Pomoc Zaloguj
Nie pamiętasz hasła?
ISOD - Baza Osiągnięć Naukowych
Politechnika Warszawska - Wydział Elektryczny

System służy do ewidencji informacji o osiągnięciach naukowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Elektrycznego. Z jego pomocą można:

  1. wyszukiwać publikacje (filtrując po autor, jednostka macierzysta, rok wydania, rodzaj publikacji, ...),
  2. autorzy i redaktorzy mogą dodawać, modyfikować, usuwać dane o osiągnięciach,
  3. sporządzać zestawienia publikacji, przy wykorzystaniu filtrów (jak w wyszukiwaniu) i prezentować je w różnych formatach (RTF,CSV).
Dostęp do systemu w trybie przeglądania publikacji jest otwarty dla wszystkich. Wprowadzanie, edycja i usuwanie danych zarezerwowane jest tylko dla autoryzowanych użytkowników – pracowników i doktorantów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Do autoryzacji należy posłużyć się tą samą nazwą użytkownika i hasłem, które pozwalają na dostęp do poczty elektronicznej w domenie ee.pw.edu.pl lub do systemu ISOD.

 

(Filtruj wyniki)
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... następna > ostatnia>>
Wyników na stronę:  15 25 50 100 200  
Lp. Rok Rodzaj Autorzy Opis osiągnięcia Ostatnia modyfikacja Szczegóły
1. 2023 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Sebastian Wodyk, Grzegorz Iwański "Active power filter control with vibrating coordinates transformation", IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, 38(1), ISSN 0885-8977, pp. 376-386, https://ieeexplore.ieee.org/document/9826383 25.01.2023 (Zobacz)
2. 2023 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Włodzimierz Jefimowski, Zbigniew Drążek "Distributed Module-Based Power Supply Enhancement System for 3 kV DC Traction", Energies, 16, ISSN 1996-1073, pp. 1-15 26.01.2023 (Zobacz)
3. 2023 I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A) Grzegorz Iwański, Mateusz Piwek, Gennadiy Dauksha "Doubly Fed Induction Machine-Based DC Voltage Generator with Reduced Oscillations of Torque and Output Voltage", Energies, 16(2), ISSN 1996-1073, pp. 814, https://www.mdpi.com/1996-1073/16/2/814 17.01.2023 (Zobacz)
4. 2023 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Arkadiusz Kaszewski Transportation Electrification Community, IEEE 02.01.2023 (Zobacz)
5. 2023 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Arkadiusz Kaszewski Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 27.10.2022 (Zobacz)
6. 2023 II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych Arkadiusz Kaszewski IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IES) 27.10.2022 (Zobacz)
7. 2023 II.6.7. Członkostwo kraj. towarzyst., organ. i instytucjach naukowych Tadeusz Daszczyński Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 23.01.2023 (Zobacz)
8. 2023 II.6.8. Członkostwo w innych organ. i ciałach przedstawicielskich o zasięgu krajowym Tadeusz Daszczyński Polska Izba Inżynierów Budownictwa 23.01.2023 (Zobacz)
9. 2022 II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński Analiza zjawisk fizycznych w konstrukcjach elektromechanicznych, Kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 504/004675/1041/43.020003, Środki finansowe przyznane jednostce naukowej na dany rok realizacji projektu (w złotych): 40000,00, Środki finansowe wydatkowane przez jednostkę naukową na realizację projektu w (w złotych): 40000,00, Rodzaj projektu: r1, Rola jednostki naukowej w zarządzaniu projektem.: z1, Środki finansowe przyznane jednostce naukowej na realizację całego projektu w (w złotych): 40000,00 01.04.2022 (Zobacz)
10. 2023 III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Łukasz Kozarek, Hubert Cichecki Analiza zjawisk termicznych w rozdzielnicy DPPBC110 wraz z oceną uszkodzenia w obiekcie, dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Elektromontaż Rzeszów S.A., 1041/501/01/2023, ETAP 2: Ocena uszkodzenia w obiekcie EDCWAW02.2 przy ulicy Modularnej 17 w Warszawie, Opracowanie naukowe, 05.01.2023 16.01.2023 (Zobacz)
11. 2023 III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Łukasz Kozarek, Hubert Cichecki Analiza zjawisk termicznych w rozdzielnicy DPPBC110 wraz z oceną uszkodzenia w obiekcie, dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Elektromontaż Rzeszów S.A., 1041/501/01/2023, ETAP 3: Konsultacje merytoryczne, Opracowanie naukowe, 05.01.2023 16.01.2023 (Zobacz)
12. 2023 III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Łukasz Kozarek, Hubert Cichecki Analiza zjawisk termicznych w rozdzielnicy DPPBC110 wraz z oceną uszkodzenia w obiekcie, dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Elektromontaż Rzeszów S.A., 1041/501/01/2023, ETAP 1: Analiza zjawisk termicznych w rozdzielnicy DPPBC110, Opracowanie naukowe, 05.01.2023 16.01.2023 (Zobacz)
13. 2023 IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji Łukasz Kolimas Physics of Switching Arc, 4-8 sierpień 2023, Komitet konferencji Naukowy, Międzynarodowa 25.11.2022 (Zobacz)
14. 2022 V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową Krzysztof Hryniów, Bartosz Puszkarski Nagroda główna w kategorii "Najlepsza merytorycznie praca" na Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów 2022, Rodzaj nagrody: 'Nagroda/Wyróżnienie za pracę dyplomową', Nagroda główna w kategorii "Najlepsza merytorycznie praca" na Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów 2022, Poziom nagrody: Nagroda, Poziom współpracy: Zespołowa, Jury Konkursu Młodych Mistrzów 15.09.2022 (Zobacz)
15. 2022 V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów Andrzej Michalski IEEE Sensors Journal, 1, Study on the static and dynamic characteristics of vortex electric field in electromagnetic flow meter and its role in attenuating slurry noise, Bin Li, Junfeng Xu, Jie Chen, and Wangcheng Zhao 04.01.2022 (Zobacz)