Dane logowania do systemu ISOD

Niniejszy dokument, krótko opisuje sposób zarządzania tożsamością (danymi logowania, danymi osobowymi, autoryzacją) do wybranych systemów informatycznych Wydziału Elektrycznego PW.

Na Wydziale Elektrycznym PW głównym systemem zarządzającym tożsamością jest system Oracle Convergence (nazwa użytkownika i hasło), który dostępny jest pod adresem: https://webmail.ee.pw.edu.pl. To w tym systemie musisz zatem zmienić hasło. Tożsamość (nazwa użytkownika i hasło) wykorzystywana jest do logowania do systemu ISOD i do wybranych laboratoriów komputerowych funkcjonujących na Wydziale.

Historycznie system ten funkcjonował również jako pracownicza i studencka poczta wydziałowa. Od roku 2019 studenckie skrzynki pocztowe zarządzane są na poziomie centralnym całej uczelni w domenie @pw.edu.pl. System Oracle Convergence służy zatem wyłącznie jako źródło poświadczające tożsamość osoby.

Poniższy dokument opisuje jak odzyskać dostęp do konta w przypadku utracenia danych logowania oraz jaka jest procedura zakładania kont dla nowych studentów oraz pracowników.

Spis treści:

1.1 Procedura zakładania nowego konta

Studenci

Konta dla nowo przyjętych studentów zakładane są przed rozpoczęciem semestru (po zakończeniu kolejnych tur rekrutacji). Najpierw dane wprowadzane są do systemu ISOD, a następnie administrator systemu Oracle Convergence tworzy stosowne wpisy do zarządzania tożsamością. Informacje jak odebrać (elektronicznie) nazwę użytkownika oraz hasło wysyłane są do nowo przyjętych studentów na skrzynki pocztowe, które zostały przez nich zgłoszone w systemie rekrutacji. W mailach tych znajduje się adres internetowy pod którym hasło może być odebrane po podaniu indywidualnego kodu odbioru.

W wyjątkowych przypadkach (późna rekrutacja, przeniesienia realizowane poza systemem rekrutacji) w celu uzyskania dostępu trzeba zgłosić się osobiście do dziekanatu. Wtedy, w dziekanacie zostanie wygenerowany wniosek o założenie konta, który zostanie zrealizowany przez administratora systemu Oracle Convergence w ciągu około 24 godzin.

Jeżeli nie otrzymasz hasła do konta na swoją skrzynkę pocztową a semestr rozpoczyna się za kilka dni to najlepiej skontaktuj się z pracownikami dziekanatu!

Pracownicy

Nowi pracownicy uzyskują konta do systemu ISOD oraz poczty wydziałowej za pośrednictwem pracowników sekretariatu oraz pełnomocników pracujących w poszczególnych instytutach. Na początku muszą zostać w systemie ISOD zarejestrowane dane osobowe pracownika (pracownicy sekretariatu kontaktują się z dziekanatem lub pełnomocnikiem ds danych osobowych), następnie zakładane jest nowe konto w poczcie wydziałowej (system Oracle Convergence).

1.2 Procedura zmiany hasła do kont wydziałowych - Wydział Elektryczny PW

Hasła do systemów wydziałowych (ISOD, wybrane laboratoria komputerowe) zmienia się w wydziałowym systemie zarządzania tożsamością - Oracle Convergence (serwer LDAP).

Aby zmienić hasło należy:

  1. Zalogować się do systemu Oracle Convergence (hasło i użytkownik taki sam jak do ISOD): https://webmail.ee.pw.edu.pl

    img

  2. Hasło można zmienić w zakładce 'Options' (1) -> 'Change password' (2)

    img

  3. Zapisać zmiany (4).

 

1.3 Procedury odzyskania dostępu w przypadku UTRACONYCH haseł - Wydział Elektryczny PW

Poniższe procedury określają sposób odzyskiwania kont (utraconych przez zapomnienie hasła) lub występowania o nowe, służących do korzystania z następujących usług:

 

Konta studenckie

Student, który pragnie odzyskać kontrolę nad utraconym kontem lub wystąpić o założenie nowego konta powinien zgłosić się osobiście do Dziekanatu. Tam zostanie wygenerowany stosowny wniosek o zmianę hasła, które może być następnie automatycznie odebrane za pomocą serwisu internetowego.

Cała procedura trwa 2-3 dni.

 

Konta pracownicze i doktoranckie

Pracownik lub doktorant, który pragnie odzyskać kontrolę nad kontem powinien zwrócić się do odpowiedniego pracownika w swojej jednostce:

Powrót