągnięć Naukowych
Politechnika Warszawska - Wydział Elektryczny

System służy do ewidencji informacji o osiągnięciach naukowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Elektrycznego. Z jego pomocą można:

  1. wyszukiwać publikacje (filtrując po autor, jednostka macierzysta, rok wydania, rodzaj publikacji, ...),
  2. autorzy i redaktorzy mogą dodawać, modyfikować, usuwać dane o osiągnięciach,
  3. sporządzać zestawienia publikacji, przy wykorzystaniu filtrów (jak w wyszukiwaniu) i prezentować je w różnych formatach (RTF,CSV).
Dostęp do systemu w trybie przeglądania publikacji jest otwarty dla wszystkich. Wprowadzanie, edycja i usuwanie danych zarezerwowane jest tylko dla autoryzowanych użytkowników – pracowników i doktorantów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Do autoryzacji należy posłużyć się tą samą nazwą użytkownika i hasłem, które pozwalają na dostęp do poczty elektronicznej w domenie ee.pw.edu.pl lub do systemu ISOD.

 

(Filtruj wyniki)
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... następna > ostatnia>>
Wyników na stronę:  15 25 50 100 200  
Lp. Rok Rodzaj Autorzy Opis osiągnięcia Ostatnia modyfikacja Szczegóły
1. 2022 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Sebastian Wodyk, Grzegorz Iwański "Vibrating coordinates frame transformation based unity power factor control of a three-phase converter at grid voltage imbalance and harmonics", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 0, ISSN 0278-0046, pp. 1-10, https://ieeexplore.ieee.org/document/9361430, DOI: 10.1109/TIE.2021.3059551 24.02.2021 (Zobacz)
2. 2021 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Krzysztof Zagrajek, Józef Paska, Łukasz Sosnowski, Konrad Gobosz, Konrad Wróblewski "Framework for the Introduction of Vehicle-to-Grid Technology into the Polish Electricity Market", Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 3673, 12, DOI: 10.3390/en14123673 25.01.2022 (Zobacz)
3. 2021 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Mirosław Parol, Paweł Piotrowski, Piotr Kapler, Mariusz Piotrowski "Forecasting of 10-Second Power Demand of Highly Variable Loads for Microgrid Operation Control", Energies, 14(5), ISSN 1996-1073, pp. 1-29, February, 1290, https://doi.org/10.3390/en14051290, DOI: 10.3390/en14051290 28.02.2021 (Zobacz)
4. 2021 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Tomasz Miazga, Grzegorz Iwański, Marcin Nikoniuk "Energy Conversion System and Control of Fuel-Cell and Battery based Hybrid Drive for Light Aircraft", Energies, 14(4), ISSN 1996-1073, pp. 1-17, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/4/1073 18.02.2021 (Zobacz)
5. 2021 I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B) Sławomir Tumański "Modern methods of electrical steel testing - a review", Przegląd Epidemiologiczny, 97, ISSN 0033-2100, pp. 162-167, Marzec, 03-2021, red.pe.org.pl, DOI: 10.15199/48.2021.03.31 26.02.2021 (Zobacz)
6. 2021 I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński Nazwa wynalazku: Układ przekształtnika oraz sposób sterowania pracą przekształtnika, 236207, 1, nie dotyczy, 31-01-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Marek Bury (Bury & Bury Kancelaria Patentowa sp. z o. o.), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 09.02.2021 (Zobacz)
7. 2022 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Piotr Pura Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 07.01.2022 (Zobacz)
8. 2022 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Arkadiusz Kaszewski Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 20.10.2021 (Zobacz)
9. 2022 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Arkadiusz Kaszewski IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IES) 20.10.2021 (Zobacz)
10. 2022 II.6.9. Członkostwo w komitetach redakcyjnych innych czasopism Bernard Fryśkowski Advances in Automotive Engineering, członek komitetu redakcyjnego 25.01.2022 (Zobacz)
11. 2021 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Sebastian Styński Institute of Electrical and Electronics Engineers 10.01.2021 (Zobacz)
12. 2022 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Andrzej Michalski IEEE Sensors Journal, 1, Study on the static and dynamic characteristics of vortex electric field in electromagnetic flow meter and its role in attenuating slurry noise, Bin Li, Junfeng Xu, Jie Chen, and Wangcheng Zhao 04.01.2022 (Zobacz)
13. 2022 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Bernard Fryśkowski AIP Advances, 1 25.01.2022 (Zobacz)
14. 2021 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Andrzej Michalski Water - MDPI, 1, Flow Rate Measurement of Oil-water Two-phase Flow Using Thermal Method - Yuntong Yang, Zhaoyu Jiang, Xingbin Liu1,Wancun Liu, Lianfu Han1 ,Lin Yang 28.04.2021 (Zobacz)
15. 2021 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Michał Szulborski IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, 1, "Microscope stand for the measurment and charakterization of amorphous ferromagnetic materials", TIM-20-03017 28.01.2021 (Zobacz)