Spis treści:

Procedura zmiany hasła do kont wydziałowych - Wydział Elektryczny PW

Na dzień 19.12.2017 hasła do systemów wydziałowych (ISOD, ISOD-BON, Poczta Wydziałowa - webmail.ee.pw.edu.pl) zmienia się w systemie pocztowym, który jest zintegrowany z Wydziałowym systemem uwierzytelniania LDAP.

Aby zmienić hasło należy:

  1. Zalogować się do systemu poczty wydziałowej (hasło i użytkownik taki sam jak do ISOD): https://webmail.ee.pw.edu.pl

  2. Zmienić hasło w zakładce 'Options' (1) -> 'Change password' (2)

  3. Zapisać zmiany (4).

Procedury zmiany UTRACONYCH haseł do kont wydziałowych - Wydział Elektryczny PW

Poniższe procedury określają sposób odzyskiwania kont (utraconych przez zapomnienie hasła) lub występowania o nowe, służących do korzystania z następujących usług:

Konta studenckie

Student, który pragnie odzyskać kontrolę nad utraconym kontem lub wystąpić o założenie nowego konta powinien zgłosić się osobiście do Dziekanatu. Tam zostanie wygenerowany stosowny wniosek o zmianę hasła, które może być następnie automatycznie odebrane za pomocą serwisu internetowego.

Cała procedura trwa 2-3 dni.

Konta pracownicze i doktoranckie

Pracownik lub doktorant, który pragnie odzyskać kontrolę nad kontem powinien zwrócić się do odpowiedniego pracownika w swojej jednostce:

Powrót