Pomoc Zaloguj
Nie pamiętasz hasła?
ISOD - Baza Osiągnięć Naukowych
Politechnika Warszawska - Wydział Elektryczny

System służy do ewidencji informacji o osiągnięciach naukowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Elektrycznego. Z jego pomocą można:

  1. wyszukiwać publikacje (filtrując po autor, jednostka macierzysta, rok wydania, rodzaj publikacji, ...),
  2. autorzy i redaktorzy mogą dodawać, modyfikować, usuwać dane o osiągnięciach,
  3. sporządzać zestawienia publikacji, przy wykorzystaniu filtrów (jak w wyszukiwaniu) i prezentować je w różnych formatach (RTF,CSV).
Dostęp do systemu w trybie przeglądania publikacji jest otwarty dla wszystkich. Wprowadzanie, edycja i usuwanie danych zarezerwowane jest tylko dla autoryzowanych użytkowników – pracowników i doktorantów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Do autoryzacji należy posłużyć się tą samą nazwą użytkownika i hasłem, które pozwalają na dostęp do poczty elektronicznej w domenie ee.pw.edu.pl lub do systemu ISOD.

 

(Filtruj wyniki)
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... następna > ostatnia>>
Wyników na stronę:  15 25 50 100 200  
Lp. Rok Rodzaj Autorzy Opis osiągnięcia Ostatnia modyfikacja Szczegóły
1. 2023 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Paweł Leszczyński, Marcin Szewczyk, Kamil Kutorasiński, Jarosław Pawłowski "Nonlinear modeling of magnetic materials for circuit simulations", Scientific Reports, 13, ISSN 2045-2322, pp. 1-11, https://www.nature.com/articles/s41598-023-44187-3, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.1038/s41598-023-44187-3 17.10.2023 (Zobacz)
2. 2023 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Andrzej Michalski, Zbigniew Watral, Grzegorz Kicana "Simple irrigation control system used in small-scale retention", Przegląd Elektrotechniczny, 2023, ISSN 0033-2097, pp. 1 - 9, 07 27.06.2023 (Zobacz)
3. 2023 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Grzegorz Dudek, Paweł Piotrowski, Dariusz Baczyński "Intelligent Forecasting and Optimization in Electrical Power Systems: Advances in Models and Applications", Energies, 16(7), ISSN 1996-1073, pp. 1-11, 3024, Całkowita liczba autorów: 3, DOI: 10.3390/en16073024 26.03.2023 (Zobacz)
4. 2023 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Rafał Krupiński, Wolfgang Scherzer, Piotr Pracki, Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Skarżyński "A Smart Floodlighting Design System Based on Raster Images", Energies, 2023, 16(10), ISSN 1996-1073, pp. 1-18, DOI: https://doi.org/10.3390/en16104028 13.10.2023 (Zobacz)
5. 2023 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Adam Szeląg, Mladen Nikśić "Advances in Electric Traction System—Special Issue", Energies, 16(3), 1346;, ISSN 1996-1073, pp. 1-5, DOI: https://doi.org/10.3390/en16031346 27.01.2023 (Zobacz)
6. 2023 I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B) Andrzej Wiśniewski "Tuby LED zamienniki świetlówek liniowych", Przegląd Elektrotechniczny, 09/2023, ISSN 0033-2097, pp. 192 - 195, Wrzesień, 09/2023, Całkowita liczba autorów: 1, DOI: 10.15199/48.2023.09.36 11.10.2023 (Zobacz)
7. 2023 I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B) Sebastian Wodyk, Grzegorz Iwański "Drgające układy współrzędnych w sterowaniu trójfazowymi przekształtnikami sieciowym", Przegląd Elektrotechniczny, 99 (4), ISSN 0033-2097, pp. 6-10, http://pe.org.pl/articles/2023/4/2.pdf, DOI: 10.15199/48.2023.04.02 17.10.2023 (Zobacz)
8. 2023 I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa) Hung-Yu Pai, Yi-Hua Liu, Guan-Jhu Chen, Desire Rasolomampionona, Elia Brescia, Enrico De Tuglie "A novel parameters identification method of Lithium-ion battery equivalent circuit model under dynamic stress test", 2023 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2023 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, pp. 1-8, IEEE, https://ieeexplore.ieee.org/document/10194649, DOI: 10.1109/EEEIC/ICPSEurope57605.2023.10194649 11.10.2023 (Zobacz)
9. 2023 I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową Krzysztof Skarżyński, Sławomir Zalewski, Piotr Pracki, Dariusz Czyżewski, Sebastian Słomiński, Andrzej Wiśniewski, Marcin Wesołowski Laboratorium podstaw techniki świetlnej [w druku], OWPW, 10,8 ark. wydaw., podręcznik, ISBN, 123456789 04.10.2023 (Zobacz)
10. 2023 II.6.10. Doktoranci będący pod opieką naukową pracowników WE PW Jerzy Marzecki Paweł Mikołajczuk, Instytut Elektroenergetyki, Promotor / Opiekun naukowy: dr hab. inż. Jerzy Marzecki (IE) 11.10.2023 (Zobacz)
11. 2023 III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Łukasz Kozarek, Hubert Cichecki Analiza zjawisk termicznych w rozdzielnicy DPPBC110 wraz z oceną uszkodzenia w obiekcie, dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Elektromontaż Rzeszów S.A., 1041/501/01/2023, ETAP 3: Konsultacje merytoryczne, Opracowanie naukowe, 05.01.2023 16.01.2023 (Zobacz)
12. 2023 III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Łukasz Kozarek, Hubert Cichecki Analiza zjawisk termicznych w rozdzielnicy DPPBC110 wraz z oceną uszkodzenia w obiekcie, dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Elektromontaż Rzeszów S.A., 1041/501/01/2023, ETAP 2: Ocena uszkodzenia w obiekcie EDCWAW02.2 przy ulicy Modularnej 17 w Warszawie, Opracowanie naukowe, 05.01.2023 16.01.2023 (Zobacz)
13. 2023 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Michał Szulborski Energies, 1, "Presentation of an IOT-based prototype for the evaluation of energy efficiency due to poor power factor ", Energies-2370564 23.04.2023 (Zobacz)
14. 2023 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Krzysztof Skarżyński Building and Environment, 1 10.08.2023 (Zobacz)
15. 2023 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Krzysztof Skarżyński Architectural Engineering and Design Management, 1 23.06.2023 (Zobacz)