Pomoc Zaloguj
Nie pamiętasz hasła?
ISOD - Baza Osiągnięć Naukowych
Politechnika Warszawska - Wydział Elektryczny

System służy do ewidencji informacji o osiągnięciach naukowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Elektrycznego. Z jego pomocą można:

  1. wyszukiwać publikacje (filtrując po autor, jednostka macierzysta, rok wydania, rodzaj publikacji, ...),
  2. autorzy i redaktorzy mogą dodawać, modyfikować, usuwać dane o osiągnięciach,
  3. sporządzać zestawienia publikacji, przy wykorzystaniu filtrów (jak w wyszukiwaniu) i prezentować je w różnych formatach (RTF,CSV).
Dostęp do systemu w trybie przeglądania publikacji jest otwarty dla wszystkich. Wprowadzanie, edycja i usuwanie danych zarezerwowane jest tylko dla autoryzowanych użytkowników – pracowników i doktorantów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Do autoryzacji należy posłużyć się tą samą nazwą użytkownika i hasłem, które pozwalają na dostęp do poczty elektronicznej w domenie ee.pw.edu.pl lub do systemu ISOD.

 

(Filtruj wyniki)
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... następna > ostatnia>>
Wyników na stronę:  15 25 50 100 200  
Lp. Rok Rodzaj Autorzy Opis osiągnięcia Ostatnia modyfikacja Szczegóły
1. 2022 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski "Tulip contacts: experimental studies of electrical contacts in dynamic layout with the use of FEM software", International Journal of Electrical Engineering Education, I, ISSN 0020-7209, pp. 1-4 26.01.2022 (Zobacz)
2. 2022 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Mohammad Hosein Holakooie, Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga "Switching-Table-Based Direct Torque Control of Six-Phase Drives with x-y Current Regulation", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 99, ISSN 0278-0046, pp. 1-13, https://ieeexplore.ieee.org/document/9673126 11.02.2022 (Zobacz)
3. 2022 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Mirosław Lewandowski, Adam Dorsz "Analysis of Fire Hazards Associated with the Operation of Electric Vehicles in Enclosed Structures", Energies, 15, ISSN 1996-1073, pp. 1-23, styczeń, Całkowita liczba autorów: 2, DOI: 10.3390/en15010011 12.05.2022 (Zobacz)
4. 2022 I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B) Wojciech Żagan, Krzysztof Skarżyński "Quantitative Assessment of Architectural Lighting Designs", Sustainability, online, ISSN 2071-1050, pp. 1-1000 23.03.2022 (Zobacz)
5. 2022 I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B) Wojciech Żagan, Marcin Wesołowski, Tomasz Hajduk "Testing and modeling of selected heat dissipation systems for high power LED light sources", Przegląd Elektrotechniczny, 1, ISSN 0033-2097, pp. 7-11, 06, 98 NR 6/2022, DOI: 10.15199/48.2022.06.02 29.04.2022 (Zobacz)
6. 2022 I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową Jan Machowski, Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Adam Smolarczyk Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, 775, Wydawnictwo Naukowe PWN, 38 ark. wydaw., podręcznik, ISBN, 978-83-01-22074-7 21.04.2022 (Zobacz)
7. 2022 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Adam Milczarek IEEE Power Electronics Society 14.03.2022 (Zobacz)
8. 2022 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Przemysław Trochimiuk IEEE PELS member 15.03.2022 (Zobacz)
9. 2022 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Rafał Kopacz IEEE PELS 14.03.2022 (Zobacz)
10. 2022 II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński Analiza zjawisk fizycznych w konstrukcjach elektromechanicznych, Kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 504/004675/1041/43.020003, Środki finansowe przyznane jednostce naukowej na dany rok realizacji projektu (w złotych): 40000,00, Środki finansowe wydatkowane przez jednostkę naukową na realizację projektu w (w złotych): 40000,00, Rodzaj projektu: r1, Rola jednostki naukowej w zarządzaniu projektem.: z1, Środki finansowe przyznane jednostce naukowej na realizację całego projektu w (w złotych): 40000,00 01.04.2022 (Zobacz)
11. 2022 III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Łukasz Kozarek, Hubert Cichecki Symulacji wartości napięcia w stalowym rurociągu wysokiego ciśnienia oraz gęstości płynącgo prądu przy maksymalnym obciążeniu projektowanej linii kablowej WN, dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Umowa na pracę badawczą, 1041/501/03/2022, Zakres opracowania obejmuje techniczną analizę wpływu projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej na gazociąg wysokiego ciśnienia. W analizie sprawdzono wpływ pola elektromagnetycznego pochodzącego od kablowej linii 110kV, w dwóch teoretycznych przypadkach: 1. Stan normalnej pracy; 2. Stan pracy awaryjnej. Swoim zakresem, niniejsze opracowanie obejmuje zasymulowanie i ocenę indukcji pola elektromagnetycznego na stalowy gazociąg wysokiego ciśnienia oraz weryfikację wartości natężenia prądu elektrycznego pochodzącego od analizowanej linii elektroenergetycznej., Opracowanie naukowe, 24.02.2022 21.03.2022 (Zobacz)
12. 2022 III.5.1 Udział pracowników WE w projektach realizowanych przez inne jednostki Konrad Markowski Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych, NCBR, DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 13.03.2022 (Zobacz)
13. 2022 IV.2.1. Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych Marek Jasiński ISIE, IECON, INDIN, R8, PEMC, ISEP, ZEP, Alaska, Bruksela, Australia, Polska, Rumunia, Liczba uczestników prezentujących referaty 2500, Liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe 2500, 100, 2500, 2500, 2500, 1000, 100 16.03.2022 (Zobacz)
14. 2022 IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych Łukasz Kolimas, Hubert Cichecki Seminarium popularno-naukowe, Elektroenergetyki, Seminarium o charakterze popularno-naukowym, Instytut Elektroenergetyki, Organizacja seminarium o charakterze popularno-naukowym w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zakres wystąpienia dotyczył diagnostyki stacji średniego i wysokiego napięcia. Omówiono warunki techniczne pracy farm wiatrowych i fotowoltaicznych dużej mocy. Przedstawiono najnowsze oprogramowanie w tej dziedzinie. 24.04.2022 (Zobacz)
15. 2022 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Andrzej Michalski IEEE Sensors Journal, 1, Study on the static and dynamic characteristics of vortex electric field in electromagnetic flow meter and its role in attenuating slurry noise, Bin Li, Junfeng Xu, Jie Chen, and Wangcheng Zhao 04.01.2022 (Zobacz)