Pomoc Zaloguj
Nie pamiętasz hasła?
ISOD - Baza Osiągnięć Naukowych
Politechnika Warszawska - Wydział Elektryczny

System służy do ewidencji informacji o osiągnięciach naukowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Elektrycznego. Z jego pomocą można:

  1. wyszukiwać publikacje (filtrując po autor, jednostka macierzysta, rok wydania, rodzaj publikacji, ...),
  2. autorzy i redaktorzy mogą dodawać, modyfikować, usuwać dane o osiągnięciach,
  3. sporządzać zestawienia publikacji, przy wykorzystaniu filtrów (jak w wyszukiwaniu) i prezentować je w różnych formatach (RTF,CSV).
Dostęp do systemu w trybie przeglądania publikacji jest otwarty dla wszystkich. Wprowadzanie, edycja i usuwanie danych zarezerwowane jest tylko dla autoryzowanych użytkowników – pracowników i doktorantów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Do autoryzacji należy posłużyć się tą samą nazwą użytkownika i hasłem, które pozwalają na dostęp do poczty elektronicznej w domenie ee.pw.edu.pl lub do systemu ISOD.

 

(Filtruj wyniki)
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... następna > ostatnia>>
Wyników na stronę:  15 25 50 100 200  
Lp. Rok Rodzaj Autorzy Opis osiągnięcia Ostatnia modyfikacja Szczegóły
1. 2022 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Krzysztof Skarżyński, Wojciech Żagan "Quantitative Assessment of Architectural Lighting Designs", Sustainability, online, ISSN 2071-1050, pp. 1-1000 31.08.2022 (Zobacz)
2. 2022 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski "Tulip contacts: experimental studies of electrical contacts in dynamic layout with the use of FEM software", International Journal of Electrical Engineering Education, I, ISSN 0020-7209, pp. 1-4 26.01.2022 (Zobacz)
3. 2022 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Paweł Piotrowski, Mirosław Parol, Piotr Kapler, Bartosz Fetliński "Advanced Forecasting Methods of 5-Minute Power Generation in a PV System for Microgrid Operation Control", Energies, 15, ISSN 1996-1073, pp. 1-23, 7, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.3390/en15072645 21.06.2022 (Zobacz)
4. 2022 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Piotr Łukaszewski, Łukasz Nogal, Artur Łukaszewski "The Identification of Travelling Waves in a Voltage Sensor Signal in a Medium Voltage Grid Using the Short-Time Matrix Pencil Method", Energies, 15, ISSN 1996-1073, pp. 1-16, czerwiec, 15, DOI: 10.3390/en15124307 21.06.2022 (Zobacz)
5. 2022 I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową Jan Machowski, Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Adam Smolarczyk Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, 775, Wydawnictwo Naukowe PWN, 38 ark. wydaw., podręcznik, ISBN, 978-83-01-22074-7 21.04.2022 (Zobacz)
6. 2022 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Adam Milczarek IEEE Power Electronics Society 14.03.2022 (Zobacz)
7. 2022 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Przemysław Trochimiuk IEEE PELS member 15.03.2022 (Zobacz)
8. 2022 II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński Analiza zjawisk fizycznych w konstrukcjach elektromechanicznych, Kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 504/004675/1041/43.020003, Środki finansowe przyznane jednostce naukowej na dany rok realizacji projektu (w złotych): 40000,00, Środki finansowe wydatkowane przez jednostkę naukową na realizację projektu w (w złotych): 40000,00, Rodzaj projektu: r1, Rola jednostki naukowej w zarządzaniu projektem.: z1, Środki finansowe przyznane jednostce naukowej na realizację całego projektu w (w złotych): 40000,00 01.04.2022 (Zobacz)
9. 2022 III.5.1 Udział pracowników WE w projektach realizowanych przez inne jednostki Konrad Markowski Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych, NCBR, DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 13.03.2022 (Zobacz)
10. 2022 IV.2.1. Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych Marek Jasiński ISIE, IECON, INDIN, R8, PEMC, ISEP, ZEP, Alaska, Bruksela, Australia, Polska, Rumunia, Liczba uczestników prezentujących referaty 2500, Liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe 2500, 100, 2500, 2500, 2500, 1000, 100 16.03.2022 (Zobacz)
11. 2022 V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową Krzysztof Hryniów, Bartosz Puszkarski Nagroda główna w kategorii "Najlepsza merytorycznie praca" na Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów 2022, Rodzaj nagrody: 'Nagroda/Wyróżnienie za pracę dyplomową', Nagroda główna w kategorii "Najlepsza merytorycznie praca" na Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów 2022, Poziom nagrody: Nagroda, Poziom współpracy: Zespołowa, Jury Konkursu Młodych Mistrzów 15.09.2022 (Zobacz)
12. 2022 V.3.1. Recenzje w przewodach doktorskich i postępowaniach awansowych (hab. oraz prof.) Wojciech Żagan Politechnika Bialostocka, mgr inz. Piotr Jakubowski (Politechnika Bialostocka), recenzja w przewodzie doktorskim 23.09.2022 (Zobacz)
13. 2022 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Michał Szulborski IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, 1, "Proposal of Field-Reconstruction Method for Electromagnetic Modeling of Resolvers", TIM-22-03154 14.09.2022 (Zobacz)
14. 2022 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Andrzej Michalski IEEE Sensors Journal, 1, Study on the static and dynamic characteristics of vortex electric field in electromagnetic flow meter and its role in attenuating slurry noise, Bin Li, Junfeng Xu, Jie Chen, and Wangcheng Zhao 04.01.2022 (Zobacz)
15. 2022 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Michał Szulborski Energies, 1, "New architecture of solid-state high-voltage pulse generators", energies-1736030 22.06.2022 (Zobacz)